Werkuren maken

U kunt de werkuren configureren om een of meer diensten te definiëren. Een dienst is een duur die u moet aangeven voor de werking van een specifiek contactcenter. Gebruik een dienst om normale werkuren, piekuren en vrije uren te definiëren op basis van uw bedrijfsbehoeften.

1

Aanmelden bij Control Hub.

2

Navigeer naar Services > Contact Center .

3

Selecteer in het navigatiedeelvenster van het Contactcentrum de optie Klantervaring > Openingstijden.

4

Klik in het gedeelte Werktijden op Nieuwe werktijden maken.

5

Voer in de algemene instellingen een naam en beschrijving van de werktijden in.

6

Kies tijdzonedetails in de vervolgkeuzelijst.

7

Selecteer in Werkuren definiëren de optie Dienst toevoegen. U kunt diensten toevoegen voor elke dag van de week of voor specifieke dagen. U kunt één of meerdere diensten binnen een dag maken.

8

Geef in het pop-upvenster Dienst toevoegen een juiste naam op voor de dienst op basis van uw bedrijfsvereisten.

9

Alle dagen van de week zijn standaard geselecteerd. Als u de werkuren voor specifieke dagen moet definiëren, schakelt u het selectievakje in bij de dagen waarop u de werkuren wilt toepassen.

 • U kunt geen diensten maken met een overlappend tijdsbereik. In dergelijke gevallen wordt een foutmelding weergegeven met de melding dat u de datum en tijd moet aanpassen.

 • U kunt meerdere diensten maken voor één dag zonder dat de tijdsduur overlappen.

10

Kies de begin- en eindtijd. U kunt slechts één tijdsbereik toepassen als u meerdere dagen in een dienst selecteert.

11

Klik op Opslaan. De dienstdetails zijn zichtbaar in het gedeelte Werktijden definiëren.

 • Klik op de naam van de dienst om een dienst te bewerken. Het pop-upvenster Shift toevoegen wordt geopend. Bewerk de details en klik op Opslaan.

 • Als u een dienst wilt verwijderen, klikt u op de naam van de dienst. Het pop-upvenster Shift toevoegen wordt geopend. Klik op Shift verwijderen.

12

Kies bij De extra instellingen, indien beschikbaar, een vakantielijst in de vervolgkeuzelijst. Dit is optioneel en is alleen beschikbaar als u een vakantielijst maakt op basis van zakelijke behoeften. Zie Feestdagenlijsten maken voor meer weergeven voor het maken van vakantielijsten.

13

Kies een opheffen in de vervolgkeuzelijst. De door u gemaakt negeren is hier beschikbaar voor specifieke tijdzones. Alleen waarden die overeenkomen met de tijdzone van de werkuren zijn van toepassing. Zie Overrides maken voor het maken van opheffen.

14

Klik op Maken. De nieuwe werktijden zijn beschikbaar op de pagina Werktijden.

Volgende stappen

 • Nadat u werkuren hebt gemaakt en diensten hebt toegevoegd, kunt u vakantielijsten maken en toepassen op de werktijden. Zie Vakantielijsten maken voor meer informatie.

 • U kunt op werktijden negeren en toepassen. Zie Voor meer informatie Maken opheffen.

 • Zie Werktijden beheren voor het beheren van diensten.

Vakantielijsten maken

U kunt vakantielijsten voor uw organisatie definiëren en koppelen aan werktijden. Gebruik vakantiedagen om op basis van uw zakelijke behoeften de niet-werkdagen te definiëren. Wanneer u een vakantielijst koppelt aan een werkurenplanning, wordt de vakantielijst toegepast op die opgegeven planning.

1

Aanmelden bij Control Hub.

2

Navigeer naar Services > Contact Center .

3

Selecteer in het navigatiedeelvenster van het Contactcentrum de optie Klantervaring > Openingstijden.

4

Klik in het gedeelte Vakantielijsten op Nieuwe vakantiedagen maken.

5

Geef in de algemene instellingen een naam en beschrijving op voor de vakantielijst.

6

In feestdagenlijsten klikt u op Meer toevoegen om een rij toe te voegen. U kunt gegevens voor de rij opgeven.

7

Geef een naam op voor de feestdag.

8

Selecteer het begin- en einddatumbereik voor de duur. Vakantie geldt voor een hele dag. Het bereik van de begin- en eindtijd is niet van toepassing.

9

Schakel het vinkje in om de vakantie op te slaan.

 • U kunt meerdere vakantiedagen aan een lijst toevoegen.

 • U kunt een feestdag aan een lijst bewerken en daaruit verwijderen.

 • U kunt de duur van vakanties niet overlappen in een lijst.

10

Klik op Maken om de lijst met vakantiedagen te maken.

