Feil: «Automatisk kontooppretting mislyktes 31»

Slik at nettstedsadministratorer kan feilsøke feil ved mislykket automatisk kontooppretting.

Feil: «Automatisk kontooppretting mislyktes 31»

Null-feilnummer – 31

Feilkode 31 når du oppretter en ny SSO-konto

Feil: «Årsak: Automatisk kontooppretting mislyktes (31).»


Årsak:

Denne feilen kan skyldes følgende årsaker:

 • Nettstedet har ikke en partner-ID.
 • Det finnes allerede en konto for verten som prøver å logge på, men den er deaktivert eller venter på godkjenning.
 • Obligatoriske felter sendes ikke til Webex-nettstedet under kontoopprettingsprosessen.
  • Følgende felter er alltid obligatoriske, og må finnes i SAML-svaret:
   • Brukernavn
   • Fornavn
   • Etternavn
   • E-post
 • Det er ingen gratislisenser for vert igjen.
 • Medlemsstatus-attributtet finnes i SAML-svaret.

Løsning:

Merk: Hvis SAML-påstanden inneholder «Medlemsstatus»-attributtet, fjerner du denne oppføringen fra påstanden før du utfører trinnene nedenfor. Medlemsstatus-attributtet kreves ikke i en SAML-påstand.

Kun nettstedsadministratorer

Se punktene nedenfor for å feilsøke problemet:

Kontoen har aldri fungert

 • Kontroller at Webex-nettstedet har gratis plasser for vertskonto:
  1. Logg på Webex Site Administration-siden. (Eksempel: https://SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. I Nettstedsinformasjon-delen kontrollerer du at det finnes gratis vertskontoer.
 • Kontroller om kontoen venter på godkjenning
 • Hvis du bruker API-er til å opprette brukerkontoer, kontrollerer du at alle obligatoriske felter sendes til Webex-nettstedet.
  • Slik kontrollerer du de obligatoriske feltene:
   1. Logg på Webex Site Administration-siden. (Eksempel: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
   2. Klikk på Brukerdministrasjon > Legg til bruker-koblingen til venstre på siden.
   3. Alle felter med stjerner (*) er obligatoriske, og må sendes inn under kontoopprettingen. Rull nedover på siden og skann alle tilgjengelige felter for å sjekke obligatorisk informasjon.

Kontoen har fungert før

 • Kontroller at vertskontoen er aktiv på Webex-nettstedet:
  1. Logg på Webex Site Administration-siden. (Eksempel: https://SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Klikk på Brukerdministrasjon > Rediger bruker-koblingen til venstre på siden.
  3. Fjern merket for Vis bare aktive kontoer.
  4. I Brukernavn:- eller E-post: -feltet angir du søkevilkår for verten og klikker på Søk-knappen.
  5. Hvis kontoen vises, men ikke vises som aktiv, merker du av i boksen i Aktiv-kolonnen og klikker på Send inn-knappen.

Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.

Merk: Attributtene uid og updatetimestamp er ikke obligatoriske for automatisk kontooppretting.

Var denne artikkelen nyttig?