Opprette en ny automatisk svartjeneste

Før du starter

Du kan bruke en eksisterende arbeidstid- og ferieplan til å konfigurere tiden/dagene den automatiske svartjenesten skal være i drift og ikke, eller opprette en ny tidsplan når du oppretter en automatisk svartjeneste. Hvis du vil konfigurere åpningstider og ferieplaner før du oppretter en automatisk svartjeneste, kan du se Opprette og konfigurere en tidsplan i Kontrollhub for mer informasjon.

For kunder i Asia-Stillehavsregionen fylles feltet Navn på oppringer-ID automatisk ut med brukernavnet. Du kan ikke endre feltet Navn på oppringer-ID.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste > Opprett automatisk svartjeneste.

3

På siden Grunnleggende, oppgi følgende informasjon og klikk deretter på Neste.

 • Plassering

 • Navn på automatisk svartjeneste

 • Telefonnummer

 • Språk

4

På siden Arbeidstidsplan tilordner du en eksisterende arbeidstidsplan i rullegardinlisten Velg et alternativ, eller oppretter en ny tidsplan. Klikk på Neste.

5

Siden Ferieplan tilordner du en eksisterende ferieplan i rullegardinlisten Velg et alternativ, eller oppretter en ny tidsplan. Klikk på Neste.

6

Meny-siden, under kategoriene Åpningstider og Utenom arbeidstid, bruker du rullegardinlisten til å tilordne hvert tastaturnummer til funksjonen. Klikk på Neste.

Hvis du vil tillate at oppringere ringer opp en filtype uten en menyledetekst, merker du avkrysningsboksen Aktiver intern oppringing uten å kreve et menyelement .

7

På siden Hilsen, både under fanen Åpningstid og Utenom åpningstid, velg om du vil bruke standardhilsen, laste opp lydopptak eller ta opp din egen hilsen. opp et lydopptak eller spille inn din egen hilsen. Klikk på Neste.

8

På siden Gå gjennom, gå gjennom dine nye innstillinger for automatisk svartjeneste under hver fane for å sjekke at alt er riktig. Du kan klikke på Tilbake for å foreta endringer, eller klikke på Opprett for å bruke innstillingene på den nye automatiske svartjenesten.

9

Klikk på Ferdig når det er gjort.

Deaktivere en automatisk svartjeneste

Med denne fremgangsmåten kan du deaktivere en tidligere opprettet automatisk svartjeneste.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter den automatiske svartjenesten som skal deaktiveres, fra listen.

3

I sidepanelet slår du Aktiver automatisk svartjenesteav for å deaktivere automatisk svartjeneste.

4

Klikk på Lagre.

Redigere generelle innstillinger for automatisk svartjeneste

Du kan endre plasseringen og språket for den automatiske svartjenesten.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

På sidepanelet, ved siden av Generelle innstillinger, klikker du på Administrer.

4

Vis eller rediger Språk fra Språk i rullegardinfeltet.

5

Vis eller rediger Tidssone fra rullegardinfeltet Tidssone.

6

Vis eller rediger Oppringer-ID som brukes når samtaler overføres eller videresendes fra denne automatiske svartjenesten.

7

Klikk på Lagre.

Redigere telefonnumre for automatisk svartjeneste

Endre telefonnumrene for automatisk svartjeneste og legg til opptil ti alternative numre.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

På sidepanelet, ved siden av Telefonnumre, klikk på nummeret/numrene du har tilordnet.

4

Rediger Primært telefonnummer og/eller Internnummer.

5

Legg til Alternative numre med søkefunksjonen.

6

Klikk på Lagre.

Konfigurere viderekobling av anrop for automatiske svartjeneste

Du kan videresende alle innkommende samtaler avhengig av et sett med kriterier du definerer.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

Klikk på Viderekobling i sidepanelet.

4

Slå funksjonen Viderekobling.

5

Velg ett av følgende alternativer:

 • Viderekoble anrop alltid– Viderekoble anrop alltid til et angitt nummer.
 • Selektiv viderekobling av anrop– Viderekoble anrop til et angitt nummer, avhengig av kriteriene.