Volgende stappen

Zie Werktijden beheren als u lijsten met feestdagen wilt beheren. Raadpleeg Werktijden maken om vakantielijsten toe te passen op uw werkuren.

Maken opheffen

U kunt opheffen voor uw organisatie definiëren en deze koppelen aan werktijden. Gebruik een opheffen om uitzonderingen op diensten of werkuren te definiëren, afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften. Koppel een negeren aan een werkurenplanning om de duur in te stellen die kan worden vrijgesteld van de gedefinieerde werkuren, zoals nooduren.

1

Aanmelden bij Control Hub.

2

Navigeer naar Services > Contact Center .

3

Selecteer in het navigatiedeelvenster van het Contactcentrum de optie Klantervaring > Openingstijden.

4

Klik in het gedeelte Opheffen opHeffen .

5

Voer in de algemene instellingen een naam en beschrijving in voor het opheffen.

6

Kies tijdzonedetails in de vervolgkeuzelijst.

7

Klik in Opheffen op Nieuwe opheffen toevoegen. Geef de gegevens voor negeren op in de nieuwe rij.

 • Als u meerdere negeren aan een lijst wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe opheffen toevoegen.

 • U kunt een opheffen uit de lijst bewerken en verwijderen.

 • U kunt meerdere negeren voor een vergelijkbare of een lagere duur maken. Met de wisselstand kunt u slechts één override tegelijk activeren.

 • De standaardstatus voor een negeren is inactief.

 • Als u een opheffen activeert terwijl er een actieve negeren bestaat, verschijnt een foutmelding. U kunt het bestaande opheffen deactiveren en vervolgens een andere opheffen activeren.

8

Geef een naam op voor het negeren.

9

Selecteer een begin- en einddatum- en tijdbereik.

10

Schakel de status in op actief of inactief op basis van wanneer u het negeren wilt toepassen.

11

Schakel het vinkje in om de opheffen op te slaan.

12

Klik op Maken om het opheffen te maken.

Volgende stappen

Werktijden beheren

U kunt entiteiten voor werktijden weergeven en beheren, zoals werkuren, lijsten met feestdagen en opheffen in de respectievelijke secties. U kunt zoeken naar specifieke werkuren, lijsten met feestdagen en opheffen in de lijst met vermeldingen. Wanneer u een bedrijfsurenentiteit bewerkt, is dat van invloed op de bijbehorende entiteiten en stromen.

1

Aanmelden bij Control Hub.

2

Navigeer naar Services > Contact Center .

3

Selecteer in het navigatiedeelvenster van het contactcentrum de optie Klantervaring > openingstijden.

4

Ga naar Werktijden, vakantielijsten of Opheffen, al naar uw wensen.

5

Geef de naam van de vermelding op in het zoekveld. De zoekresultaten worden weergegeven op basis van de invoer.

6

Selecteer de tijdzone met het selectievakje in Filter. De zoekresultaten worden weergegeven op basis van de selectie.

 • U kunt geen filter gebruiken voor vakantielijsten.

7

Als u de gegevens in oplopende of aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u op de kopgedeelten Naam , Tijdzone of Laatst gewijzigd . Sorteer de vermeldingen met meerdere klikken.

8

Kies een vermelding om deze te openen en te bewerken.

9

Bewerk de velden en klik op Opslaan.

 • Klik in Algemene instellingen > Waarnaar wordt verwezen, opVerwijzingslijst om de lijst met gekoppelde entiteiten weer te geven. U kunt de lijst ook exporteren als een .csv-bestand.

10

Als u een werkuren- of feestdagenlijst of een lijst met feestdagen wilt verwijderen of wilt verwijderen op de gedetailleerde pagina, klikt u op het pictogram Verwijderen rechts op de pagina.

 • Als werkuren zijn gekoppeld aan andere entiteiten, kunt u deze niet verwijderen. Verwijder verwijzingen naar alle gekoppelde entiteiten en probeer het opnieuw.

11

Als u een vermelding uit een lijst in een feestlijst wilt verwijderen of wilt opheffen, klikt u op het pictogram Verwijderen rechts in de rij.

12

In een pop-upvenster verschijnt een bericht om de verwijdering te bevestigen. Klik op Verwijderen.

 • Als de vakantielijst aan andere entiteiten is gekoppeld, worden tijdens het verwijderen alle verwijzingen naar de gekoppelde entiteiten verwijderd.

 • Als de opheffen worden gekoppeld aan andere entiteiten, worden tijdens het verwijderen alle verwijzingen naar de gekoppelde entiteiten verwijderd.

Volgende stappen

 • Als u toegang hebt tot werkuren, vakantielijsten en opheffen in uw stroom en het beheer van uw bedrijfspecifieke routeringsgedrag, raadpleegt u het gedeelte Ontwerper van flow in Webex Handleiding voor het instellen en beheren van contactcentrum.