Можете да конфигурирате работното време да определя една или повече смени. Смяната е продължителност, която трябва да идентифицирате за работата на конкретен контактен център. Използвайте смяна, за да определите редовното работно време, пиковите часове, извънпиковите часове въз основа на вашите бизнес изисквания.

1

Регистрирайте се в Контролния център.

2

Навигирайте до Услуги > контактен център .

3

От навигационния екран на контактния център изберете Клиентско изживяване > работно време.

4

В секцията Работно време щракнете върху Създаване на ново работно време .

5

В Общи настройки въведете име и описание на работното време.

6

Изберете подробни данни за часовата зона от падащия списък.

7

В Определяне на работното време изберете Добавяне на смяна. Можете да добавяте смени за всеки ден от седмицата или за конкретни дни. Можете да създадете единични или няколко смени в рамките на един ден.

8

В изскачащия прозорец Добавяне на смяна предоставете подходящо име за смяната въз основа на вашите бизнес изисквания.

9

Всички дни от седмицата са избрани по подразбиране. Ако е необходимо да се определи работно време за конкретни дни, поставете отметка в квадратчето спрямо дните, в които искате да приложите работното време.

 • Не можете да създавате смени с припокриващ се времеви диапазон. В такива случаи известието за грешка информира, че трябва да коригирате датата и часа.

 • Можете да създадете няколко смени за един ден без припокриване на продължителността на времето.

10

Изберете начален и краен час. Можете да приложите само един времеви диапазон, когато изберете няколко дни в смяна.

11

Щракнете върху Запиши. Подробностите за смяната са видими в секцията Дефиниране на работно време .

 • За да редактирате смяна, щракнете върху името на смяната. Отваря се изскачащият прозорец Add Shift . Редактирайте подробните данни и щракнете върху Запиши.

 • За да изтриете смяна, щракнете върху името на смяната. Отваря се изскачащият прозорец Add Shift . Щракнете върху Изтриване на смяна.

12

В Допълнителни настройки изберете списък с празници от падащия списък, ако е наличен. Това не е задължително за избор и е достъпно само ако е създаден списък с празници въз основа на нуждите на бизнеса. За създаване на списъци с празници вижте Създаване на списъци с празници.

13

Изберете заместване от падащия списък. Заместването, което създавате, е налично тук за конкретни часови зони. Прилагат се само отменяния, съответстващи на часовата зона на работното време. За създаване на замествания вижте Създаване на замествания.

14

Щракнете върху създаване. Новото работно време е достъпно на страницата Работно време.

Какво да правим по-нататък

Създаване на списъци с празници

Можете да дефинирате списъци с празници за вашата организация и да ги свържете с работното време. Използвайте празниците, за да определите неработните дни въз основа на вашите бизнес изисквания. Когато свързвате списък с празници към график на работни часове, списъкът с празници се прилага за този указан график.

1

Регистрирайте се в Контролния център.

2

Навигирайте до Услуги > контактния център .

3

От навигационния екран на контактния център изберете Клиентско изживяване > работно време.

4

В секцията Списъци с празници щракнете върху Създаване на нови празници.

5

В Общи настройки въведете име и описание на списъка с празници.

6

В списъците с празници щракнете върху Добавяне на още , за да добавите ред. Можете да въведете подробни данни за реда.

7

Дайте име за празника.

8

Изберете началния и крайния диапазон от дати за продължителността. Празникът важи за цял ден. Времевият диапазон на началния и крайния час не е приложим.

9

Изберете отметката, за да запишете празника.

 • Можете да добавите няколко празници към списък.

 • Можете да редактирате и изтривате празник от списък.

 • Не можете да припокривате продължителността на празниците в списък.

10

Щракнете върху Създай , за да създадете списъка с празници.

Какво да правим по-нататък

За да управлявате списъци с празници, вижте Управление на работното време. За да приложите списъци с празници към работното време, вж .

