Möteshanterare visar ett meddelande om att programmet inte svarar eller kraschar efter anslutning till en Webex-session

Möteshanterare visar ett meddelande om att programmet inte svarar eller kraschar efter anslutning till en Webex-session.

Fel: "atmgr-modulen har slutat att svara" och fönstret Skicka felrapport Microsoft visas efter att du har gått med i ett möte.

Fel: "ATMGR-modulen har slutat fungera." efter att du har gått med i en session.

Webex-klienten har stött på ett fel och måste avslutas.

Systemet kraschar, låser sig (fryser) eller startas om när du försöker att starta ett möte.


Orsak:

Problemet kan bero på följande:

  • Webex-videokomponenten står i konflikt med videokortet eller kameran som finns installerad på datorn.
  • Installationen av mötesprogramvaran är felaktig.
  • En TV-mottagare eller videoinspelningsenhet kan finnas installerad på datorn.


Lösning:

Så här felsöker du problemet:

Försök att starta eller ansluta till mötet när du har utfört varje steg.

  1. Om du är en värd schemalägger du ett nytt möte, går in på Visa avancerade alternativ under Mötesalternativ och väljer Redigera mötesalternativ och avmarkerar sedan rutan för Video. Klicka på OK och starta sedan mötet.
  2. Inaktivera Aero-temat på datorn (Win 7):
    1. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
    2. Bläddra ned till Grundläggande teman och teman med hög kontrast och välj Windows 7 Basic.
  3. Utför en avinstallation/ominstallation av mötesprogramvaran, se:

Om du kunde ansluta till mötet efter steg 2 kontaktar du IT-avdelningen eller systemleverantören för att få hjälp att uppdatera drivrutinerna för videokort/videoinspelning.

Om du behöver hjälp att utföra stegen i den här artikeln kontaktar du teknisk support. Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?

-

Var den här artikeln användbar?