Overføre Jabber-brukere med Sky-tilkoblet UC til WebEx-appen

Denne artikkelen hjelper deg med å overføre Jabber-brukere (med UCM-anrop) eller Jabber Messenger-brukere, med Sky-tilkoblet UC til WebEx app. Med vei viseren for overføring på kontroll hub kan du overføre Jabber-brukere til WebEx-appen. Etter at du har overført, gir WebEx-appen brukerne en brukervennlig opplevelse som gjør at de kan foreta anrop, sende meldinger, dele filer, planlegge møter, vise tilgjengelighets status og så videre.

Kravene

Før du planlegger å overføre brukere til WebEx-appen, må du passe på at du oppfyller følgende krav:

 • Tilgang til kontroll hub med fullstendige administrator rettigheter-appen WebEx er primært behandlet fra kontroll hub , som er administrasjons grensesnittet for WebEx-plattformen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne konto roller for organisasjonen i kontroll hub.

 • En bedrift som er koblet til Sky-tilkoblet UC – har koblet til Sky BAS ert UC for å samle inn nødvendig informasjon om brukerne og klyngene du planlegger å overføre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sette opp Sky-tilkoblede UC for lokale enheter.

 • Aktiver tjenester for distribusjon av innsikter – Aktiver distribusjons tjenester for alle Unified CM-og tilstede værelses-og tilstede værelses klynger. Dette gjør det mulig å sende konfigurasjons detaljene til skyen, som kreves for migrering. For mer informasjon, se aktivere Sky-tilkoblede UC-tjenester.

 • Installer eller oppgrader til Cisco Unified Communications Manager versjon 11,5 eller nyere.

 • Hvis hybrid oppringing distribueres i din organisasjon, må du fjerne den for brukerne før du starter overføringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se fjerne hybride anrops konfigurasjoner fra brukere.

 • Synkroniser alle organisasjonens katalog brukere til felles identitet (CI).


  Etter overføringen vil brukere i WebEx-appen (med felles identitet) ikke kunne kontakte brukere som fremdeles er på Jabber (uten felles identitet).

Tabellen nedenfor viser bruker statusen for Unified CM i hele organisasjonen.

Tabell 1. Bruker status for UNIFIED cm

Brukere

Beskrivelse

Migrerte brukere

Totalt antall brukere i felles identitet som er overført til WebEx-appen.

Brukere i Unified CM

Totalt antall brukere i Unified CM-katalogen.

Unified CM-brukere i felles identitet

Totalt antall brukere som er synkronisert fra Unified CM-katalogen til felles identitet.

Unified CM-brukere som ikke er i felles identitet

Totalt antall brukere som ikke er synkronisert fra Unified CM-katalogen til felles identitet. Du kan ikke overføre disse brukerne til WebEx-appen. Klikk på Last ned-listen for å laste ned CSV-rapporten.

Begrensninger og begrensninger

Vurder følgende begrensning før du starter overføringen:

Overførings oppgave: Du kan overføre i grupper alle Unified CM-brukerne i felles identitet (CI). Du kan opprette flere oppgaver, men de kan bare utføre én overførings oppgave om gangen. Sørg for at det ikke er noen overførings oppgaver i bakgrunnen når du starter en ny, ellers kan det oppstå feil under overføringen.

Oppgave flyt

Vei viseren for flytting i kontroll hub hjelper deg med å utføre følgende oppgaver for å fullføre overføringen.

1

Fra kunde-visningen i Control hub , går du til tjenester > oppdateringer.

2

kortet Overfør Jabber til WebEx-app klikker du på komme i gang.

Siden Overfør Jabber til WebEx-app vises.

Angi et unikt oppgave navn for overførings oppgaven. Hvis du har et unikt navn, er det enkelt å overvåke frem driften for overførings oppgavene.

1

siden overføre Jabber til WebEx-app klikker du på Opprett en ny oppgave.

Siden for aktivering av brukere for WebEx-appen med UCM Anrops tjeneste vises.
2

Skriv inn navnet på oppgaven i feltet oppgave navn.


