Mesai saatleri

Bir veya daha fazla vardiya tanımlamak için mesai saatlerini yapılandırabilirsiniz. Vardiya, belirli bir iletişim merkezinin çalışması için tanımlanması gereken bir süredir. İş gereksinimlerinize bağlı olarak, normal çalışma saatlerini, yoğun saatleri ve yoğun olmayan saatleri tanımlamak için vardiyaları kullanın.

Tatil listeleri

Kuruluşunuz için tatil listeleri tanımlayabilir ve bu listeleri mesai alışma saatleriyle ilişkilendirebilirsiniz. İş gereksinimlerinize bağlı olarak, çalışılmayan günleri tanımlamak için tatilleri kullanın. Bir mesai saatleri programıyla ilişkilendirdiğiniz tatil listesi, söz konusu program için uygulanır.

Geçersiz kılmalar

Kuruluşunuz için geçersiz kılmalar tanımlayabilir ve bunları mesai saatleriyle ilişkilendirebilirsiniz. İş gereksinimlerinize bağlı olarak, vardiyalara veya mesai saatlerine ilişkin istisnaları tanımlamak için geçersiz kılmaları kullanın. Acil durumların söz konusu olduğu saatler gibi, tanımlanmış çalışma saatlerinin dışında tutulabilecek süreleri eşlemek için geçersiz kılmaları mesai saatleri programlarıyla ilişkilendirin.

Mesai saatleri oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

1

Control Hub’ı kullanarak müşteri kuruluşunuzda oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Çalışma saatleri > Mesai saatleri bölümüne gidin.

3

Yeni mesai saatleri oluştur seçeneğine tıklayın.

4

Genel ayarlar bölümünde, mesai saatleri için ad ve açıklama girin.

5

Açılır listede saat dilimi ayrıntılarını seçin.

6

Mesai saatlerini tanımlayın bölümünde, Vardiya ekle seçeneğini belirleyin. Haftanın her günü veya belirli günler için vardiya ekleyebilirsiniz. Bir gün içinde bir veya birden fazla vardiya oluşturabilirsiniz.

7

Vardiya ekle açılır penceresinde, iş gereksinimlerinize bağlı olarak vardiya için uygun bir ad girin.

8

Haftanın tüm günleri varsayılan olarak seçilidir. Belirli günler için mesai saatleri tanımlamanız gerekiyorsa, mesai saatlerinin geçerli olmasını istediğiniz günlerin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.


 
 • Çakışan zaman aralığı bulunan vardiyalar oluşturamazsınız. Bu gibi durumlarda, tarih ve saati düzeltmeniz gerektiğini belirten bir hata bildirimi alırsınız.

 • Süre çakışması olmadığı sürece tek bir gün için birden fazla vardiya oluşturabilirsiniz.

9

Başlangıç ve bitiş saati seçin. Bir vardiyada birden fazla gün seçtiğinizde yalnızca bir zaman aralığı uygulayabilirsiniz.

10

Kaydet seçeneğine tıklayın. Mesai saatlerini tanımlama bölümünde vardiya ayrıntılarını görebilirsiniz.


 
 • Bir vardiyayı düzenlemek için vardiya adına tıklayın. Vardiya Ekle açılır penceresi görüntülenir. Ayrıntıları düzenleyin ve Kaydet seçeneğine tıklayın.

 • Bir vardiyayı silmek için vardiya adına tıklayın. Vardiya Ekle açılır penceresi görüntülenir. Vardiya Sil seçeneğine tıklayın.

11

Ek ayarlar bölümünde, açılır listeden bir tatil listesi (varsa) seçin. Bu, isteğe bağlıdır ve yalnızca iş gereksinimlerine bağlı olarak tatil listesi oluşturulduğunda kullanılabilir. Tatil listeleri oluşturmak için bkz. Tatil listeleri oluşturma.

12

Açılır listeden, oluşturulmuş ve belirli saat dilimleri için uygulanabilir durumdaysa bir geçersiz kılma seçin. Yalnızca mesai saatlerinin saat dilimiyle eşleşen geçersiz kılmalar uygulanabilir. Geçersiz kılmalar oluşturmak için bkz.Geçersiz kılmalar oluşturma.

13

Oluştur'a tıklayın. Yeni mesai saatlerine Mesai saatleri sayfasından erişebilirsiniz.

Sonraki işlemler

Tatil listesi oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

1

Control Hub’ı kullanarak müşteri kuruluşunuzda oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Çalışma saatleri > Tatil listeleri bölümüne gidin.

3

Yeni tatiller oluştur seçeneğine tıklayın.

4

Genel ayarlar bölümünde, tatil listesi için ad ve açıklama girin.

5

Satır eklemek için, Tatil listeleri bölümünde Daha Fazla Ekle seçeneğine tıklayın. İlk satır etkinleştirilmiştir.

6

Tatil için bir ad girin.

7

Süre için başlangıç ve bitiş tarihi aralığını seçin. Tatil, tüm gün için uygulanır. Başlangıç ve bitiş saati aralığı uygulanamaz.

