Çalışma saatleri oluşturma

Bir veya daha fazla vardiya tanımlamak için çalışma saatlerini yapılandırabilirsiniz. Kayma, belirli bir iletişim merkezinin çalışması için tanımlamanız gereken bir süredir. İş gereksinimlerinize göre normal çalışma saatlerini, pik saatleri, pik dışı saatleri tanımlamak için bir kayma kullanın.

1

Control Hub'da oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Hizmetler'e gidin.

3

İletişim Merkezi gezinme bölmesinden, Müşteri Deneyimi > İş Saatleri'ni seçin.

4

Çalışma Saatleri bölümünde, Yeni çalışma saatleri oluştur'u tıklayın.

5

Genel ayarlarda , çalışma saatlerinin adını ve açıklamasını girin.

6

Açılan listeden saat dilimi ayrıntılarını seçin.

7

Çalışma saatlerini tanımla'da , Vardiya ekle'yi seçin . Haftanın her günü veya belirli günler için vardiyalar ekleyebilirsiniz. Bir gün içinde tek veya birden çok vardiya oluşturabilirsiniz.

8

Vardiya ekle açılan penceresinde, iş gereksinimlerinize göre vardiya için uygun bir ad sağlayın.

9

Haftanın tüm günleri varsayılan olarak seçilir. Belirli günler için çalışma saatleri tanımlama gereksinimi varsa, çalışma saatlerini uygulamak istediğiniz günlere karşı onay kutusunu işaretleyin.

 • Çakışan zaman aralığıyla kaymalar oluşturamazsınız. Bu gibi durumlarda, bir hata bildirimi tarih ve saati ayarlamanız gerektiğini bildirir.

 • Zaman çakışması olmadan tek bir gün için birden fazla vardiya oluşturabilirsiniz.

10

Başlangıç ve bitiş saatini seçin. Bir vardiyada birden çok gün seçtiğinizde yalnızca bir zaman aralığı uygulayabilirsiniz.

11

Kaydet'e tıklayın. Vardiya ayrıntıları Çalışma saatlerini tanımla bölümünde görünür.

 • Bir vardiyayı düzenlemek için, vardiyanın adını tıklatın. Shift Ekle açılan penceresi açılır. Ayrıntıları düzenleyin ve Kaydet'i tıklayın.

 • Bir vardiyayı silmek için, vardiyanın adını tıklatın. Shift Ekle açılan penceresi açılır. Shift'i Sil'i tıklayın.

12

Ek ayarlar'da , varsa açılır listeden bir tatil listesi seçin. Bu seçim için isteğe bağlıdır ve yalnızca iş ihtiyaçlarına göre bir tatil listesi oluşturulursa kullanılabilir. Tatil listeleri oluşturmak için bkz . Tatil listeleri oluşturma.

13

Açılan listeden geçersiz kılmayı seçin. Oluşturduğunuz geçersiz kılma işlemi burada belirli saat dilimleri için kullanılabilir. Yalnızca çalışma saatlerinin saat dilimiyle eşleşen geçersiz kılmalar uygulanabilir. Geçersiz kılmalar oluşturmak için bkz . Geçersiz kılmalar oluşturma.

14

Oluştur'a tıklayın. Yeni çalışma saatleri Çalışma Saatleri sayfasında bulunur.

Bundan sonra yapacaklarınız

 • Çalışma saatleri oluşturduktan ve vardiya ekledikten sonra, tatil listeleri oluşturabilir ve çalışma saatlerine uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz . Tatil listeleri oluşturma.

 • Geçersiz kılmaları oluşturabilir ve çalışma saatlerine uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz . Geçersiz kılmalar oluşturma.

 • Vardiyaları yönetmek için bkz . İş saatlerini yönetme.

Tatil listeleri oluşturma

Kurumunuz için tatil listeleri tanımlayabilir ve çalışma saatleri ile ilişkilendirebilirsiniz. İş gereksinimlerinize göre iş dışı günleri tanımlamak için tatilleri kullanın. Bir tatil listesini bir çalışma saatleri zamanlaması ile ilişkilendirdiğinizde, tatil listesi belirtilen zamanlamaya uygulanır.

1

Control Hub'da oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Hizmetler'e gidin.

3

İletişim Merkezi gezinme bölmesinden, Müşteri Deneyimi > İş Saatleri'ni seçin.

4

Tatil Listeleri bölümünde, Yeni tatiller oluştur'u tıklayın.

5

Genel ayarlar'da , tatil listesinin adını ve açıklamasını girin.

6

Tatil listelerinde, satır eklemek için Daha Fazla Ekle'yi tıklayın . Satır için ayrıntıları girebilirsiniz.

7

Tatil için bir ad girin.

8

Süre için başlangıç ve bitiş tarih aralığını seçin. Tatil tüm gün geçerlidir. Başlangıç ve bitiş zaman aralığı geçerli değildir.

9

Tatili kaydetmek için onay işaretini seçin.

 • Listeye birden fazla tatil ekleyebilirsiniz.

 • Bir tatili listeden düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

 • Bir listedeki tatillerin süresi ile kesişemezsiniz.

10

Tatillerin listesini oluşturmak için Oluştur'u tıklayın .

Bundan sonra yapacaklarınız

Tatil listelerini yönetmek için bkz . İş saatlerini yönetme. Tatil listelerini çalışma saatlerine uygulamak için bkz . Çalışma saatleri oluşturma.

