Jabber-felhasználók áttelepítése Cloud-Connected UC használatával Webex alkalmazásba

A Control Hub áttelepítési varázslójával áttelepítheti a Jabber-felhasználókat a Webex alkalmazásba. Az áttelepítés után a Webex alkalmazás olyan könnyen használható élményt nyújt a felhasználóknak, amely lehetővé teszi a hívások kezdeményezését, üzenetek küldését, fájlok megosztását, találkozók ütemezését, elérhetőségi állapotának megjelenítését stb.

Előfeltétel

A felhasználók Webexbe történő áttelepítésének megtervezése előtt győződjön meg arról, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:

 • Hozzáférés a Control Hubhoz teljes rendszergazdai jogosultságokkal – A Webex alkalmazást elsősorban a Control Hub kezeli, amely a Webex platform kezelőfelülete. További információ: Szervezeti fiókszerepkörök hozzárendelése a Control Hubban.

 • A szervezetet beléptette a Cloud-Connected UC-be – Léptesse be a szervezetet a Cloud-Connected UC szolgáltatásba, hogy összegyűjthesse az áttelepítendő felhasználókra és fürtökre vonatkozó szükséges információkat. További információ: Felhőalapú UC beállítása helyszíni eszközökhöz.

 • Engedélyezve van a Telepítési információk szolgáltatás – Engedélyezze a Telepítési információk szolgáltatást az összes Unified CM- és Azonnali üzenetküldés- és jelenlétfürtön. Ez lehetővé teszi a konfigurációs adatok felhőbe történő küldését, ami szükséges az áttelepítéshez. További információ: Felhőhöz csatlakoztatott UC-szolgáltatások engedélyezése.

 • Telepítse a Cisco Unified Communications Manager 11.5-ös vagy frissebb verzióját, vagy frissítsen erre a verzióra.

 • Ha vállalatnál telepítve van a Hibrid hívás, akkor az áttelepítés megkezdése előtt azt el kell távolítania a felhasználókról. További információ: Hibrid hívás konfigurációjának eltávolítása a felhasználóktól.

 • A szervezet összes címjegyzékbeli felhasználója szinkronizálva van a Common Identity (CI) szolgáltatásba.


  Az áttelepítés után a felhasználók Webex alkalmazáson (a Common Identity szolgáltatással) nem tudnak olyan felhasználókkal kapcsolatba lépni, akik még a Jabberen vannak (a Common Identity nélkül).

Az alábbi táblázat a Unified CM felhasználói állapotokat sorolja fel a szervezeten belül.

1. táblázat. Unified CM felhasználói állapot

Felhasználók

Leírás

Áttelepített felhasználók

A Webex alkalmazásba áttelepített Common Identity-felhasználók teljes száma.

Felhasználók a Unified CM-ben

A Unified CM címjegyzékében lévő felhasználók teljes száma.

A Common Identity-ben szerepló Unified CM-felhasználók

Azoknak a felhasználóknak a teljes száma, akik az Unified CM címjegyzékéből lettek szinkronizálva vannak a Common Identity-be.

A Common Identity-ben nem szerepló Unified CM-felhasználók

Azoknak a felhasználóknak a teljes száma, akik az Unified CM címjegyzékéből lettek szinkronizálva vannak a Common Identity-be. Ezek a felhasználók nem telepíthetők át a Webex alkalmazásba. Kattintson a Letöltés listára aCSV jelentés letöltéséhez.

Korlátozások és korlátozások

Az áttelepítés megkezdése előtt vegye figyelembe az alábbi korlátozásokat:

Áttelepítési feladat: a Common Identity (CI) szolgáltatásban kötegekben az összes Unified CM-felhasználó áttelepíthető. Több feladatot is létrehozhat, de egyszerre csak egy áttelepítési feladatot tud végrehajtani. Új feladat indításakor győződjön meg arról, hogy nincs olyan áttelepítési feladat, amely a háttérben fut, ellenkező esetben előfordulhat, hogy az áttelepítés során hibákat tapasztal.

