Provoz funkce

 • Když volající vytočí uživatele s povoleným sekvenčním vyzváněním, uslyší oznámení s žádostí, aby zůstal na lince. Pokud je nastavení přerušení povoleno, volající také uslyší zprávu se stisknutím křížek k přerušení hledání, je-li to vhodné.

 • Volající uslyší vyzvánění po prvním oznámení.

 • Pokud hovor přijme libovolné číslo v seznamu hledání, hledání se zastaví.

 • Každých 20 sekund se přehraje uklidňující zpráva s žádostí volajícího, aby zůstal na lince.

 • Pokud je stisknuto tlačítko přerušení (#), volajícímu je poskytnuto zpracování odpovědi účastníka.

 • Poté, co byla všechna čísla vyzkoušena a nebyla zodpovězena, vyzvánění zpět nebo oznámení je přerušeno a volajícímu je poskytnuto zpracování žádné odpovědi účastníka (ve většině případů hlasová schránka).

Nastavit sekvenční vyzvánění

Než začnete

Chcete-li tuto funkci nastavit pro pracovní prostory, ujistěte se, že mají pracovní prostory přiřazenou profesionální licenci. Další informace o funkcích dostupných s licencemi pracovního prostoru naleznete v tématu Funkce dostupné podle typu licence pro službu Webex Calling.
1

Přihlaste se k Centrum Control Hub .

2

Přejděte na příslušnou cestu.

 • Pro uživatele: Přejít na Správa > Uživatelé. Poté vyberte uživatele.

 • Pro pracovní prostory: Přejít na Správa > Pracovní prostory. Poté vyberte pracovní prostor.

3

Klikněte na kartu Volání.

4

Přejděte do části Zpracování hovorů a vyberte možnost Sekvenční vyzvánění.

5

Zapněte přepínač a zadejte seznam 10místných čísel nebo E.264 Mezinárodní čísla, která mají být příčka v pořadí 1–5. U každé zadané linky můžete také nastavit počet zazvonění pro každé zařízení.

6

Vyberte z rozevíracího seznamu Počet zazvonění a pak zaškrtněte políčko Potvrzení přijetí pro každé číslo, pokud chcete, aby volající účastník přijal hovor stisknutím tlačítka 1 na klávesnici.

Pokud 1 není stisknuta, hovor bude nadále vyzvánět seznamem sekvenčního vyzvánění.

7

Pokud chcete, aby primární linka nejprve zazvonila, zkontrolujte nejprve primární linku služby Webex Calling a poté zadejte počet zazvonění.

8

Zaškrtněte políčko Pokračovat, pokud je primární linka služby Webex Calling obsazená, pokud lze přesměrovat hovory na seznam zadaných čísel, pokud je primární linka obsazená nebo nemůžete hovor přijmout.

9

Chcete-li volajícím povolit přechod do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Povolit hovory pro přechod do hlasové schránky.

10

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.


 

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na stránce Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánů.

11

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán, pro který budou hovory postupně vyzvánět.


   
  Pokud jste správce pobočky, zobrazí se pouze plány týkající se přiřazených poboček.
 • Hovory od – výběrem možnosti použijte sekvenční vyzvánění pro hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.

 • Upozornění nebo neupozornění – zvolte, zda se má na hovory, které odpovídají těmto parametrům, použít sekvenční vyzvánění.

12

Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte parametry oznámení o prioritě.

Váš plán je přidán do tabulky Upozornění nebo Neupozornění . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Funkce Neupozornit má přednost před funkcí Alert.
13

Klikněte na možnost Uložit.


 

Uživatel může také nastavit sekvenční vyzvánění sám na uživatelském portálu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace sekvenčního vyzvánění. Veškeré změny těchto nastavení provedené uživatelem se projeví v uživatelském portálu i v prostředí Control Hub.

Použít sekvenční vyzvánění s dalšími funkcemi volání

Sekvenční vyzvánění interaguje s následujícími funkcemi volání:

 • Alternativní čísla – sekvenční vyzvánění lze použít s alternativními čísly a platí pro všechna alternativní čísla pro uživatele.

 • Vždy přesměrování hovorů – pokud je funkce Vždy přesměrování hovorů aktivní v hlavním umístění, má přednost před sekvenčním vyzváněním. Pokud je funkce Přesměrování hovorů vždy aktivní na jakýchkoli jiných cílových číslech sekvenčního vyzvánění, pobočka sekvenčního vyzvánění zazvoní jako obvykle a v případě, že hovor není přijat, přejde na další pobočku.

 • Přesměrování při obsazení – sekvenční vyzvánění má přednost před přesměrováním při obsazení. Pokud jsou všechna umístění obsazena (nebo pokud je výchozí umístění obsazeno s nastavením sekvenčního vyzvánění tak, aby nepokračovalo), má možnost přesměrování hovorů při obsazení šanci provést (jinak se vždy použije zpracování bez odpovědi). Pobočky sekvenčního vyzvánění mohou mít funkci Přesměrování při obsazení. V takovém případě je hovor přesměrován, pokud je pobočka obsazená.

 • Přesměrování hovorů bez odpovědi – sekvenční vyzvánění má přednost před přesměrováním hovorů bez odpovědi. I když je základna nakonfigurována jako umístění sekvenčního vyzvánění, časový limit způsobí, že se sekvenční vyzvánění pokusí o další umístění. Jakmile sekvenční vyzvánění dokončí procházení všech svých poboček, dojde k normálnímu zpracování bez odpovědi a přesměrování hovorů bez odpovědi může hovor přesměrovat (časovač bez odpovědi před tím není restartován).

 • Přesměrování hovorů není dosažitelné – pokud je aktivní, před spuštěním služby přesměrování hovorů není dosažitelné, spustí se sekvenční vyzvánění. Pokud nejsou dosažitelné všechny cíle, včetně umístění na základně, funkce přesměrování hovorů přesměruje hovor na cílové číslo poté, co funkce sekvenčního vyzvánění prohledá seznam.

 • Nerušit – funkce Nerušit má přednost před sekvenčním vyzváněním.

 • Skupina sdružených linek – když je uživateli ve skupině sdružených linek prezentován hovor na skupinu sdružených linek, je služba sekvenčního vyzvánění uživatele inhibována.

 • Selektivní přijetí hovoru / selektivní odmítnutí hovoru – tyto funkce mají přednost před sekvenčním vyzváněním.

 • Simultánní vyzvánění – sekvenční vyzvánění má přednost před simultánním vyzváněním. Pokud je však umístění základny upozorněno, spustí se Simultánní vyzvánění a vyzvánění všech simultánních umístění.

 • Hlasové zprávy – pokud se umístění sekvenčního vyzvánění přejede do hlasové schránky, služba skončí a volající je připojen k hlasové schránce.