 
Oppgave navnet må inneholde minst 8 tegn. Du kan bruke en kombinasjon av klynge navn, opprettelses dato og bruker type. For eksempel ABC02CI.
3

Les forutsetnings teksten på skjermen, og hvis du har fullført alle forutsetnings oppgavene, merker du av i avmerkings boksene for forutsetninger og klikker neste for å fortsette.

Du kan bare fortsette etter at du har fullført alle forutsetnings oppgavene.

Siden klynge valg vises.
Velg en klynge fra stedet der du vil overføre brukere til WebEx-appen, fra siden klynge valg. Du kan også vise en liste over klynger og bruker detaljene på denne siden.

Bare innebygde klynger vises på siden klynge valg, og du kan bare overføre én klynge om gangen. Etter overføringen kan ikke brukerne kontakte de ikke-felles identitets brukerne som er tilgjengelige på Jabber fra WebEx-appen.

Tabellen nedenfor viser bruker statusen for Unified CM i hele organisasjonen.

Tabell 2. Bruker status for UNIFIED cm

Brukere

Beskrivelse

Migrerte brukere

Totalt antall brukere i felles identitet som er overført til WebEx-appen.

Brukere i Unified CM

Totalt antall brukere i Unified CM-katalogen.

Unified CM-brukere i felles identitet

Totalt antall brukere som er synkronisert fra Unified CM-katalogen til felles identitet.

Unified CM-brukere som ikke er i felles identitet

Totalt antall brukere som ikke er synkronisert fra Unified CM-katalogen til felles identitet. Du kan ikke overføre disse brukerne til WebEx-appen.

Siden klynge valg angir også klynge detaljene, for eksempel navnet på klyngen, tilgjengelige brukere, planlagte brukere, migrerte brukere og Unified cm-profilen.

Tabell 3. Klynge detaljer

Informasjon om klynge/bruker

Beskrivelse

Klynge navn

Navnet på Unified CM-klyngen.

Tilgjengelige brukere

Totalt antall Unified CM-brukere i felles identitet, som ikke er overført eller planlagt for overføring.

Planlagte brukere

Totalt antall brukere i felles identitet som er inkludert som en del av oppgaven utkast eller pågår.

Unified CM-profil

Settet med attributter, tjenester eller funksjoner som er knyttet til enheten. Når en profil ikke er knyttet til den respektive klyngen, vises profil statusen til Unified CM for denne klyngen som ingen.

1

Velg klyngen du vil overføre, på siden klynge valg, og klikk på den tilsvarende raden.

2

Klikk på Neste.

Innstillinger- siden vises.
siden innstillinger kan du angi anrops alternativer og virke måte når brukere foretar anrop fra WebEx-appen. Du kan enten konfigurere innstillingene eller overstyre standard innstillingene hvis brukerne har forskjellige anrops behov.

1

Velg ett av følgende alternativer:

 • Ringer i Webex (Unified CM)

  • Bruk e-postdomenene til min bruker – Klikk på dette alternativet for å ta med brukerens e-postdomene. E-postdomenen brukes til å finne Unified CM-serveren.


    
   Du trenger ikke spesifisere Unified CM-profilen hvis du velger dette alternativet.
  • Bruk UC Manager-profilen til å ringe – Klikk på dette alternativet og velg en profil fra rulle gardin listen. Unified CM-profilene defineres i Control hub, basert på tale post domenet. Dette hjelper klienten med å finne Unified CM Home-klyngen. Den valgte Unified CM-profilen påvirker bare brukerne som har startet overføringen ennå og som er tilgjengelige i utkast statusen. Det er imidlertid endringer i Unified CM-profilen som ikke gjelder for de migrerte brukerne eller brukerne som har en pågående overførings oppgave.

 • Åpne Cisco Jabber fra WebEx -appen-Klikk dette alternativet for å tillate UNIFIED cm-brukere å foreta anrop fra Cisco Jabber eller starte Jabber når du foretar anrop fra WebEx-appen.

2

Når du er ferdig med å konfigurere innstillingene, klikker du på neste .

