Stvaranje novog govornog automata

Prije nego što počnete

Možete koristiti postojeće radno vrijeme i raspored praznika da biste konfigurirali vrijeme/dane u koje je vaš govorni automat operativan i ne operativan ili stvoriti novi raspored prilikom stvaranja govornog automata. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje radnog vremena i rasporeda praznika prije stvaranja govornog automata potražite u članku Stvaranje i konfiguriranje rasporeda u kontrolnom središtu.

Za korisnike u azijsko-pacifičkoj regiji polje Ime ID pozivatelja automatski se popunjava korisničkim imenom. Ne možete izmijeniti polje Naziv ID-a pozivatelja.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat > stvori govorni automat.

3

Na stranici Osnove unesite sljedeće informacije, a zatim kliknite Dalje.

 • Lokacija

 • Naziv automatskog sudionika

 • Telefonski broj

 • Jezik

4

Na stranici Raspored radnih sati dodijelite postojeći raspored radnih sati na padajućem izborniku Odabir mogućnosti ili stvorite novi raspored. Kliknite Dalje.

5

Na stranici Raspored praznika dodijelite postojeći raspored praznika na padajućem izborniku Odabir mogućnosti ili stvorite novi raspored. Kliknite Dalje.

6

Na stranici Izbornik, na karticama Radno vrijeme i Nakon radnog vremena, koristite padajući izbornik da biste dodijelili svaki broj tipkovnice svojoj funkciji. Kliknite Dalje.

Da biste pozivateljima omogućili biranje proširenja bez upita izbornika, potvrdite okvir Omogući pozivanje proširenja bez potrebe za stavkom izbornika.

7

Na stranici Pozdrav na karticama Radno vrijeme i Nakon radnog vremena odaberite želite li koristiti zadani pozdrav, prenijeti audiosnimku ili snimiti vlastiti pozdrav. Kliknite Dalje.

8

Na stranici Pregled ispod svake kartice pregledajte nove postavke govornog automata da biste provjerili je li sve ispravno. Možete kliknuti Natrag da biste napravili bilo kakve promjene ili kliknuti Stvori da biste primijenili postavke na novog govornog automata.

9

Kada završite, kliknite Gotovo.

Onemogućivanje govornog automata

Ovim postupkom možete onemogućiti prethodno stvoreni govorni automat.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite onemogućiti s popisa.

3

Na bočnoj ploči isključite mogućnost Omogući govorni automat da biste onemogućili govorni automat.

4

Kliknite Spremi.

Uređivanje općih postavki govornog automata

Možete promijeniti lokaciju i jezik govornog automata.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči pokraj opće postavkikliknite Upravljanje .

4

Prikažite ili uredite jezik s padajućeg izbornika Jezik.

5

Prikažite ili uredite vremensku zonu s padajućeg izbornika Vremenska zona.

6

Pregledajte ili uredite ID pozivatelja koji se koristi prilikom prijenosa ili prosljeđivanja poziva iz ovog govornog automata.

7

Kliknite Spremi.

Uređivanje telefonskih brojeva govornog automata

Promijenite telefonske brojeve govornog automata i dodajte do 10 zamjenskih brojeva.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči pokraj telefonskih brojeva kliknite brojeve koje ste dodijelili.

4

Uredite primarni telefonski broj i/ili proširenje.

5

Dodajte zamjenske brojeve pomoću funkcije pretraživanja.

6

Kliknite Spremi.

Konfiguriranje prosljeđivanja poziva za govornike

Sve dolazne pozive možete proslijediti ovisno o skupu kriterija koje definirate.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči kliknite Prosljeđivanje poziva.

4

Uključite značajku Prosljeđivanja pozivana .

5

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Uvijek prosljeđuj pozive– uvijek prosljeđuj pozive na određeni broj.
 • Selektivno prosljeđivanje poziva– prosljeđivanje poziva na određeni broj ovisno o kriterijima.

 

Ako odaberete Selektivno prosljeđivanje poziva, morat ćete primijeniti barem jedno pravilo za prosljeđivanje da bi prosljeđivanje poziva bilo aktivno.

