Radni sati

Možete konfigurirati radne sate za definiranje jedne ili više smjena. Smjena je vremensko razdoblje koji se mora identificirati za rad određenog kontaktnog centra. Upotrijebite smjenu za definiranje redovnih radnih sati, vršnih sati te izvanvršnih sati na temelju svojih poslovnih potreba.

Popisi godišnjih odmora

Možete definirati popise godišnjih odmora za svoju organizaciju i povezati ih s radnim satima. Upotrijebite godišnje odmore za definiranje neradnih dana na temelju svojih poslovnih potreba. Kada povežete popis godišnjih odmora s rasporedom radnih sati, popis godišnjih odmora primjenjuje se na taj navedeni raspored.

Nadjačavanja

Možete definirati nadjačavanja za svoju organizaciju i povezati ih s radnim satima. Upotrijebite nadjačavanje da biste definirali iznimke za smjene ili radne sate na temelju svojih poslovnih potreba. Povežite nadjačavanje s rasporedom radnih sati kako biste mapirali trajanje koje se može izuzeti iz definiranog radnog vremena, kao što je radno vrijeme u hitnim slučajevima.

Da biste izradili radne sate, učinite sljedeće:

1.

Prijavite se u organizaciju korisnika pomoću opcije Control Hub .

2.

Krećite se do opcija Kontaktni centar > Radno vrijeme > Radni sati.

3.

Kliknite Izradi nove radne sate.

4.

U Općim postavkama unesite naziv i opis radnih sati.

5.

Odaberite pojedinosti o vremenskoj zoni s padajućeg popisa.

6.

U odjeljku Definiranje radnih sati odaberite Dodaj smjenu. Možete dodati smjene za svaki dan u tjednu ili za određene dane. Možete izraditi jednu ili više smjena u jednom danu.

7

U skočnom prozoru Dodaj smjenu navedite odgovarajući naziv smjene na temelju svojih poslovnih potreba.

8

Prema zadanim postavkama odabrani su svi dani u tjednu. Ako postoji potreba za definiranjem radnih sati za određene dane, označite potvrdni okvir uz dane za koje želite primijeniti radne sate.


 
 • Ne možete izrađivati smjene s preklapanjem vremenskim raspona. U takvim slučajevima obavijest o pogrešci javit će vam da morate prilagoditi datum i vrijeme.

 • Možete izraditi više smjena za jedan dan bez preklapanja trajanja.

9

Odaberite vrijeme početka i završetka. Možete primijeniti samo jedan vremenski raspon kada odaberete više dana u smjeni.

10

Kliknite Spremi. Pojedinosti o smjeni vidljive su u odjeljku Definiranje radnih sati.


 
 • Da biste uredili smjenu, kliknite naziv smjene. Otvara se skočni prozor Dodaj smjenu. Uredite pojedinosti i kliknite Spremi.

 • Da biste izbrisali smjenu, kliknite naziv smjene. Otvara se skočni prozor Dodaj smjenu. Kliknite Izbriši smjenu.

11

U odjeljku Dodatne postavke odaberite popis godišnjih odmora s padajućeg popisa, ako je dostupan. Taj izbor nije obavezan i dostupan je samo ako je popis godišnjih odmora izrađen na temelju poslovnih potreba. Za izradu popisa godišnjih odmora pogledajte odjeljak Izrada popisa godišnjih odmora.

12

Odaberite nadjačavanje s padajućeg popisa, ako je izrađen i dostupan za određene vremenske zone. Primjenjuju se samo nadjačavanja koja odgovaraju vremenskoj zoni radnih sati. Za izradu nadjačavanja pogledajte odjeljak Izrada nadjačavanja.

13

Kliknite Izradi. Novi radni sati dostupni su na stranici Radni sati.

Što učiniti sljedeće

Da biste izradili popis godišnjih odmora, učinite sljedeće:

1.

Prijavite se u organizaciju korisnika pomoću opcije Control Hub .

2.

Krećite se do opcija Kontaktni centar > Radno vrijeme > Popisi godišnjih odmora.

3.

Kliknite Izrada novih godišnjih odmora.

4.

U Općim postavkama unesite naziv i opis popisa godišnjih odmora.

5.

U Popisima godišnjih odmora kliknite Dodaj još da biste dodali red. Prvi je red omogućen.

6.

Navedite naziv godišnjeg odmora.

