Yeni otomatik santral oluştur

Başlamadan önce

Otomatik santral'inizin çalışma ve çalışma dışı olduğu zamanı/günleri yapılandırmak için mevcut bir iş saati ve tatil planlamayı kullanabilir ya da otomatik santral oluşturmak için yeni bir plan oluşturabilirsiniz. Otomatik santral oluşturmadan önce iş saatlerinizi ve tatil planlarınızı yapılandırmak için daha fazla bilgi için Control Hub'da planlama oluşturma ve yapılandırma'ya bakın.

Asya-Pasifik bölgesi müşteriler için arayan kimliği Adı alanı otomatik olarak Kullanıcı Adı ile doldurulur. Ad alanını arayan kimliği.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral Oluştur > Santral Oluştur'utıklatın.

3

Temel bilgiler sayfasına aşağıdaki bilgileri girin ve İleri seçeneğine tıklayın.

 • Konum

 • Otomatik Santral Adı

 • Telefon Numarası

 • Dil

4

İş Saatleri Planı sayfasında, Bir seçenek belirleyin açılır listesinde mevcut bir İş Saatleri planı at ekleyin veya yeni bir plan oluşturun. İleri'ye tıklayın.

5

Tatil Planı sayfasında Bir seçenek belirleyin açılır listesinde mevcut bir Tatil planı at ekleyin veya yeni bir plan oluşturun. İleri'ye tıklayın.

6

Menü sayfasında, hem İş Saatleri hem de Saatler Sonra sekmelerinin altında, her tuş takımı numarasını işlevine atamak için açılır menüyü kullanın. İleri'ye tıklayın.

Arayanların menü istemi olmadan bir uzantıyı çevirmesine izin vermek için Menü öğesi gerekmeden uzantı aramayı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

7

Karşılama sayfasında, hem İş Saatleri hem de Saatler Sonra sekmelerinin altında, varsayılan karşılamayı kullanmak, ses kaydı yüklemek veya kendi selamlamanızı kaydetmek isteyip istemediyebilirsiniz. İleri'ye tıklayın.

8

Gözden Geçirme sayfasında, her sekmenin altında, her şeyin doğru olduğundan emin olmak için yeni otomatik santral ayarlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmak için Geri'yi tıklatın veya ayarları yeni otomatik santrale uygulamak için Oluştur'u tıklatın.

9

Tamamlandığında Bitti’ye tıklayın.

Otomatik santral devre dışı bırak

Bu prosedürle birlikte, daha önce oluşturulan otomatik bir otomatik santrali devre dışı 30 gün içinde devre dışı 30 milyondan fazla kez 30 milyondan fazla otomatik santrale

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden devre dışı bırakmak için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, otomatik santralı devre dışı bırakmak için Otomatik Santrale Etkinleştir'i kapalı olarak açın.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santral genel ayarlarını düzenle

Otomatik santral için konumu ve dili değiştirebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, Genel Ayarlar seçeneğinin yanında Yönetöğesini tıklatın.

4

Açılır açılır dilden Dili görüntüleme veya düzenleme.

5

Kayıt açılır listesinden saat dilimi görünümü saat dilimi düzenleyin.

6

Çağrılar bu otomatik arayan kimliği aktarıldık veya aktarıldıksa kullanılan e-postayı görüntüleyemez veya düzenleyin.

7

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santral telefon numaralarını düzenle

Otomatik santral telefon numaralarınızı kullanın ve 10 adede kadar alternatif numara ekleyin.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, diğer telefon numaraları atadığı numaralara tıklayın.

4

Birincil Telefon Numarası ve/veya Dahili Numara düzenleme.

5

Arama işlevini kullanarak Alternatif Numaralar ekleyin.

6

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santraller için çağrı yönlendirmeyi yapılandır

Tanımladığınız bir kriter kümesine bağlı olan tüm gelen çağrıları iletabilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde Çağrı Yönlendirme öğesinitıklatın.

4

üzerinde Çağrı Yönlendirme özelliğini değiştir.