Feladatok egymásutánja

A Control Hub áttelepítési varázslójával a következő műveleteket hajthatja végre az áttelepítés elvégzése érdekében.

1

A Control Hub ügyfélnézetében lépjen a Szolgáltatások> frissítések elemre .

2

A Jabber áttelepítése a Webex alkalmazásba kártyán kattintson az Első lépések gombra.

Megjelenik a Jabber áttelepítése a Webex alkalmazásra oldal.

Adjon meg egy egyedi feladatnevet az áttelepítési feladathoz. Az egyedi név megkönnyíti az áttelepítési feladatok előrehaladásának figyelését.

1

A Jabber áttelepítése a Webex alkalmazásra oldalon kattintson az Új feladat létrehozása lehetőségre.

Megjelenik a Felhasználók engedélyezése Webes alkalmazáshoz UCM hívási szolgáltatással oldal.
2

Adja meg a feladat nevét a Feladat neve mezőben.


 
A feladat nevének legalább 8 karaktert tartalmaznia kell. Használhatja a fürt nevének, a létrehozás dátumának és a felhasználó típusának kombinációját is. Például: ABC02CI.
3

Olvassa el a képernyőn megjelenő előfeltétel szövegét, és ha végrehajtotta az előfeltételként végrehajtandó összes feladatot, jelölje be az Előfeltételek jelölőnégyzeteket, majd kattintson a Tovább gombra a folytatáshoz.

Csak azután folytathatja a műveletet, miután elvégezte az előfeltételként végrehajtandó összes feladatot.

Megjelenik a Fürt kiválasztása oldal.
A Fürt kiválasztása oldalon válassza ki azt a fürtöt, ahonnan át szeretné telepíteni a felhasználókat a Webex alkalmazásba. Ezen a lapon megtekintheti a fürtök listáját és a felhasználók adatait is.

A Fürt kiválasztása oldalon csak a bevont fürtök láthatók, és egyszerre csak egy fürtöt lehet áttelepíteni. Áttelepítés után a felhasználók nem tudnak kapcsolatba lépni a Jabberen elérhető nem-Common Identity-felhasználókkal a Webex alkalmazásban.

Az alábbi táblázat a Unified CM felhasználói állapotokat sorolja fel a szervezeten belül.

2. táblázat. Unified CM felhasználói állapot

Felhasználók

Leírás

Áttelepített felhasználók

A Webex alkalmazásba áttelepített Common Identity-felhasználók teljes száma.

Felhasználók a Unified CM-ben

A Unified CM címjegyzékében lévő felhasználók teljes száma.

A Common Identity-ben szerepló Unified CM-felhasználók

Azoknak a felhasználóknak a teljes száma, akik az Unified CM címjegyzékéből lettek szinkronizálva vannak a Common Identity-be.

A Common Identity-ben nem szerepló Unified CM-felhasználók

Azoknak a felhasználóknak a teljes száma, akik az Unified CM címjegyzékéből lettek szinkronizálva vannak a Common Identity-be. Ezek a felhasználók nem telepíthetők át a Webex alkalmazásba.

A Fürtválasztás lap a fürt részleteit is tartalmazza, például a fürt nevét, az elérhető felhasználókat, a tervezett felhasználókat, az áttelepített felhasználókat és a Unified CM profilt.

3. táblázat. Fürt részletei

Fürt/felhasználó adatai

Leírás

Fürt neve

A Unified CM-fürt neve.

Elérhető felhasználók

A Common Identityben lévő Unified CM-felhasználók teljes száma, akik nincsenek áttelepítve, vagy akiknek áttelepítése nincs tervbe véve.

Tervbe vett felhasználók

Azoknak a Common Identityben lévő felhasználóknak a teljes száma, akik a Tervezet vagy Folyamatban lévő feladatban szerepelnek.

Unified CM-profil

Az eszközhöz társított attribútumok, szolgáltatások vagy funkciók összessége. Ha egy profil nincs társítva a megfelelő fürthöz, a fürt Unified CM profilállapota Nincs lesz.

