A tömeges műveletek elérhetősége Webex Contact Centerben

Webex Contact Center platform támogatja a tömeges műveleteket. Webex Contact Center 1.0 platform nem támogatja a tömeges műveleteket.

A Contact Center platform azonosítása:

 1. Jelentkezzen be a Control Hubba az URL https://admin.webex.com használatával.

 2. A navigációs ablaktábla Szolgáltatások szakaszában válassza a Contact Center > > Beállítások > ÁltalánosSzolgáltatás részletei lehetőséget .

  A Webex Contact Center Platform részletei mező a Webex Contact Center 1.0 és az Új platform Webex Contact Center esetében az 1.0 verziót jeleníti meg .

A tömeges műveletek áttekintése

Rendszergazdaként a Tömeges műveletek segítségével konfigurációs objektumokat hozhat létre, módosíthat, importálhat vagy exportálhat Webex Contact Centerben. Ez a funkció nagyobb sebességet és hatékonyságot biztosít a Webex Contact Center rendszerek telepítéséhez és konfigurálásához.

A tömeges műveletek a következő konfigurációiobjektum-típusokhoz érhetők el:

 • Belépési pont

 • Tárcsázási terv

 • Várólista

 • Tárcsázási belépési pont

 • Tárcsázási várólista

 • Hely

 • Csapat

 • Hívásrögzítési ütemezések

 • Hívásfigyelési ütemezések

 • Felhasználók

 • Felhasználói profilok

 • Munkatípusok

 • Kiegészítő kód

 • Asztali profilok

 • Asztali elrendezések

 • Multimédiás profilok

 • Címjegyzék

 • Küszöbértékekre vonatkozó szabályok

 • ANI kitárcsázása

 • Szakértelem meghatározása

 • Szakértelemprofil

 • Belépési pont leképezések

 • Hangfájlok

 • Felülbírálja

 • Nyitvatartási idő

 • Munkaszün. napok

A konfigurációs objektumokat tömeges műveletekkel hozhatja létre és szerkesztheti. A konfigurációs objektumok azonban nem törölhetők tömeges műveletekkel.

Konfigurációs fájlok kezelése

CSV fájlok

A hangfájlok kivételével minden konfigurációs objektumtípus vesszővel tagolt értékek (CSV) fájlformátumot használ a tömeges műveletekhez. Minden objektumtípushoz CSV fejléckészlet határozza meg az objektumtípus összes attribútumát. Az egyes objektumtípusok formátumáról további információt CSV következő cikkben talál CSV A tömeges műveletek definíciója a Webex Contact Centerben.

Az oszlopfejlécek a CSV fájl első sorát foglalják el. A következő sorok egy adott objektumtípus egyedi objektumait határozzák meg. A CSV fájlokat használó tömeges műveletek legfeljebb 5000 sort dolgozhatnak fel a kérelemhez. Ha 5000-nél több rekordot szeretne feldolgozni, hozzon létre külön fájlokat minden fájlhoz, amely legfeljebb 5000 rekordot tartalmaz, és több kérelmet kell benyújtania. Emellett a tömeges műveletek nem tudják feldolgozni az 5 MB-nél nagyobb méretű CSV fájlokat. Ha a CSV adatfájl meghaladja az 5 MB, ossza fel a fájlt, és küldjön több kérést.

Hangfájlok

Hangfájlok importálásához a Batch Operations ZIP fájlformátumot használ. Webex Contact Center csak a WAV fájlformátumot támogatja az audiofájlokhoz. WAV formátumú hangfájlok importálásához tegye a következők egyikét:

 • Tárolja az összes hangfájlt a számítógép egy mappájában, és tömörítse a mappát.

 • Ha a hangfájlok mappastruktúrába vannak rendezve a számítógépen, tömörítse a mappastruktúrát.

A tömeges műveletek rekurzív módon hozzáférnek az egyes könyvtárakhoz, és importálják a .wav fájlokat Webex Contact Centerbe. Ha a tömeges műveletek már létező fájlnévvel rendelkező hangfájlt találnak, az új fájl lecseréli a régi fájlt. A ZIP-fájlok maximális támogatott mérete 50 MB. Ha a hangfájlok száma meghaladja az 50 MB, küldjön be több kérelmet egyenként 50 MB belül.

Konfigurációs objektumok létrehozása tömeges műveletekhez

A tömeges műveletek konfigurációs objektumainak létrehozásához hozzon létre egy bemeneti fájlt CSV formátumban.

1

Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

 • Hozzon létre egy CSV fájlt manuálisan. Adjon hozzá oszlopfejléceket a CSV fájlhoz.

  További információt a következő cikkben talál CSV A tömeges műveletek definíciója a Webex Contact Centerben.

 • Másik lehetőségként töltsön le egy sablont a szükséges konfigurációs objektumtípushoz.
  1. Nyissa meg a Control Hubot.

