מנהל הפגישות מציג הודעה שאינה מגיבה או קורס לאחר הצטרפות להפעלת Webex

מנהל הפגישות מציג הודעה שאינה מגיבה או קורס לאחר ההצטרפות להפעלת Webex.

שגיאה: 'מודול ה- atmgr הפסיק להגיב' וחלון שליחת דוח השגיאות של Microsoft מופיע לאחר ההצטרפות לפגישה.

שגיאה: "מודול ATMGR הפסיק לעבוד." לאחר הצטרפות לסשן.

לקוח Webex נתקל בשגיאה ועליו להיסגר.

המערכת קורסת או ננעלת (קופאת) או מאתחלת מחדש או שהדפדפן קורס בעת ניסיון להתחיל פגישה.


סיבה:

בעיה זו עלולה להיגרם מהסיבות הבאות:

 • רכיב הווידאו Webex מתנגש עם כרטיס המסך או המצלמה המותקנים במחשב.
 • התקנת תוכנת פגישה פגומה.
 • מקלט טלוויזיה או התקן לכידת וידאו עשויים להיות מותקנים במחשב.


פתרון:

כדי לפתור את הבעיה:

נסה להתחיל את הפגישה או להצטרף אליה לאחר ביצוע כל שלב.

 1. אם אתה מארח, תזמן פגישה חדשה, עבור אל הצג אפשרויות מתקדמות, תחת אפשרויות פגישה בחר ערוך אפשרויות פגישה ולאחר מכן בטל את סימון התיבה עבור וידאו. לחץ על אישורולאחר מכן התחל את הפגישה.
  • הערה: אם אתה משתתף בפגישה, פנה אל התמיכה הטכנית לקבלת סיוע באבחון בעיה זו.
 2. השבת את ערכת הנושא Aero במחשב (Win 7):
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה ולאחר מכן בחר התאםאישית.
  2. גלול מטה אל ערכות הנושא בסיסיות וחדות גבוהה ובחר Windows 7 Basic.
 3. בצע הסרת התקנה/התקנה מחדש של תוכנת Meeting, ראה:

אם הצלחת להצטרף לפגישה לאחר ביצוע שלב 2, פנה למחלקת ה- IT או לספק המערכת לקבלת סיוע בעדכון מנהלי ההתקן של כרטיס המסך/לכידת הווידאו.

פנהלתמיכה הטכנית אם אתה זקוק לסיוע בביצוע השלבים במאמר זה.

­

האם המאמר הועיל לך?