Slično drugim uslugama, Webex Calling pruža automatsko dodjelu licence putem Control Huba. Automatskom dodjelom licence izbjegava se sporiji, ručni način dodjeljivanja licenci. Za razliku od drugih Webex usluga, Webex Calling zahtijeva dodatne informacije prije dodjeljivanja resursa korisnicima. Da bi korisniku dao pravo na Webex pozive, taj korisnik mora biti dodijeljen lokaciji i dodijeljeno mu je proširenje i/ili broj.

 • Za scenarije sinkronizacije direktorija, uključujući sinkronizaciju servisa Active Directory, Azure, OKTA i CCUC, postupak automatskog dodjeljivanja resursa koristi korisnički službeni telefonski broj u imeničkom servisu klijenta za traženje unaprijed dodijeljenog broja u Webex pozivima. Ako se broj pronađe u Webex pozivima, postupak automatskog dodjeljivanja resursa potražit će mjesto povezano s tim brojem na webex mjestu pozivanja . Dodatne informacije potražite u članku Automatsko licenciranje putem sinkronizacije direktorija.
 • Za scenarije ručnog ažuriranja postupak automatskog dodjeljivanja resursa zatražit će od administratora mjesto i dodjelu brojeva za nove korisnike. Za postojeće korisnike postupak će pokušati dodijeliti resurse svim postojećim korisnicima dodijeljenim valjanom, unaprijed dodijeljenom webex pozivnom broju. Dodatne informacije potražite u članku Automatska dodjela licenciranja putem ručnih korisničkih ažuriranja.

Automatsko dodjeljivanje licence putem sinkronizacije direktorija zahtijeva da izvor sinkronizacije (Active Directory, Azure itd.) pruža polje radnog telefonskog broja povezanog s korisnikom. Automatska dodjela licenciranja koristit će polje broja radnog telefona za traženje lokacije kojoj bi taj korisnik trebao biti dodijeljen u Webex pozivima.

Telefonski broj mora biti:

 • U obliku E.164
 • Unaprijed dodijeljeno i dodijeljeno valjanom mjestu unutar Webex poziva
 • Nije dodijeljeno nijednom drugom korisniku ili usluzi u Webex pozivima

Ako bilo koja provjera valjanosti ne uspije ili ako broj nije uključen, tada tom korisniku nije dodijeljen Pristup webex pozivima. Dodatne informacije o identificiranju i ispravljanju slučajeva u kojima korisnici nemaju pravo na Webex pozive zbog pogrešaka u provjeri valjanosti ili problema s brojem potražite u članku Ispravljanje problemas automatskom licencom webex poziva.

Automatsko dodjela licence putem ručnog korisničkog dodavanja automatski će primijeniti licencu na korisnike koji su povezani s predloškom licence za Webex pozive. Kada postoji predložak za pozivanje web-mjesta, od administratora će se zatražiti da dodijeli mjesto i broj korisnicima dodijeljenim tom predlošku.

Od administratora se neće tražiti mjesto i broj (a time i pravo na Webex pozive) za korisnike koji nisu dodijeljeni tom predlošku. Ako administrator želi dodijeliti licencu za web-pozive korisnicima koji nisu dodijeljeni tom predlošku, administrator može uređivati licence za usluge u kontrolnom središtu za pojedinačne korisnike.

Ne možete dodijeliti korisnike Webex pozivima ako ne ispunjavate sljedeća dva uvjeta.

 • Ako ne dodijelite resurse korisnicima u Webex pozivima čak i nakon postavljanja predloška automatskog dodjeljivanja na razini grupe ili na razini organizacijskog sustava.
 • Ako korisnike ne dodijelite valjanom mjestu s unaprijed dodijeljenim brojem dostupnim (nedodijeljenim) u Webex pozivima

1

Da biste identifikovali korisnika kojemu nije dodijeljena dodjela resursa putem predloška automatskog dodjeljivanja, iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnici.

