Functieoverzicht

Met PRT Collection hebben beheerders en TAC-technici de flexibiliteit om logbestanden van klantapparaten te verzamelen. Dit moet onze tijd tot oplossing van klant cases verbeteren. Hierdoor kunnen beheerders die mogelijk niet op hun locatie zijn met de telefoon, de mogelijkheid bieden de resources wanneer nodig. De technicus van het Technical Assistance Center heeft mogelijk nieuwere logboeken nodig, waarvoor opnieuw interventie van de gebruiker nodig is. Het Technical Assistance Center kan logboeken verzamelen via de helpdesk, om hulp te bieden bij het oplossen van problemen.

Een probleem melden terwijl u online bent

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten.

2

Selecteer Beheren en selecteer vervolgens het apparaat uit de tabel.

3

Klik in het instellingenmenu onder acties op Probleem melden.

4

Kopieer of download gegevens voor hulp van experts.

5

Klik op Hulp vragen en selecteer hoe u hulp wilt krijgen uit het volgende:

  • Webex-status

  • Chatten

  • De community vragen

  • Een case openen

Een probleem melden terwijl offline is

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten.

2

Selecteer Beheren en selecteer vervolgens het apparaat uit de tabel.

3

Klik in het instellingenmenu onder acties op Opnieuw opstarten.

4

Klik op Beheren in verschillende apparaatlogboeken.

5

De logbestanden downloaden voor een tijdstip van uw keuze.