Menedżer spotkań wyświetla komunikat o braku odpowiedzi lub ulega awarii po dołączeniu do sesji Webex

Menedżer spotkań wyświetla komunikat o braku odpowiedzi lub ulega awarii po dołączeniu do sesji Webex.

Błąd: "moduł atmgr przestał odpowiadać", a po dołączeniu do spotkania pojawia się okno Microsoft Send Error Report.

Błąd: "Moduł ATMGR przestał działać." po dołączeniu do sesji.

Klient Webex napotkał błąd i musi zostać zamknięty.

System ulega awarii lub blokuje się (zawiesza) lub uruchamia się ponownie lub przeglądarka ulega awarii podczas próby rozpoczęcia spotkania.


Przyczyna:

Ten problem może być spowodowany z następujących powodów:

  • Komponent wideo Webex powoduje konflikt z kartą wideo lub kamerą zainstalowaną w komputerze.
  • Uszkodzona instalacja oprogramowania konferencyjnego.
  • Na komputerze może być zainstalowany tuner telewizyjny lub urządzenie do przechwytywania wideo.


Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem:

Spróbuj rozpocząć spotkanie lub dołączyć do niego po wykonaniu każdego kroku.

  1. Jeśli jesteś gospodarzem, zaplanuj nowe spotkanie, przejdź do pokaż opcje zaawansowane, w obszarze Opcje spotkania wybierz pozycję Edytuj opcjespotkania, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Wideo. Kliknij przycisk OK, a następnie rozpocznij spotkanie.
  2. Wyłącz motyw Aero na komputerze (Win 7):
    1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie wybierz Personalizuj.
    2. Przewiń w dół do pozycji Motywy Podstawowe i Motywy o dużym kontraście i wybierz pozycję Windows 7 Basic.
  3. Wykonaj dezinstalację/ponowną instalację oprogramowania spotkania, zobacz:

Jeśli udało Ci się dołączyć do spotkania po wykonaniu kroku 2, skontaktuj się z działem IT lub dostawcą systemu, aby uzyskać pomoc w aktualizacji sterowników karty wideo/urządzenia do przechwytywania wideo.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wykonaniu czynności opisanych w tym artykule, skontaktuj się z pomocą techniczną. Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 — Jak skontaktować się z obsługą klienta lub pomocą techniczną Webex?

­

Czy ten artykuł był pomocny?