Innan du börjar

Du kan använda ett befintligt schema för kontorstid och helgdagar för att konfigurera tid/dagar som din autoassistent ska vara i drift eller inte är i drift, eller skapa ett nytt schema när du skapar en autoassistent. Om du vill konfigurera dina kontorstider och semesterscheman innan du skapar en autoassistent, se Skapa och konfigurera ett schema i Control Hub.

För kunder i regionen Asien och Stillahavsområdet fylls fältet Inringar-ID-namn automatiskt i med användarnamnet. Du kan inte ändra fältet Namn på nummerpresentation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent > Skapa autoassistent .

3

Ange följande information på sidan Grundläggande och klicka sedan på Nästa.

 • Plats

 • Autoassistentnamn

 • Telefonnummer

 • Språk


 

När du konfigurerar en automatisk receptionist kan du tillhandahålla antalet automatiska receptionister för varje plats eller organisation.

4

Schema för öppettider kan du tilldela ett befintligt öppettidersschema i Välj ett alternativ rullgardinsmenyn eller skapa ett nytt schema. Klicka på Nästa.

5

Schema för helgdagar tilldela ett befintligt semesterschema i Välj ett alternativ rullgardinsmenyn eller skapa ett nytt schema. Klicka på Nästa.

6

Meny sida, under både Öppettider och Efter arbetstid flikar använder du rullgardinsmenyn för att tilldela varje knappsatsnummer till deras funktion. Klicka på Nästa.

Om du vill tillåta uppringare att ringa en anknytning utan en menyfråga markerar du Aktivera anknytningsuppringning utan att kräva ett menyobjekt kryssrutan.

7

Hälsning sida, under både Öppettider och Efter arbetstid väljer du om du vill använda standardhälsningen, överför en ljudinspelning eller spelar in din egen hälsningsfras. Klicka på Nästa.

8

Granska under varje flik, granska de nya inställningarna för autosvar för att kontrollera att allt stämmer. Du kan klicka Tillbaka för att göra ändringar eller klicka på Skapa för att tillämpa inställningarna på din nya autosvar.

9

Klicka på Klar när du är färdig.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på det här videodemonstration om hur du skapar en ny autoassistent i Control Hub .

Med den här proceduren kan du inaktivera en tidigare skapad autoassistent.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som ska inaktiveras i listan.

3

Växla på sidopanelen Aktivera autoassistent till av för att inaktivera den automatiska receptionisten.

4

Klicka på Spara.

Du kan ändra plats och språk för din autoassistent.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

I sidopanelen, bredvid Allmänna inställningar , klicka Hantera .

4

Visa eller redigera Språk från Språk från rullgardinsmenyn.

5

Visa eller redigera Tidszon från Tidszon rullgardinsmenyn.

6

Visa eller redigera Nummerpresentation används när samtal överförs eller vidarekopplas från denna autosvar.

7

Klicka på Spara.

Ändra telefonnummer till autosvar och lägg till upp till 10 alternativa nummer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

Klicka på numret som du har tilldelat i sidopanelen bredvid Telefonnummer på sidan.

4

Redigera Primärt telefonnummer och/eller Anknytning .

5

Lägg till alternativa nummer med hjälp av sökfunktionen.

6

Klicka på Spara.

Det går att vidarebefordra alla inkommande samtal beroende på en uppsättning kriterier som du har definierat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

Klicka på Samtalsvidarekoppling i sidopanelen.

4

Aktivera funktionen Samtalsvidarekoppling.

5

Välj något av följande alternativ:

 • Vidarekoppla alltid samtal– Vidarebefordra alltid samtal till ett anvisat nummer.
 • Vidarekoppla samtal selektivt– Vidarebefordra samtal till ett anvisat nummer beroende på kriterierna.

 

Om du väljer Vidarekoppla samtal selektivt måste du ha minst en regel för vidarekoppling som tillämpas för att vidarekoppling ska vara aktiv.

