Delovanje funkcije

 • Ko klicatelj pokliče uporabnika, ki ima omogočeno zaporedno zvonjenje, zasliši obvestilo, ki ga prosi, naj ostane na liniji. Če je nastavitev prekinitve omogočena, klicatelj zasliši tudi sporočilo, naj pritisne gumb za prekinitev iskanja, kadar je to primerno.

 • Klicatelj zasliši zvonjenje po prvi najavi.

 • Če klic sprejme katera koli številka na iskalnem seznamu, se iskanje ustavi.

 • Vsakih 20 sekund se predvaja ugodno sporočilo, ki klicatelja prosi, naj ostane na liniji.

 • Če pritisnete tipko za prekinitev (#), je kličočemu na voljo obdelava naročnika brez odgovora.

 • Ko so bile preizkušene vse številke in ni bilo odgovora, se povratno klicanje ali najava prekine, kličočemu pa je na voljo obdelava naročnika brez odgovora (v večini primerov glasovna pošta).

Nastavite zaporedno zvonjenje

Preden začneš

Če želite nastaviti to funkcijo za delovne prostore, zagotovite, da imajo delovni prostori dodeljeno profesionalno licenco. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z licencami za delovni prostor, glejte Funkcije, ki so na voljo glede na vrsto licence za Webex Calling.
1

Prijavite se v Nadzorno središče.

2

Pojdite na ustrezno pot.

 • Za uporabnike: Pojdi do Upravljanje > Uporabniki. Nato izberite uporabnika.

 • Za delovne prostore: Pojdi do Upravljanje > Delovni prostori. Nato izberite delovni prostor.

3

Kliknite na Klicanje zavihek.

4

Pojdi na Upravljanje klicev in izberite Zaporedno zvonjenje.

5

Vklopite stikalo in vnesite seznam 10-mestnih številk ali mednarodnih številk E.264, ki jih želite poklicati v vrstnem redu 1–5. Z vsako vrstico, ki jo vnesete, lahko nastavite tudi število zvonjenj za vsako napravo.

6

Izberite Število zvonjenj s spustnega seznama in nato preverite Potrditev odgovora za vsako številko, če želite, da klicani pritisne 1 na tipkovnici, da sprejme klic.

Če tipke 1 ne pritisnete, klic zvoni naprej po seznamu zaporednih zvonjenj.

7

Če želite, da prva zazvoni primarna linija, preverite Najprej pokličite primarno linijo klica Webex in nato vnesite število zvonjenj.

8

Preverite Nadaljujte, če je primarna linija Webex Calling zasedena če je primerno za preusmeritev klicev na seznam vnesenih številk, če je primarna linija zasedena ali ne morete sprejeti klica.

9

Če želite klicateljem omogočiti prehod na glasovno pošto, označite Omogočite klice za prehod na glasovno pošto.

10

Na spustnem seznamu izberite vnaprej določen urnik.


 

Če ne vidite urnika, ki ga želite uporabiti za to nastavitev, ga lahko dodate na Urniki strani. Za več informacij glejte Ustvarite urnike.

11

Kliknite Dodaj razpored za nastavitev naslednjih parametrov:

 • Urnik— Na spustnem seznamu izberite vnaprej določen razpored za zaporedno zvonjenje klicev.


   
  Če ste skrbnik lokacije, se prikažejo samo urniki, ki se nanašajo na vaše dodeljene lokacije.
 • Klici od—Izberite uporabo zaporednega zvonjenja za klice iz Katera koli telefonska številka oz Izberite Telefonske številke. Če se odločite Izberite Telefonske številke, vnesite dodatne podrobnosti.

 • Opozorilo oz Ne opozarjaj—Izberite, ali želite uporabiti zaporedno zvonjenje za klice, ki ustrezajo tem parametrom.

12

Kliknite Shrani da shranite svoje parametre prednostnega obveščanja.

Vaš urnik je dodan v Opozorilo oz Ne opozarjaj tabela. Po potrebi lahko uredite ali izbrišete urnike iz tabel.


 
Ne opozarjaj ima prednost pred Opozorilo.
13

Kliknite Shrani.


 

Uporabnik lahko v uporabniškem portalu tudi sam nastavi zaporedno zvonjenje. Za več podrobnosti glejte Konfigurirajte zaporedno zvonjenje. Vse spremembe teh nastavitev s strani uporabnika se bodo odražale tako v uporabniškem portalu kot v Control Hubu.

Uporabite zaporedno zvonjenje z drugimi funkcijami klicanja

Zaporedno zvonjenje deluje z naslednjimi funkcijami klicanja:

 • Nadomestne številke – Zaporedno zvonjenje se lahko uporablja z nadomestnimi številkami in velja za vse nadomestne številke za uporabnika.

 • Vedno preusmeri klic – Če je na glavni lokaciji aktivna vedno preusmeritev klica, ima prednost pred zaporednim zvonjenjem. Če je možnost Vedno preusmeri klic aktivna na kateri koli drugi ciljni številki za zaporedno zvonjenje, lokacija zaporednega zvonjenja zvoni kot običajno in išče naslednjo lokacijo, če klic ni sprejet.

 • Preusmeritev klica Zasedeno – Zaporedno zvonjenje ima prednost pred preusmeritvijo klica zasedeno. Če so vse lokacije zasedene (ali če je osnovna lokacija zasedena z zaporednim zvonjenjem, nastavljenim tako, da se ne nadaljuje), se lahko izvede preusmeritev klica pri zasedenosti (sicer se vedno uporabi obdelava brez odgovora). Lokacije zaporednega zvonjenja imajo lahko preusmeritev klica zasedeno, v tem primeru se klic preusmeri, če je lokacija zasedena.

 • Preusmeritev brez odgovora – Zaporedno zvonjenje ima prednost pred preusmeritvijo brez odgovora. Tudi če je osnovna lokacija konfigurirana kot lokacija zaporednega zvonjenja, časovna omejitev povzroči, da zaporedno zvonjenje poskusi najti naslednjo lokacijo. Ko zaporedno zvonjenje konča s pregledovanjem vseh svojih lokacij, pride do običajne obdelave brez odgovora in preusmeritev klica brez odgovora lahko nato posreduje klic (časovnik brez odgovora se pred tem ne zažene znova).

 • Preusmeritev klica ni dosegljiva – Če je aktivno, se zaporedno zvonjenje sproži, preden se prikliče storitev preusmeritve klica, ki ni dosegljiva. Če vsi cilji, vključno z osnovnimi lokacijami, niso dosegljivi, funkcija Preusmeritev klica ni dosegljiva posreduje klic na ciljno številko, potem ko funkcija Zaporedno zvonjenje preišče seznam.

 • Ne moti – Ne moti ima prednost pred zaporednim zvonjenjem.

 • Lovska skupina – Ko je klic v iskalno skupino predstavljen uporabniku v iskalni skupini, je uporabnikova storitev zaporednega zvonjenja onemogočena.

 • Selektivni sprejem klica/selektivna zavrnitev klica – Te funkcije imajo prednost pred zaporednim zvonjenjem.

 • Istočasno zvonjenje – Zaporedno zvonjenje ima prednost pred hkratnim zvonjenjem. Vendar, če je osnovna lokacija opozorjena, Simultaneous Ring sproži in zazvoni vse sočasne lokacije.

 • Glasovno sporočanje – Če se lokacija zaporednega zvonjenja preklopi na glasovno pošto, se storitev konča in klicatelj se poveže z glasovno pošto.