Feil: «Du har ingen lagringstildeling for opptak. Kontakt nettstedsadministratoren for å øke lagringsallokeringen.»

Feil: «Du har ingen lagringstildeling for opptak. Kontakt nettstedsadministratoren for å øke lagringsallokeringen.»

Feil: 'Du kan ikke spille inn møtet på serveren fordi du har overskredet den personlige lagringstildelingen for registrering. Kontakt systemansvarlig for å øke den personlige lagringstildelingen for registrering.

Feil: «Du har ingen lagringstildeling for opptak. Kontakt områdeadministratoren for å øke lagringstildelingen.' når du prøver å starte en nettverksbasert innspilling (NBR).


Løsning:

Dette problemet kan løses ved å slette unødvendige nettverksbaserte innspillinger eller av en områdeadministrator som øker lagringstildelingen for vertskontoen.

Bare nettstedsadministratorer

Følg trinnene nedenfor for å øke lagringstildelingen: 

Slik øker du lagringstildelingen for individuelle verter:

 1. Logg inn på siden for Webex-nettstedsadministrasjon. (Eksempel: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Klikk Brukerbehandling-koblingen til venstre på siden.
 3. Klikk koblingen Rediger bruker .
 4. Angi søkevilkår for vertskontoen du vil endre, i brukernavnet: eller E-post: -feltet klikker du søk -knappen.
 5. Klikk på navnet til vertskontoen du vil endre.
 6. Rull ned til Min Webex: delen.
 7. I ekstra innspillingslagring: skriver du inn hvor mye ekstra lagringsplass du vil tilordne denne brukeren.
 8. Rull ned til bunnen av siden, og klikk deretter Oppdater -knappen.

Slik øker du lagringstildelingen for alle verter:

 1. Logg inn på administrasjonssiden for Webex-området.  (Eksempel: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Klikk på Konfigurasjons-koblingen til venstre på siden.
 3. Velg Innstillinger for felles område > Alternativer.
 4. Rull ned til Delen Alternativer for område.
 5. Under alternativet Lagringsgrense for personlig registrering angir du den nye mengden lagringsplass som er tilgjengelig for brukere i feltet Min Webex Standard eller MittWebex Pro, avhengig av hvilken type vertskontoene for området er konfigurert med.
  • Notater:
   • Du kan bestemme hvilket felt verdien skal angis i, ved å endre en vertskonto (se delen For individuelle verter ovenfor).
   • Deaktivering av alternativet Lagringsgrense for personlig opptak vil tillate verter å bruke opptil maksimal mengde tilgjengelig lagringsplass på et nettsted.
   • Hvis du må øke mengden lagringsplass som er tilgjengelig på Webex-området, kontakter du Cisco Webex Sales-teamet for å diskutere lagringsalternativer for området. Hvis du vil ha hjelp: Hvordan kontakter jeg Webex Sales?
   • Hvis alternativet Lagringsgrense for personlig registrering er aktivert, og verdien i feltet Min Webex Standard eller MittWebex Pro er 0, deaktiverer du alternativet Lagringsgrense for personlig innspilling eller angir en 1 i det respektive feltet.
 6. Bla ned til bunnen av siden, og klikk deretter på Oppdater-knappen.

Var denne artikkelen nyttig?