6

Tilldela det nummer som du vill vidarekoppla samtal till. Om du har valt Vidarekoppla alltid samtal klickar du på Spara.


 

När du väljer Vidarekoppla alltid eller Vidarekoppla selektivt markerar du kryssrutan Skicka till röstbrevlåda för att vidarebefordra alla samtal till en intern röstbrevlåda. Kryssrutan Skicka till röstbrevlåda inaktiveras när ett externt nummer anges.

Ett virtuellt linjenummer kan också läggas till som ett nummer för att vidarebefordra samtalen till.

7

Om du väljer Selektivt vidarebefordra skapar du en regel genom att klicka på Lägg till Vid vidarebefordran eller Lägg till när inte för att vidarebefordra .


 

Vid etablering av alternativet Selektivt vidarebefordra samtal har regeln Lägg till när inte vidarebefordra företräde framför regeln Lägg till när att vidarebefordra.

8

Skapa ett regelnamn.

9

För När ska vidarebefordras eller När du inte ska vidarebefordra väljer du en Schema för företag och Schema för helgdagar från listruta.

10

För Vidarekoppla till väljer du minst ett alternativ från Standardtelefonnummer eller lägger till ett annat telefonnummer.

11

För Samtal från väljer du Valfritt telefonnummer eller Valda nummer med minst ett av följande alternativ:

 • Valfritt telefonnummer– Vidarebefordrar alla samtal i den angivna regeln.

 • Valfria privata nummer– Vidarebefordrar samtal från privata nummer.

 • Valfria otillgängliga nummer– Vidarebefordrar samtal från otillgängliga nummer.

 • Lägg till specifika nummer– Vidarebefordrar samtal från upp till 12 nummer som du definierar.

12

För Samtal till väljer du ett nummer eller ett alternativt nummer i rullgardinsmenyn för att vidarekoppla ett samtal när det tas emot på det här numret i din organisation.

13

Klicka på Spara.

Reglerna som skapas för selektivt vidarekoppling av samtal behandlas baserat på följande kriterier:
 • Reglerna sorteras i tabellen efter regel namntecken. Exempel: 00_rule, 01_rule och så vidare.

 • Regeln ”Inte att gå vidare” har alltid företräde framför regeln ”Framåt”.

 • Reglerna bearbetas baserat på den ordning de anges i tabellen.

 • Du kan skapa flera regler. Om en regel är uppfylld kontrollerar systemet inte längre nästa regel. Om du vill att den specifika regeln ska kontrollera först föreslår vi att du uppdaterar regelnamnet med nummer. Till exempel: Om du vill att semesterregeln ska kontrollera innan regeln om stängda tider för verksamheten ska du ange regeln som 01-Semester och 02-Stängd.

Mer information om grundläggande funktioner och exempel på selektivt vidarekoppling finns i Konfigurera selektiv samtalskoppling för Webex Calling.

Nästa steg

När en regel väl har skapats kan du aktivera eller inaktivera en regel genom att använda växlingsknappen bredvid regeln i tabellen. Du kan även när som helst ändra eller ta bort en regel genom att klicka på Redigera eller .

Ange att uppringningsalternativen ska vara specifika för en kund eller en plats/plats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

Klicka på på sidopanelen Uppringningsalternativ .

4

Välj något av följande:

 • Kund

 • Plats

5

Klicka på Spara.

Du kan tilldela ett kontorstid som skapats tidigare eller skapa ditt eget kontorstid för autoassistenten.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

I sidopanelen, under Öppettider Bilassistent klicka Schemalägg .

4

Välj ett av följande alternativ:

 • Tilldela ett befintligt schema – Välj ett tidigare skapat schema från listrutemeny.

 • Skapa ett nytt schema – Skapa ett nytt namn för schemat och välj kontorstid.

5

Klicka på Spara.

