Før du integrerer Webex kontakt senteret med ServiceNow CRM-konsollen, må du sørge for at du har følgende:

Følgende avsnitt beskriver Fremgangs måten for å installere ServiceNow-kontakten for utvikler-forekomster.

1

Logg deg på ServiceNow Developer Portal-kontoen din og åpne administrasjons konsollen.

2

Fra området mitt forekomst på konto - menyen klikker du på Start bygning.

3

Naviger til plugin-moduler i filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet utvikler.

4

Søk etter OpenFrame-plugin-modulen som har tittelen OpenFrame. Du må kanskje bla gjennom listen.

5

Klikk Installer for å installere OpenFrame-plugin-modulen.

6

Klikk på Aktiver i dialog boksen Aktiver plugin-modul.

7

Når aktiveringen er fullført, klikker du på lukk & Last ut skjema på nytt i dialog boksen aktivering av plugin-modul.

8

Hvis du vil bekrefte aktiveringen av plugin-modulen, går du til filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet, Naviger til OpenFrame.

9

Klikk på konfigurasjoner og sørg for at OpenFrame-plugin vises i OpenFrame-konfigurasjon - listen.

1

Fra filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet går du til System Update for å angi at > oppdaterings sett skal utføres.

2

Klikk på koblingen importer oppdaterings sett fra XML .

3

Last ned det nyeste System oppdaterings settet XML filen som er tilgjengelig på github-repo på denne plasseringen: https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/ServiceNow.

Fil navn : webexcc-servicenow-Update-setV (X). XML

4

Klikk på velg fil , velg System oppdaterings settet XML filen, og klikk deretter på last opp.

Oppdaterings settet vises i listen over hentede oppdaterings sett og er i tilstanden lastet inn .

5

Fra listen opphentete oppdateringer klikker du på feltet Oppdater angi fil navn (kobling) for å åpne oppdaterings settet.

6

Øverst til høyre i vinduet klikker du på forhånds Vis oppdaterings sett for å sjekke oppdaterings settet for problemer.

7

Klikk på Lukk i dialog boksen Oppdater angitt forhånds visning når forhånds visning er fullført.

8

Klikk på Utfør oppdaterings sett.

9

Klikk på Lukk i dialog boksen Oppdater sett Utfør når utføring av oppdaterings sett er fullført.

1

I filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet angir du sys_properties. liste.

2

På system egenskaper -siden sorterer du egenskapene etter oppdatert dato. Kontroller at du kan se følgende Webex kontakt senter egenskaper:

3

Klikk agentdesktop_url for å åpne siden system egenskap agentdesktop_url .

4

i feltet verdi angir du URL-adressen til Webex Contact Center -skrivebordet i henhold til drifts området.

5

Klikk på Oppdater for å lagre endringene.

6

Eventuelle På siden system egenskaper klikker du på screenpop_url.

URL-verdien for skjerm pop kan redigeres i henhold til kundens bruks sak.

Standard verdien er cti.do? sysparm_caller_phone det skjerm bildet pop postene basert på anropers Ani.

7

Eventuelle Hvis du vil endre navnet på aktivitets tabellen, redigerer du webexccactivitytable - egenskapene etter behov.

 1. På siden system egenskaper klikker du webexccactivitytable.

 2. Endre feltet verdi etter behov.

8

Eventuelle Legg til bruker grupper på følgende måter:

 1. I filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet navigerer du til roller.

 2. Søk etter sn_openframe_user og åpne den.

 3. Legg til bruker gruppene.

1

I filter navigatør feltet går du til OpenFrame > konfigurasjoner.

2

Klikk på Ny.

3

Skriv inn følgende egenskaper for URL-adressen:

 • navn : Webex kontakt senter skrive bord

 • tittel : Webex kontakt senter

 • Bredde : 550 (anbefalt)

 • Høyde : 600 (anbefalt)

4

Klikk på Lås-knappen og Legg til agentdesktop.do som URL-adresse til høyre for feltet URL . (Gjør dette trinnet å peke på konfigurasjon til grensesnitt-siden)

5

Eventuelle Velg bruker/agent gruppene som skal tilordnes konfigurasjonen.

6

Klikk på Bekreft. URL-adressen vises som en kobling.

7

Oppdater nett leseren.

Nå kan du se ikonet for OpenFrame telefon øverst til høyre i vinduet.

8

Eventuelle i bruker gruppe listen flytter du bruker gruppene som har tilgang til Webex Contact Center -skrivebordet , fra tilgjengelig til valgt.

9

Før du prøver å bruke OpenFrame-telefonen, må du kontrollere at du laster opp JSON-filen for ServiceNow custom Desktop Layout til Webexs kontakt senter administrasjons Portal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere skrive bords oppsettet ServiceNow på Webex Contact Center.

1

Last ned skrive bords oppsettet for ServiceNow fra https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/ServiceNow.

2

Du kan om nødvendig oppdatere egenskapene i skrive bords oppsett filen.

3

Gå til Webex administrasjons Portal for kontakt senter .

4

Velg klar gjøring > skrive bords oppsett fra navigasjons feltet på administrasjons portalen.

5

Klikk på nytt oppsett , og skriv inn detaljene for skrive bords oppsettet.

6

Last opp ServiceNow desktop-layout JSON-filen.

7

Klikk på lagre for å lagre konfigurasjonen.

Du kan nå starte Webex Contact Center -skrivebordet i ServiceNow konsollen.

8

Hvis du vil starte den tilkoblede softphone i ServiceNow, klikker du på telefon-ikonet.