8

Tatili kaydetmek için onay işaretini seçin.


 
 • Bir listeye birden fazla tatil ekleyebilirsiniz.

 • Bir listedeki tatilleri düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

 • Bir listede çakışan tatil süreleri ayarlayamazsınız.

9

Tatil listesi oluşturmak için Oluştur seçeneğine tıklayın.

Sonraki işlemler

Tatil listelerini yönetmek için, bkz.Çalışma saatlerini yönetme. Tatil listelerini mesai saatlerine uygulamak için, bkz.Mesai saatleri oluşturma.

Geçersiz kılma oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

1

Control Hub’ı kullanarak müşteri kuruluşunuzda oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Çalışma saatleri > Geçersiz Kılmalar bölümüne gidin.

3

Yeni geçersiz kılmalar oluştur seçeneğine tıklayın.

4

Genel ayarlar bölümünde, geçersiz kılma için ad ve açıklama girin.

5

Açılır listede saat dilimi ayrıntılarını seçin.

6

Geçersiz kılmalar bölümünde Yeni geçersiz kılma ekle seçeneğine tıklayın. İlk satır etkinleştirilmiştir.

7

Geçersiz kılma için bir ad girin.

8

Başlangıç ve bitiş için tarihle saat aralığı seçin.

9

Geçersiz kılmayı uygulamaya veya uygulamamaya karar verdiğinizde, düğmeyi gereken şekilde etkin ya da etkin olmayan duruma getirin.

10

Geçersiz kılmayı kaydetmek için onay işaretini seçin.


 
 • Bir listeye birden fazla geçersiz kılma eklemek için Yeni geçersiz kılma ekle seçeneğini belirleyin.

 • Bir listedeki geçersiz kılmaları düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

 • Mevcut bir geçersiz kılmayla süre açısından çakışan veya bu tür bir geçersiz kılmadan daha kısa süren geçersiz kılmalar oluşturamazsınız.

11

Geçersiz kılma oluşturmak için Oluştur seçeneğine tıklayın.

Sonraki işlemler

Mesai saatleri, tatil listeleri ve geçersiz kılmalar gibi çalışma saatleri birimlerini ilgili bölümlerde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Girişler listesinden belirli mesai saatlerini, tatil listelerini ve geçersiz kılmaları arayabilirsiniz. Bir çalışma saatleri birimini düzenlediğinizde, ilişkili birimler ve akışlar da bu değişiklikten etkilenir.

1

Control Hub’ı kullanarak müşteri kuruluşunuzda oturum açın.

2

İletişim Merkezi > Çalışma saatleri bölümüne gidin.

3

İhtiyacınıza bağlı olarak, Mesai saatleri, Tatil listeleri veya Geçersiz kıl bölümüne gidin.

4

Arama alanına girişin adını girin. Arama sonuçları girişlere göre görüntülenir.

5

Filtre bölümünde, saat dilimi seçmek için onay kutusunu kullanın. Arama sonuçları, seçiminize göre görüntülenir.


 

Tatil listeleri için filtre kullanamazsınız.

6

Girişleri artan ve azalan düzende sıralamak için Ad, Saat Dilimi veya Son Değiştirilme başlıklı bölümlere tıklayın. Birkaç kez tıklayarak girişleri sıralayın.

7

Açmak ve düzenlemek için bir giriş seçin.

8

Alanları düzenleyin ve Kaydet seçeneğine tıklayın.


 

İlişkilendirilmiş birimler listesini görüntülemek için, Genel Ayarlar > Referans Kaynağı bölümünde Referans listesi seçeneğine tıklayın. Bu listeyi .csv dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

9

Girişe ait ayrıntıların olduğu sayfada mesai saatlerini, tatil listesini veya geçersiz kılmaları silmek için sayfanın sağ tarafındaki “Sil” simgesine tıklayın.


 

Başka birimlerle ilişkilendirilen mesai saatlerini silemezsiniz. İlişkili tüm birimlere yönelik referansları kaldırın ve tekrar deneyin.

10

Tatil listesindeki bir listeden giriş silmek veya bir girişi geçersiz kılmak için satırın sağ tarafındaki “Sil” simgesine tıklayın.

11

Bir açılır pencerede, silme işlemini onaylamanız gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenir. Sil'e tıklayın.


 
 • Tatil listesi diğer birimlerle ilişkilendirilmişse, ilişkili birimlere yönelik tüm referanslar silinir.

 • Geçersiz kılmalar diğer varlıklarla ilişkilendirilmişse, ilişkili birimlere yönelik tüm referanslar silinir.

Sonraki işlemler

 • Akışınızdaki mesai saatlerine, tatil listelerine ve geçersiz kılmalara erişmek ve işletmeye özel yönlendirme davranışınızı yönetmek için, Webex Contact Center Kurulum ve Yönetim Kılavuzu altındaki Akış Tasarımcısı bölümüne bakın.