Tilldela olika funktioner till varje knappsatsnummer. Dessa inställningar dirigerar dina kunder dit de behöver när de anger ett visst nummer på sin telefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

I sidopanelen, under Öppettider Bilassistent , klicka Meny .

4

Kontrollera Aktivera anknytningsuppringning utan att kräva ett menyobjekt kryssrutan för att tillåta uppringare att direkt ringa en anknytning när som helst.


 

Alternativet Anknytningssamtal för autoassistent gäller endast för Webex Calling-prenumeranter.

5

Välj den funktion som du vill tilldela varje nummer eller funktionsknapp på knappsatsen.

För varje tilldelad funktion anger du ytterligare information eller söker och lägger till användare eller arbetsyta eller virtuella linjenummer och anknytningar för att överföra samtal.

 1. Välj funktionen Spela upp meddelande i rullgardinsmenyn. Använd den här funktionen för att välja/ladda upp/spela in ett meddelande på platsen eller på organisationsnivå och spela upp samma.

 2. Klicka på Välj fil , för att välja en befintlig inspelning. I fliken Välj en fil visas en lista över inspelningar som är tillgängliga för platsen. Välj i listan över inspelningar. Klicka på Välj fil .

 3. Du kan ladda upp eller spela in ett meddelande. Mer information finns i Hantera meddelandearkiv.

6

Klicka på Spara.

Det här är meddelandet som dina kunder får när de ringer under kontorstid. Hälsningar har ofta ett kort välkomstmeddelande och listar menyalternativen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

I sidopanelen, under Öppettider Bilassistent , klicka Hälsning .

4

Välj ett av följande alternativ:

 • Standardhälsning – Spelar upp en standardhälsning för inkommande samtal.

 • Anpassad hälsning – Överför en ljudfil eller spela in en hälsning med hjälp av inspelningsfunktionen.


 

Ljudfilen (WAV) måste uppfylla följande krav:

 • 8 eller 16 kHz

 • 8- eller 16-bitars mono

 • u-law, A-law eller PCM

 • Maximal filstorlek på 2 MB (eller cirka 4 minuters uppspelning)


 

Du hittar mer information om inspelning från din telefon och exempel på hälsningsskript genom att klicka på Anvisningar för att spela in på en telefon och Visa mig ett exempel på skript .

5

Klicka på Spara.

Tilldela olika funktioner till varje knappsatsnummer för att dirigera dina kunder dit de behöver när de anger ett visst nummer på sin telefon. Menyn som du anger för efter stängning gäller även för semesterschemat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

I sidopanelen, under Autoassistent efter kontorstid klicka Meny .

4

Kontrollera Aktivera anknytningsuppringning utan att kräva ett menyobjekt kryssrutan för att tillåta uppringare att direkt ringa en anknytning när som helst.

5

Välj den funktion som du vill tilldela varje nummer eller funktionsknapp på knappsatsen.

För varje tilldelad funktion anger du ytterligare information eller söker och lägger till användare eller arbetsyta eller virtuella linjenummer och anknytningar för att överföra samtal.

 1. Välj funktionen Spela upp meddelande i rullgardinsmenyn. Med den här funktionen kan du välja/ladda upp/spela in ett meddelande på platsen eller på organisationsnivå och spela upp samma.

 2. Klicka på Välj fil , för att välja en befintlig inspelning. I fliken Välj en fil visas en lista över inspelningar som är tillgängliga för platsen. Välj i listan över inspelningar. Klicka på Välj fil .

 3. Du kan ladda upp eller spela in ett meddelande. Mer information finns i Hantera meddelandearkiv.

6

Klicka på Spara.

Det här är meddelandet som dina kunder får när de ringer efter kontorstid. Hälsningar har ofta ett kort välkomstmeddelande och listar menyalternativen. Menyn som du anger för efter stängning gäller även för semesterschemat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

I sidopanelen, under Autoassistent efter kontorstid , klicka Hälsning .