5

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Her Zaman Çağrıları Yönlendirme— Çağrıları her zaman belirtilen numaraya iletin.
 • Çağrıları Seçerek Yönlendirme—Çağrıları kriterlere bağlı olarak belirlenmiş bir numaraya iletin.

 

Tercihe Bağlı Olarak Çağrıları Ilet'i seçerseniz çağrı yönlendirmenin etkin olması için yönlendirme için en az bir kuralın uygulanması gerekir.

6

Çağrıları yönlendirmek istediğiniz numarayı attay. Çağrıları Her Zaman İleri'yi seçtiyseKaydet öğesini tıklatın.


 

Her Zaman ilet veyaSeçerek ilet'i seçerken, tüm çağrıları dahili sesli mesaja yönlendirmek için Sesli Mesaja Gönder onay kutusunu işaretleyin. Harici bir numara girilirken Sesli Mesaja Gönder onay kutusu devre dışı bırakılmıştır.

7

Tercihe Bağlı Olarak Çağrıları Ilet'i seçerseniz Yönlendirme Zamanlarını Ekle veya Yönlendirmede Değilken Ekle'yi tıklatarak bir kuraloluşturun.

8

Bir Kural Adı oluşturun.

9

Ne Zaman Yönlendirme, Ne Zaman Iletildi? için açılır menüden bir İş Planı ve Tatil Planı seçin.

10

Yönlendirme Numarası için Varsayılan TelefonNumarası'nda en az bir seçenek belirleyin veya Farklı Bir Telefon Numarasıekleyin.

11

Gelen Çağrılar için aşağıdaki seçeneklerden en az birseçeneği olan Herhangi Bir Numara veya Seçili Numaralar'ı seçin:

 • Herhangi birNumara —Belirtilen kuralda tüm çağrıları iletir.

 • Tüm Özel Numaralar—Özel numaralardan gelen aramaları iletir.

 • Kullanılamayan numaralar—Çağrıları kullanılamayan numaralardan iletir.

 • Belirli NumaralarEkleme —Tanımladığınız en fazla 12 numaradan gelen çağrıları iletir.

12

Çağrıların için açılır listeden bir numara veya alternatif numara seçin ve böylece, tanımladığınız kuruluşta bir çağrı bu numaraya çağrı geldiğinde çağrılar iletildi.

13

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Sonraki adım

Bir kural oluşturulduktan sonra, tablodaki kuralın yanındaki düğmeyi kullanarak bir kuralı etkinleştir veya devre dışı abilirsiniz. Ayrıca Düzenle veya seçeneğine tıklayarak bir kuralı istediğiniz zaman değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Otomatik santraller için arama seçeneklerini düzenle

Arama seçeneklerini, bir müşteriye veya konuma/siteye özel olacak şekilde ayarlayın.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde Arama Seçenekleri öğesinitıklatın.

4

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Müşteri

 • Konum

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santraller için iş saatlerini düzenle

Daha önce oluşturulmuş bir iş saati planı atayı veya otomatik santral için kendi iş saatleri planınızı oluşturabilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, İş Saatleri Otomatik Santral altında Planla öğesini tıklayın.

4

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Mevcut bir planıatama —Açılır menüden daha önce oluşturulmuş bir plan seçin.

 • Yeni plan oluştur—Plan için yeni bir ad oluşturun ve iş saatlerini seçin.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santraller için iş saatlerini düzenle menü seçenekleri

Tuş takımındaki her bir rakama farklı işlev atayın. Bu ayarlar, müşterilerinizi telefonlarına belirli bir numara girdiklerinde ulaşmak istedikleri yere yönlendirir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, İş Saatleri Otomatik Santral altında Menü öğesinitıklayın.

4

Arayanların herhangi bir zamanda doğrudan bir uzantıyı çevirmesine izin vermek için Menü öğesi gerektirmeden dahili numarayı aramayı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

5

Tuş takımı üzerinde her bir numaraya veya işlev anahtarına atamak istediğiniz işlevi seçin.

6

Atanan her bir işlev için çağrıların aktarımı için ek bilgileri veya telefon numaralarını ve dahili numaraları girin.

