Vilken information behöver jag när jag rapporterar ett problem med telekonferenser?

Vilken information behöver jag när jag rapporterar ett problem med telekonferenser?

Vilken information behöver Webex vid rapportering av ett problem med telekonferenser?

Eskaleringsmall för telefoni


Viktigt:
 
Telefoniproblem bör rapporteras inom 24 timmar från att felet inträffar. Webex kan inte garantera att telefoniloggar är tillgängliga mer än 24 timmar efter den rapporterade incidenten. Telefoniproblem som har inträffat mer än 24 timmar från aktuell tidpunkt kan endast undersökas enligt bästa förmåga.
 
Fyll i lämplig mall nedan så gott du kan, och tillhandahåll så mycket information som möjligt. Kontakta det supportteam som har tilldelats till din webbplats när informationen har samlats in. Se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?
 
Allmänna krav för Alla telefoniproblem

 • Mötesinformation eller information om anslutning endast via ljud
 • Inkludera specifika felmeddelanden eller röstanvisningar som tas emot när felet inträffar
 • Vilka Webex-telefonnummer/funktioner påverkas?
 • Används funktionen inringning eller återuppringning under mötet?
 • Påverkas avgiftsbelagt eller avgiftsfritt, eller både och?
 • Mötesnummer eller åtkomstkod (om tillämpligt)
 • Det telefonnummer som användaren som påverkas ringde ifrån
 • Datum och tid då problemet uppstod
 • Hur många användare påverkas?
 • Kan du duplicera (både avgiftsbelagt/avgiftsfritt)?  Inkludera de exakta stegen, inklusive inmatning via knappsats/telefon
 • Vilken är din telefonileverantör?
 • Vilken typ av telefon används (VoIP, mobil etc.)?
 • Företagstelefon eller privat telefon?
 • Var någonstans befinner sig personen som upplever problemet?

Bortkopplade samtal
 • Hur många användare kopplades bort?
 • Var befinner sig (fysiskt) de användare som påverkas?
 • Felmeddelanden som hörs eller visas innan bortkopplingen
 • Datum och tid då samtalet kopplades bort
 • Kopplades värden bort under telekonferens?
 • Kopplades värden bort från datadelen i ett möte?
 • Några problem med att återansluta till telekonferensen?
 
Problem med återuppringning
 • Kan problemet dupliceras på flera telefoner, inom eller utanför företaget?
 • Vilken status visar mötet för samtalet?
 • Var befinner sig användaren?
 
Videokvalitet/brus (problemen behöver felsökas live om det är möjligt)
 • Vilken typ av telefon används (mobil, högtalartelefon, handset/lur, headset, VoIP etc.)?
 • Löses problemet om ljudet stängs av för deltagare eller högtalare?
 • Kan problemet dupliceras i en ny konferens?
 • Hur många personer deltar i sessionen?
 
Upptaget/inget ljud alls
 • Kan problemet dupliceras i en ny konferens?
 • Kan problemet dupliceras på flera telefoner, inom eller utanför företaget?
 • Vilka nummer påverkas (avgiftsbelagda och/eller avgiftsfria, specifika Webex-telekonferensnummer)?
 • När uppstår problemet (vid uppringning, efter att mötesnummer anges, efter att deltagarnummer anges etc.)?
 
Peeringkrets för samtal (BGP nere)
 • Beskrivning av problemet (vad är det som händer/hur påverkas användarna)?
 • Senaste datum/tid då tjänsten fungerade korrekt?
 • Är det aktiv krets eller standbykrets som påverkas?
 • Platsen för datacenter/Webex IPoP-peering?

Var den här artikeln användbar?