Følgende avsnitt beskriver Fremgangs måten for å installere ServiceNow-kontakten for lisensierte bedrifts forekomster.

1

Logg deg på ServiceNow Developer Portal-kontoen din og åpne administrasjons konsollen.

2

Fra området mitt forekomst på konto - menyen klikker du på Start bygning.

3

Naviger til plugin-moduler i filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet utvikler.

4

Søk etter OpenFrame-plugin-modulen som har tittelen OpenFrame. Du må kanskje bla gjennom listen.

5

Klikk Installer for å installere OpenFrame-plugin-modulen.

6

Klikk på Aktiver i dialog boksen Aktiver plugin-modul.

7

Når aktiveringen er fullført, klikker du på lukk & Last ut skjema på nytt i dialog boksen aktivering av plugin-modul.

8

Hvis du vil bekrefte aktiveringen av plugin-modulen, går du til filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet, Naviger til OpenFrame.

9

Klikk på konfigurasjoner og sørg for at OpenFrame-plugin vises i OpenFrame-konfigurasjon - listen.

1

I filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet angir du sys_properties. liste.

2

På system egenskaper -siden sorterer du egenskapene etter oppdatert dato. Kontroller at du kan se følgende Webex kontakt senter egenskaper:

3

Klikk agentdesktop_url for å åpne siden system egenskap agentdesktop_url .

4

i feltet verdi angir du URL-adressen til Webex Contact Center -skrivebordet i henhold til drifts området.

5

Klikk på Oppdater for å lagre endringene.

6

Eventuelle På siden system egenskaper klikker du på screenpop_url.

URL-verdien for skjerm pop kan redigeres i henhold til kundens bruks sak.

Standard verdien er cti.do? sysparm_caller_phone det skjerm bildet pop postene basert på anropers Ani.

7

Eventuelle Hvis du vil endre navnet på aktivitets tabellen, redigerer du x_caci_webexcc. webexccactivitytable -egenskapene etter behov.

 1. På siden system egenskaper klikker du x_caci_webexcc. webexccactivitytable.

 2. Endre feltet verdi etter behov.

8

Eventuelle Legg til bruker grupper på følgende måter:

 1. I filter navigatør feltet øverst til venstre i vinduet navigerer du til roller.

 2. Søk etter sn_openframe_user og åpne den.

 3. Legg til bruker gruppene.

1

I filter navigatør feltet går du til OpenFrame > konfigurasjoner.

2

Klikk på Ny.

3

Skriv inn følgende egenskaper for URL-adressen:

 • navn : Webex kontakt senter skrive bord

 • tittel : Webex kontakt senter

 • Bredde : 550 (anbefalt)

 • Høyde : 600 (anbefalt)

4

Klikk på Lås-knappen og Legg til x_caci_webexcc_agentdesktop. gjør som URL-en til høyre for feltet URL . (Gjør dette trinnet å peke på konfigurasjon til grensesnitt-siden)

5

Eventuelle Velg bruker/agent gruppene som skal tilordnes konfigurasjonen.

6

Klikk på Bekreft. URL-adressen vises som en kobling.

7

Oppdater nett leseren.

Nå kan du se ikonet for OpenFrame telefon øverst til høyre i vinduet.

8

Eventuelle i bruker gruppe listen flytter du bruker gruppene som har tilgang til Webex Contact Center -skrivebordet , fra tilgjengelig til valgt.

9

Før du prøver å bruke OpenFrame-telefonen, må du kontrollere at du laster opp JSON-filen for ServiceNow custom Desktop Layout til Webexs kontakt senter administrasjons Portal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere skrive bords oppsettet ServiceNow på Webex Contact Center.

1

Last ned skrive bords oppsettet for ServiceNow fra https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/ServiceNow.

2

Du kan om nødvendig oppdatere egenskapene i skrive bords oppsett filen.

3

Gå til Webex administrasjons Portal for kontakt senter .

4

Velg klar gjøring > skrive bords oppsett fra navigasjons feltet på administrasjons portalen.

5

Klikk på nytt oppsett , og skriv inn detaljene for skrive bords oppsettet.

6

Last opp ServiceNow desktop-layout JSON-filen.

7

Klikk på lagre for å lagre konfigurasjonen.

Du kan nå starte Webex Contact Center -skrivebordet i ServiceNow konsollen.

8

Hvis du vil starte den tilkoblede softphone i ServiceNow, klikker du på telefon-ikonet.

1

I filter navigatør feltet navigerer du til hendelser > Open-hendelsen.

2

Høyre klikk på feltet anrops by og klikk på Konfigurer ordliste.

3

Legg til kommadelte attributter , ref_contributions = show_phone,.

Nå kan du begynne å bruke skrive bordet Webex Contact Center i ServiceNow konsollen.

4

Hvis du vil starte den tilkoblede softphone i ServiceNow, klikker du på telefon-ikonet.

Før du foretar et oppringings anrop, må du gjøre følgende:

 • Opprett det utgående inngangs punktet og Konfigurer en punkt strategi for start av oppringing.

 • Aktiver et oppringt ANI-anrop for agent profilen.

 • Sett den utgående ANI-en til en oppringt nummer-til-oppføring-punkt-tilordning.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se klar gjørings kapittelet for Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Hvis du vil starte Webex Contact Center -skrivebordet i ServiceNow konsollen, klikker du på telefon -ikonet øverst til høyre i vinduet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker skrive bordet , kan du se Cisco Webex Contact Center Agent Desktop bruker håndboken.