Du kan konfigurera arbetstider för att definiera ett eller flera skift. Ett skift är en varaktighet som du måste ange för driften av ett visst kontaktcenter. Använd ett skift för att definiera normal arbetstid, rusningstid och lågtrafik baserat på dina affärsbehov.

1

Logga in i Control Hub.

2

Gå till Tjänster > Kontaktcenter .

3

I navigeringsfönstret i kontaktcentret väljer du Kundupplevelse > öppettider.

4

I avsnittet Arbetstider klickar du på Skapa nya arbetstider.

5

Ange ett namn och en beskrivning av arbetstiden i Allmänna inställningar.

6

Välj tidszonsinformation i listrutan.

7

I Definiera arbetstider väljer du Lägg till skift. Du kan lägga till skift för varje dag i veckan eller för specifika dagar. Du kan skapa enstaka eller flera skift inom en dag.

8

I popup-fönstret Lägg till skift anger du ett lämpligt namn för skiftet baserat på dina affärsbehov.

9

Alla veckodagar är markerade som standard. Om det finns behov av att definiera arbetstider för specifika dagar markerar du kryssrutan mot de dagar som du vill använda arbetstiden.

 • Du kan inte skapa skift med överlappande tidsintervall. I sådana fall visas ett felmeddelande om att du måste justera datum och tid.

 • Du kan skapa flera skift för en enda dag utan att tidslängden överlappar varandra.

10

Välj start- och sluttid. Du kan bara använda ett tidsintervall när du väljer flera dagar i ett skift.

11

Klicka på Spara. Skiftdetaljerna visas i avsnittet Definiera arbetstid .

 • Om du vill redigera ett skift klickar du på skiftets namn. Popup-fönstret Lägg till skift öppnas. Redigera informationen och klicka på Spara.

 • Om du vill ta bort ett skift klickar du på skiftets namn. Popup-fönstret Lägg till skift öppnas. Klicka på Ta bort skift.

12

I Ytterligare inställningar väljer du en helgdagslista i listrutan, om en sådan är tillgänglig. Detta är valfritt att välja och är endast tillgängligt om en semesterlista skapas baserat på affärsbehov. Information om hur du skapar helgdagslistor finns i Skapa helgdagslistor.

13

Välj en åsidosättning i listrutan. Åsidosättningen som du skapar är tillgänglig här för specifika tidszoner. Endast åsidosättningar som matchar tidszonen för arbetstiden är tillämpliga. Information om hur du skapar åsidosättningar finns i Skapa åsidosättningar.

14

Klicka på Skapa. De nya arbetstiderna finns på sidan Arbetstid.

Nästa steg

 • När du har skapat arbetstider och lagt till skift kan du skapa och tillämpa semesterlistor på arbetstider. Mer information finns i Skapa helgdagslistor.

 • Du kan skapa och tillämpa åsidosättningar på arbetstider. Mer information finns i Skapa åsidosättningar.

 • Information om hur du hanterar skift finns i Hantera öppettider.

Skapa semesterlistor

Du kan definiera helgdagslistor för organisationen och koppla dem till arbetstider. Använd helgdagar för att definiera icke-arbetsdagar baserat på dina affärsbehov. När du kopplar en semesterlista till ett arbetstidsschema används semesterlistan för det angivna schemat.

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter .

3

I navigeringsfönstret i kontaktcentret väljer du Kundupplevelse > öppettider.

4

I avsnittet Semesterlistor klickar du på Skapa nya helgdagar.

5

Ange ett namn och en beskrivning av semesterlistan i Allmänna inställningar.

6

I helgdagslistor klickar du på Lägg till mer för att lägga till en rad. Du kan ange information för raden.

7

Ange ett namn för semestern.

8

Välj start- och slutdatumintervall för varaktigheten. Semester gäller för en hel dag. Tidsintervall för start- och sluttid är inte tillämpligt.

9

Markera kryssrutan för att spara semestern.

 • Du kan lägga till flera helgdagar i en lista.

 • Du kan redigera och ta bort en helgdag från en lista.

 • Du kan inte överlappa semesterlängden i en lista.

10

Klicka på Skapa för att skapa listan över helgdagar.

