Koje informacije mi treba prilikom izveštavanja o problemu sa telekonferencjom?

Koje informacije mi treba kada prijavim problem sa telekonferencjom?

Koje informacije je potreban Webex prilikom izveštavanja o problemu sa telekonferenciranjem?

Obrazac za eskalaciju telefonije


Važno:
 
Problemi sa telefonom bi trebalo prijaviti u roku od 24 sata od pojave problema. Webex ne može da garantuje da će evidencije telefonije biti dostupne nakon 24 sata od prijavljenog incidenta. Za telefonske probleme koji su se desili više od 24 sata od trenutnog vremena, najbolje su istraženi problemi. Nije moguće istražiti probleme sa telefonom do kojih je došlo pre više od 30 dana.
 
Popunite odgovarajući šablon u nastavku kako biste što bolje iskoristili svoje mogućnosti i pružite što više informacija. Kada se prikupe informacije, obratite se timu za podršku usklađenom sa vašom lokacijom.
 
Opšti zahtevi za sve probleme telefonije

 • Detalji o sastanku ili informacije o pridruživanju samo putem zvuka
 • Uključite određene greške ili primljene glasovne upite kada dođe do problema
 • Na koje Webex brojeve telefona/funkcije je uticalo?
 • Da li se funkcija poziva za pridruživanje sastanku ili povratni poziv koristi na sastanku?
 • To utiče na besplatan poziv pozive, ili oboje?
 • Broj sastanka ili pristupni kôd sastanka (ako je primenjivo)
 • Broj telefona zahvaćeni korisnikom koji je pozvan iz
 • Došlo je do problema sa datumom i vremem
 • Koliko korisnika je pogođeno?
 • Možete li da kreirate duplikat (oba sa naplatom/ besplatan poziv)?  Uključite tačne korake, uključujući unos tastature/telefona.
 • Ko je vaš pružalac usluge Telco?
 • Koji tip telefona se koristi (VoIP, Mobile itd.)
 • Poslovni ili stambeno-poslovni telefon?
 • Koja je fizička lokacija osobe koja ima problem?

Odbačeni pozivi
 • Koliko korisnika je opalo?
 • Gde se fizički nalaze pogođeni korisnici?
 • Poruke o greškama su označene/prikazane pre pada
 • Datum i vreme pada poziva
 • Da li je organizator pao iz telekonferencije?
 • Da li je organizator pao sa segmenta podataka sastanka?
 • Da li je bilo problema sa pridruživanjem sesiji telekonferencije?
 
Problemi sa povratnim pozivom
 • Da li problem može da se duplira na više telefona, interno/spoljno u kompaniji?
 • Koji status sastanak prikazuje za poziv?
 • Gde se nalazi korisnik?
 
Kvalitet/statički glas (problem mora da bude snimak problema uživo, ako je moguće)
 • Koja vrsta telefona se koristi (mobilni, telefonski zvučnik, slušalica, slušalice, VoIP telefon itd)?
 • Da li isključivanje zvuka učesnicima ili govornicima rešava problem?
 • Da li problem može da se duplira u novoj konferenciji?
 • Koliko ljudi u sesiji?
 
Vazduh je prebrzo zauzet/mrtav
 • Da li problem može da se duplira u novoj konferenciji?
 • Da li problem može da se duplira na više telefona, interno/spoljno u kompaniji?
 • Na koje brojeve utiče (brojevi sa naplatom i/ili besplatni, određeni brojevi Webex telekonferencije)?
 • Kada dolazi do problema (prilikom biranja broja, nakon unosa broj sastanka, nakon unosa broja učesnika itd.)?
 
Kolo za peering glasa (BGP dole)
 • Opis problema (šta se dešava/kako to utiče na korisnike)?
 • Da li je poslednja usluga datuma/vremena ispravno radila?
 • Da li je to aktivno ili u režimu pripravnosti?
 • Lokacija centra podataka/Webex IPoP lokacija za peering?

Da li je ovaj članak bio koristan?