Diğer hizmetlere benzer şekilde, Webex Calling Hub ile otomatik lisans ataması sağlar. Otomatik lisans ataması, lisans atama daha yavaş ve manuel bir yöntemden kaçınıyor. Diğer hizmet Webex aksine, Webex Calling sağlamadan önce ek bilgi gerekir. Bir kullanıcıya yetki ve Webex Calling için bu kullanıcının bir konuma atanarak bir dahili numara ve/veya sayı ile sağlanması gerekir.

 • Active Directory dizin senkronizasyonu, Azure, OKTA ve CCUC senkronizasyonu dahil olmak üzere çeşitli senaryolar için otomatik sağlama işlemi, Webex Calling'de önceden sağlanan bir numarayı aramak için müşterinin dizin hizmeti müşterinin iş telefon numarasını kullanır. Bu konumda bir sayı Webex Calling, otomatik sağlama işlemi bu sayıyla ilişkili konumu, otomatik sağlama Webex Calling bakar. Daha fazla bilgi için bkz. Dizin senkronizasyonu lisanslama.
 • Manuel güncelleme senaryolarında , otomatik sağlama işlemi yöneticiden yeni kullanıcılara yapılan konum ve sayı atamalarını istemine neden olur. Mevcut kullanıcılar için bu işlem, geçerli, önceden sağlanan bir posta numarasına atanmış mevcut tüm Webex Calling olacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Manuel kullanıcı güncellemeleriyle otomatik lisans ataması.

Dizin senkronizasyonu aracılığıyla otomatik lisans ataması; senkronizasyon kaynağının (Active Directory, Azure, vb.) kullanıcıyla ilişkili bir iş telefonu numarası alanı sağlar. Otomatik lisanslama ataması, iş telefonu numarası alanını kullanarak kullanıcının bir lisans ataması için atandığı konumu Webex Calling.

Telefon numarası şu şekilde olmalı:

 • E.164 biçiminde
 • Önceden sağlandı ve şu süre içinde geçerli bir konuma Webex Calling
 • Şu Webex Calling'de başka bir kullanıcıya veya hizmete Webex Calling

Doğrulama başarısız olursa veya numara dahil yoksa bu kullanıcıya doğrulama işlemi Webex Calling. Kullanıcıların doğrulama hataları veya sayı sorunları nedeniyle erişim yetkisi olmayan durumlarda Webex Calling tanımlama ve düzeltme hakkında daha fazla bilgi için bkz . Otomatik lisans Webex Calling düzeltme.

Manuel kullanıcı eklemesi aracılığıyla otomatik lisans ataması, otomatik olarak bir lisans şablonuyla ilişkili kullanıcılara Webex Calling geçerli olacaktır. Bir Webex Calling yerde olduğunda, yöneticiden bu şablona atanan kullanıcıların konumunu ve sayısını ataması istenir.

Yöneticiden bu şablona atanmamış kullanıcılar için konum ve sayı (ve bu Webex Calling ile yetkilendirme değil) istenmayacaktır. Yönetici, bu şablona atanmamış kullanıcılar için Webex Calling lisans atamak isterse yönetici, Bireysel Kullanıcılar için Control Hub'da Hizmet Lisanslarını Düzenleyebilir.

Aşağıdaki iki koşulları Webex Calling, bu kullanıcılara kullanıcı atayamazsiniz.

 • Kullanıcılara hizmet sağlamayı başarısız Webex Calling otomatik atama şablonunu grup düzeyinde veya kuruluş düzeyinde ayarlarken bile.
 • Kullanıcıları, geçerli bir konuma önceden sağlanan bir numarayla atadığınız (atanmamış) varsa Webex Calling

1

Otomatik atama şablonuyla sağlanmaz herhangi bir kullanıcının kimliğini tanımlamak için müşteri görünümünden https://admin.webex.comKullanıcılar'a gidin.

2

Kullanıcıları Yönet'e tıklayın.