Nästa steg

Information om hur du hanterar semesterlistor finns i Hantera öppettider. Information om hur du använder semesterlistor på arbetstider finns i.

Skapa åsidosättningar

Du kan definiera åsidosättningar för din organisation och koppla den till arbetstider. Använd en åsidosättning för att definiera undantag till skift eller arbetstider, baserat på dina affärsbehov. Associera en åsidosättning till ett arbetstidsschema för att mappa varaktigheten som kan undantas från de definierade öppettiderna, till exempel nödtimmar.

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter .

3

I navigeringsfönstret i kontaktcentret väljer du Kundupplevelse > öppettider.

4

I avsnittet Åsidosättningar klickar du på Skapa åsidosättningar.

5

I Allmänna inställningar anger du ett namn och en beskrivning av åsidosättningen.

6

Välj tidszonsinformation i listrutan.

7

I Åsidosättningar klickar du på Lägg till ny åsidosättning. Ange åsidosättningsinformationen på den nya raden.

 • Om du vill lägga till flera åsidosättningar i en lista klickar du på Lägg till ny åsidosättning.

 • Du kan redigera och ta bort en åsidosättning från listan.

 • Du kan skapa flera åsidosättningar med liknande eller kortare varaktighet. Med växlingsknappen kan du bara aktivera en åsidosättning åt gången.

 • Standardläget för en åsidosättning är inaktivt.

 • Om du aktiverar en åsidosättning medan det finns en aktiv åsidosättning visas ett felmeddelande. Du kan inaktivera den befintliga åsidosättningen och sedan aktivera en annan åsidosättning.

8

Ange ett namn för åsidosättningen.

9

Välj ett start- och slutdatum och tidsintervall.

10

Ändra läget till aktivt eller inaktivt baserat på när du vill tillämpa åsidosättningen.

11

Markera kryssrutan för att spara åsidosättningen.

12

Klicka på Skapa för att skapa åsidosättningen.

Nästa steg

Hantera öppettider

Du kan visa och hantera entiteter för kontorstid, till exempel arbetstider, semesterlistor och åsidosättningar i respektive avsnitt. Du kan söka efter specifika arbetstider, semesterlistor och åsidosättningar från listan med poster. När du redigerar en entitet för kontorstid påverkas de associerade entiteterna och flödena.

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter .

3

I navigeringsfönstret i kontaktcentret väljer du Kundupplevelse > öppettider.

4

Gå till Arbetstid, Semesterlistor eller Åsidosätt, baserat på dina krav.

5

Ange namnet på posten i sökfältet. Sökresultaten visas baserat på indata.

6

Använd kryssrutan i Filter för att välja tidszon. Sökresultaten visas baserat på urvalet.

 • Du kan inte använda ett filter för semesterlistor.

7

Om du vill sortera posterna i stigande och fallande ordning klickar du på rubrikavsnitten Namn , Tidszon eller Senast ändrad . Sortera posterna med flera klick.

8

Välj en post som du vill öppna och redigera.

9

Redigera fälten och klicka på Spara.

 • I Allmänna inställningar > Refereras av klickar du på Referenslista för att visa listan över associerade enheter. Du kan också exportera listan som en .csv fil.

10

Om du vill ta bort en arbetstid, semesterlista eller åsidosätta den detaljerade sidan i posten klickar du på borttagningsikonen till höger på sidan.

 • Om arbetstider är kopplade till andra entiteter kan du inte ta bort dem. Ta bort referenser till alla associerade entiteter och försök igen.

11

Om du vill ta bort en post från en lista i en helgdagslista eller åsidosätta klickar du på borttagningsikonen till höger om raden.

12

Ett popup-fönster visar ett meddelande för att bekräfta borttagningen. Klicka på Ta bort.

 • Om semesterlistan är associerad med andra entiteter under borttagningen tas alla referenser till associerade enheter bort.

 • Om åsidosättningarna är associerade med andra entiteter under borttagningen tas alla referenser till associerade entiteter bort.

Nästa steg

 • Information om hur du kommer åt arbetstider, helgdagslistor och åsidosättningar i ditt flöde och hanterar ditt företagsspecifika routningsbeteende finns i avsnittet Flödesdesigner i Webex konfigurations- och administrationsguide för kontaktcenter.