Prevádzka funkcie

 • Keď volajúci vytočí číslo používateľa, ktorý má aktivované sekvenčné zvonenie, začuje oznam, že má zostať na linke. Ak je aktivované nastavenie prerušenia, volajúci si tiež vypočuje správu, aby v prípade potreby stlačil libry na prerušenie vyhľadávania.

 • Volajúci po prvom ohlásení počuje zvonenie.

 • Ak hovor prijme ktorékoľvek z čísiel vo vyhľadávacom zozname, vyhľadávanie sa zastaví.

 • Každých 20 sekúnd sa prehrá správa s výzvou, aby volajúci zostal na linke.

 • Ak sa stlačí tlačidlo prerušenia (#), volajúcemu sa poskytne spracovanie, pri ktorom účastník neodpovedá.

 • Po vyskúšaní všetkých čísel a neodpovedaní sa spätné vyzváňanie alebo oznamovanie preruší a volajúcemu sa poskytne spracovanie, pri ktorom účastník neodpovedá (vo väčšine prípadov hlasová schránka).

Nastavte sekvenčné zvonenie

Predtým ako začneš

Ak chcete nastaviť túto funkciu pre pracovné priestory, uistite sa, že pracovné priestory majú priradenú profesionálnu licenciu. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách, ktoré sú dostupné s licenciami pracovného priestoru, pozrite si časť Funkcie dostupné podľa typu licencie pre Webex Calling.
1

Prihláste sa do Control Hub.

2

Prejdite na príslušnú cestu.

 • Pre používateľov: Ísť do Zvládanie > Používatelia. Potom vyberte používateľa.

 • Pre pracovné priestory: Ísť do Zvládanie > Pracovné priestory. Potom vyberte pracovný priestor.

3

Kliknite na Volanie tab.

4

Choďte na Spracovanie hovorov sekciu a vyberte Sekvenčné zvonenie.

5

Zapnite prepínač a zadajte zoznam 10-ciferných čísel alebo medzinárodných čísel E.264, ktoré sa majú prezvoniť v poradí 1–5. S každou linkou, ktorú zadáte, môžete tiež nastaviť počet zvonení pre každé zariadenie.

6

Vyberte Počet prsteňov z rozbaľovacieho zoznamu a potom skontrolujte Potvrdenie odpovede pre každé číslo, ak chcete, aby volaný účastník stlačil 1 na klávesnici a prijal hovor.

Ak nestlačíte 1, hovor bude naďalej vyzváňať cez zoznam sekvenčných zvonení.

7

Ak chcete, aby primárna linka zvonila ako prvá, skontrolujte Najprv zavolajte na primárnu linku Webex a potom zadajte počet zvonení.

8

Skontrolujte Pokračujte, ak je primárna linka Webex Calling obsadená ak je to možné, presmerovať hovory na zadaný zoznam čísel, ak je primárna linka obsadená alebo nemôžete hovor prijať.

9

Ak chcete povoliť volajúcim prejsť do hlasovej schránky, začiarknite políčko Ak chcete prejsť do hlasovej schránky, povoľte hovory.

10

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán.


 

Ak nevidíte plán, ktorý chcete použiť pre toto nastavenie, môžete pridať plán na Rozvrhy stránku. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvárajte plány.

11

Kliknite Pridať plán nastaviť nasledujúce parametre:

 • Rozvrh—Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán, kedy budú hovory zvoniť postupne.


   
  Ak ste správcom miesta, zobrazia sa iba plány týkajúce sa priradených miest.
 • Hovory od—Výberom použijete sekvenčné zvonenie pre hovory od Akékoľvek telefónne číslo alebo Vyberte možnosť Telefónne čísla. Ak si vyberiete Vyberte možnosť Telefónne čísla, zadajte ďalšie podrobnosti.

 • Upozornenie alebo Neupozorňovať—Vyberte, či chcete použiť sekvenčné zvonenie na hovory, ktoré vyhovujú týmto parametrom.