1

A Fürt kiválasztása oldalon válassza ki azt a fürtöt, amelyet át szeretne telepíteni, majd kattintson a megfelelő sorra.

2

Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a Beállítások oldal.
A Beállítások oldalon beállíthatja a hívási beállításokat és a viselkedést akkor, amikor a felhasználók hívást kezdeményeznek a Webex alkalmazásból. Megadhatja a beállításokat, vagy felülbírálhatja az alapértelmezett beállításokat, ha a felhasználók eltérő hívási Igényűek.

1

Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

 • Hívás a Webexben (Unified CM)

  • Felhasználói e-mail-tartomány használata – erre a lehetőségre kattintva felveheti a felhasználó e-mail-tartományát. Az e-mail-tartomány a Unified CM-kiszolgáló megkeresésére szolgál.


    
   Ha ezt a beállítást választja, akkor nem kell megadnia az Unified CM-profilt.
  • Az UC Manager-profil használata híváshoz – kattintson erre a lehetőségre, és válasszon egy profilt a legördülő listából. A Unified CM-profilok a Control Hubban adhatók meg, a hangpostatartomány alapján. Ez segít az ügyfélnek a Unified CM otthoni fürt megkeresésében. A kiválasztott Unified CM-profil csak azokra a felhasználókra van hatással, akiknek az áttelepítése még nem kezdődött meg, és elérhetők a Tervezet állapotában. A Unified CM-profil módosításai azonban nem lesznek érvényesek az áttelepített felhasználókra, illetve azokra a felhasználókra, akiknek áttelepítésének feladata folyamatban van.

 • Cisco Jabber megnyitása Webex alkalmazásból – Ezzel a beállítással engedélyezheti Unified CM felhasználóknak, hogy hívásokat kezdeményezzenek Cisco Jabber vagy elindítsák a Jabber programot, miközben hívásokat kezdeményeznek Webex alkalmazásból.

2

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a Felhasználók listája oldal.
A Felhasználók listája oldalon megkereshet felhasználókat, vagy beállíthat egy szűrőt a felhasználók kategorizálására, és áthelyezheti őket az Áttelepítésre kiválasztottak listájára. Felhasználókat adhat hozzá, illetve eltávolíthat felhasználókat az Áttelepítésre kiválasztottak listájából. Megtekintheti a részleteket, például a felhasználó nevét, az e-mail-azonosítót, a felhasználói azonosítót, a telefonszámot, a szolgáltatásprofilt, az Active Directory-csoportokat, a szolgáltatásprofilt, valamint a felhasználó üzenetküldési és hívási képességeit.

A következő táblázat a felhasználók listájának beállításait sorolja fel és ismerteti.

4. táblázat. Felhasználói lista beállításai

Beállítások

Leírás

Elérhető felhasználók

Ez a lap tartalmazza a Common Identityben lévő Unified CM-felhasználók teljes számát, akik nincsenek áttelepítve, vagy akiknek áttelepítése nincs tervbe véve.

Áttelepítésre kiválasztva

Ez a lap azokat a felhasználókat tartalmazza, akiket áttelepítésre választott ki. Csak a Common Identityben elérhető felhasználókat választhatja ki áttelepítésre. A felhasználókat el is távolíthatja, miután hozzáadta őket az áttelepítendőkhöz.

1

A felhasználókat a szolgáltatásprofil vagy az Active Directory- (AD) csoportok alapján szűrheti.

 • Ha a szolgáltatásprofil alapján szeretné szűrni a felhasználókat, kattintson a Szűrés szolgáltatásprofil alapján legördülő listára, és jelölje be a kívánt szolgáltatásprofilt. A felhasználók a szolgáltatásprofilok alapján jelennek meg.

 • Ha a felhasználókat AD-csoportok alapján szeretné szűrni, kattintson a Szűrés AD-csoportok alapján legördülő listára, és jelölje be a kívánt AD-csoportot. A felhasználók a AD-csoportok alapján jelennek meg.

2

Az Áttelepítésre kiválasztottak listájához egy, több vagy minden felhasználót is hozzáadhat.

