Проміжки робочого часу

Можна налаштувати проміжки робочого часу для визначення однієї або кількох змін. Зміна — це проміжок часу, який потрібно встановити для роботи конкретного контактного центру. За допомогою зміни можна визначити звичайний робочий час, а також піковий і непіковий час залежно від ваших бізнес-вимог.

Список вихідних

Можна визначити списки вихідних для організації та зв’язати їх із проміжками робочого часу. За допомогою вихідних можна визначити неробочі дні залежно від ваших бізнес-вимог. Список вихідних, пов’язаний із графіком робочого часу, буде застосовано для цього певного графіка.

Перевизначення

Можна визначити перевизначення для організації та зв’язати їх із проміжками робочого часу. Використовуючи перевизначення, можна налаштувати винятки для змін або проміжків робочого часу залежно від ваших бізнес-вимог. Зв’яжіть перевизначення з графіком робочого часу, щоб зіставити тривалість, яку можна виключити з певного графіка роботи, як-от у період виникнення екстреної ситуації.

Щоб створити проміжок робочого часу, виконайте наведені нижче дії.

1.

Увійдіть у свою клієнтську організацію за допомогою Control Hub .

2.

Перейдіть до розділу Контактний центр > Графік роботи > Проміжки робочого часу.

3.

Клацніть Створити новий проміжок робочого часу.

4.

У розділі Загальні налаштування введіть назву й опис проміжку робочого часу.

5.

Виберіть часовий пояс у розкривному списку.

6

У розділі Визначити проміжок робочого часу виберіть Додати зміну. Зміни можна додати для кожного дня тижня або для певних днів. У межах дня можна створити одну або кілька змін.

7.

У спливаючому вікні Додати зміну вкажіть відповідну назву зміни залежно від ваших бізнес-вимог.

8

За замовчуванням вибрано всі дні тижня. Щоб визначити проміжок робочого часу для певних днів, установіть прапорець навпроти днів, до яких потрібно застосувати проміжок робочого часу.


 
 • Неможливо створювати зміни з діапазонами часу, які перекриваються. У таких випадках буде відображено сповіщення про помилку з вимогою скоригувати дату й час.

 • Для одного дня можна створити кілька змін без перекриття діапазонів часу.

9

Виберіть час початку й завершення. Якщо в зміні вибрано кілька днів, можна застосувати лише один діапазон часу.

10

Клацніть Зберегти. Відомості про зміну відображено в розділі Визначення проміжку робочого часу.


 
 • Щоб відредагувати зміну, клацніть її назву. Відкриється спливаюче вікно Додати зміну. Змініть відомості й клацніть Зберегти.

 • Щоб видалити зміну, клацніть її назву. Відкриється спливаюче вікно Додати зміну. Клацніть Видалити зміну.

11

У розділі Додаткові налаштування виберіть список вихідних у розкривному списку, якщо він доступний. Це необов’язковий параметр для вибору. Він доступний лише в разі створення списку вихідних залежно від бізнес-потреб. Інформацію щодо створення списків вихідних див. в розділі Створення списків вихідних.

12

Виберіть перевизначення в розкривному списку, якщо його було створено й воно доступне тут для певних часових поясів. Застосовуються лише перевизначення, що відповідають часовому поясу проміжку робочого часу. Інформацію щодо створення перевизначень див. в розділі Створення перевизначень.

13

Клацніть Створити. Новий проміжок робочого часу буде доступний на сторінці «Проміжки робочого часу».

Що далі

 • Після створення проміжків робочого часу й додавання змін можна створити списки вихідних і застосовувати їх до проміжків робочого часу. Докладніше див. в розділі Створення списків вихідних.

 • Для проміжків робочого часу можна створювати й застосовувати перевизначення. Докладніше див. в розділі Створення перевизначень.

 • Відомості щодо керування змінами див. в розділі Керування графіком роботи.

Щоб створити список вихідних, виконайте наведені нижче дії.

1.

Увійдіть у свою клієнтську організацію за допомогою Control Hub .

2.

Перейдіть до розділу Контактний центр > Графік роботи > Списки вихідних.

3.

Клацніть Створити нові вихідні.

4.

У розділі Загальні налаштування введіть назву й опис списку вихідних.

5.

У розділі Списки вихідних клацніть Додати ще, щоб додати рядок. Перший рядок уже ввімкнено.