  2. A navigációs ablaktábla Szolgáltatások részén válassza a következőket: Contact Center > Csoportos műveletek.

  3. Kattintson az Új tömeges művelet elemre.

  4. Válasszon egy konfigurációs objektumtípust a Konfigurációs objektum kiválasztása legördülő listából.

  5. Az Importálás szakaszban kattintson a Mintasablon letöltése elemre.

  6. Definiáljon új konfigurációs objektumokat ebben a fájlban.

2

Adjon hozzá egy sort az egyes új konfigurációs objektumok meghatározásához.

A következő teendő

Importálási feladat elküldése.

Konfigurációk frissítése tömeges műveletekkel

Bérlői konfigurációk frissítése tömeges műveletekkel.

1

Tekintse meg a konfigurációs objektumtípus CSV definícióját tömeges műveletekhez.

2

Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

 1. Válasszon egy CSV fájlt. Adjon hozzá oszlopfejléceket a CSV fájlhoz.

  A CSV-fájlok létrehozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő cikket CSV A tömeges műveletek definíciója Webex Contact Centerben.

 2. Azt is megteheti, hogy letölti egy objektumtípus meglévő konfigurációs objektumait, és használja őket a frissítésekhez.

  1. Nyissa meg a Control Hubot.

  2. A navigációs ablaktábla Szolgáltatások részén válassza a következőket: Contact Center > Csoportos műveletek.

  3. Kattintson az Új csoportos művelet elemre.

  4. Válasszon egy konfigurációs objektumot a Konfigurációs objektum kiválasztása legördülő listából.

  5. Az Exportálás szakaszban adjon meg egy fájlnevet.

  6. Kattintson a Tovább gombra.

  7. Az exportálási feladat befejezése után kattintson az Exportfájl letöltése elemre a Tömeges műveletek főoldalán vagy a Feladat részletei lapon.

 3. Manuálisan szerkessze a konfigurációs objektumokat a létrehozott vagy exportált CSV fájlban.

  A CSV fájl szerkesztése után importálja újra a frissített konfigurációs objektumokat a szerkesztett CSV fájlból. Tömeges műveletimportálás esetén a rendszer a Név oszlopban lévő objektum alapján azonosítja, hogy egy objektum létezik-e már. Ha már létezik objektumnév, a rendszer frissíti a megfelelő objektumot a CSV fájlban megadott információk alapján. Ha egy objektumnév nem létezik, Webex Kapcsolattartó központ létrehoz egy új objektumot.

A következő teendő

Importálási feladat elküldése.

Tömeges műveletek elérése

1

Jelentkezzen be az ügyfélszervezetbe az URL https://admin.webex.com használatával.

2

A navigációs ablaktábla Szolgáltatások részén válassza a következőket: Contact Center > Csoportos műveletek.

A Tömeges műveletek irányítópult a következő információkat jeleníti meg a korábban végrehajtott feladatokról.

1. táblázat. Irányítópult mezői

Mezőnév

Leírás

Csoportos művelet azonosítója

Minden tömeges művelet egyedi azonosítóját megjeleníti.

Fájlnév

Megjeleníti a tömeges művelet felhasználó által megadott fájlnevét.

Feladat típusa

Megjeleníti, hogy a tömeges művelet feladata exportálás vagy importálás.

Objektum

Megjeleníti azt a konfigurációs objektumtípust, amelyre a tömeges műveletet végrehajtották.

Állapot

Megjeleníti a feladat végrehajtási állapotát, amely a következők egyike lehet:

 • Befejezve: Azt jelzi, hogy a feladat sikeresen befejeződött.

 • Hibákkal befejezve: Azt jelzi, hogy a feladat befejeződött. A CSV fájl egyes rekordjai azonban feldolgozási hibákat tartalmaztak.

 • Sikertelen: Azt jelzi, hogy a tömeges műveleti feladat sikertelen volt a végrehajtás során.

 • Folyamatban: Azt jelzi, hogy a tömeges műveleti feladat folyamatban van.

 • Új: Új tömeges műveleti kérelem fogadását és tömeges műveleti feladat létrehozását jelzi.

Ha a tömeges művelet során nem történik hiba, az állapot először Újról Folyamatban, majd Befejezve állapotra változik.

Beküldte

Megjeleníti a tömeges műveletet küldő felhasználó e-mail-címét.

Kezdés ideje

A feladat indításának időpontját jeleníti meg.

Befejezési idő

Megjeleníti a feladat befejezésének időpontját.

Művelet

Megjeleníti a fájl exportálásának lehetőségét.

A legutóbbi tömeges műveletek felül jelennek meg.


 

Egyszerre csak egy csoportos művelet lehet aktív. Ha már folyamatban van egy csoportos művelet, akkor le van tiltva az Új csoportos művelet lehetőség.

