Opprett ny kø

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Køer.

4

Velg tjenesten du vil opprette en kø for fra rullegardinlisten Opprett en ny kø for, og klikk på Opprett.

5

Gi navn til køen i Konfigurasjon-fanen, og konfigurer alle andre innstillinger. Klikk på Neste nederst på siden.

6

Tildel eller fjern brukere fra køen i Brukere-fanen. Klikk på Neste nederst på siden.

7

Angi hvilken informasjon brukerne oppgir, og om det er nødvendig, i Registreringsskjema-fanen. Klikk på Neste nederst på siden.

8

Velg en knapp som skal vises når køen er åpen, og en knapp som skal vises når køen lukkes, i Registreringskobling-fanen. Klikk på Neste nederst på siden.

9

Velg Ja i Regler-fanen for å konfigurere regler for køen. Hvis ikke, velger du Nei, kanskje senere, og klikker på Fullfør.

Alternativer i Konfigurasjon-fanen

Alternativ

Beskrivelse

Køinformasjon

Tjeneste

WebACD viser navnet på Webex-tjenesten for nettstedet.

Navn

Angi et beskrivende navn for denne køen. Dette navnet vises i kølisten.

Beskrivelse

Angi en kort beskrivelse av køen.

Køinnstillinger

Funksjoner

 • Kundeforespørsel når økten starter

  Velg program- eller skjermdeling fra listen, og ha full kontroll eller kun visningstilgang.

 • Åpne følgende URL-adresse når økten starter

  Nettstedsadministratorer kan få WebACD til å vise et nettsted de har valgt når økten starter, for å spare tid. Skriv inn URL-adressen her.

 • Start taleanrop (VoIP) automatisk for denne køen

  Start et taleanrop automatisk for denne køen.

 • Aktivere funksjoner for teknisk støtte

  Inkluder funksjonene Systeminformasjon, Kundeskript, Start på nytt og Logg på som en annen bruker for kunder i denne køen. Fjern merket for å bruke kun kundeservicekonfigurasjon for denne køen.

Mens kunden venter.

 • Vis kundens køposisjon i chattevinduet

  Vis kundens posisjon i køen i chattevinduet.

 • Vis kundens estimerte ventetid i chattevinduet

  Vis beregnet ventetid i køen for denne kunden.

Åpningstider

Åpen

Køen er forhåndsinnstilt til å godta forespørsler 24 timer i døgnet.

Åpen

Hvis alternativet «La meg angi timer» er valgt, kan nettstedsadministratorer velge bestemte dager og åpningstider.

Tidssone for køen

Chatmeldinger bruker denne tidssonen for tidsstempler.

Be om distribusjon

Be om distribusjon

Alle: Ingen forhåndsinnstilt rekkefølge for å ta samtalen

Mest inaktiv: Person som har lengst forløpt periode med inaktivitet mottar neste forespørsel

Ringdistribusjon: Samtaler distribueres til brukere basert på en forhåndsbestemt rekkefølge.

Eskaleringsterskel

For alle køtyper:

 • Nettstedsadministratorer kan angi hvor mange sekunder som skal gå før samtalen er tilgjengelig for alle agenter.

 • 60 sekunder er den forhåndsbestemte lengden på brukt tid. Nettstedsadministratorer kan angi en lengre eller kortere tidsperiode (fra 30 til 999 sekunder).

Alternativer

Merk av i avmerkingsboksen: «Tillat brukere å velge bestemte kunder i køen», slik at alle agenter kan velge en bestemt oppringer fra en liste over ventende kunder.

Ventevarsel

Venteterskel

 • Nettstedsadministratorer kan angi hvor mange minutter en kunde skal vente før agenter blir varslet (via e-postmelding eller telefonsamtale).

 • Den forhåndsbestemte ventetiden er 2 minutter. Nettstedsadministratorer kan angi en lengre eller kortere tidsperiode (fra 1 til 60 minutter).

Varslingsalternativer

Send en e-post til: Skriv inn e-postadressen som skal motta varselet. Hvis du vil spare tid, velger du Liste over brukere-knappen og velger adressene fra en liste.

Legg igjen melding-terskel

Legg igjen melding-skjema

Velg skjemaet som kundene skal bruke til å legge igjen en melding.

Venteterskel

 • Nettstedsadministratorer kan angi hvor mange minutter det skal gå før e-postmeldingen sendes til listen over valgte agenter.

 • Den forhåndsbestemte ventetiden er 5 minutter. Nettstedsadministratorer kan angi en lengre eller kortere tidsperiode (fra 1 til 60 minutter). Lengden på den angitte tiden brukes også som intervall for tidsavbrudd.