4

Välj ett av följande alternativ:

 • Standardhälsning – Spelar upp en standardhälsning för inkommande samtal.

 • Anpassad hälsning – Överför en ljudfil eller spela in en hälsning med hjälp av inspelningsfunktionen.


 

Ljudfilen (WAV) måste uppfylla följande krav:

 • 8 eller 16 kHz

 • 8- eller 16-bitars mono

 • u-law, A-law eller PCM

 • Maximal filstorlek på 2 MB (eller cirka 4 minuters uppspelning)


 

Du hittar mer information om inspelning från din telefon och exempel på hälsningsskript genom att klicka på Anvisningar för att spela in på en telefon och Visa mig ett exempel på skript .

5

Klicka på Spara.

Ange under vilka dagar din semesterassistent ska vara i drift. Du kan tilldela ett semesterschema som har skapats tidigare eller skapa ditt eget semesterschema för autoassistenten.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent och välj sedan den autoassistent som du vill redigera i listan.

3

I sidopanelen, under Bilassistent under semestern klicka Schemalägg .

4

Välj ett av följande alternativ:

 • Tilldela ett befintligt schema – Välj ett tidigare skapat schema i rullgardinsmenyn.

 • Skapa ett nytt schema – Skapa ett nytt namn för schemat och välj helgdagar för din organisation.

5

Klicka på Spara.

Du kan skapa en rapport som listar alla inkommande samtal som nått tjänsten autosvar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Autoassistent > Visa rapporter .

Du kan grupphantera automatiska receptionister med massbifogningar/uppdateringar för autoassistenter. Administratörer kan importera/exportera automatiska deltagare med en CSV-fil.


Exportera CSV-fil till ZIP-format: Vid export av data till en CSV-fil kan antalet poster överskrida 1 000. I sådana fall hämtas ZIP-filen, där ZIP-filen innehåller hela uppsättningen poster i en enda CSV-fil. En separat mapp som innehåller alla data är uppdelad i flera CSV-filer med färre än 1 000 poster. Dessa filer genereras för att administratörer snabbt ska kunna importera uppdateringar och överföringar.

Om du har många autoassistenter att lägga till är alternativet för masshantering av autoassistenter bekvämt och CSV-stödet minskar ansträngningarna för distribution och migrering.

Varje autoassistent som skapas i Control Hub kräver att du fyller i en guide med många parametrar och CSV-stödet effektiviserar processen.

Följande funktioner kommer snart:

 • Ta bort hela autoassistentinstanser

 • Skapa/ändra/ta bort regel för samtalskoppling

 • Exponera CSV-bulk-operationer som externa API:er på Hydra Portal

 • Skapa nya scheman

Så här masshanterar du automatiska receptionister:

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka Autoassistent > Hantera massvis.

3

Välj en plats i listruta för att hämta data för autoassistenter på den platsen, eller välj alla platser för att hämta data för alla autosvar.

4

Klicka på Hämta data eller Hämta .csv-mall för att kontrollera att din CSV-fil är korrekt formaterad, och se till att du fyller i nödvändig information.

5

Lägg till eller redigera för- och efternamn, telefonnummer och så vidare och ladda upp den uppdaterade CSV-filen.

6

Klicka på Visa importhistorik/uppgifter för att visa statusen för din CSV-import och ange om du har stött på några fel.

Tabell 1.

Kolumn

(Obligatoriskt eller valfritt) Lägg till en autoassistent

(obligatoriskt eller valfritt) Redigera en autoassistent

Beskrivning

Värden som stöds

Namn

Obligatorisk

Obligatorisk

Ange namnet på autoassistenten.

1–30 tecken

Telefonnummer

Obligatoriskt om anknytningen lämnas tom

Obligatoriskt om anknytningen lämnas tom

Ange ditt telefonnummer Du måste ha antingen ett telefonnummer eller en anknytning.

