Beheerders kunnen de functie Bulk bewerking gebruiken om de configuratie objecten in Webex Contact Center te maken of te wijzigen. Deze functie biedt een grotere snelheid en efficiëntie om Webex Contact Center systemen te implementeren en configureren. Webex Contact Center 1,0 platform ondersteunt de functie Bulk bewerking niet.

Beheerders kunnen de functie bulk bewerking gebruiken om de volgende configuratie objecten te maken of te wijzigen:

 1. Site

 2. Worktype

 3. Invoerpunt

 4. Uitbel-toegangspunt

 5. Wachtrij

 6. Wachtrij voor uitgaande gesprekken

 7. Vaardigheidsdefinitie

 8. Vaardigheidsprofiel

 9. Hulpcode

 10. Adres boek

 11. Teams

 12. Medewerkersprofielen

 13. Users

 14. Gebruikers profielen

 15. Geluidsbestanden

 16. Toewijzing van DN naar EP

 17. Outdial ANI

Beheerders kunnen ook audio bestanden uploaden (zoals de IVR prompts en de muziek die wordt afgespeeld naar bellers wanneer ze in de wachtrij wachten) voor Bulk bewerkingen als een zip-bestand. Gegevens voor alle andere configuratie objecten moeten als CSV bestanden worden geüpload. Een CSV bestand kan maxi maal 5000 records bevatten. Als er meer dan 5000 records zijn, moeten beheerders CSV bestanden maken, deze bundelen in een zip-bestand en de records uploaden.

1

Meld u aan bij de organisatie van de klant met de URL https://admin.webex.com..

2

Selecteer in het gedeelte Services van het navigatiedeelvenster Contactcenter > Bulkbewerkingen.

In het dashboard Bulkbewerkingen wordt de volgende informatie weergegeven over taken die eerder zijn uitgevoerd.

Taak-id

Beschrijving

Bulkbewerking-ID

Hiermee geeft u de unieke id voor elke bulkbewerking op.

Bestandsnaam

Hier geeft u de naam van het invoer bestand op.

Object

De naam van het configuratie bestand waarvoor de bulk bewerking wordt uitgevoerd.

Status

Hier wordt de status van de taak uitvoering aangegeven. Dit kan een van de volgende statussen zijn:

 • Verricht Geeft aan dat de taak is voltooid.

 • Volt ooien met fouten: Geeft aan dat de taak is voltooid. Sommige records in het CSV bestand hebben echter fouten verwerkt.

 • Storing Geeft aan dat de bulk bewerkings taak niet kon worden uitgevoerd.

 • In behandeling: Geeft aan dat de taak bulk bewerking wordt uitgevoerd.

 • Nieuw: Geeft de ontvangst van een nieuwe aanvraag voor bulk bewerking aan en het maken van een bulk bewerkings taak.

Als er tijdens het upload proces geen fouten optreden, wordt de status eerst gewijzigd in in behandeling , dan wordt de status gewijzigd in voltooid.

Ingediend door

Hiermee geeft u de gebruikers naam, de datum en het tijdstip op waarop de taak is gemaakt.

De meest recente bulk bewerkingen worden bovenaan weer gegeven. Er kan slechts één bulkbewerking tegelijk actief zijn. Als er al een bulkbewerking wordt uitgevoerd, wordt de optie Nieuwe Bulkbewerking uitgeschakeld.

3

Klik op Nieuwe bulkbewerking.

4

Selecteer in de vervolg keuzelijst Kies een configuratie object een configuratie object.

5

Kies een bulk bewerking.

 1. Optioneel Klik op exporteren.

  Een lege sjabloon van het geselecteerde object wordt door de toepassing naar uw systeem gedownload. In een CSV bestand worden maxi maal 5000 records opgeslagen. Als er meer dan 5000 records zijn, slaat een nieuw CSV bestand de gegevens op. Als er meerdere CSV bestanden zijn, wordt een enkel zip-bestand weer gegeven dat deze CSV bestanden bevat.

  U kunt records maken of bestaande records bijwerken voor het configuratie object dat u hebt gekozen in stap 4. Voer een van de volgende stappen uit.

  • Als u records wilt maken, gebruikt u de lege sjabloon. Maak een CSV bestand en importeer de configuratie objecten.

  • Als u de bestaande records wilt bijwerken, geeft u de CSV bestands naam op in het tekstvak bestands naam invoeren. U kunt de bestaande records toevoegen, wijzigen of verwijderen, indien nodig.

 2. Optioneel klik op importeren om het bestand te uploaden als uw CSV bestand gereed is.


   

  Zorg ervoor dat het CSV bestand minder dan 5000 records bevat. De importeer bewerking mislukt als er meer dan 5000 records zijn in het CSV bestand.

  1. Selecteer het CSV bestand en klik op openen. Als u het CSV-bestand wilt wijzigen, klikt u op Bestand Verwijderen.

   Zie de CSV definitie voor Bulk bewerkingen in Webex Contact Center -artikel voor informatie over de CSV indeling voor elk configuratie object.

  2. Klik op Uploadenom het geselecteerde CSV-bestand te uploaden.

6

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Sluiten. De Bulk Import wordt op de achtergrond voortgezet.

 • Wacht tot het proces is voltooid en klik op Sluiten.

7

Klik in het dashboard Bulkbewerkingen op de taakvermelding om toegang te krijgen tot aanvullende informatie over die taak. Er verschijnt een dialoogvenster met aanvullende informatie over de taak.

8

Als de taak status is voltooid met fouten , klikt u op fouten exporteren naar CSV om het bestand te downloaden en de fout weer te geven. Het CSV-bestand geeft de reden aan in de kolom Foutmelding. Repareer de fout in hetzelfde CSV-bestand in de corresponderende rij met de relevante veldinformatie. Keer terug naar stap 5.