Създаване на замествания

Можете да дефинирате замествания за вашата организация и да ги свържете с работното време. Използвайте заместване, за да дефинирате изключения от смени или работно време въз основа на вашите бизнес изисквания. Асоцииране на заместване с график на работното време, за да се съпостави продължителността, която може да бъде освободена от определеното работно време, като например аварийните часове.

1

Регистрирайте се в Контролния център.

2

Навигирайте до Услуги > контактния център .

3

От навигационния екран на контактния център изберете Клиентско изживяване > работно време.

4

В секцията Замествания щракнете върху Създаване на замествания.

5

В Общи настройки въведете име и описание на заместването.

6

Изберете подробни данни за часовата зона от падащия списък.

7

В Замествания щракнете върхуДобавяне на ново заместване. Въведете подробните данни за заместване в новия ред.

 • За да добавите няколко замествания в списък, щракнете върху Добавяне на ново заместване.

 • Можете да редактирате и изтривате заместване от списъка.

 • Можете да създадете няколко замествания с подобна или по-малка продължителност. С помощта на превключвателя можете да активирате само едно заместване в даден момент.

 • Състоянието по подразбиране за заместване е неактивно.

 • Ако активирате заместване, докато съществува активно заместване, се показва съобщение за грешка. Можете да дезактивирате съществуващото заместване и след това да активирате друго заместване.

8

Въведете име за заместването.

9

Изберете начална и крайна дата и времеви диапазон.

10

Превключете състоянието на активно или неактивно въз основа на това кога искате да приложите заместването.

11

Изберете отметката, за да запишете заместването.

12

Щракнете върху Създай , за да създадете заместването.

Какво да правим по-нататък

Управление на работното време

Можете да преглеждате и управлявате обекти на работно време, като например работно време, списъци с празници и замествания в съответните раздели. Можете да търсите конкретни работни часове, списъци с празници и замествания от списъка със записи. Когато редактирате обект на работно време, има въздействие върху свързаните обекти и потоци.

1

Регистрирайте се в Контролния център.

2

Навигирайте до Услуги > контактния център .

3

От навигационния екран на контактния център изберете Клиентско изживяване > работно време.

4

Отидете на Работно време, Списъци с празници или Заместване въз основа на вашите изисквания.

5

В полето за търсене въведете името на записа. Резултатите от търсенето се появяват въз основа на входните данни.

6

Във Филтър използвайте квадратчето за отметка, за да изберете часовата зона. Резултатите от търсенето се показват въз основа на селекцията.

 • Не можете да използвате филтър за списъци с празници.

7

За да сортирате записите във възходящ и низходящ ред, щракнете върху разделите Име, Часова зона илиПоследна промяна на заглавката. Сортирайте записите с няколко кликвания.

8

Изберете запис за отваряне и редактиране.

9

Редактирайте полетата и щракнете върху Запиши.

 • В Общи настройки > Рефериран от щракнете върху Списък с препратки , за да видите списъка на свързаните обекти. Можете също да експортирате този списък като .csv файл.

10

За да изтриете работно време, списък с празници или да заместите подробната страница на записа, щракнете върху иконата за изтриване от дясната страна на страницата.

 • Ако работното време е свързано с други обекти, не можете да ги изтриете. Премахнете препратките към всички свързани обекти и опитайте отново.

11

За да изтриете запис от списък в списък с празници или да заместите, щракнете върху иконата за изтриване от дясната страна на реда.

12

Изскачащ прозорец показва съобщение за потвърждаване на изтриването. Щракнете върху Изтриване.

 • По време на изтриването, ако списъкът с празници е свързан с други обекти, системата изтрива всички препратки към свързани обекти.

 • По време на изтриването, ако заместванията са свързани с други обекти, системата изтрива всички препратки към свързани обекти.

Какво да правим по-нататък

 • За да получите достъп до работното време, списъците с празници и заместванията във вашия поток и да управлявате поведението си на маршрутизиране, специфично за бизнеса, вижте раздела Дизайнер на потока в ръководството за настройка и администриране на центъра за контакти на Webex.