7

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

İş saatleri otomatik santral için karşılama düzenleme

Bu, müşterinizin iş saatleri sırasında aray çağrısında duyacakları mesajdır. Karşılamalar, genellikle kısa bir karşılama mesajından oluşur ve menü seçeneklerini listeler.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Listeden düzenlemek için Otomatik Santral'e tıklayın ve Otomatik Santral'i seçin.

3

Yan panelde, İş Saatleri Otomatik Santral altında Karşılama öğesinitıklayın.

4

Şunlardan birini seçin:

 • Varsayılan Karşılama: Gelen çağrılar için varsayılan bir karşılama çalar.

 • Özel Karşılama: Bir ses dosyası yükleyin veya kayıt işlevini kullanarak karşılama kaydedin.


 

Ses (WAV) dosyası, aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

 • 8 veya 16 khz

 • 8 veya 16 bit mono

 • µ-law, A-law veya PCM

 • Maksimum 2 MB dosya boyutu (veya yaklaşık 4 dakika oynatma)


 

Bir telefonda kaydetmeye ilişkin talimatlar'ı ve Bana örnek komut göster'i tıklatarak telefondan kayıt ve örnek karşılama komutlarından daha fazla bilgibulabilirsiniz.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santraller için saat sonra menü seçeneklerini düzenle

Müşterilerinizi, telefonlarına belirli bir rakam girdiklerinde ulaşmak istedikleri yere yönlendirmek için tuş takımındaki her bir rakama farklı işlev atayın. Saatler sonra ayar takımız tatil planı için de geçerlidir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, Saatler Sonra Otomatik Santral seçeneğine tıklayın Menü .

4

Arayanların herhangi bir zamanda doğrudan bir uzantıyı çevirmesine izin vermek için Menü öğesi gerektirmeden dahili numarayı aramayı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

5

Tuş takımı üzerinde her bir numaraya veya işlev anahtarına atamak istediğiniz işlevi seçin.

6

Atanan her bir işlev için çağrıların aktarımı için ek bilgileri veya telefon numaralarını ve dahili numaraları girin.

7

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir saat sonra otomatik santral için selamlama düzenleme

Bu, iş saatlerinden sonra müşterilerin çağrısında duyacakları mesajdır. Karşılamalar, genellikle kısa bir karşılama mesajından oluşur ve menü seçeneklerini listeler. Saatler sonra ayar takımız tatil planı için de geçerlidir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, Saatler Sonra Otomatik Santral altında Karşılama öğesinitıklayın.

4

Şunlardan birini seçin:

 • Varsayılan Karşılama: Gelen çağrılar için varsayılan bir karşılama çalar.

 • Özel Karşılama: Bir ses dosyası yükleyin veya kayıt işlevini kullanarak karşılama kaydedin.


 

Ses (WAV) dosyası, aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

 • 8 veya 16 khz

 • 8 veya 16 bit mono

 • µ-law, A-law veya PCM

 • Maksimum 2 MB dosya boyutu (veya yaklaşık 4 dakika oynatma)


 

Bir telefonda kaydetmeye ilişkin talimatlar'ı ve Bana örnek komut göster'i tıklatarak telefondan kayıt ve örnek karşılama komutlarından daha fazla bilgibulabilirsiniz.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santraller için tatil planlarını düzenle

Tatil otomatik santralnizin çalışma günlerini ayarlayın. Daha önce oluşturulmuş bir tatil planı atayı veya otomatik santral için kendi tatil planınızı oluşturabilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Otomatik Santral'e tıklayın ve listeden düzenlemek için otomatik santral'i seçin.

3

Yan panelde, Tatil Otomatik Santral altında Planla öğesini tıklayın.

4

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Mevcut bir planıatama —Açılır listeden daha önce oluşturulan bir planı seçin.

 • Yeni bir planoluştur —Plan için yeni bir ad oluşturun ve kurumuz için tatiller seçin.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Otomatik santral raporları oluştur

Otomatik santral hizmetine ulaşan tüm gelen çağrıları listeleen bir rapor oluşturabilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Raporları Görüntüle'> Santral Kayıt öğesini tıklatın.

Otomatik santral raporu oluşturarak Çağrı Yönetici Portalını çapraz olarak başlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için burayı tıklatın.