Endast E.164-nummer tillåts för CSV-import. Exempel: +12815550100

 
Telefonnumret måste finnas på fliken Nummer i Control Hub.

Anknytning

Obligatoriskt om telefonnumret lämnas tomt

Obligatoriskt om telefonnumret lämnas tomt

Ange anknytningen. Du måste ha antingen ett telefonnummer eller en anknytning.

Anknytning på två till sex siffror. 00-999 999. Anknytningar som matchar nödnummer i platslandet är inte tillåtna (du kan till exempel inte använda 911 som anknytning i USA)
Plats Obligatorisk Obligatorisk Ange platsen för att lägga till autoassistenter. Exempel: San Jose.

 
Platsen måste finnas på fliken Platser i Control Hub.
Tidszon Valfritt Valfritt Ange tidszonsknappen för autoassistent. Den här tidszonen gäller för de scheman som tillämpas för de automatiska receptionisterna. Exempel: Amerika/Chicago. Teckengräns: 1–127
Språkkod Valfritt Valfritt Ange meddelandespråk för autoassistenterna. Exempel: en_us
Förnamn för uppringar-ID Obligatorisk Obligatorisk Ange det förnamn som ska visas för autoassistenten. Uppringar-ID används när samtalskoppling är aktiverat och samtal vidarekopplas. Exempel: San. Teckengräns: 1–30

 
Endast UTF-8 tecken stöds.
Efternamn för uppringar-ID Obligatorisk Obligatorisk Ange det förnamn som ska visas för autoassistenten. Uppringar-ID används när samtalskoppling är aktiverat och samtal vidarekopplas. Exempel: Jose. Teckengräns: 1–30

 
Endast UTF-8 tecken stöds.
Schema för kontorstid Obligatorisk Obligatorisk Ange affärsschemats namn. Ett giltigt företagsnamn i organisationen.
Semesterschema Obligatorisk Obligatorisk Ange namnet på semesterschemat. Ett giltigt namn på semesterschemat i organisationen.
Uppringningstyp Valfritt Valfritt Välj uppringningstyp. Företag och grupp är de värden som du kan välja mellan.
Menytillägg för kontorstider Valfritt Valfritt Välj kontorstid . Sant och falskt är de värden som du kan välja mellan.

Menytillägg efter kontorstid

Valfritt Valfritt Välj menytillägget efter öppettid. Sant och falskt är de värden som du kan välja mellan.

Aktivera AutoAttendant

Valfritt

Valfritt

Välj växel för att aktivera eller inaktivera alternativet.

Aktiverad eller Inaktiverad

Alternativa nummer Valfritt Valfritt Ange det eller de alternativa numren som ska tilldelas till autoassistenterna. Exempel: 1112223333. Teckengräns: 1–23

 
Telefonnumret måste finnas på fliken Nummer i Control Hub.
Åtgärd för alternativ nummer Valfritt Valfritt

Ange LÄGG TILL för att lägga till de alternativa nummer du har listat på den här raden. Ange TA BORT för att ta bort de alternativa nummer du har listat på raden.

Om du anger ERSÄTT tar du bort alla tidigare angivna alternativa nummer och ersätter det med endast de alternativa nummer som du lägger till i den här raden.

LÄGG TILL, TA BORT, ERSÄTT
Alternativt nummer 1–10 ringsignal Valfritt Valfritt Om distinkt ringsignal är aktiverat för alternativa nummer väljer du det distinkta ringmönstret. Välj ett av de alternativ som stöds. NORMAL, LÅNG_LÅNG, KORT_KORT_LÅNG, KORT_LÅNG_KORT
Kontorstid Tryck på 0–9, * och # Beskrivning

Obligatoriskt om kontorstid trycker på 0–9, * och # Beskrivning lämnas tomma

Obligatoriskt om kontorstid trycker på 0–9, * och # Beskrivning lämnas tomma

Välj typ av kontorstid .

