Munkaidő

A munkaidőt konfigurálhatja úgy, hogy egy vagy több műszakot határoz meg. A műszak egy olyan időszak, amelyet egy adott ügyfélkapcsolati központ működéséhez kell meghatározni. Használjon műszakot a normál munkaidő, csúcsidő és csúcsidőn kívüli órák meghatározásához, az üzleti igényei alapján.

Ünnepnaplista

Meghatározhat ünnepnaplistákat a szervezete számára, és hozzárendelheti azokat a munkaidőhöz. Használja az ünnepnapokat a munkaszüneti napok meghatározásához, az üzleti igényei alapján. Amikor az ünnepnapok listáját munkaidő-ütemezéshez rendeli hozzá, az ünnepnapok listája az adott ütemezésre lesz alkalmazva.

Felülírások

Meghatározhat felülírásokat a szervezete számára, és hozzárendelheti azokat a munkaidőhöz. Használjon felülírást a műszakok és a munkaidő alóli kivételek meghatározásához, az üzleti igényei alapján. Rendeljen hozzá felülírást egy munkaidő-ütemezéshez, hogy leképezze azt az időtartamot, amely mentesíthető a meghatározott nyitvatartási idő, például vészhelyzeti idő alól.

A munkaidő létrehozásához tegye a következőket:

1

Jelentkezzen be az ügyfélszervezetébe a Control Hub használatával.

2

Lépjen ide: Ügyfélkapcsolati központ > Nyitvatartási idő > Munkaidő.

3

Kattintson ide: Új munkaidő létrehozása.

4

Az Általános beállítások pontban adja meg a munkaidő nevét és leírását.

5

Válassza ki az időzóna adatait a legördülő listából.

6

A Munkaidő meghatározása pontban válassza ki a Műszak hozzáadása lehetőséget. Műszakot adhat hozzá a hét minden napjához vagy adott napokhoz. Létrehozhat egy vagy több műszakot egy napon belül.

7

A Műszak hozzáadása előugró ablakban adjon meg egy megfelelő nevet a műszaknak, az üzleti igényei alapján.

8

Alapértelmezés szerint a hét összes napja ki van választva. Ha meghatározott napokra kell munkaidőt meghatározni, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet azoknál a napoknál, amelyekre a munkaidőt alkalmazni kívánja.


 
 • Nem hozhat létre átfedő időtartományú műszakokat. Ilyen esetekben egy hibaüzenet tájékoztatja Önt, hogy módosítania kell a dátumot és az időt.

 • Egy napra több műszakot is létrehozhat az időtartam átfedése nélkül.

9

Válassza ki a kezdés és a befejezés idejét. Csak egy időtartományt alkalmazhat, ha több napot választ ki egy műszakban.

10

Kattintson a Mentés lehetőségre. A műszak részletei a Munkaidő meghatározása szakaszban láthatóak.


 
 • Műszak szerkesztéséhez kattintson a műszak nevére. A Műszak hozzáadása előugró ablak nyílik meg. Szerkessze a részleteket, majd kattintson a Mentés lehetőségre.

 • Műszak törléséhez kattintson a műszak nevére. A Műszak hozzáadása előugró ablak nyílik meg. Kattintson a Műszak törlése gombra.

11

A További beállítások pont alatt válasszon egy ünnepnaplistát a legördülő listából, amennyiben az elérhető. A választás nem kötelező, és csak akkor érhető el, ha az üzleti igények alapján ünnepnaplistát hoznak létre. Az ünnepnaplisták létrehozásához olvassa el az Ünnepnaplisták létrehozása szakaszt.

12

Válasszon felülírást a legördülő listából, ha azt létrehozták és elérhető itt adott időzónákhoz. Csak a munkaidő időzónájának megfelelő felülírások alkalmazhatók. A felülírások létrehozásához olvassa el a Felülírások létrehozása szakaszt.

13

Kattintson a Létrehozásgombra. Az új munkaidő a Munkaidő oldalon érhető el.

Mi a következő teendő?

Ünnepnaplista létrehozásához tegye a következőket:

1

Jelentkezzen be az ügyfélszervezetébe a Control Hub használatával.

2

Lépjen ide: Ügyfélkapcsolati központ > Nyitvatartási idő > Ünnepnaplisták.

3

Kattintson a Hozzon létre új ünnepeket pontra.

4

Az Általános beállítások alatt adja meg az ünnepnaplista nevét és leírását.

5

Sor hozzáadásához az Ünnepnaplisták menüpont alatt kattintson a Továbbiak hozzáadása lehetőségre. Az első sor engedélyezve van.

6

Adjon nevet az ünnepnek.

7

Válassza ki az időtartam kezdő és befejezés dátumtartományát. Az ünnepnap egy teljes napra vonatkozik. A kezdési és befejezés idő időtartománya nem alkalmazható.