6

Dodijelite broj na koji želite proslijediti pozive. Ako ste odabrali Uvijek prosljeđuj pozive, kliknite Spremi .


 

Kada odaberete Uvijek proslijedi ili Selektivno proslijedi, potvrdite okvir Pošalji u govornu poštu da biste sve pozive proslijedili internoj govornoj pošti. Potvrdni okvir Pošalji u govornu poštu onemogućen je prilikom unosa vanjskog broja.

7

Ako odaberete Selektivno prosljeđivanje poziva, stvorite pravilo klikom na Dodaj kada proslijediti ili Dodaj kada ne proslijediti.

8

Stvorite naziv pravila.

9

Kada proslijediti ili Kada ne proslijediti , napadajućem izborniku odaberite Poslovni raspored i Raspored praznika.

10

Da biste proslijedili, odaberite barem jednu mogućnost iz zadanog telefonskog broja ili dodajte drugi telefonski broj .

11

Za pozive izodaberite Bilo koji broj ili Odabrani brojevi s barem jednom mogućnošću iz sljedećeg:

 • Bilo koji broj– prosljeđuje sve pozive u navedenom pravilu.

 • Svi privatni brojevi– prosljeđuje pozive s privatnih brojeva.

 • Svi nedostupni brojevi– prosljeđuje pozive s nedostupnih brojeva.

 • Dodavanje određenih brojeva– prosljeđuje pozive s do 12 brojeva koje definirate.

12

U odjeljku Pozivi primaodaberite broj ili drugi broj s padajućeg izbornika da bi se pozivi prosljeđivati kada se poziv primi na taj broj u tvrtki ili ustanovi koji definirate.

13

Kliknite Spremi.

Što učiniti sljedeće

Nakon stvaranja pravila možete omogućiti ili onemogućiti pravilo pomoću preklopnog gumba pokraj pravila u tablici. Pravilo možete promijeniti ili izbrisati u bilo kojem trenutku klikom na Uredi ili .

Uređivanje mogućnosti pozivanja za govornike

Postavite mogućnosti pozivanja tako da budu specifične za klijenta ili lokaciju/web-mjesto.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči kliknite Mogućnosti pozivanja.

4

Odaberite jedno od sljedećeg:

 • Korisnik

 • Lokacija

5

Kliknite Spremi.

Uređivanje rasporeda radnog vremena za govorne automate

Možete dodijeliti raspored radnih sati koji je prethodno stvoren ili stvoriti vlastiti raspored radnih sati za govornog automata.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči u odjeljku Govorni automat radnog vremena kliknite Raspored .

4

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Dodjela postojećegrasporeda – na padajućem izborniku odaberite prethodno stvoreni raspored.

 • Stvaranje novog rasporeda– stvorite novi naziv za raspored i odaberite radno vrijeme.

5

Kliknite Spremi.

Uređivanje mogućnosti izbornika radnog vremena za govornike

Svakom broju tipkovnice dodijelite različite funkcije. Te postavke usmjeravaju vaše klijente tamo gdje trebaju ići kada unesu određeni broj na svoj telefon.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči u odjeljku Govorni automat za radno vrijemekliknite Izbornik .

4

Potvrdite okvir Omogući pozivanje proširenja bez potrebe za potvrdnim okvirom stavke izbornika kako biste pozivateljima omogućili izravno biranje proširenja u bilo kojem trenutku.

5

Odaberite funkciju koju želite dodijeliti svakom broju ili funkcijskoj tipki na telefonskoj pločici.

6

Za svaku dodijeljenu funkciju unesite dodatne informacije ili telefonske brojeve i proširenja za prijenos poziva.

7

Kliknite Spremi.

Uređivanje pozdrava za govornog automata radnog vremena

To je poruka koju vaši klijenti čuju kada nazovu tijekom radnog vremena. Pozdravi često imaju kratku poruku dobrodošlice i navode opcije izbornika.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite Govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči u odjeljku Govorna pomoćnica radnog vremenakliknite Pozdrav .

