Werktijden

U kunt werktijden configureren om een of meer diensten te definiëren. Een dienst is een periode die moet worden geïdentificeerd voor een specifiek contactcenter. Gebruik een dienst om normale werktijden, piekuren en daluren te definiëren op basis van uw zakelijke behoeften.

Lijsten met feestdagen

U kunt lijsten met feestdagen voor uw organisatie definiëren en deze aan werktijden koppelen. Gebruik feestdagen om de niet-werkdagen te definiëren op basis van uw zakelijke behoeften. Wanneer u een lijst met feestdagen aan een werktijdenplanning koppelt, wordt de lijst met feestdagen toegepast voor die opgegeven planning.

Overschrijvingen

U kunt overschrijvingen voor uw organisatie definiëren en deze aan werktijden koppelen. Gebruik een overschrijving om uitzonderingen op diensten of werktijden te definiëren op basis van uw zakelijke behoeften. Koppel een overschrijving aan een werktijdenschema om de duur toe te wijzen die buiten de gedefinieerde kantooruren kan vallen, zoals nooduren.

Ga als volgt te werk om werktijden te maken:

1

Meld u aan bij uw klantorganisatie met behulp van Control Hub.

2

Navigeer naar Contact Center > Kantooruren > Werktijden.

3

Klik op Nieuwe werktijden maken.

4

In Algemene instellingen voert u een naam en een beschrijving van de werktijden in.

5

Kies tijdzonegegevens in de vervolgkeuzelijst.

6

In Werktijden definiëren selecteert u Dienst toevoegen. U kunt diensten toevoegen voor elke dag van de week of voor specifieke dagen. U kunt binnen een dag één of meer diensten maken.

7

In het pop-upvenster Dienst toevoegen geeft u een toepasselijke naam op voor de dienst op basis van uw zakelijke behoeften.

8

Alle dagen van de week zijn standaard geselecteerd. Als het nodig is om werktijden voor specifieke dagen te definiëren, schakelt u het selectievakje in van de dagen waarop u de werktijden wilt toepassen.


 
 • U kunt geen diensten met een overlappend tijdbereik maken. In dergelijke gevallen geeft een foutmelding aan dat u de datum en tijd moet aanpassen.

 • U kunt meerdere diensten voor één dag maken zonder overlapping van tijdsduur.

9

Kies de begin- en eindtijd. U kunt slechts één tijdbereik toepassen wanneer u meerdere dagen in een dienst selecteert.

10

Klik op Opslaan. De dienstdetails zijn zichtbaar in het gedeelte Werktijden definiëren.


 
 • Als u een dienst wilt bewerken, klikt u op de naam van de dienst. Het pop-upvenster Dienst toevoegen wordt geopend. Bewerk de details en klik op Opslaan.

 • Als u een dienst wilt verwijderen, klikt u op de naam van de dienst. Het pop-upvenster Dienst toevoegen wordt geopend. Klik op Dienst verwijderen.

11

In Aanvullende instellingen kiest u een lijst met feestdagen in de vervolgkeuzelijst, als deze beschikbaar is. Deze optie is optioneel en is alleen beschikbaar als er een lijst met feestdagen is gemaakt op basis van zakelijke behoeften. Zie Lijsten met feestdagen maken voor het maken van lijsten met feestdagen.

12

Kies een overschrijving in de vervolgkeuzelijst als deze is gemaakt en hier beschikbaar is voor specifieke tijdzones. Alleen overschrijvingen die overeenkomen met de tijdzone van de werktijden zijn van toepassing. Zie Overschrijvingen maken voor het maken van overschrijvingen.

13

Klik op Maken. De nieuwe werktijden zijn beschikbaar op de pagina Werktijden.

De volgende stappen

 • Nadat u werktijden hebt gemaakt en diensten hebt toegevoegd, kunt u lijsten met feestdagen maken en deze toepassen op werktijden. Zie Lijsten met feestdagen maken voor meer informatie.

 • U kunt overschrijvingen maken en deze toepassen op werktijden. Zie Overschrijvingen maken voor meer informatie.

 • Zie Kantooruren beheren voor het beheren van diensten.

Ga als volgt te werk om een lijst met feestdagen te maken:

1

Meld u aan bij uw klantorganisatie met behulp van Control Hub.

2

Navigeer naar Contact Center > Kantooruren > Lijsten met feestdagen.

3

Klik op Nieuwe feestdagen maken.

4

In Algemene instellingen voert u een naam en een beschrijving van de lijst met feestdagen in.

5

In Lijsten met feestdagen klikt u op Meer toevoegen om een rij toe te voegen. De eerste rij is ingeschakeld.