 • Ha egyetlen felhasználót szeretne hozzáadni az áttelepítéshez kiválasztott listához , vigye azegérmutatót egy sor fölé, majd kattintson a .

 • Ha több felhasználót szeretne hozzáadni az áttelepítéshez kiválasztott listához, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  • Az egyes jelölőnégyzetek bejelölésével kiválaszthatja a megfelelő felhasználókat.

  • Jelölje be a felhasználók listájának fejlécében látható jelölőnégyzetet, és válassza ki az összes felhasználót.

 • A kiválasztott felhasználókat úgy adhatja hozzá az Áttelepítésre kiválasztottak listájához, hogy rákattint a felhasználók listájának jobb sarkában található Hozzáadás az áttelepítési listához elemre.

3

Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik az Áttekintés oldal.
Az Áttekintés oldal felsorolja a hibaüzeneteket és a figyelmeztető üzeneteket, és az elhárításukhoz szükséges javaslatokat és megoldásokat is tartalmazza. A folytatás előtt el kell hárítani a hibákat. Bár a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyhatók, a folytatás előtt ajánlott elhárítani őket.

1

Az áttelepítés folytatásához válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

 • A hibák elhárításához és az áttelepítés folytatásához kattintson a Hogyan lehet kijavítani? elemre.


   
  A Hogyan lehet kijavítani? hivatkozás a Telefonos szolgáltatások hibáinak elhárítása Unified CM-en Webex alkalmazás esetén cikkhez irányítja.
 • Ha a hibák megoldása nélkül szeretné folytatni az áttelepítést, kattintson a három pont (⋮) ikonra a Hogyan javítható ez? gombra, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Az érintett felhasználók eltávolítása – kattintson erre a lehetőségre, majd a megerősítő párbeszédpanelen kattintson az Eltávolítás gombra. A rendszer eltávolítja a felhasználót, és hozzáadja az Elérhetők listájához a Felhasználók listája oldalon.

  • Lista letöltése – kattintson erre a lehetőségre a CSV fájl letöltéséhez, és ellenőrizze, hogy a fájl tartalmaz-e hibákat.

2

A módosítások érvénybe léptetéséhez kattintson a Frissítés gombra.

Miután áttekintette az áttelepítési feladatot, és elhárította a hibákat, elindíthatja az áttelepítést.

1

Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

 • Áttelepítés most – az áttelepítés azonnali megkezdése.

  Az áttelepítés azonnali elindításához hajtsa végre a következő eljárást.

  1. Kattintson az Áttelepítés most gombra.

   Megjelenik az Áttelepítés indításának megerősítését kérő párbeszédpanel.
  2. Olvassa el a párbeszédpanelen megjelenő szöveget, majd kattintson az Áttelepítés most gombra.


    
   Ne szakítsa meg a feladatot a háttérben futó feladatfigyelőben, mert az nem teljes áttelepítést okoz.

   Megjelenik az Áttelepítés sikeresen elindítva üzenet.

  3. Kattintson a Kész gombra. Folytassa a 2. lépéssel.

 • Áttelepítés ütemezése – az áttelepítés ütemezése és megkezdése valamikor később.


   

  Nem ütemezhet egyszerre két tevékenységet.

  Az alábbi eljárást követve ütemezheti és indíthatja el az áttelepítés egy későbbi időpontban.

  1. Kattintson az Áttelepítés ütemezése elemre.

   Megjelenik az Áttelepítés ütemezése párbeszédpanel.
  2. Adja meg a következő adatokat:

   • Kattintson a Dátum kiválasztása mezőre, és válassza ki a dátumot a dátumválasztó segítségével.

   • Kattintson a Kezdési időpont kiválasztása mezőre, és válassza ki az időpontot az időválasztó segítségével.

   • Az Időzóna legördülő listából válassza ki az időzónát.

