Kör ett CScan-test

Använd CScan med portreferensinformationen för Cisco Webex Calling för att säkerställa att alla nödvändiga brandväggar är på plats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Snabblänkar och väljer Webex Calling-verktyget för nätverksberedskap.


 

Du kan också öppna CScan-verktyget genom att gå till cscan.webex.com.

2

Välj en plats, välj språk och klicka på Välj server.

Välj den plats som är närmast dig. Webex Calling kommer att ansluta till detta datacenter.

3

Välj mellan:

  • Avancerat diagnostest
  • Grundläggande test

 

Om du väljer Avancerat diagnostest måste du ge CScan åtkomst till din mikrofon och kamera.

4

Välj Starta test.

CScan-rapportinformation

Grundläggande och avancerade diagnostester

Det grundläggande testet analyseras följande mellan din dator och Webex Calling-datacentret:

  • Hämtnings- och uppladdningsbandbredd

  • Fördröjning

  • Traceroute-rapporter

  • TCP-portar*

*De TCP-portar som testas är en underuppsättning av de portar som krävs för Webex Calling. Det går inte att testa alla portar för ett webbaserat program. Följ portkravsguiden för att säkerställa att brandväggen är korrekt konfigurerad.

Det avancerade diagnostestet analyseras samma information som det grundläggande testet, plus följande:

  • Paketförlust (hämtning och uppladdning)

  • Jitter (hämtning och uppladdning)

För att utföra det avancerade diagnostestet måste CScan öppna en WebRTC-anslutning till datorn. Detta kräver åtkomst till datorns kamera och mikrofon. CScan sparar inga ljud- eller videopaket. Denna behörighet används för att mäta paketförlust och jitter. CScan kommer aldrig åt din kamera eller mikrofon utanför ett test. Behörigheter kan återkallas när som helst.

Traceroute-rapport

En traceroute-rapport tillhandahålls när du kör ett CScan-test. För att generera den initierar CScan en traceroute från ett Webex Calling-datacenter till datorns allmänna IP-adress. Då får du insikt i var problem kan uppstå mellan datorn och Webex Calling-datacentret. Det kan ta ett tag att generera traceroute-rapporter. Länken är nedtonad tills rapporten har genererats.

Tolka testresultat

CScan-verktyget uppskattar potentiella samtidiga samtal som kan färdas över ditt nätverk. Uppskattningen baseras på den bandbredd som krävs för ljudsamtal, med en buffert av extra internettrafik. Eftersom CScan-testet görs vid en enstaka tidpunkt är detta en uppskattning och inte en garanti för prestanda vid mycket trafik.

Om CScan anger att portar är blockerade kontrollerar du brandväggskonfigurationen och portkravsdokumentet. Om portar är blockerade kan du få problem med att registrera enheter eller ringa samtal. Det går inte att testa alla portar som listas i portkravsdokumentet, så om alla portar i CScan listas som öppna kan portar som inte har testats fortfarande orsaka problem.

Om latens- eller bandbreddsvärdena är låga kan du ha en sämre Webex Calling-upplevelse. Se till att du har tillräckligt med bandbredd från din internetleverantör och att din enhet har en säker anslutning till internet. Om du använder Wi-Fi ska du se till att din signal är stark.