Podobně jako u jiných služeb poskytuje volání Webex automatické přiřazení licence prostřednictvím Control Hub. Automatické přiřazování licencí zabraňuje pomalejšímu ručnímu způsobu přiřazování licencí. Na rozdíl od jiných služeb Webex vyžaduje volání Webex před zřízením uživatelů další informace. Aby bylo možné uživatele s volánímWebex opravňovat, musí být tento uživatel přiřazen k umístění a zřízen s příponou a / nebo číslem.

 • Pro scénáře synchronizace adresářů, včetně synchronizace služby Active Directory, Azure, OKTA a CCUC, používá proces automatického zřizování telefonní číslo uživatele do zaměstnání v adresářové službě zákazníka k vyhledání předem zřízeného čísla v voláníWebex. Pokud je v voláníWebex nalezeno číslo, proces automatického zřizování vyhledá umístění přidružené k tomuto číslu v umístění volání Webex. Další informace naleznete v tématu Automatické licencování prostřednictvím synchronizace adresářů.
 • U scénářů ruční aktualizace zobrazí proces automatického zřizování výzvu správci k zadání umístění a čísla pro nové uživatele. Pro stávající uživatele se proces pokusí zřídit všechny stávající uživatele přiřazené k platnému, předem zřízenému volacímu číslu Webex. Další informace najdete v tématu Automatické přiřazení licencí pomocí ručních aktualizací uživatelů.

Automatické přiřazení licence prostřednictvím synchronizace adresářů vyžaduje, aby zdroj synchronizace (Active Directory, Azure atd.) poskytoval pole telefonního čísla do zaměstnání přidružené k uživateli. Automatické přiřazení licencí použije pole telefonní číslo do zaměstnání k vyhledání umístění, ke kterému by měl být tento uživatel přiřazen v aplikaci Webex Calling.

Telefonní číslo musí být:

 • Ve formátu E.164
 • Předem zřízené a přiřazené k platnému umístění v rámci volání Webex
 • Není přiřazen žádnému jinému uživateli nebo službě v volání Webex

Pokud se některé z ověření nezdaří nebo pokud číslo není zahrnuto, pak tento uživatel není zřízen s voláním Webex. Další informace o identifikaci a opravě případů, kdy uživatelé nemají nárok na volání Webex z důvodu chyb ověření nebo problémů s čísly, naleznete v tématu Oprava problémůs automatickou licencí volání Webex.

Automatické přiřazení licence prostřednictvím ručního přidání uživatele automaticky použije licenci na uživatele, kteří jsou přidruženi k šabloně licence Webex Calling. Když je šablona volání Webex na místě, správce bude vyzván k přiřazení umístění a čísla pro uživatele přiřazené k této šabloně.

Správce nebude vyzván k zadání umístění a čísla (a tedy neoprávněného volání Webex) pro uživatele, kteří nejsou přiřazeni k této šabloně. Pokud chce správce přiřadit licenci volání Webex pro uživatele, kteří nejsou přiřazeni k této šabloně, může správce upravit licence služby v Centru řízení pro jednotlivé uživatele.

Uživatele nelze přiřadit k volání Webex, pokud nesplňujete následující dvě podmínky.

 • Pokud se vám nepodaří zřídit uživatele ve Webex volání i po nastavení šablony automatického přiřazení na úrovni skupiny nebo na úrovni organizace.
 • Pokud nepřiřadíte uživatele k platnému umístění s předem zřízeným číslem dostupným (nepřiřazeným) v volání Webex

1

Chcete-li identifikovat uživatele, který není zřízen prostřednictvím šablony automatického přiřazování, přejděte ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu uživatelé.

2

Klikněte na Spravovat uživatele.

3

Vyberte Exportovat seznam uživatelů na dlaždici Přidat nebo upravit uživatele ve formátu CSV.

Soubor .csv uživatele se stáhne automaticky.
4

Klepněte na tlačítko Exportovat , pokud se soubor .csv uživatele nestáhne automaticky.

5

Otevřete soubor při stažení.

6

Filtrujte soubor .csv uživatele, abyste zobrazili všechny uživatele, kde je volání Webex VAR Professional nastaveno na hodnotu FALSE.

Filtrovaný seznam zobrazuje všechny uživatele, kteří selhali při ověřování.
 • Pokud je ve sloupci Telefonní číslo k dispozici číslo, není číslo ve službě Active Directory pro daného uživatele k dispozici pro volání Webex. (Číslo je buď neplatný formát čísla, existuje, ale je přiřazeno jiné službě nebo uživateli, nebo není k dispozici ve zřízeném umístění).
 • Pokud ve sloupci Telefonní číslo není k dispozici číslo, nebylo tomuto uživateli přiřazeno žádné číslo, což je předpokladem pro automatické přiřazení licence.

Selhání automatického zřizování bude obvykle způsobeno neplatným nebo nepřiřazeným polem telefonního čísla do zaměstnání. Automatické přiřazení licencí pro stávající uživatele použije pole telefonní číslo do zaměstnání k vyhledání umístění, ke kterému by měl být tento uživatel přiřazen v volání Webex.

Telefonní číslo musí být:

 • Ve formátu E.164
 • Předem zřízené a přiřazené k platnému umístění v rámci volání Webex
 • Není přiřazen žádnému jinému uživateli nebo službě v volání Webex

Existuje několik způsobů, jak aktualizovat platné pole telefonního čísla do zaměstnání v závislosti na typu procesu automatické licence:

 • Nastavení automatického přiřazení licenčního čísla volání Webex pro ruční uživatele. Pole telefonního čísla do zaměstnání lze nastavit pomocí Control Hubu. Alternativně může být telefonní číslo do práce nebo samotný nárok na volání Webex aktualizován prostřednictvím šablonyCSV uživatele.
 • Nastavení volání Webexu Automatické přiřazení licenčního čísla pro uživatele synchronizace adresářů.Automatické přiřazení licencí pro stávající uživatele bude používat pole telefonního čísla do práce synchronizované do Centra řízení.

  Již zřízení uživatelé Volání Webex nebudou ovlivněni změnami telefonních čísel prostřednictvím synchronizace adresářů. Pokud je například uživatel zřízen proti platnému volacímu číslu Webex 555-555-1212, nebude uživatel znovu zřízen proti novému číslu, i když je služba Active Directory aktualizována novým číslem.

Po aktualizaci pole telefonního čísla do zaměstnání uživatele nebo uživatelů lze šablonu znovu použít proti stávajícím uživatelům. V šabloně licence automatického přiřazení má správce možnost Použít obor pro stávající uživatele. Tím se šablona použije proti všem příslušným uživatelům (uživatelům přiřazeným k šabloně), kteří ještě nejsou přiřazeni volání Webex. Pro ty, kteří nemají přiřazené volání Webex, musí mít platné telefonní číslo Volání Webex.

Pokud správce použít obor pro existující uživatele, je k dispozici možnost nezachovat stávající licence u stávajících uživatelů. Zrušením zaškrtnutí políčka "Zachovat licence pro stávající uživatele" odeberete volající licence od uživatelů, pokud volání WebEx není zaškrtnuto v nastavení automatické šablony. Tuto možnost je třeba velmi pečlivě vybrat, protože se nejedná o reverzibilní operaci. Odebrání volání Webex trvale odstraní nastavení hlasové schránky, přiřazení čísla a služby volání. Správce musí potvrdit, že operace je dobře míněna.