  3. Kattintson az Áttelepítés ütemezése elemre.

   Folytassa a 2. lépéssel.
2

Megjelenik a Jabber áttelepítése a Webex alkalmazásra oldal. Megtekintheti az áttelepítési feladatokat és azok állapotát, például Tervezet, Folyamatban lévő és Befejezett. További részletekért lásd: Áttelepítés állapota. Az áttelepítés állapotára kattintva az alábbi részleteket tekintheti meg a megfelelő lapokon:

 • Hiba – ide kattintva megtekintheti az át nem telepített felhasználók teljes számát. A felhasználó neve, az e-mail-azonosító, a szolgáltatásprofil és a hibaüzenet is megtekinthető. Elháríthatja a hibát, vagy segítségért fordulhat a Cisco TAC-hoz.

 • Függőben – ide kattintva megtekintheti a még át nem telepített felhasználók teljes számát.

 • Sikeres – Kattintson ide a sikeresen áttelepített felhasználók teljes számának megtekintéséhez.

Az Áttelepítési feladat állapota oldalon nyomon követheti az áttelepítési feladatok állapotát, megtekintheti a fürt és a felhasználó adatait, és áttekintheti a hibákat.

Az alábbi táblázat az áttelepítés állapotát, leírását és a hozzájuk tartozó műveleteket tartalmazza.

5. táblázat. Áttelepítés állapota

Áttelepítés állapota

Leírás

Műveletek

Tervezet

Az áttelepítés még nem kezdődött el. Az áttelepítés részletei azonban mentésre kerülnek.

Kattintson a három pont (⋮) ikonra a Feladat vázlata állapotban, és a következő feladatokat hajthatja végre:
 • A CSV-fájl letöltése a felhasználók adataival.

 • A feladat törlése.

Folyamatban

Az áttelepítés elindult, és folyamatban van.

Nem hajtható végre semmilyen feladat, amíg az áttelepítés folyamatban van.

Befejezett

Az áttelepítés befejeződött.

Ha valamilyen hiba történt, megtekintheti őket, és adott esetben megteheti a szükséges intézkedéseket.

Kattintson a három pont (⋮) ikonra a Befejezett feladat állapotban, és a következő feladatokat hajthatja végre:
 • A CSV-fájl letöltése a felhasználók adataival.

 • A konfigurációs hibák elhárítása, vagy segítségkérés a TAC-tól támogatási eset létrehozásával.

Áttelepítési problémák elhárítása

Ez a fejezet a szükséges információkat és megoldásokat tartalmazza az olyan általános problémák megoldásához, amelyekkel a Webex alkalmazásba való áttelepítés tervezése előtt vagy az áttelepítés során esetleg szembe kell néznie.

Nem fogadott értesítések

Az adatbázis-módosítási értesítéseket a rendszer nem küldi el automatikusan a Cloud-Connected UC-nek , amikor adatokat ad hozzá, frissít vagy töröl a Unified CM az alábbi forgatókönyvek egyikében:

 • Készletszinkronizálás

 • COP-fájl telepítése vagy frissítése

 • Csoportos műveletek a Unified CM-ben

A hozzáadott vagy frissített adatok megközelítőleg 4–5 óra múlva lépnek érvénybe a Cloud-Connected UC szolgáltatásban. A törlési műveletek esetében azonban előfordulhat, hogy manuálisan kell törölnie az adatokat a Cloud-Connected UC szolgáltatásból.

Szolgáltatás engedélyezése

Miután engedélyezte a telepítési információkat, körülbelül 8–9 óra kell ahhoz, hogy a frissített adatok megjelenjenek az Áttelepítési feladatokban.

Tömeges frissítések a Control Hubon vagy a helyszínen

Miután elvégezte a Control Hubon vagy a munkahelyi csomópontokon a csoportos frissítéseket, körülbelül 8–9 óra kell ahhoz, hogy a frissített adatok megjelenjenek az Áttelepítési feladatokban.

Felhasználói lista oldal időtúllépési hiba

Miután kiválasztott egy fürtöt, és a Felhasználók listája oldalra navigált, előfordulhat, hogy az oldal nem töltődik be, ha a fürtben elérhető felhasználók száma több, mint 30k. A probléma megoldásához zárja be a feladatot, és nyissa meg újra.