I likhet med andre tjenester tilbyr Webex Calling automatisk lisenstilordning via Control Hub. Automatisk lisenstilordning unngår en langsommere, manuell metode for å tilordne lisenser. I motsetning til andre Webex-tjenester krever Webex Calling tilleggsinformasjon før klargjøring av brukere. For å gi en bruker rett til Webex Calling, må denne brukeren tilordnes et sted og klargjøres med en utvidelse og/eller et nummer.

 • For katalogsynkroniseringsscenarier, inkludert Active Directory-, Azure-, OKTA- og CCUC-synkronisering, bruker den automatiske klargjøringsprosessen brukerens arbeidstelefonnummer i kundens katalogtjeneste til å slå opp et forhåndsklargjort nummer i Webex Calling. Hvis det blir funnet et nummer i Webex Calling, vil den automatiske klargjøringsprosessen slå opp plasseringen som er knyttet til dette nummeret på Webex Calling-plasseringen . Se Automatisk lisensiering via katalogsynkronisering hvis du vil ha mer informasjon.
 • For scenarier for manuell oppdatering vil den automatiske klargjøringsprosessen be administratoren om plassering og nummertilordning for nye brukere. For eksisterende brukere vil prosessen forsøke å klargjøre alle eksisterende brukere som er tilordnet et gyldig, forhåndsklargjort Webex-anropsnummer . Se Automatisk lisenstilordning via manuelle brukeroppdateringer hvis du vil ha mer informasjon.

Automatisk lisenstilordning via katalogsynkronisering krever at synkroniseringskilden (Active Directory, Azure osv.) inneholder et arbeidstelefonnummerfelt som er knyttet til brukeren. Den automatiske lisenstilordningen bruker telefonnummerfeltet arbeid til å slå opp plasseringen som brukeren skal tilordnes til, i Webex Calling.

Telefonnummeret må være:

 • I E.164-format
 • Forhåndsklargjort og tilordnet til en gyldig plassering i Webex Calling
 • Ikke tilordnet til noen annen bruker eller tjeneste i Webex Calling

Hvis noe av valideringen mislykkes, eller hvis nummeret ikke er inkludert, klargjøres ikke denne brukeren med Webex Calling. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du identifiserer og retter saker der brukere ikke har rett til Webex Calling på grunn av valideringsfeil eller nummerproblemer, kan du se Rette opp problemermed automatisk lisensiering av Webex Calling.

Automatisk lisenstilordning via manuell brukertillegg vil automatisk bruke en lisens for brukere som er knyttet til en Webex Calling-lisensmal. Når en Webex Calling-mal er på plass, blir administratoren bedt om å tilordne plasseringen og nummeret for brukere som er tilordnet malen.

Administratoren vil ikke bli bedt om plassering og nummer (og dermed ikke begeistre med Webex Calling) for brukere som ikke er tilordnet denne malen. Hvis administratoren vil tilordne en Webex Calling-lisens for brukere som ikke er tilordnet denne malen, kan administratoren redigere tjenestelisenser i kontrollhuben for enkeltbrukere.

Du kan ikke tilordne brukere til Webex Calling hvis du ikke oppfyller følgende to betingelser.

 • Hvis du ikke klarer å klargjøre brukere i Webex Calling selv etter at du har konfigurert malen for automatisk tilordning på gruppenivå eller på organisasjonsnivå.
 • Hvis du ikke tilordner brukerne til en gyldig plassering med et forhåndsklargjort nummer tilgjengelig (ikke tilordnet) i Webex Calling

1

Hvis du vil identifisere en bruker som ikke er klargjort gjennom malen for automatisk tilordning, går du til Brukere fra kundevisningen i https://admin.webex.com.

2

Klikk Behandle brukere.

3

Velg Eksporter brukerliste på flisen Legg til eller endre brukere i CSV.

Filen .csv lastes ned automatisk.
4

Klikk Eksporter hvis brukeren.csv filen ikke lastes ned automatisk.

5

Åpne filen ved nedlasting.

6

Filtrer bruker .csv filen for å vise alle brukere der VAR Professional for Webex-anrop er satt til FALSE.

Den filtrerte listen viser alle brukere som har mislykket godkjenning.
 • Hvis et nummer er tilgjengelig i Telefonnummer-kolonnen, er ikke nummeret i Active Directory for denne brukeren tilgjengelig for Webex-anrop. (Tall er enten et ugyldig tallformat, finnes, men er tilordnet en annen tjeneste eller bruker, eller er ikke tilgjengelig på en klargjort plassering).
 • Hvis et nummer ikke er tilgjengelig i Telefonnummer-kolonnen, ble det ikke tilordnet noe nummer til denne brukeren, som er et forskuddsrett for automatisk lisenstilordning.

Feil ved automatisk klargjøring skyldes vanligvis et ugyldig telefonnummerfelt eller et ikke-tilordnet arbeidsnummerfelt. Den automatiske lisenstilordningen for eksisterende brukere bruker telefonnummerfeltet arbeid til å slå opp plasseringen som brukeren skal tilordnes til i Webex Calling.

Telefonnummeret må være:

 • I E.164-format
 • Forhåndsklargjort og tilordnet til en gyldig plassering i Webex Calling
 • Ikke tilordnet til noen annen bruker eller tjeneste i Webex Calling

Du kan oppdatere et gyldig telefonnummerfelt for arbeid på flere måter, avhengig av typen automatisk lisensprosess:

 • Angi autotilordningslisensnummeret for Webex-anrop for manuelle brukere. Arbeidstelefonnummerfeltet kan angis via Kontrollhub. Alternativt kan arbeidstelefonnummeret eller selve Webex Calling-rettigheten oppdateres via Bruker-CSV-malen.
 • Angi lisensnummeret for automatisk tilordning av Webex-kall for brukere av katalogsynkronisering.Den automatiske lisenstilordningen for eksisterende brukere bruker telefonnummerfeltet for arbeid synkronisert til Kontrollhub.

  Allerede klargjort Webex Ringer brukere vil ikke bli påvirket av telefonnummerendringer via katalogsynkronisering. Hvis brukeren for eksempel klargjøres mot et gyldig Webex Calling-nummer 555-555-1212, blir ikke brukeren klargjort på nytt mot et nytt nummer selv om Active Directory oppdateres med et nytt nummer.

Når du har oppdatert telefonnummerfeltet til en bruker eller brukere, kan malen brukes på nytt mot eksisterende brukere. I lisensmalen for automatisk tilordning har administratoren muligheten til å bruke omfang på eksisterende brukere. Dette vil bruke malen mot alle gjeldende brukere (brukere tilordnet malen) som ikke allerede er tilordnet Webex Calling. For de som ikke er tilordnet Webex Calling må ha et gyldig Webex Calling telefonnummer.

Hvis administratoren bruker omfang på eksisterende brukere, finnes det et alternativ for ikke å beholde eksisterende lisensiering for de eksisterende brukerne. Hvis du fjerner merket for Behold lisenser for eksisterende brukere, fjernes de kallende lisensene fra brukerne hvis WebEx Calling ikke sjekkes inn i innstillingene for automatisk mal. Dette alternativet må velges nøye, da dette ikke er en reversibel operasjon. Hvis du fjerner Webex Calling, fjernes innstillinger for talepost, nummertilordning og anropstjenester permanent. Administratoren må bekrefte at operasjonen er riktig ment.