Exempel: Beskrivning, teckenlängd: 1–20

Efter timmar trycker du på 0–9, * och #

Obligatoriskt om Efter timmar trycker på 0–9, * och # Beskrivning lämnas tomma

Obligatoriskt om Efter timmar trycker på 0–9, * och # Beskrivning lämnas tomma

Välj typ efter öppettid.

Exempel: Beskrivning, teckenlängd: 1–20

Kontorstid Tryck på 0–9, * och # Åtgärd

Obligatoriskt om Kontorstid trycker på 0–9, * och # Åtgärd lämnas tomma

Obligatoriskt om Kontorstid trycker på 0–9, * och # Åtgärd lämnas tomma

Välj typ av kontorstid .

SPELA_ MEDDELANDE

ÖVERFÖRA SAMTAL_ MED_ FRÅGA

ÖVERFÖRA SAMTAL_ UTAN_ FRÅGA

ÖVERFÖRA SAMTAL_ TILL_ OPERATÖR

ÖVERFÖRING_ TILL_ RÖSTMELLAN

RING_ AV_ NAMN

RING_ AV_ ANSLUTNING

Upprepa_ MENY

AVSLUTA_ MENY

Efter arbetstid Tryck på 0-9, * och # Åtgärd

Obligatoriskt om Efter timmar trycker på 0–9, * och # Åtgärd lämnas tomma

Obligatoriskt om Efter timmar trycker på 0–9, * och # Åtgärd lämnas tomma

Välj typ efter öppettid.

SPELA_ MEDDELANDE

ÖVERFÖRING_ MED_ FRÅGA

ÖVERFÖRING_ UTAN_ FRÅGA

ÖVERFÖRING_ TILL_ OPERATÖR

ÖVERFÖRING_ TILL_ RÖSTMELLAN

RING_ AV_ NAMN

RING_ AV_ ANSLUTNING

Upprepa_ MENY

AVSLUTA_ MENY

Kontorstid Tryck på 0–9, * och # Värde

Obligatoriskt för ett fåtal åtgärder som PLAY_ MEDDELANDE, ÖVERFÖRING_ MED_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ UTAN_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ TILL_ OPERATÖR, ÖVERFÖRING_ TILL_ RÖSTMELLAN

Obligatoriskt för ett fåtal åtgärder som PLAY_ MEDDELANDE, ÖVERFÖRING_ MED_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ UTAN_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ TILL_ OPERATÖR, ÖVERFÖRING_ TILL_ RÖSTMELLAN

Ytterligare värde krävs för att utföra vissa åtgärder

Formatet för meddelandefilen Spela upp är

Meddelandets namn| Typ av meddelande| Meddelandenivå

Till exempel: CycloneAlert.wav| WAV| PLATS


 

Ange Typen är VERSALER

Andra åtgärder som stöds kräver ett giltigt telefonnummer eller anknytning.

Efter arbetstid Tryck på 0-9, * och # Värde

Obligatoriskt för ett fåtal åtgärder som PLAY_ MEDDELANDE, ÖVERFÖRING_ MED_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ UTAN_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ TILL_ OPERATÖR, ÖVERFÖRING_ TILL_ RÖSTMELLAN

Obligatoriskt för ett fåtal åtgärder som PLAY_ MEDDELANDE, ÖVERFÖRING_ MED_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ UTAN_ FRÅGA, ÖVERFÖRA_ TILL_ OPERATÖR, ÖVERFÖRING_ TILL_ RÖSTMELLAN

Ytterligare värde krävs för att utföra vissa åtgärder

Formatet för meddelandefilen Spela upp är

Meddelandets namn| Typ av meddelande| Meddelandenivå

Till exempel: CycloneAlert.wav| WAV| PLATS


 

Ange Typen är VERSALER

Andra åtgärder som stöds kräver ett giltigt telefonnummer eller anknytning.