6

Назвіть назву вихідного.

7.

Виберіть діапазон дат початку й завершення, щоб указати тривалість. Вихідний застосовується до всього дня. Діапазон часу початку й закінчення не застосовується.

8

Установіть прапорець, щоб зберегти вихідний.


 
 • До списку можна додати кілька вихідних.

 • Вихідні, наведені в списку, можна змінити й видалити.

 • Перекривання тривалості вихідних у списку не допускається.

9

Клацніть Створити, щоб створити список вихідних.

Що далі

Відомості щодо керування списками вихідних див. в розділі Керування графіком роботи. Щоб застосувати списки вихідних до проміжку робочого часу, див. розділ Створення проміжків робочого часу.

Щоб створити перевизначення, виконайте наведені нижче дії.

1.

Увійдіть у свою клієнтську організацію за допомогою Control Hub .

2.

Перейдіть до розділу Контактний центр > Графік роботи > Перевизначення.

3.

Клацніть Створити нові перевизначення.

4.

У розділі Загальні налаштування введіть назву й опис перевизначення.

5.

Виберіть часовий пояс у розкривному списку.

6

У розділі Перевизначення клацніть Додати нове перевизначення. Перший рядок уже ввімкнено.

7.

Укажіть назву перевизначення.

8

Виберіть діапазон дат і часу початку й завершення.

9

Установіть перемикач в активний або неактивний стан залежно від необхідності застосування перевизначення.

10

Установіть прапорець, щоб зберегти перевизначення.


 
 • Щоб додати декілька перевизначень до списку, клацніть Додати нове перевизначення.

 • Перевизначення, наведені в списку, можна змінити й видалити.

 • Неможливо створити перевизначення, тривалість якого буде такою самою або меншою, ніж у наявного перевизначення.

11

Клацніть Створити, щоб створити перевизначення.

Що далі

У відповідних розділах можна переглядати такі елементи графіка роботи, як проміжки робочого часу, списки вихідних і перевизначення, а також керувати ними. У списку елементів можна шукати певні проміжки робочого часу, списки вихідних і перевизначення. Якщо змінити елементи графіка роботи, це вплине на пов’язані з ним елементи й процеси.

1.

Увійдіть у свою клієнтську організацію за допомогою Control Hub .

2.

Перейдіть до розділу Контактний центр > Графік роботи.

3.

Залежно від вимог перейдіть до розділу Проміжки робочого часу, Списки вихідних або Перевизначення.

4.

У полі пошуку введіть назву елемента. Результати пошуку буде відображено на основі введених даних.

5.

У меню Фільтр установіть прапорець, щоб вибрати часовий пояс. Результати пошуку буде відображено на основі вибору.


 

Використання фільтра для списків вихідних неможливе.

6

Щоб відсортувати записи в порядку зростання чи спадання, клацніть розділ заголовка Назва, Часовий пояс або Останнє змінення. Відсортуйте записи за допомогою кількох натискань.

7.

Виберіть запис, який потрібно відкрити й змінити.

8

Змініть поля і клацніть Зберегти.


 

У розділі Загальні налаштування > Зв’язок з елементом клацніть Список посилань, щоб переглянути список пов’язаних елементів. Також можна експортувати цей список як файл CSV.

9

Щоб видалити проміжок робочого часу, список вихідних або перевизначення, на сторінці відомостей про елемент клацніть значок видалення в правій частині сторінки.


 

Проміжки робочого часу, пов’язані з іншими елементами, неможливо видалити. Видаліть посилання на всі пов’язані елементи й спробуйте ще раз.

10

Щоб видалити елемент зі списку вихідних або перевизначень, клацніть значок видалення в правій частині рядка.

11

У спливаючому вікні з’явиться повідомлення щодо підтвердження видалення. Клацніть Видалити.


 
 • Якщо список вихідних пов’язаний з іншими елементами, усі посилання на пов’язані елементи буде видалено.

 • Якщо перевизначення пов’язані з іншими елементами, усі посилання на пов’язані елементи буде видалено.

Що далі

 • Відомості щодо доступу до проміжків робочого часу, списків вихідних і перевизначень, які використовуються у вашому робочому процесі, а також керування поведінкою маршрутизації для конкретної компанії див. в розділі «Конструктор потоків» посібника з налаштування та адміністрування Webex Contact Center.