Varslingsalternativer

Send en e-post til: Skriv inn e-postadressene som skal varsles når en kunde sender et e-postskjema. Hvis du vil spare tid, velger du Liste over brukere-knappen og velger adressene fra en liste.

Videresending av skjema

Send utfylte skjemaer til: Skriv inn e-postadressen som skal motta varselet. Hvis du vil spare tid, velger du Liste over brukere-knappen og velger adressene fra en liste.

Avslutningsterskel

 • Nettstedsadministratorer kan angi maksimalt antall kunder som kan vente i køen før køen avsluttes.

 • Standard antall ventende kunder er 200. Nettstedsadministratorer kan angi et større eller mindre tall (fra 50 til 999).

Utilgjengelighetsterskel

 • Nettstedsadministratorer kan angi hvor mange sekunder det skal gå før WebACD ber en agent om å sette statusen til «Utilgjengelig».

 • Standard ventetid er 30 sekunder. Nettstedsadministratorer kan angi en lengre eller kortere tidsperiode (fra 30 til 120 sekunder).

Alternativer i Brukere-fanen

Legg til og fjern brukere fra listen over agenter som er tilordnet denne køen.

Alternativ

Beskrivelse

Søk

Hvis du vil finne en bestemt bruker, skriver du inn e-postadressen eller navnet (eller en del av navnet) i boksen. Resultatene vises i Søkeresultater-boksen.

Nettstedsadministratorer kan også søke etter e-postadresser.

Vis alle

Hvis du vil vise navnene på alle brukerne, klikker du på Vis alle.

Tilordne >

Velg et navn i Søkeresultater-boksen, og velg Tilordne > for å legge til denne brukeren i listen over brukere som er tilordnet denne køen.

Bruk Ctrl + velg til å merke flere navn samtidig.

< Fjern

Velg et navn i boksen Tilordnet til kø, og velg < Fjern for å fjerne denne brukeren fra listen over agenter som er tilordnet denne køen.

Bruk Ctrl + velg til å merke flere navn samtidig.

Velg alle

Hvis du vil velge alle brukerne, kan du spare tid ved å merke av for Velg alle.

Angi et annet alternativ

Hvis du vil tilordne alle brukere til denne køen automatisk, merker du av i avmerkingsboksen Tilordne alle brukere til denne køen automatisk.

Alternativer i Registreringsskjema-fanen


 

Planlegg fremover og velg feltene med forsiktighet.

Feltene som velges eller legges til i Registreringsskjema-fanen, vises i skjemaene kundene sender inn når de ber om hjelp. WebACD oppgir disse feltene i Registreringsskjema-fanen:

 • Fornavn

 • Etternavn

 • E-postadresse

 • Telefonnummer

WebACD krever at kunden oppgir fornavn, etternavn og e-postadresse. Nettstedsadministratorer kan allerede ha denne informasjonen (og annen informasjon) om en kunde som er lagret i en profil. Hvis denne informasjonen om kunden leveres i HTML-koden som sendes til serveren, trenger ikke disse feltene å vises, og kunden trenger ikke å fylle dem ut. Angi de riktige parameterne for WebACD.

Nettstedsadministratorer bruker også disse feltnavnene senere, hvis regler for rutingsforespørsler er konfigurert. Konfigurer regler som er basert på informasjonen kunden oppgir i dette skjemaet, for å rute forespørsler til bestemte agenter. Senere oppretter du rapporter for å spore problemer som kunder rapporterer, og svaret fra medlemmer av støtteorganisasjonen.

Eksempel: Støttegruppen din hjelper kunder med Bay City-programvaren. Du håndterer generelle samtaler om pålogging, problemer med kontoer og så videre. Gruppen håndterer også spørsmål om de tre tjenestene i bedriftsversjonen av programvarepakken:

 • Personale

 • Finans

 • Forskning

Nettstedsadministratorer kan legge til felt i registreringsskjemaet som hjelper kunden med å begrense problemet. Velg hvordan WebACD skal vise disse valgene til kunder:

 • I en tekstboks

 • Som avmerkingsbokser

 • Som alternativknapper

 • I en rullegardinliste

Alternativer i Registreringskobling-fanen

Alternativ

Beskrivelse

Velg knapp for å vise når køen er åpen

Velg knappestilen som skal brukes for koblingen som støttes på nettsiden når køen er åpen.

Velg knapp for å vise når køen er lukket

Velg knappestilen som skal brukes for koblingen som støttes på nettsiden når køen er stengt.

