Feilsøkingsveiledning for proximity for Webex Meetings-skrivebordsprogrammet

Feilsøkingsveiledning for proximity for Webex Meetings-skrivebordsprogrammet

Hvordan feilsøker jeg problemer med proximity for Webex Meetings-skrivebordsprogrammet?

Proximity-sammenkobling er tilgjengelig for Webex Meetings og Webex på Mac, Windows, iOS og Android. Det gjør det mulig for brukere å ringe inn til møtene sine og dele skjermen.

Når et endepunkt er skyregistrert (anropsadressen inkluderer call.ciscospark.com), foretar proximity et stille anrop til Webex Cloud for å koble til enheten.

Når et endepunkt registreres på forhånd (sannsynligvis ved hjelp av bedriftsnavn.com i anropsadressen), er proximity avhengig av å opprette en tilkobling over HTTPS via det lokale nettverket.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har problemer med sammenkobling via et Cisco-endepunkt:

Konfigurer endepunkt for proximity-sammenkobling:

 • Verifiser fra admin-portal at endepunktet kringkaster på et tilstrekkelig volum. 
Merknader:
 • Noen rom fungerer bedre med et lavere ultralydvolum fra endepunktet, avhengig av romstørrelse og akustikk i rommet. Dette bør verifiseres via romtesting.
 • Når en enhet er i personlig modus, deaktiveres Proximity. 
 • Hvis endepunktet er registrert på lokale, må du kontrollere at sammenkoblingsenheten (telefon, nettbrett eller datamaskin) er på samme nettverk som endepunktet.

Konfigurer Windows for å bruke det med Proximity:
 • Oppdater lyddriverne til den nyeste versjonen som er tilgjengelig
 • Interne mikrofoner må kunne ta opp på 44,1–48 kHz for å godta tokener.
 • Kobler fra hodetelefoner som er koblet til via Bluetooth eller plugget inn. 
 • Deaktiver eksklusiv modus for den interne mikrofonen. Hvis du vil deaktivere alenemodus, går du til: Kontrollpanel > Sound > Ta opp > Høyreklikk på opptaksenheten, gå deretter til Egenskaper > Advanced og fjern merket for alternativet "Tillat at applikasjonen tar eksklusiv kontroll over enheten".
 • Deaktiver lydforbedringer i Windows. For å deaktivere lydforbedringer, gå til Kontrollpanel > Sound > Ta opp > Høyreklikk på opptaksenheten, og gå deretter til Egenskaper > Advanced
Deaktiver lydforbedringer i vanlige medfølgende lydprogrammer: 
 • HP-brukere med Bang & Olufsen-lydforbedring må deaktivere støyreduksjon for mikrofon
 • Brukere av Dell Audio by RealTek må gå til Kontrollpanel > Dell Audio Manager, og deretter deaktivere/fjerne merket for eventuelle lydforbedringer.

Konfigurer en Mac som skal brukes med Proximity:
 • Forsikre deg om at MacBook-mikrofonen er den aktive inngangsenheten For å bekrefte, gå til Systemvalg > Sound > Input

Konfigurer mobilenheter som skal brukes med Proximity:
 • Koble fra eventuelle Bluetooth-hodetelefoner når du prøver å sammenkoble.
 • Sørg for at Webex Meetings-appen eller Webex-appen har tilgang til mikrofonen.

Ytterligere feilsøking:
 • Kontroller at ingen andre apper som kan ta kontroll over mikrofonen, er åpne.
 • Kontroller at bare én proximity-app er aktiv: Webex-, Webex Meetings- eller Proximity-appen.
 • Reduser mikrofonforsterkingsnivået på Windows for å unngå at forstyrrelser fanges opp av mikrofonen. For å redusere mikrofonforsterkningsnivået, gå til Kontrollpanel > Sound > Ta opp > Høyreklikk på opptaksenheten, og gå deretter til Egenskaper >Nivåer.
 • Bruk en tredjeparts spektrogram-app på en mobiltelefon for å overvåke lyd i 20 Hz-området. Hvis telefonen ikke finner ultralydfrekvensen i rommet, må du kontrollere ultralydvolumnivået som er angitt for endepunktet.

Var denne artikkelen nyttig?