Geçersiz kılmalar oluştur

Kuruluşunuz için geçersiz kılmalar tanımlayabilir ve onu çalışma saatleri ile ilişkilendirebilirsiniz. İş gereksinimlerinize bağlı olarak, vardiyalar veya çalışma saatleri için özel durumları tanımlamak için geçersiz kılma kullanın. Geçersiz kılma işlemini, tanımlanan iş saatlerinden (örneğin, acil durum saatleri) kaldırılacak süreyi eşleştirmek için bir çalışma saatleri zamanlaması ile ilişkilendirin.

1

Control Hub'da oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Hizmetler'e gidin.

3

İletişim Merkezi gezinme bölmesinden, Müşteri Deneyimi > İş Saatleri'ni seçin.

4

Geçersiz Kılmalar bölümünde, Geçersiz Kılma Oluştur'u tıklayın.

5

Genel ayarlar'da , geçersiz kılmanın adını ve açıklamasını girin.

6

Açılan listeden saat dilimi ayrıntılarını seçin.

7

Geçersiz Kılmalar'da , Yeni geçersiz kılma ekle'yi tıklatın. Geçersiz kılma ayrıntılarını yeni satıra girin.

 • Listeye birden fazla geçersiz kılma eklemek için, Yeni geçersiz kılma ekle'yi tıklatın.

 • Listeden bir geçersiz kılmayı düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

 • Benzer veya daha az süreli birden çok geçersiz kılma oluşturabilirsiniz. Düğmeyi kullandığınızda, bir kerede yalnızca bir geçersiz kılmayı etkinleştirebilirsiniz.

 • Geçersiz kılma için varsayılan durum etkin değil.

 • Etkin bir geçersiz kılma mevcutken bir geçersiz kılmayı etkinleştirirseniz, bir hata mesajı görüntülenir. Varolan geçersiz kılmayı devre dışı bırakıp başka bir geçersiz kılmayı etkinleştirebilirsiniz.

8

Geçersiz kılma için bir ad girin.

9

Bir başlangıç ve bitiş tarihi ve saat aralığı seçin.

10

Geçersiz kılmayı uygulamak istediğiniz zaman duruma bağlı olarak durumu etkin veya etkin olmayan olarak değiştirin.

11

Geçersiz kılmayı kaydetmek için onay işaretini seçin.

12

Geçersiz kılmayı oluşturmak için Oluştur'u tıklayın .

Bundan sonra yapacaklarınız

 • Geçersiz kılmalar oluşturulduktan sonra, bunları çalışma saatlerine uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz . Çalışma saatleri oluşturma.

 • Geçersiz kılmaları yönetmek için bkz . İş saatlerini yönetme.

İş saatlerini yönetme

İlgili bölümlerde çalışma saatleri, tatil listeleri ve geçersiz kılmalar gibi iş saatleri varlıklarını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Belirli çalışma saatlerini, tatil listelerini ve geçersiz kılmaları giriş listesinden arayabilirsiniz. Bir iş saatleri varlığını düzenlediğinizde, ilişkili varlıklar ve akışlar üzerinde bir etkisi olur.

1

Control Hub'da oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Hizmetler'e gidin.

3

İletişim Merkezi gezinme bölmesinden, Müşteri Deneyimi > İş Saatleri'ni seçin .

4

Gereksinimlerinize bağlı olarak Çalışma saatlerine , Tatil listelerine veya Geçersiz Kılma'ya gidin.

5

Arama alanına, girişin adını girin. Arama sonuçları girişlere bağlı olarak görünür.

6

Filtre'de , saat dilimini seçmek için onay kutusunu kullanın. Arama sonuçları seçime bağlı olarak görünür.

 • Tatil listeleri için filtre kullanamazsınız.

7

Girişleri artan ve azalan sırada sıralamak için Ad , Saat Dilimi veyaSon Değiştirilen üstbilgi bölümlerini tıklatın . Girişleri birden çok tıklamayla sıralayın.

8

Açmak ve düzenlemek için bir giriş seçin.

9

Alanları düzenleyin ve Kaydet'i tıklayın.

 • Tarafından Başvuru yapılan > Genel Ayarlar'da, ilişkili varlıkların listesini görüntülemek için Başvuru listesi'ne tıklayın . Bu listeyi ayrıca .csv dosyası olarak da verebilirsiniz.

10

Bir çalışma saatini, tatil listesini silmek veya girişin ayrıntılı sayfasında geçersiz kılmak için, sayfanın sağ tarafındaki sil simgesini tıklatın.

 • Çalışma saatleri diğer varlıklarla ilişkilendirilmişse, onları silemezsiniz. Tüm ilişkili varlıklara yönelik referansları kaldırın ve yeniden deneyin.

11

Tatil listesi içindeki bir listeden bir girişi silmek veya geçersiz kılmak için satırın sağ tarafındaki sil simgesini tıklatın.

12

Açılan pencerede silme işlemini onaylayan bir ileti görüntülenir. Sil'e tıklayın.

 • Silme sırasında, tatil listesi diğer varlıklarla ilişkilendirilmişse, sistem ilişkili varlıklara yapılan tüm referansları siler.

 • Silme sırasında geçersiz kılmalar diğer varlıklarla ilişkilendirilmişse, sistem ilişkili varlıklara yapılan tüm referansları siler.

Bundan sonra yapacaklarınız

 • Akışınızdaki çalışma saatlerine, tatil listelerine ve geçersiz kılmalara erişmek ve işletmeye özel yönlendirme davranışınızı yönetmek için İletişim Merkezi Kurulumu ve Yönetim Kılavuzu Webex ndaki Akış Tasarımcısı bölümüne bakın.