HTML-kode

Kopier og lim inn denne koden på nettstedet. Denne koden inkluderer bildene som er valgt for knappene.
 Hvis du vil bruke knapper med selskapets logo eller varemerking, kan nettstedsadministratorer erstatte referanser til bildefiler i HTML-koden via navn på opplastede bilder.

Legg til nye felt i registreringsskjemaet

Nettstedsadministratorer kan skreddersy registreringsskjemaet for å registrere nødvendig informasjon. Kunder kan oppgi informasjon om problemet eller problemene som finnes i et produkt eller en tjeneste. Meldingsskjemaer kan deretter rutes til personen som er best egnet til å ta samtalen.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Køer.

4

Velg koblingen for køen som skal redigeres, i kolonnen Navn på kø.

5

Velg Registreringsskjema-fanen.

6

Hvis du vil legge til et nytt felt, velger du Legg til ny.

7

Angi felttype og andre innstillinger, og klikk på Lagre.

Felt for registreringsskjema

Hvis du vil legge til dette …

Gjør dette …

Tekstboks

En tekstboks som brukere kan bruke til å skrive inn et svar (opptil 256 tegn)

Slik legger du til tekstbokser:

 1. Velg Tekstboks.

 2. Skriv inn teksten som skal vises ved siden av boksen, under Tekstboksetikett.

 3. Under Type angir du om teksten skal vises på én eller flere linjer.

 4. Angi antall tegn under Bredde.

 5. Klikk på Lagre.

Avmerkingsbokser

Avmerkingsbokser som brukere kan bruke til å velge ett eller flere svar

Slik legger du til avmerkingsbokser:

 1. Velg Avmerkingsbokser.

 2. (Valgfritt) Ved Gruppeetikett… skriver du inn teksten som skal vises foran en gruppe avmerkingsbokser.

 3. Hvis du vil legge til mer enn ni avmerkingsbokser, merker du av for totalt antall avmerkingsbokser som skal opprettes, under Legg til.

 4. Skriv inn et navn på avmerkingsboksen ved siden av Avmerkingsboks….

 5. Hvis du vil vise avmerkingsboksene som valgt, velger du Valgt fra rullegardinlisten.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for hver avmerkingsboks som legges til i skjemaet.

 7. Klikk på Lagre.

Alternativ B=knapper

Alternativknapper som brukere kan bruke til å velge ett enkelt svar

Slik legger du til alternativknapper:

 1. Velg Alternativknapper.

 2. (Valgfritt) Ved Gruppeetikett… skriver du inn teksten som skal vises foran en gruppe knapper.

 3. Hvis du vil legge til mer enn ni alternativknapper, merker du av for totalt antall knapper som skal opprettes, under Legg til.

 4. Skriv inn et navn på alternativknappen ved siden av Valg….

 5. Velg valget som er valgt som standard, under Standardvalg.

 6. Klikk på Lagre.

Rullegardinliste

En rullegardinliste som brukere kan bruke til å velge ett enkelt svar fra

Slik legger du til rullegardinlister:

 1. Velg Rullegardinliste.

 2. Ved Etikett… skriver du inn teksten som skal vises foran en gruppe knapper.

 3. Hvis du vil legge til mer enn ni alternativknapper, merker du av for totalt antall knapper som skal opprettes, under Legg til.

 4. Skriv inn et navn på alternativknappen ved siden av Valg….

 5. Velg valget som er valgt som standard, under Standardvalg.

 6. Klikk på Lagre.

Ordne felt på nytt i registreringsskjemaet

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Køer.

4

Velg koblingen for køen som skal redigeres, i kolonnen Navn på kø.

5

Velg Registreringsskjema-fanen.

6

Klikk på Endre rekkefølge.

7

Velg et felt du vil flytte på siden Endre rekkefølge.

8

Bruk Opp- og Ned-pilene til å omorganisere feltene.

9

Klikk på Lagre.

Alternativer i Regler-fanen

Nettstedsadministratorer kan tilordne agenter å svare på spørsmål om en bestemt tjeneste, eller et bestemt sett med funksjoner. Et støtteteam håndterer for eksempel spørsmål om følgende emner:

 • Generelle kontoproblemer

 • Personaltjeneste

 • Økonomitjeneste

Nettstedsadministratorer kan tilordne alle agenter å dekke generelle kontoproblemer, valgte agenter å håndtere spørsmål om en personaltjeneste, en annen gruppe å håndtere spørsmål om en økonomitjeneste, og så videre. Regler kan konfigureres til å rute kundeforespørsler til de mest passende agentene eller køene.