Siden bruker liste vises.
siden bruker liste kan du søke etter brukere eller angi et filter til å kategorisere brukere og flytte dem til den valgte for overførings listen . Du kan legge til brukere eller fjerne brukere fra den valgte for overførings listen . Du kan også vise detaljene, for eksempel navnet til brukeren, e-post-ID, bruker-ID, telefon nummer, tjeneste profil, Active Directory-grupper, tjeneste profil og funksjonene melding og anroper til brukeren.

Følgende tabell viser og beskriver alternativene for bruker liste.

Tabell 4. Alternativer for bruker liste

Ønskede

Beskrivelse

Tilgjengelige brukere

Denne fanen inneholder totalt antall Unified CM-brukere i felles identitet, som ikke er overført eller planlagt for overføring.

Valgt for overføring

Denne fanen inneholder brukere du har valgt å overføre til. Du kan bare velge brukere som er tilgjengelige i felles identitet for migrering. Du kan også fjerne brukerne etter at du har lagt dem til for migrering.

1

Du kan filtrere brukere basert på tjeneste profil-eller AD-grupper (Active Directory).

 • Hvis du vil filtrere brukere basert på tjeneste profilen, klikker du på rulle gardin listen Filtrer etter tjeneste profil og kontrollerer den påkrevde tjeneste profilen. Brukerne som er basert på tjeneste profilene, er oppført.

 • Hvis du vil filtrere brukere basert på AD-grupper, klikker du på rulle gardin listen FILTRER etter Ad-grupper og kontrollerer den PÅkrevde ad-gruppen. Brukerne som er basert på AD-gruppene, er oppført.

2

Du kan legge til én, flere eller alle brukerne i den valgte for overførings listen .

 • Hvis du vil legge til én bruker i den valgte for overførings listen , holder du musen over en rad og klikker på .

 • Hvis du vil legge til flere brukere i den valgte for overførings listen , velger du ett av følgende alternativer:
  • Merk av for de ulike alternativene for å velge de aktuelle brukerne.

  • Merk av i avmerkings boksen som vises i topp teksten i bruker listen for å velge alle brukere.

 • Hvis du vil legge til valgte brukere i den valgte for overførings listen , klikker du på Legg til i overførings listen i det høyre hjørnet i bruker listen.

3

Klikk på Neste.

Gjennomgangs siden vises.
Gjennomgangs siden viser feil-og advarsels meldinger og gir deg også de nødvendige forslagene og løsningene for å løse dem. Du må løse feilene før du fortsetter. Selv om du kan ignorere advarsler, anbefaler vi at du løser dem før du fortsetter.

1

Velg ett av følgende alternativer for å fortsette overføringen:

 • Hvis du vil løse feilene og fortsette med overføringen, klikker du på hvordan dette skal korrigeres?.


   
  Hvordan du kan rette denne?- koblingen omdirigerer deg til telefon tjenestene feil søking i Unified cm for WebEx-app- artikkel.
 • Hvis du vil fortsette overføringen uten å løse feilene, klikker du på ikonet for ellipse (⋮) ved siden av hvordan du kan rette opp dette? og velger ett av følgende alternativer:

  • Fjern brukere som er berørt, klikk på dette alternativet, og klikk deretter på Fjern i bekreftelses dialog boksen. Brukeren fjernes og legges tilbake til tilgjengelig-listen siden bruker liste .

  • Last ned liste – Klikk på dette alternativet for å laste ned CSV-filen, og kontroller om filen inneholder noen feil.

2

Klikk på Oppdater for at endringene skal tre i kraft.

Når du har gått gjennom migrerings oppgaven og løst feilene, kan du starte overføringen.

1

Velg ett av følgende alternativer:

 • Migrer nå – for å starte overføringen umiddelbart.

  Følg denne Fremgangs måten for å starte overføringen umiddelbart.

  1. Klikk på Overfør nå .

   Starte overføringen? bekreftelses dialog boks vises.
  2. Les teksten på skjermen i dialog boksen og klikk på Overfør nå .


    
   Ikke Avbryt oppgaven fra bakgrunns oppgave overvåkingen fordi dette fører til ufullstendig overføring.

   Meldingen over overføringen var vellykket vises.

