Hvilken informasjon trenger jeg når jeg rapporterer et telefonkonferanseproblem?

Hvilken informasjon trenger jeg når jeg rapporterer et telefonkonferanseproblem?

Hvilken informasjon er nødvendig fra Webex når du rapporterer et telefonkonferanseproblem?

Mal for eskalering av telefoni


Viktig:
 
Telefoniproblemer bør rapporteres innen 24 timer etter at problemet oppstod. Webex kan ikke garantere at telefonilogger vil være tilgjengelige etter 24 timer fra den rapporterte hendelsen. For telefoniproblemer som har oppstått mer enn 24 timer fra gjeldende tidspunkt, kan undersøkelse kun utføres etter beste evne. Det er ikke mulig å undersøke telefoniproblemer som har oppstått for mer enn 30 dager siden.
 
Fyll ut den aktuelle malen nedenfor etter beste evne og oppgi så mye informasjon som mulig. Kontakt støtteteamet for nettstedet ditt når informasjonen er samlet inn, se følgende: WBX162 – Hvordan kontakter jeg Webex kundestøtte eller teknisk støtte?
 
Generelle krav for alle telefoniproblemer

 • Informasjon om møtedetaljer eller Bli med på kun lyd
 • Inkluder bestemte feil eller talemeldinger som mottas når det oppstår et problem
 • Hvilke Webex-telefonnumre/-funksjoner påvirkes?
 • Ringe inn eller tilbakeringingsfunksjonen som brukes i møtet?
 • Betalings- eller gratisnumre berørt, eller begge deler?
 • Møtenummer eller tilgangskode (hvis aktuelt)
 • Telefonnummer berørt bruker ringte fra
 • Det oppstod et problem med dato og klokkeslett
 • Hvor mange brukere er berørt?
 • Kan du gjenskape (både betalingsnumre/gratisnumre)?  Ta med nøyaktige trinn, inkludert inntasting fra tastaturet/telefonen
 • Hvem er din Telco-leverandør?
 • Hvilken type telefon brukes (VoIP, mobiltelefon, osv.)
 • Bedrifts- eller privattelefon?
 • Hva er den fysiske plasseringen til personen som opplever problemet?

Avbrutte anrop
 • Hvor mange brukere har opplevd brudd?
 • Hva er den fysiske plasseringen til de berørte brukerne?
 • Feilmeldinger som ble hørt/vist før brudd
 • Dato og klokkeslett for samtalebrudd
 • Ble verten brutt fra telefonkonferansen?
 • Ble verten brutt fra datadelen av møtet?
 • Har du problemer med å bli med i telefonkonferanseøkten igjen?
 
Problemer med tilbakeringing
 • Kan problemet gjenskapes på flere telefoner, internt/eksternt til bedriften?
 • Hvilken status viser møtet for samtalen?
 • Hvor befinner brukeren seg?
 
Stemmekvalitet/støy (problemet må løses i sanntid hvis det er mulig)
 • Hva slags telefon er i bruk (mobil, høyttalertelefon, håndsett, hodesett, VoIP-telefon osv.)?
 • Løser demping av deltakere eller høyttalere problemet?
 • Kan problemet gjenskapes i en ny konferanse?
 • Hvor mange personer er det i økten?
 
Rask opptattone / utilsiktet stillhet
 • Kan problemet gjenskapes i en ny konferanse?
 • Kan problemet gjenskapes på flere telefoner, internt/eksternt til bedriften?
 • Hvilke numre påvirkes (betalings- og/eller gratisnumre, spesifikke Webex-telekonferansenumre)?
 • Når oppstår det et problem (når du ringer, etter at du har angitt møtenummer, etter at du har angitt deltakernummer osv.)?
 
Talenodekoblingskrets (BGP ned)
 • Problembeskrivelse (hva skjer egentlig / hvilken effekt har det på brukerne)?
 • Siste dato/klokkeslett-tjeneste fungerte som den skulle?
 • Aktiv krets eller ventemodus-krets påvirket?
 • Plassering av datasenter / Webex IPoP-nodeplassering?
Var denne artikkelen nyttig?