3

CSV Kullanıcıları Ekle veya Değiştir kutucuğunun kullanıcı listesini dışa aktar'ı seçin.

user.csv dosyası otomatik olarak indirilir.
4

user.csv dosyası otomatik olarak indirilirse Dışa Aktar öğesini tıklatın.

5

İndirmeden sonra dosyayı açın.

6

VAR Professional kullanıcılarının FALSE olarak ayar bulunduğu tüm kullanıcıları görüntülemek için user.csv Webex Calling filtre kullanın.

Filtrelenmiş liste, kimlik doğrulaması başarısız olan tüm kullanıcıları gösterir.
 • Telefon Numarası sütununda bir numara varsa bu kullanıcının Active Directory telefon numarası Webex Calling. (Sayı, geçersiz bir numara biçimidir, mevcut fakat başka bir hizmete veya kullanıcıya atanır veya sağlanan bir konumda kullanılamaz).
 • Telefon Numarası sütununda bir numara yoksa bu kullanıcıya hiçbir numara atanmamış olur. Bu, otomatik lisans ataması için ön gerekli bir uygulamadır.

Otomatik sağlama başarısızlığı, genellikle geçersiz veya atanmamış bir iş telefonu numarası alanından kaynaklaacaktır. Mevcut kullanıcılar için otomatik lisans ataması, iş telefonu numarası alanını kullanarak bu kullanıcının bir oturumda atandığı konumu Webex Calling.

Telefon numarası şu şekilde olmalı:

 • E.164 biçiminde
 • Önceden sağlandı ve şu süre içinde geçerli bir konuma Webex Calling
 • Şu Webex Calling'de başka bir kullanıcıya veya hizmete Webex Calling

Otomatik lisans işleminin türüne bağlı olarak geçerli bir iş telefonu numarası alanını güncellemenin birden fazla yolu vardır:

 • Manuel Webex Calling için Lisans Numarasını Otomatik Olarak Ata ayarının. İş telefonu numarası alanı Control Hub aracılığıyla ayarlanmış olabilir. Alternatif olarak, iş telefon numarası veya Webex Calling yetkilendirmesi, Kullanıcı CSV şablonu aracılığıyla güncellenebilirsiniz.
 • Dizin Senkronizasyon Webex Calling için Lisans Numarasını Otomatik Olarak Ata ayarını.Mevcut kullanıcılar için otomatik lisans ataması, Control Hub ile senkronize edilmiş iş telefonu numarası alanını kullanamayacaktır.

  Önceden sağlanan Webex Calling kullanıcılar, telefon numarası değişiklikleri kapsamındaki değişikliklerden etkilenme dizin senkronizasyonu. Örneğin, kullanıcıya geçerli bir Webex Calling numarası 555-555-1212 arasında sağlanırsa active directory yeni numarayla güncellense bile kullanıcıya yeni bir numarayla yeniden sağlanmaz.

Kullanıcının veya kullanıcıların iş telefonu numarası alanını güncelledikten sonra, şablon mevcut kullanıcılara karşı yeniden uygulanabilir. Otomatik atama lisans şablonunda, yönetici kapsamyı mevcut kullanıcılara uygulayabilir. Bu, şablonu daha önce atanmamış uygun tüm kullanıcılara (şablona atanmış kullanıcılar) Webex Calling. Atanmamış telefon Webex Calling geçerli bir telefon Webex Calling olması gerekir.

YöneticiNin Kapsamı Mevcut kullanıcılara uygula seçeneği, mevcut kullanıcılarda mevcut lisansı korumama seçeneği vardır. "Mevcut kullanıcılar için lisansları koru" işaretinin kaldırmak, Otomatik Şablon ayarlarında kontrol Webex Calling, çağrı lisanslarını kullanıcılardan kaldıracaktır. Bu seçenek çok dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Bu işlem geri alınamaz bir işlem değildir. Sesin Webex Calling sesli mesaj ayarlarını, numara atamalarını ve çağrı hizmetlerini kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Yönetici, işlemin iyi bir şekilde amaçlanan bir işlem olduğunu kabul etmek zorunda.