  3. Klikk på Ferdig. Gå til trinn 2.

 • Planlegg overføring – for å planlegge og starte overføringen en gang senere.

  Følg denne Fremgangs måten for å planlegge og starte overføringen senere.

  1. Klikk på Planlegg overføring .

   Dialog boksen Planlegg denne overføringen vises.
  2. Skriv inn følgende detaljer:

   • Klikk på feltet Velg dato , og Velg datoen ved hjelp av dato velgeren.

   • Klikk på feltet Velg Start tidspunkt , og velg tiden ved hjelp av tids velgeren.

   • Velg tidssone fra rulle gardin listen tids sone.

  3. Klikk på Planlegg overføring .

   Gå til trinn 2.
2

Siden Overfør Jabber til WebEx-app vises. Du kan vise overførings oppgavene og statusen, for eksempel utkast, pågår og fullført. Hvis du vil ha mer informasjon, se overførings status . Du kan klikke på overførings statusen for å vise følgende detaljer i de respektive kategoriene:

 • Feil – Klikk for å vise totalt antall brukere som ikke er overført. Du kan også vise navnet på brukeren, e-post-ID, tjeneste profil og feil meldingen. Du kan enten feilsøke feilen eller kontakte Cisco TAC for å få hjelp.

 • I kø – Klikk for å vise totalt antall brukere som ennå ikke er overført.

 • Vellykket – Klikk for å vise totalt antall brukere som er blitt overført.

siden status for overførings oppgave kan du spore statusen for overførings oppgavene, vise klyngen og bruker detaljene og se gjennom feil.

Tabellen nedenfor viser overførings status, beskrivelse og tilsvarende handlinger.

Tabell 5. Overførings status

Overførings status

Beskrivelse

Handlinger

Utkast

Overføringen er ikke startet ennå. Overførings detaljene lagres imidlertid.

Klikk på ikonet for ellipse (⋮) i oppgave status for utkast, og du kan utføre følgende oppgaver:
 • Last ned CSV-filen med bruker detaljer.

 • Slett oppgaven.

Pågår

Overføringen har startet og pågår.

Du kan ikke utføre noen oppgaver mens overføringen pågår.

Utføres

Overføringen er fullført.

Hvis det er noen feil, kan du se på dem, og foreta nødvendige handlinger.

Klikk på ellipse-ikonet (⋮) i status for fullført oppgave, og du kan gjøre følgende:
 • Last ned CSV-filen med bruker detaljer.

 • Korriger konfigurasjons feil eller Opphøyer en støtte med TAC for hjelp.

Feilsøke overførings problemer

Denne delen inneholder den nødvendige informasjonen og løsningene for å løse noen av de vanlige problemene som du kanskje møter før du planlegger å overføre eller under migreringen til WebEx-appen.

Ubesvarte varsler

Database endrings varsler sendes ikke automatisk til Sky tilkoblede UC når du legger til, oppdaterer eller sletter informasjon fra Unified cm i ett av følgende scenarioer:

 • Lager synkronisering

 • Installasjon eller oppgradering av OPIER-fil

 • Masse operasjoner i Unified CM

Informasjonen du har lagt til eller oppdatert, kan ta omtrent 4 til 5 timer for å være effektive i Sky tilkoblede UC. Det kan imidlertid hende at du må slette informasjonen manuelt fra Sky-tilkoblede UC for å kunne slette operasjoner.

Tjeneste aktivering

Etter at du har aktivert distribusjons innsikter, kan de oppdaterte dataene ta omtrent 8 til 9 timer å gjenspeile i overførings oppgavene.

Bulk oppdateringer på kontroll hub eller lokalt

Når du har utført de samlede oppdateringene på kontrollens hub eller de lokale nodene, kan det ta omtrent 8 til 9 timer å vise dem i overførings oppgavene.

Tids avbrudd for siden bruker liste

Når du har valgt en klynge og navigert til siden bruker liste , kan det hende at siden ikke lastes inn, hvis antall tilgjengelige brukere i klyngen er mer enn 30K. Lukk oppgaven og åpne den på nytt for å løse problemet.