To typer regler kan konfigureres:

 • Rutingsregler: Regler for ruting av forespørsler til bestemte agenter

 • Tildelingsregler: Regler for ruting av forespørsler til andre køer

Rutingsregler og tildelingsregler utelukker hverandre. Hvis det er konfigurert en rutingsregel for en kø, kan det ikke defineres en tildelingsregel for samme kø.

Alternativ

Beskrivelse

Ja

Velg Ja for nye køer, for å legge til én eller flere regler.

Nei

Velg Nei for nye køer, hvis du ikke vil konfigurere regler nå.

Opprett ny regel

Velg Opprett ny regel for eksisterende køer, for å legge til en ny regel.

Rediger regel

Velg Rediger regel for eksisterende køer, for å endre en eksisterende regel.

Opprett tildelingsregel

Velg for å legge til en ny tildelingsregel.

Bruk rutingsregler

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Køer.

4

Velg koblingen for køen du vil opprette rutingsregler for i kolonnen Navn på kø, velg Regler-fanen, og velg deretter Opprett ny regel eller velg en regel fra en eksisterende kø for å redigere den.

5

Konfigurer en HVIS-setning ved å velge et ord eller frase fra den første rullegardinlisten. Listen inneholder alle feltnavn som vises i registreringsskjemaet (for eksempel fornavn, etternavn, telefonnummer og alle felt som er opprettet av nettstedsadministratoren).

6

Velg en betingelse fra den andre rullegardinlisten, og fullfør «HVIS»-setningen ved å skrive inn tekst i det tredje feltet. Klikk på Pluss-knappen for å legge til flere «HVIS»-setninger.

7

Konfigurer Tilordne DERETTER til-setningen:

 • Hvis du vil tilordne til en bestemt agent, skriver du inn e-postadressen eller bruker adresseboken til å finne adressen.
 • Hvis du vil tilordne til alle køagenter, velger du fra rullegardinlisten.
8

Hvis du vil konfigurere en «ELLERS HVIS»-setning, klikker du på knappen Legg til ELLERS HVIS-betingelse og velger betingelsene og andre elementer slik du gjorde for «HVIS»-setningene.

9

Konfigurer alle setningene og betingelsene, og velg Lagre.

WebACD inneholder den endelige «Ellers»-setningen, som gjelder for alle agenter som er tilordnet køen.

Bruk tildelingsregler

Tildelingsregler distribuerer kundeforespørsler til angitte køer automatisk. Køene som er angitt for mottak av disse forespørslene, kalles opp underkøer.

Nettstedsadministratorer kan bruke feltene i Regler-fanen til å rute kundeforespørsler til bestemte underkøer.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Køer.

4

Velg koblingen for køen du vil opprette rutingsregler for i kolonnen Navn på kø, og velg Regler-fanen.

5

Velg Opprett ny tildelingsregel, eller velg Rediger for å endre en eksisterende tildelingsregel.

6

Merk av i avmerkingsboksen under Innstillinger for ny tilordning, hvis du vil at forespørsler i én underkø skal tildeles på nytt til en annen hvis den opprinnelige underkøen ikke er tilgjengelig.

7

Skriv inn antall minutter som en forespørsel kan vente i en underkø, før den tildeles på nytt til en annen underkø.

8

Angi tildelingen av forespørsler til tilgjengelige køer.

 • Nettstedsadministratorer kan tildele alle (100 %) forespørslene til én kø, eller tildele alle forespørsler til flere køer. For eksempel 30% to one queue, 30% til en annen kø, og 40 % til en tredje kø.

 • Den Totale tildelingen må utgjøre 100 %.

9

Klikk på Lagre.

Alternativer for regler

Alternativ

Beskrivelse

Opprett tildelingsregel-kobling

Velg for å endre visningen av Regler-fanen for å konfigurere tildelingsregler.

Opprett rutingsregel-kobling

Velg for å endre visningen av Regler-fanen for å konfigurere rutingsregler.

Rutingsregler

HVIS

[Ord eller fraser] Rullegardinliste

Velg ordet eller frasen fra feltnavnene som vises i registreringsskjemaet.

[Betingelse] Rullegardinliste

Velg en betingelse (for eksempel inneholder, mindre enn, eller større enn).

Tekstfelt

Skriv inn tekst for å fullføre «HVIS»-setningen.

Pluss-knapp

Klikk på Legg til-knappen for å legge til flere «HVIS»-setninger. Den første «sanne» «IF»-setningen utføres.

Minus-knapp

Velg Slett-knappen for å fjerne en «HVIS»-setning.