12

Kliknite Uložiť na uloženie parametrov prioritných upozornení.

Váš rozvrh je pridaný do Upozornenie alebo Neupozorňovať tabuľky. Podľa potreby môžete plány z tabuliek upraviť alebo odstrániť.


 
Neupozorňovať má prednosť pred Upozornenie.
13

Kliknite Uložiť.


 

Používateľ si môže nastaviť sekvenčné zvonenie aj sám na užívateľskom portáli. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Konfigurácia sekvenčného zvonenia. Akékoľvek zmeny vykonané používateľom v týchto nastaveniach sa prejavia v používateľskom portáli aj v Control Hub.

Použite sekvenčné zvonenie s ďalšími funkciami volania

Sekvenčné zvonenie spolupracuje s nasledujúcimi funkciami volania:

 • Alternatívne čísla – Sekvenčné zvonenie možno použiť s alternatívnymi číslami a vzťahuje sa na všetky alternatívne čísla používateľa.

 • Call Forward Always – Ak je na hlavnom mieste aktívne presmerovanie vždy, má prednosť pred sekvenčným zvonením. Ak je funkcia Presmerovanie hovoru vždy aktívna na iných cieľových číslach pre sekvenčné zvonenie, umiestnenie sekvenčného zvonenia zazvoní ako zvyčajne a prejde na ďalšie miesto, ak hovor neprijme.

 • Call Forward Busy – Sekvenčné zvonenie má prednosť pred presmerovaním hovoru obsadené. Ak sú všetky miesta obsadené (alebo ak je základňa obsadená s sekvenčným zvonením nastaveným tak, aby nepokračovalo), presmerovanie hovoru je obsadené (v opačnom prípade sa vždy použije spracovanie bez odpovede). Miesta sekvenčného zvonenia môžu mať presmerovanie hovorov obsadené, v takom prípade sa hovor presmeruje, ak je miesto obsadené.

 • Presmerovanie hovoru bez odpovede – Sekvenčné zvonenie má prednosť pred presmerovaním hovoru bez odpovede. Aj keď je základné umiestnenie nakonfigurované ako umiestnenie sekvenčného zvonenia, časový limit spôsobí, že sa sekvenčné zvonenie pokúsi o ďalšie umiestnenie. Po dokončení postupného zvonenia prejdením cez všetky jeho miesta dôjde k normálnemu spracovaniu bez odpovede a presmerovanie hovoru bez odpovede môže presmerovať hovor (časovač bez odpovede sa predtým nereštartuje).

 • Presmerovanie hovorov je nedostupné – Ak je aktívne, Sekvenčné zvonenie sa spustí pred spustením služby Presmerovanie hovoru nedostupné. Ak nie sú dosiahnuteľné všetky miesta určenia vrátane základných umiestnení, funkcia Presmerovanie hovoru nie je dosiahnuteľná presmeruje hovor na cieľové číslo po tom, čo funkcia Sekvenčné zvonenie prejde zoznam.

 • Nevyrušujte – Režim Nerušiť má prednosť pred sekvenčným zvonením.

 • Hunt Group – Keď sa používateľovi v skupine Hunt zobrazí volanie do skupiny Hunt, služba sekvenčného zvonenia používateľa je zablokovaná.

 • Selektívne prijatie hovoru/selektívne odmietnutie hovoru – Tieto funkcie majú prednosť pred sekvenčným zvonením.

 • Simultánny krúžok – Sekvenčné zvonenie má prednosť pred simultánnym zvonením. Ak je však upozornenie na umiestnenie základne, Simultánne zvonenie spustí a prezvoní všetky súčasné miesta.

 • Hlasové správy – Ak sa umiestnenie sekvenčného zvonenia presunie do hlasovej schránky, služba sa ukončí a volajúci sa pripojí k hlasovej schránke.