Een CScan-test uitvoeren

Gebruik CScan met de Poortreferentiegegevens voor Cisco Webex Calling om te controleren of alle vereiste firewalls aanwezig zijn.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Snelkoppelingen en selecteer vervolgens Tool voor netwerkgereedheid voor Webex Calling.


 

U kunt de CScan-tool ook openen door naar cscan.webex.com te gaan.

2

Selecteer een locatie, kies de taal en klik op Server kiezen.

Kies de dichtstbijzijnde locatie. Dit wordt het datacenter waarmee Webex Calling verbinding maakt.

3

Kies tussen:

  • Geavanceerde diagnostische test
  • Basistest

 

Als u kiest voor Geavanceerde diagnostische test, moet u CScan toegang geven tot uw microfoon en camera.

4

Selecteer Test starten.

CScan-rapportinformatie

Basistests en geavanceerde diagnostische tests

De basistest analyseert het volgende tussen uw computer en het Webex Calling-datacenter:

  • Bandbreedte voor downloaden en uploaden

  • Latentie

  • Tracerouterapporten

  • TCP-poorten*

* De geteste TCP-poorten zijn een subset van de poorten die vereist zijn voor Webex Calling. Het is niet mogelijk om alle poorten voor een webgebaseerde toepassing te testen. Volg de handleiding voor poortvereisten om ervoor te zorgen dat uw firewall juist is ingesteld.

De geavanceerde diagnostische test analyseert dezelfde informatie als de basistest, maar voegt ook het volgende toe:

  • Pakketverlies (downloaden en uploaden)

  • Jitter (downloaden en uploaden)

Om de geavanceerde diagnostische test uit te voeren, moet CScan een WebRTC-verbinding met uw computer openen. Hiervoor is toegang tot de camera en microfoon van uw computer vereist. CScan slaat geen audio- of videopakketten op. Deze toestemming wordt gebruikt voor het meten van pakketverlies en jitter. CScan heeft geen toegang tot uw camera of microfoon buiten het uitvoeren van een test. De toestemmingen kunnen op elk moment worden ingetrokken.

Tracerouterapport

Er wordt een tracerouterapport verstrekt wanneer u een CScan-test uitvoert. Om dit rapport te genereren, initieert CScan een traceroute van een Webex Calling-datacenter naar het openbare IP-adres van uw computer. Hiermee kunt u inzicht krijgen in waar zich problemen kunnen voordoen op het pad tussen uw computer en het Webex Calling-datacenter. Het kan even duren voordat tracerouterapporten zijn gegenereerd. De koppeling wordt grijs weergegeven totdat het rapport is gegenereerd.

Testresultaten interpreteren

De CScan-tool schat potentiële gelijktijdige gesprekken die via uw netwerk kunnen lopen. Deze schatting is gebaseerd op de bandbreedte die vereist is voor audiogesprekken, wat een buffer van extra internetverkeer mogelijk maakt. Aangezien de CScan-test op een enkel moment in de tijd wordt uitgevoerd, is dit een schatting en geen garantie voor prestaties tijdens piekmomenten.

Als CScan aangeeft dat de poorten geblokkeerd zijn, controleert u de configuratie van uw firewall en het document met poortvereisten. Als de poorten zijn geblokkeerd, kunt u problemen hebben met het registreren van apparaten of het starten van gesprekken. Het is niet mogelijk om alle poorten in het document Poortvereisten te testen, dus als alle poorten op CScan als geopend worden vermeld, kunnen er nog andere niet-geteste poorten zijn die problemen veroorzaken.

Als de latentie- of bandbreedtecijfers laag zijn, kunt u Webex Calling met lagere kwaliteit ervaren. Zorg ervoor dat u over voldoende bandbreedte van uw internetprovider beschikt en dat uw apparaat een sterke verbinding met internet heeft. Zorg ervoor dat uw signaal sterk is als u wifi gebruikt.