Egy adott feladat eléréséhez írja be az Importálás, Exportálás vagy bármely más feltétel kifejezést a Keresés szövegmezőbe.

 • Exportálási feladatokhoz kattintson az Exportfájl letöltése ikonra a Művelet oszlopban a kibontott CSV-fájl helyi merevlemezre való letöltéséhez.

 • Egy adott feladat Feladat részletei lapjának eléréséhez kattintson a feladatbejegyzésre a Tömeges műveletek irányítópulton.

  A Hibákkal befejezve állapotú importálási feladatok esetén kattintson a Hibák exportálása CSV-fájlba elemre a Feladat részletei oldalon a fájl letöltéséhez és a hiba megtekintéséhez.

  A CSV-fájl a Hibaüzenet oszlopban adja meg a hiba okát. Javítsa ki a hibát ugyanabban a CSV-fájlban a megfelelő sorban. Küldje el importálásra a CSV-fájlt. További információ: Importálási feladat elküldése.


 
A tömeges üzemeltetési feladatokat egy éven belül érheti el. A Webex Contact Center törli az egy évnél régebbi tömeges műveleti feladatokat.

Importálási feladat elküldése

Konfigurációk tömeges létrehozásához vagy frissítéséhez küldjön el egy importálási feladatot.

A konfigurációs objektumokat tömegesen importálhatja egy meglévő CSV-fájlból.

1

Jelentkezzen be az ügyfélszervezetbe az URL https://admin.webex.com használatával.

2

A navigációs ablaktábla Szolgáltatások szakaszában válassza a Contact Center > Tömeges műveletek lehetőséget .

A Tömeges műveletek irányítópult információkat jelenít meg a korábban végrehajtott feladatokról. A legutóbbi tömeges műveleti feladatok felül jelennek meg.


 

Egyszerre csak egy csoportos művelet lehet aktív. Ha már folyamatban van egy csoportos művelet, akkor le van tiltva az Új csoportos művelet lehetőség.

3

Kattintson az Új csoportos művelet elemre.

4

A Konfigurációs objektum kiválasztása legördülő listából válasszon egy konfigurációs objektumtípust.

5

Az Importálás szakaszban kattintson a Kattintson a tallózáshoz elemre. Válassza ki az importálni kívánt CSV-fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra. A CSV-fájl módosításához vagy eltávolításához kattintson a Fájl eltávolítása gombra.

6

Kattintson a Tovább gombra.

7

Kattintson a Bezárás gombra, és folytassa a háttérben , vagy várjon a Feladat részletei lapon, amíg a feladat befejeződik.

Ha a feladat állapota Hibákkal befejeződött, kattintson a Hibák exportálása CSV-fájlba lehetőségre a fájl letöltéséhez és a hiba megtekintéséhez. A CSV-fájl Hibaüzenet oszlopa a hiba okát adja meg. Javítsa ki a hibát ugyanabban a CSV-fájlban a megfelelő sorban. Térjen vissza az 5. lépéshez.

Exportálási feladat elküldése

Mielőtt nekilátna

Egy konfigurációobjektum-típus összes objektumának rekordjának beszerzéséhez, vagy a konfigurációobjektumok tömeges exportálásához és ismételt felhasználásához az egyszerű konfigurálás érdekében használja az Exportálás lehetőséget.
1

Jelentkezzen be az ügyfélszervezetbe az URL https://admin.webex.com használatával.

2

A navigációs ablaktábla Szolgáltatások részén válassza a következőket: Contact Center > Csoportos műveletek.

A Tömeges műveletek irányítópult információkat jelenít meg a korábban végrehajtott feladatokról. A legutóbbi tömeges műveletek felül jelennek meg.


 

Egyszerre csak egy csoportos művelet lehet aktív. Ha már folyamatban van egy csoportos művelet, akkor le van tiltva az Új csoportos művelet lehetőség.

3

Kattintson az Új csoportos művelet elemre.

4

A Konfigurációs objektum kiválasztása legördülő listából válasszon ki egy konfigurációs objektumot.

5

Kattintson az Exportálás gombra.

6

Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

 • Töltse le a sablont, vagy exportálja a konfigurációs adatokat.


   

  A hangfájlok exportálása nem támogatott.

 • Írja be a CSV-fájl nevét a Fájlnév megadása szövegmezőbe az objektum tartalmának exportálásához.


 

Ha a konfigurációs objektum több mint 5000 bejegyzést tartalmaz, hozzon létre több CSV-fájlt, amelyek legfeljebb 5000 bejegyzést tartalmaznak, és exportálja a CSV-fájlokat ZIP-fájlként.

7

Kattintson a Tovább gombra.

8

Kattintson az Download export file (Fájl exportálása) gombra a fájl letöltéséhez és a helyi merevlemezre mentéséhez.

9

Kattintson a Bezárás gombra.