8

Válassza a jelölőt az ünnep elmentéséhez.


 
 • Egy listához több ünnepnap is hozzáadható.

 • A listákon szerkesztheti és törölheti az ünnepnapokat.

 • Nem fedheti át az ünnepnapok időtartamát egy listán.

9

Kattintson a Létrehozás gombra az ünnepnaplista létrehozásához.

Mi a következő teendő?

Az ünnepnaplisták kezeléséhez olvassa el a Nyitvatartási idő kezelése szakaszt. Az ünnepnaplisták munkaidőre történő alkalmazásához olvassa el a Munkaidő létrehozása szakaszt.

Felülírás létrehozásához tegye a következőket:

1

Jelentkezzen be az ügyfélszervezetébe a Control Hub használatával.

2

Lépjen ide: Ügyfélkapcsolati központ > Nyitvatartási idő > Felülírások.

3

Kattintson ide: Új felülírások létrehozása.

4

Az Általános beállítások alatt adja meg a felülírás nevét és leírását.

5

Válassza ki az időzóna adatait a legördülő listából.

6

A Felülírások alatt kattintson az Új felülírás hozzáadása lehetőségre. Az első sor engedélyezve van.

7

Adjon nevet a felülírásnak.

8

Válasszon ki egy kezdő és befejezési dátumot és időtartományt.

9

Állítsa a kapcsolót aktív vagy inaktív állapotba attól függően, hogy mikor szeretné alkalmazni a felülírást.

10

Válassza a jelölőt a felülírás mentéséhez.


 
 • Ha több felülírást szeretne hozzáadni egy listához, kattintson az Új felülírás hozzáadása gombra.

 • A felülírásokat szerkesztheti és törölheti a listáról.

 • Nem hozható létre olyan felülírás, amely egy meglévő felülírással azonos időtartamon belül van, vagy annál rövidebb időtartamú.

11

Kattintson a Létrehozás gombra a felülírás létrehozásához.

Mi a következő teendő?

A megfelelő szakaszokban megtekintheti és kezelheti a nyitvatartásiidő-entitásokat, például a munkaidőt, az ünnepnaplistákat és a felülírásokat. A bejegyzések listájából rákereshet adott munkaidőre, ünnepnaplistákra és felülírásokra. A nyitvatartásiidő-entitás szerkesztése hatással van a kapcsolódó entitásokra és folyamatokra.

1

Jelentkezzen be az ügyfélszervezetébe a Control Hub használatával.

2

Lépjen ide: Ügyfélkapcsolati központ > Nyitvatartási idő.

3

Lépjen a következők egyikére az Ön igényei alapján: Munkaidő, Ünnepnaplisták vagy Felülírás.

4

A keresőmezőben adja meg a bejegyzés nevét. A keresési eredmények a bemeneti adatok alapján jelennek meg.

5

A Szűrés lehetőség alatt, a jelölőnégyzet használatával válassza ki az időzónát. A keresési eredmények a kiválasztás alapján jelennek meg.


 

Nem használható szűrő az ünnepnaplistákhoz.

6

A bejegyzések növekvő és csökkenő sorrendbe rendezéséhez kattintson a Név, Időzóna vagy Utoljára módosítva fejlécszakaszra. Rendezze a bejegyzéseket többszöri kattintással.

7

Válasszon egy bejegyzést megnyitásra és szerkesztésre.

8

Szerkessze a mezőket, majd kattintson a Mentés lehetőségre.


 

Az Általános beállítások > Hivatkozva menüpont alatt kattintson a Referencialista lehetőségre, a társított entitások listájának megtekintéséhez. Ezt a listát .csv-fájlként is exportálhatja.

9

Munkaidő, ünnepnaplista vagy felülírás törléséhez a bejegyzés részletes oldalán kattintson a törlés ikonra az oldal jobb oldalán.


 

Ha a munkaidő más entitásokhoz van hozzárendelve, akkor azokat nem tudja törölni. Távolítsa el az összes társított entitásra való hivatkozását, majd próbálkozzon újra.

10

Ha törölni szeretne egy bejegyzést egy listáról egy ünnepnaplistán vagy felülíráson belül, kattintson a törlés ikonra a sor jobb oldalán.

11

Egy előugró ablakban megjelenik egy üzenet, amely megerősíti a törlést. Kattintson a Törlés lehetőségre.


 
 • Ha az ünnepnaplista más entitásokhoz van társítva, akkor a társított entitásokra vonatkozó összes hivatkozás törlődik.

 • Ha a felülírások más entitásokhoz vannak társítva, akkor a társított entitásokra vonatkozó összes hivatkozás törlődik.

Mi a következő teendő?