7

Odaberite datum početka i završetka trajanja. Godišnji odmor odnosi se na cijeli dan. Nije primjenjiv vremenski raspon vremena početka i završetka.

8

Odaberite kvačicu za spremanje godišnjeg odmora.


 
 • Na popis možete dodati više godišnjih odmora.

 • Možete uređivati i brisati godišnje odmore s popisa.

 • Ne možete preklapati trajanje godišnjih odmora na popisu.

9

Kliknite Izradi da biste izradili popis godišnjih odmora.

Što učiniti sljedeće

Za upravljanje popisima godišnjih odmora pogledajte Upravljanje radnim vremenom. Za primjenu popisa godišnjih odmora na radne sate pogledajte Izrada radnih sati.

Da biste izradili nadjačavanje, učinite sljedeće:

1.

Prijavite se u organizaciju korisnika pomoću opcije Control Hub .

2.

Krećite se do opcija Kontaktni centar > Radno vrijeme > Nadjačavanja.

3.

Kliknite Izrada novih nadjačavanja.

4.

U Općim postavkama unesite naziv i opis nadjačavanja.

5.

Odaberite pojedinosti o vremenskoj zoni s padajućeg popisa.

6.

U Nadjačavanjima kliknite Dodaj novo nadjačavanje. Prvi je red omogućen.

7

Navedite naziv nadjačavanja.

8

Odaberite datum početka i završetka te vremenski raspon.

9

Postavite prekidač na aktivno ili neaktivno stanje, ovisno o tome kada želite primijeniti nadjačavanje.

10

Odaberite kvačicu za spremanje nadjačavanja.


 
 • Da biste na popis dodali više nadjačavanja, kliknite Dodaj novo nadjačavanje.

 • Možete urediti nadjačavanje te ga izbrisati s popisa.

 • Ne možete izraditi nadjačavanje koje je unutar istog ili kraćeg trajanja postojećeg nadjačavanja.

11

Kliknite Izradi da biste izradili nadjačavanje.

Što učiniti sljedeće

Možete pregledavati i upravljati jedinicama radnog vremena kao što su radni sati, popis godišnjeg odmora i nadjačavanja u odgovarajućim odjeljcima. Možete pretražiti određene radne sate, popise godišnjih odmora i nadjačavanja s popisa unosa. Kada uređujete jedinicu radnog vremena, to utječe na povezane jedinice i tijekove.

1.

Prijavite se u organizaciju korisnika pomoću opcije Control Hub .

2.

Krećite se do opcija Kontaktni centar > Radno vrijeme.

3.

Idite na opcije Radni sati, Popisi godišnjih odmora ili Nadjačavanje, na temelju svojih potreba.

4.

U polje za pretraživanje unesite naziv unosa. Rezultati pretraživanja pojavljuju se na temelju unosa.

5.

U opciji Filtriraj upotrijebite potvrdni okvir za odabir vremenske zone. Rezultati pretraživanja pojavljuju se na temelju odabira.


 

Ne možete upotrijebiti filtar za popise godišnjih odmora.

6.

Za razvrstavanje unosa uzlaznim i silaznim redoslijedom kliknite odjeljke zaglavlja Naziv, Vremenska zona ili Posljednja izmjena. Razvrstajte unose višestrukim klikovima.

7

Odaberite unos koji ćete otvoriti i urediti.

8

Uredite polja i kliknite Spremi.


 

U Općim postavkama > Izradio/la referencu kliknite Popis referenca da biste pregledali popis povezanih jedinica. Taj popis možete izvesti i kao .csv datoteku.

9

Da biste izbrisali radne sate, popis godišnjih odmora ili nadjačavanje unutar stranice s detaljima unosa, kliknite ikonu za brisanje na desnoj strani stranice.


 

Ako su radni sati povezani s drugim jedinicama, nećete ih moći izbrisati. Uklonite reference na sve povezane jedinice i pokušajte ponovno.

10

Da biste izbrisali unos s popisa unutar popisa godišnjih odmora ili nadjačavanje, kliknite ikonu za brisanje na desnoj strani retka.

11

Skočni prozor prikazuje poruku za potvrdu brisanja. Kliknite Izbriši.


 
 • Ako je popis godišnjih odmora povezan s drugim jedinicama, brišu se sve reference na povezane jedinice.

 • Ako su nadjačavanja povezana s drugim jedinicama, brišu se sve reference na povezane jedinice.

Što učiniti sljedeće