2

Kliknite Upravljanje korisnicima.

3

Na pločici CSV Dodavanje ili izmjena korisnika odaberite Izvezi popis korisnika.

Korisnik.csv automatski preuzima datoteku.
4

Kliknite Izvezi ako se korisnik.csv datoteka ne preuzme automatski.

5

Otvorite datoteku nakon preuzimanja.

6

Filtrirajte korisničku .csv datoteku da bi se prikazali svi korisnici u kojima je Webex Calling VAR Professional postavljen na FALSE.

Filtrirani popis prikazuje sve korisnike koji nisu uspjeli provjeriti autentičnost.
 • Ako je broj dostupan u stupcu Telefonski broj, tada broj u servisu Active Directory za tog korisnika nije dostupan za Webex pozive. (Number nije valjan oblik broja, postoji, ali je dodijeljen drugoj usluzi ili korisniku ili nije dostupan na dodijeljenom mjestu).
 • Ako broj nije dostupan u stupcu Telefonski broj, tom korisniku nije dodijeljen broj, što je preduvjet za automatsko dodjelu licence.

Do neuspjeha u automatskom dodjeljivanju resursa obično dolazi zbog nevažećeg ili nedodijeljenog polja radnog telefonskog broja. Automatska dodjela licenciranja za postojeće korisnike koristit će polje broja radnog telefona za pretraživanje lokacije kojoj bi taj korisnik trebao biti dodijeljen u Webex pozivima.

Telefonski broj mora biti:

 • U obliku E.164
 • Unaprijed dodijeljeno i dodijeljeno valjanom mjestu unutar Webex poziva
 • Nije dodijeljeno nijednom drugom korisniku ili usluzi u Webex pozivima

Postoji više načina za ažuriranje valjanog polja radnog telefonskog broja, ovisno o vrsti postupka automatske licence:

 • Postavljanje webex poziva autododjeliraj broj licence za ručne korisnike. Polje broja radnog telefona može se postaviti putem kontrolnog čvorišta. Alternativno, broj radnog telefona ili samo pravo na Webex pozive mogu se ažurirati putem CSV predloškakorisnika.
 • Postavljanje broja licence za automatsko dodjeljivanje web-poziva za korisnike sinkronizacije direktorija.Automatska dodjela licenciranja za postojeće korisnike koristit će polje radnog telefonskog broja sinkronizirano s kontrolnim središtem.

  Promjene telefonskih brojeva putem sinkronizacije direktorija neće utjecati na već dodijeljene korisnike webex poziva. Ako je, na primjer, korisniku dodijeljena odgovarajuća webex pozivna broj 555-555-1212, tada korisnik neće biti ponovno dodijeljen novim brojem čak i ako se aktivni direktorij ažurira novim brojem.

Nakon ažuriranja polja radnog telefonskog broja korisnika ili korisnika, predložak se može ponovno primijeniti na postojeće korisnike. U predlošku licence za automatsko dodjeljivanje administrator ima mogućnost primjene dosega na postojeće korisnike. To će primijeniti predložak na sve primjenjive korisnike (korisnike dodijeljene predlošku) kojima webex pozivi još nisu dodijeljeni. Za one nedodijeljene Webex pozive moraju imati valjani telefonski broj webex poziva.

Ako administrator Primijeni doseg na postojeće korisnike, postoji mogućnost da se postojeće licenciranje ne sačuva na postojećim korisnicima. Poništavanjem provjere "Sačuvaj licence za postojeće korisnike" uklonit će se licence za pozivanje korisnika ako webex pozivi nisu potvrđeni u postavkama automatskog predloška. Ovu opciju treba vrlo pažljivo odabrati, jer to nije reverzibilna operacija. Uklanjanje Webex poziva trajno će ukloniti postavke govorne pošte, dodjelu brojeva i usluge pozivanja. Administrator mora priznati da je operacija dobro namijenjena.