4

Odaberite jedno od sljedećeg:

 • Zadani pozdrav– reproducira zadani pozdrav za dolazne pozive.

 • Prilagođeni pozdrav– prenesite audiodatoteku ili snimite pozdrav pomoću funkcije snimanja.


 

Audio (WAV) datoteka mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • 8 ili 16 khz

 • 8 ili 16-bitni mono

 • u-law, A-law ili PCM

 • Maksimalna veličina datoteke od 2 MB (ili približno 4 minute reprodukcije)


 

Više informacija za snimanje s telefona i ogledne skripte za pozdrav možete pronaći klikom na Upute za snimanje na telefonu i Pokažite mi oglednu skriptu.

5

Kliknite Spremi.

Mogućnosti izbornika Uređivanje nakon radnog vremena za govornike

Dodijelite različite funkcije svakom broju tipkovnice kako biste usmjerili svoje klijente tamo gdje trebaju ići kada unesu određeni broj na svoj telefon. Izbornik koji ste postavili nakon radnog vremena primjenjuje se i na raspored praznika.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči u odjeljku Govorni automat nakon radnog vremena kliknite Izbornik .

4

Potvrdite okvir Omogući pozivanje proširenja bez potrebe za potvrdnim okvirom stavke izbornika kako biste pozivateljima omogućili izravno biranje proširenja u bilo kojem trenutku.

5

Odaberite funkciju koju želite dodijeliti svakom broju ili funkcijskoj tipki na telefonskoj pločici.

6

Za svaku dodijeljenu funkciju unesite dodatne informacije ili telefonske brojeve i proširenja za prijenos poziva.

7

Kliknite Spremi.

Uređivanje pozdrava za govorni automat nakon radnog vremena

To je poruka koju vaši klijenti čuju kada nazovu nakon radnog vremena. Pozdravi često imaju kratku poruku dobrodošlice i navode opcije izbornika. Izbornik koji ste postavili nakon radnog vremena primjenjuje se i na raspored praznika.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči u odjeljku Govorni automat nakon radnog vremenakliknite Pozdrav .

4

Odaberite jedno od sljedećeg:

 • Zadani pozdrav– reproducira zadani pozdrav za dolazne pozive.

 • Prilagođeni pozdrav– prenesite audiodatoteku ili snimite pozdrav pomoću funkcije snimanja.


 

Audio (WAV) datoteka mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • 8 ili 16 khz

 • 8 ili 16-bitni mono

 • u-law, A-law ili PCM

 • Maksimalna veličina datoteke od 2 MB (ili približno 4 minute reprodukcije)


 

Više informacija za snimanje s telefona i ogledne skripte za pozdrav možete pronaći klikom na Upute za snimanje na telefonu i Pokažite mi oglednu skriptu.

5

Kliknite Spremi.

Uređivanje rasporeda praznika za govornike

Postavite dane tijekom kojih vaš dežurni djelatnik za odmor radi. Možete dodijeliti raspored praznika koji je prethodno izrađen ili izraditi vlastiti raspored praznika za govornog automata.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat, a zatim odaberite govorni automat koji želite urediti s popisa.

3

Na bočnoj ploči u odjeljku Govorni automat za praznike kliknite Raspored.

4

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Dodjela postojećegrasporeda – na padajućem izborniku odaberite prethodno stvoreni raspored.

 • Stvaranje novog rasporeda– stvorite novi naziv za raspored i odaberite praznike za svoju tvrtku ili ustanovu.

5

Kliknite Spremi.

Generiranje izvješća govornog automata

Možete generirati izvješće koje prikazuje sve dolazne pozive koji su stigli do usluge govornog automata.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Servisii odaberite Pozivanje >značajke.

2

Kliknite Govorni automat > prikaz izvješća.

Unakrsno ste pokrenuti na portalu za administratore pozivanja gdje možete generirati izvješće govornog automata. Za više informacija kliknite ovdje.