6

Geef een naam voor de feestdag op.

7

Selecteer de begin- en einddatum voor de duur. Een feestdag geldt voor een hele dag. Het tijdbereik van begin- en eindtijd is niet van toepassing.

8

Schakel het vinkje in om de feestdag op te slaan.


 
 • U kunt meerdere feestdagen aan een lijst toevoegen.

 • U kunt een feestdag bewerken en uit een lijst verwijderen.

 • U kunt de duur van feestdagen in een lijst niet overlappen.

9

Klik op Maken om de lijst met feestdagen te maken.

De volgende stappen

Als u lijsten met feestdagen wilt beheren, raadpleegt u Kantooruren beheren. Als u lijsten met feestdagen wilt toepassen op werktijden, raadpleegt u Werktijden maken.

Ga als volgt te werk om een overschrijving te maken:

1

Meld u aan bij uw klantorganisatie met behulp van Control Hub.

2

Navigeer naar Contact Center > Kantooruren > Overschrijvingen.

3

Klik op Nieuwe overschrijvingen maken.

4

In Algemene instellingen voert u een naam en een beschrijving van de overschrijving in.

5

Kies tijdzonegegevens in de vervolgkeuzelijst.

6

In Overschrijvingen klikt u op Nieuwe overschrijving toevoegen. De eerste rij is ingeschakeld.

7

Geef een naam voor de overschrijving op.

8

Selecteer een begin- en einddatum en een tijdbereik.

9

Stel de schakelaar in op actief of inactief op basis van wanneer u de overschrijving wilt toepassen.

10

Schakel het vinkje in om de overschrijving op te slaan.


 
 • Als u meerdere overschrijvingen aan een lijst wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe overschrijving toevoegen.

 • U kunt een overschrijving bewerken en uit de lijst verwijderen.

 • U kunt geen overschrijving maken die binnen dezelfde of een kortere duur van een bestaande overschrijving valt.

11

Klik op Maken om de overschrijving te maken.

De volgende stappen

 • Nadat u overschrijvingen hebt gemaakt, kunt u deze toepassen op werktijden. Zie Werktijden maken voor meer informatie.

 • Als u overschrijvingen wilt beheren, raadpleegt u Kantooruren beheren.

U kunt kantooruurentiteiten zoals werktijden, lijsten met feestdagen en overschrijvingen, weergeven en beheren in de relevante gedeelten. U kunt zoeken naar specifieke werktijden, lijsten met feestdagen en overschrijvingen in de lijst met vermeldingen. Wanneer u een kantooruurentiteit bewerkt, is dit van invloed op de gekoppelde entiteiten en stromen.

1

Meld u aan bij uw klantorganisatie met behulp van Control Hub.

2

Navigeer naar Contact Center > Kantooruren.

3

Ga naar Werktijden, Lijsten met feestdagen of Overschrijvingen op basis van uw behoefte.

4

Voer in het zoekveld de naam van de vermelding in. De zoekresultaten worden weergegeven op basis van de invoer.

5

In Filteren gebruikt u het selectievakje om de tijdzone te selecteren. De zoekresultaten worden weergegeven op basis van de selectie.


 

U kunt geen filter gebruiken voor lijsten met feestdagen.

6

Als u vermeldingen in oplopende en aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u op de koptekstgedeelten Naam, Tijdzone of Laatst gewijzigd. Sorteer de vermeldingen met meerdere klikken.

7

Kies een vermelding die u wilt openen en bewerken.

8

Bewerk de velden en klik op Opslaan.


 

In Algemene instellingen > Verwezen door klikt u op Lijst met verwijzingen om de lijst met gekoppelde entiteiten weer te geven. U kunt deze lijst ook exporteren als een CSV-bestand.

9

Als u werktijden, een lijst met feestdagen of een overschrijving op de gedetailleerde pagina van de vermelding wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen aan de rechterkant van de pagina.


 

Als werktijden zijn gekoppeld aan andere entiteiten, kunt u deze niet verwijderen. Verwijder verwijzingen naar alle gekoppelde entiteiten en probeer het opnieuw.

10

Als u een vermelding uit een lijst binnen een lijst met feestdagen of overschrijving wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen aan de rechterkant van de rij.

11

In een pop-upvenster wordt een bericht weergegeven om het verwijderen te bevestigen. Klik op Verwijderen.


 
 • Als de lijst met feestdagen is gekoppeld aan andere entiteiten, worden alle verwijzingen naar gekoppelde entiteiten verwijderd.

 • Als overschrijvingen zijn gekoppeld aan andere entiteiten, worden alle verwijzingen naar gekoppelde entiteiten verwijderd.

De volgende stappen