Funkcija rada

 • Kada pozivatelj nazove korisnika kojem je omogućeno sekvencijalno zvono, čuju najavu u kojoj se traži da ostane na liniji. Ako je postavka prekida omogućena, pozivatelj također čuje poruku da pritisne funtu za prekid pretraživanja kada je to primjenjivo.

 • Pozivatelj čuje zvonjenje nakon prve najave.

 • Ako na poziv odgovori bilo koji od brojeva s popisa za pretraživanje, pretraživanje se zaustavlja.

 • Svakih 20 sekundi reproducira se ugodna poruka u kojoj se od pozivatelja traži da ostane na liniji.

 • Ako se pritisne tipka za prekid (#), pozivatelju se omogućuje obrada bez odgovora pretplatnika.

 • Nakon što su svi brojevi bili isprobani i nisu odgovorili, povratno zvono ili najava se prekida, a pozivatelju se omogućuje obrada bez odgovora pretplatnika (u većini slučajeva govorna pošta).

Postavite sekvencijalni prsten

Prije početka

Da biste postaviti ovu značajku za radne prostore, osigurajte da radni prostori imaju dodijeljenu profesionalnu licencu. Da biste saznali više o značajkama koje su dostupne uz licence za radni prostor, pogledajte Značajke dostupne prema vrsti licence za Webex Calling .
1

Prijavite se na Kontrolno čvorište .

2

Idite na odgovarajući put.

 • Za korisnike: Idi na Upravljanje > Korisnici . Zatim odaberite korisnika.

 • Za radne prostore: Idi na Upravljanje > Radni prostori . Zatim odaberite radni prostor.

3

Kliknite na Zove tab.

4

Idite na Upravljanje pozivima odjeljak i odaberite Sekvencijalni prsten .

5

Uključite prekidač i unesite popis 10-znamenkastih brojeva ili E.264 međunarodnih brojeva koje želite zvoniti redom od 1 do 5. Uz svaku liniju koju unesete, također možete postaviti broj zvona za svaki uređaj.

6

Odaberite Broj prstenova s padajući popis, a zatim provjerite Potvrda odgovora za svaki broj ako želite da pozvana strana pritisne 1 na tipkovnici za primanje poziva.

Ako se 1 ne pritisne, poziv nastavlja zvoniti kroz popis uzastopnih zvona.

7

Ako želite da primarna linija prva zvoni, provjerite Prvo Webex Calling primarnu liniju a zatim unesite broj zvona.

8

Provjerite Nastavite ako je primarna linija Webex Calling zauzeta ako je primjenjivo za preusmjeravanje poziva na popis unesenih brojeva ako je primarna linija zauzeta ili ne možete odgovoriti na poziv.

9

Provjerite da biste dopustili pozivateljima da odu na govornu poštu Omogućite pozive za odlazak na govornu poštu .

10

Na padajućem popisu odaberite prethodno definirani raspored.


 

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, možete dodati raspored na Rasporedi stranica. Za više informacija pogledajte Izradite rasporede .

11

Kliknite na Dodaj raspored za postavljanje sljedećih parametara:

 • Raspored —Odaberite unaprijed definirani raspored kada će pozivi zvoniti uzastopno s padajući popis.


   
  Ako ste administrator lokacije, prikazat će se samo rasporedi koji se odnose na vaše dodijeljene lokacije.
 • Pozivi od —Odaberite da biste primijenili sekvencijalno zvono za pozive od Bilo koji broj telefona ili Odaberite Telefonski brojevi . Ako odaberete Odabir brojeva telefona, unesite dodatne pojedinosti.

 • Upozorenje ili Ne upozoravaj —Odaberite hoćete li primijeniti sekvencijalno zvono na pozive koji odgovaraju ovim parametrima.

12

Kliknite Spremi za spremanje parametara prioritetne obavijesti.

Vaš raspored je dodan u Upozorenje ili Ne upozoravaj stolu. Po potrebi možete uređivati ili brisati rasporede iz tablica.


 
Ne upozoravaj ima prednost nad Upozorenje .
13

Kliknite Spremi.


 

Korisnik također može samostalno postaviti sekvencijalni prsten na korisničkom portalu. Za više detalja, pogledajte Konfigurirajte sekvencijalni prsten . Sve promjene koje korisnik izvrši u ovim postavkama odrazit će se i na korisničkom portalu i na Control Hubu.

Koristite sekvencijalno zvono s drugim značajkama poziva

Sekvencijalno zvono stupa u interakciju sa sljedećim značajkama poziva:

 • Alternativni brojevi – Sekvencijalno zvono može se koristiti s alternativnim brojevima i odnosi se na sve zamjenske brojeve za korisnika.

 • Uvijek preusmjerite pozive – Ako je Call Forward Always aktivna na glavnoj lokaciji, ima prednost u odnosu na sekvencijalno zvono. Ako je funkcija Preusmjeravanje poziva uvijek aktivna na bilo kojem drugom odredišnom broju za sekvencijalno zvono, lokacija uzastopnog zvona zvoni kao i obično i traži sljedeću lokaciju ako na poziv nije odgovoreno.

 • prosljeđivanje poziva u slučaju zauzeća – Sekvencijalno zvono ima prednost u odnosu na prosljeđivanje poziva u slučaju zauzeća. Ako su sve lokacije zauzete (ili ako je osnovna lokacija zauzeta s sekvencijalnim zvonom postaviti ne nastavi), ima priliku izvršiti prosljeđivanje poziva u slučaju zauzeća (inače se uvijek primjenjuje obrada bez odgovora). Lokacije uzastopnog zvona mogu imati prosljeđivanje poziva u slučaju zauzeća, u kojem slučaju se poziv prosljeđuje ako je lokacija zauzeta.

 • Preusmjeravanje poziva bez odgovora – Sekvencijalno zvono ima prednost nad pozivom bez odgovora. Čak i ako je osnovna lokacija konfigurirana kao lokacija uzastopnog zvona, vremensko ograničenje uzrokuje da sekvencijalni prsten pokuša sljedeću lokaciju. Nakon što sekvencijalno zvono završi sve svoje lokacije, događa se normalna obrada bez odgovora, a Call Forward No Answer tada može proslijediti poziv (brojač vremena bez odgovora nije ponovno pokrenut prije toga).

 • Preusmjeravanje poziva nije dostupno – Ako je aktivno, sekvencijalno zvono radi prije nego što se dozove usluga preusmjeravanja poziva nedostupna. Ako sva odredišta, uključujući lokacije baze, nisu dostupna, značajka Preusmjeravanje poziva nedostupno prosljeđuje poziv na odredišni broj nakon što značajka uzastopnog zvona pretraži popis.

 • Ne ometaj – Ne ometaj ima prednost nad sekvencijalnim zvonom.

 • Lovačka skupina – Kada se korisniku u Hunt grupi prikaže poziv prema grupi za traženje, korisnikova usluga sekvencijalnog zvonjenja je onemogućena.

 • Selektivno prihvaćanje poziva/Selektivno odbijanje poziva – Ove značajke imaju prednost nad sekvencijalnim prstenom.

 • Istodobni prsten – Sekvencijalno zvono ima prioritet nad simultanim zvonom. Međutim, ako je baza upozorena, Simultaneous Ring aktivira i zvoni sve istovremene lokacije.

 • Glasovne Poruke – Ako se lokacija uzastopnog zvona prebaci na govornu poštu, usluga prestaje i pozivatelj je povezan s govornom poštom.