 

Hvis du velger Viderekoble anrop selektivt, må du ha minst én regel for videresending for at viderekobling skal være aktiv.

6

Tilordne nummeret du vil videresende anrop til. Hvis du har valgt Viderekoble anrop alltid, klikker du Lagre.


 

Når du velger Viderekoble alltid eller Viderekoble selektivt, merker du avkrysningsboksen Send til telefonsvarer for å videresende alle anrop til en intern telefonsvarer. Avmerkingsboksen Send til telefonsvarer telefonsvarer er deaktivert når et eksternt nummer angis.

7

Hvis du velger Viderekoble anrop selektivt, oppretter du en regel ved å klikke på Legg til når anrop skal viderekobles eller Legg til når anrop ikke skal viderekobles.

8

Opprett et regelnavn.

9

For Når anrop skal viderekobles eller Når anrop ikke skal viderekobles, velg en Åpningstidsplan og Ferieplan i rullegardinlisten.

10

Under Viderekoble til, velger du minst ett alternativ fra Standard telefonnummer eller legger til et Annet telefonnummer.

11

For Anrop fra velger du Et hvilket som helst nummer eller Valgte numre med minst ett alternativ fra følgende:

 • Et hvilket som helst nummer– Viderekobler alle anrop i den angitte regelen.

 • Alle private numre– Viderekobler anrop fra private numre.

 • Alle utilgjengelige numre– Viderekobler anrop fra utilgjengelige numre.

 • Legg til spesifikke numre– Viderekobler anrop fra opptil 12 numre som du definerer.

12

For Anrop til velger du et nummer eller alternativt nummer fra rullegardinlisten, slik at samtaler viderekobles når en samtale mottas til dette nummeret i organisasjonen som du definerer.

13

Klikk på Lagre.

Hva nå?

Når en regel er opprettet, kan du aktivere eller deaktivere en regel ved hjelp av veksleknappen ved siden av regelen i tabellen. Du kan også endre eller slette en regel når som helst ved å klikke Rediger eller .

Redigere oppringingsalternativer for automatiske svartjeneste

Angi oppringingsalternativene som spesifikke for en kunde eller en plassering/et område.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

Klikk på Oppringingsalternativer i sidepanelet.

4

Velg ett av følgende:

 • Kunde

 • Plassering

5

Klikk på Lagre.

Redigere åpningstidsplaner for automatiske svartjeneste

Du kan tilordne en arbeidstidsplan som er opprettet tidligere, eller opprette din egen arbeidstidsplan for den automatiske svartjenesten.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

På sidepanelet, klikk på Automatisk svartjeneste for åpningstider i Tidsplan.

4

Velg ett av følgende alternativer:

 • Tilordne en eksisterende tidsplan– Velg en tidligere opprettet tidsplan fra rullegardinmenyen.

 • Opprett en ny tidsplan– Opprett et nytt navn på tidsplanen, og velg åpningstidene.

5

Klikk på Lagre.

Redigere menyalternativer for åpningstider for automatiske svartjeneste

Tilordne ulike funksjoner til hvert tastaturnummer. Disse innstillingene styrer kundene dine dit de trenger å gå når de angir et spesifikt nummer på telefonen.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

I sidepanelet, klikk på Meny i Automatisk svartjeneste for åpningstider.

4

Merk av dialogboksen Aktiver intern oppringing uten at det kreves et menyelement for å tillate at oppringere kan ringe direkte til en internlinje når som helst.

5

Velg funksjonen du vil tilordne hvert nummer eller hver funksjonstast på det nummertastaturet.

6

For hver tilordnede funksjon angir du tilleggsinformasjon eller telefonnumre og internnumre for å overføre samtaler.

7

Klikk på Lagre.

Redigere en hilsen for en automatisk svartjeneste i arbeidstiden

Dette er meldingen som kundene dine hører når de foretar anrop til den automatiske svartjenesten i åpningstiden. Hilsener inneholder ofte en kort velkomstmelding og lister opp menyalternativene.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk Automatisk svartjeneste , og velg deretter den automatiske svartjenesten som skal redigeres, fra listen.

3

I sidepanelet, under Automatisk svartjeneste for åpningstider, klikk på Hilsen.

4

Velg mellom ett av følgende:

 • Standard hilsen– Spiller av en standardhilsen for innkommende samtaler.

 • Egendefinert hilsen–Last opp en lydfil, eller spill inn en hilsen ved hjelp av innspillingsfunksjonen.


 

Lydfilen (WAV) må oppfylle følgende krav:

 • 8 eller 16 kHz

 • 8- eller 16-biters mono

 • u-lov, A-lov eller PCM

 • Maksimal filstørrelse er 2 MB, (eller ca. 4 minutter med avspilling)


 

Du finner mer informasjon om innspilling fra telefonen og eksempler på teksthilsener ved å klikke på Instruksjoner for innspilling på en telefon og Vis meg en tekstprøve.

5

Klikk på Lagre.

Rediger menyalternativer etter timer for automatiske svartjeneste

Tilordne ulike funksjoner til hvert tastaturnummer for å styre kundene dine dit de trenger å gå når de angir et spesifikt nummer på telefonen. Menyen som du angir for etter arbeidstid, gjelder også for ferieplanen.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

I sidepanelet, under Automatisk svartjeneste utenom åpningstid, klikker du på Meny.

4

Merk av dialogboksen Aktiver intern oppringing uten at det kreves et menyelement for å tillate at oppringere kan ringe direkte til en internlinje når som helst.

5

Velg funksjonen du vil tilordne hvert nummer eller hver funksjonstast på det nummertastaturet.

6

For hver tilordnede funksjon angir du tilleggsinformasjon eller telefonnumre og internnumre for å overføre samtaler.

7

Klikk på Lagre.

Redigere en hilsen for en automatisk svartjeneste etter arbeidstid

Dette er meldingen som kundene dine hører når de foretar anrop til den automatiske svartjenesten i åpningstiden. Hilsener inneholder ofte en kort velkomstmelding og lister opp menyalternativene. Menyen som du angir for etter arbeidstid, gjelder også for ferieplanen.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

I sidepanelet, under Automatisk svartjeneste utenom åpningstid, klikker du på Hilsen.

4

Velg mellom ett av følgende:

 • Standard hilsen– Spiller av en standardhilsen for innkommende samtaler.

 • Egendefinert hilsen–Last opp en lydfil, eller spill inn en hilsen ved hjelp av innspillingsfunksjonen.


 

Lydfilen (WAV) må oppfylle følgende krav:

 • 8 eller 16 kHz

 • 8- eller 16-biters mono

 • u-lov, A-lov eller PCM

 • Maksimal filstørrelse er 2 MB, (eller ca. 4 minutter med avspilling)


 

Du finner mer informasjon om innspilling fra telefonen og eksempler på teksthilsener ved å klikke på Instruksjoner for innspilling på en telefon og Vis meg en tekstprøve.

5

Klikk på Lagre.

Redigere ferieplaner for automatiske svartjeneste

Angi dagene under ferien din da den automatiske svartjenesten skal være i drift. Du kan tilordne en ferieplan som er opprettet tidligere, eller opprette din egen ferieplan for den automatiske svartjenesten.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste og velg deretter på listen den automatiske svartjenesten som skal redigeres.

3

I sidepanelet, under Automatisk svartjeneste i ferier, klikker du på Tidsplan.

4

Velg ett av følgende alternativer:

 • Tilordne en eksisterende tidsplan– Velg en tidligere opprettet tidsplan fra rullegardinlisten.

 • Opprett en ny tidsplan– Opprett et nytt navn på tidsplanen, og velg helligdager for organisasjonen din.

5

Klikk på Lagre.

Generer rapporter om automatisk svartjeneste

Du kan generere en rapport som viser alle innkommende samtaler som nådde tjenesten for automatisk svartjeneste.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Automatisk svartjeneste > Vis rapporter.

Du blir krysslansert til Anropsadminportalen, der du kan generere en rapport for automatisk svartjeneste. For mer informasjon, klikk her.