Tilordne DERETTER til

Kundeservicerepresentanten valgt i rullegardinlisten

Hvis du vil tilordne til en bestemt agent, skriver du inn e-postadressen eller velger Adressebok-knappen for å finne adressen.

Kø valgt i rullegardinlisten

Hvis du vil tilordne til alle køagenter, velger du Kø fra rullegardinlisten.

Adressebok-knappen

 • Klikk på Adressebok-knappen for kundeservicerepresentanten for å åpne Velg brukere-siden.

 • Klikk på Adressebok-knappen for å åpne Velg køer-siden.

Legg til ELLERS HVIS-betingelse

Knapp

Sett opp en «ELLERS HVIS»-setning ved å klikke på knappen Legg til ELLERS HVIS-betingelse.

Velg betingelsene og andre elementer, akkurat som «HVIS»-setningen, og «Tilordne DERETTER til»-setninger.

Tildelingsregler

Innstilling for ny tilordning

Ny tildeling-avmerkingsboksen

Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, kan forespørsler flyttes til andre underkøer som er angitt i tildelingsregelen, hvis gjeldende underkø ikke er tilgjengelig.

Ventetid

Hvis du angir en ventetid, kan en forespørsel tildeles på nytt til en annen underkø hvis svartiden på en forespørsel overskrider den bestemte tidsperioden.

Kønavn

Viser en liste over tilgjengelige køer som kan motta forespørsler.

Angi en allokeringsregel

Tildeling (%)

Angi en prosent (opptil 100 %) av forespørsler som kan tildeles den navngitte køen. Nettstedsadministratorer kan tildele 100 % til én kø eller dele opp tildelingen over to eller flere køer.

Totalt

En tildelingsregel må ikke være mer eller mindre enn 100 %.

Velg køalternativer

Alternativ

Beskrivelse

Velg hvilken kø som skal rutes til kundene.

Kundebehandlere

Velg antall agenter i køen.

Beskrivelse

Viser en liste over beskrivelsen av køen.

Tjeneste

Viser Webex Support-køen.

Velg knapp

Velg for å velge køen du har valgt.

Rediger kø

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Køer.

4

Velg koblingen for køen som skal redigeres, i kolonnen Navn på kø.

5

Velg fanen som tilsvarer den delen av køen som skal redigeres.

6

Utfør de nødvendige endringene, og klikk på Lagre.

Alternativer for tredjepartsruting

Du må klargjøre rutingsutløsere for et Webex-nettsted for å aktivere ruting av variabler fra tredjeparter.
1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Innstillinger.

4

Når du har konfigurert innstillingene for Rutingsutløsere, klikker du på Oppdater.

Alternativ

Beskrivelse

Aktiver ruting fra tredjepart

Merk av for dette alternativet hvis du vil tillate bruk av ruting fra tredjepart for variabler, i stedet for WebACD-ruting.

Vis alle variabler

Velg denne koblingen for å åpne et vindu som viser listen over variabler og beskrivelser for registreringsskjemaet.

Ruting-URL

Viser URL-adressen som skal utføre rutingsutløseren.

Kansellering av ruting-URL

Viser URL-adressen som skal avbryte rutingsutløseren.

Legg igjen melding-terskel

Lar brukeren definere tidsavbruddsverdien for venting på en kundeservicerepresentanten til Legg igjen en beskjed-skjemaet vises.

Send varsel-e-post om rutingsfeil til følgende mottakere

Kontroller at e-postvarsling er aktivert for rutingsfeil. Hvis den er aktivert, skriver du inn mottakernes e-postadresser atskilt med semikolon (;).

Om den personlige køen

Hver agent har en personlig kø. En agent kan gi en kunde eller klient URL-adressen til denne personlige køen, som en måte å følge opp uløste problemer på. Den personlige køen har disse funksjonene:

 • Alle personlige køer deler samme registreringsskjema.

 • Endringer i dette registreringsskjemaet påvirker alle agenter.

 • På samme måte som med andre registreringsskjemaer kan nettstedsadministratorer legge til og fjerne felt i registreringsskjemaet for personlig kø.

 • Administratoren og agenten kan ikke slette den personlige køen. Den vises alltid i listen over køer.

 • WebACD-innboksen oppretter en unik URL-adresse for hver agents personlige kø.

Rediger den personlige køen

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til delen WebACD-køer og velger Køer.

4

Velg koblingen Personlig kø i kolonnen Navn på kø.

5

Utfør de ønskede endringene i Konfigurasjon-fanen, og klikk på Lagre.

6

Velg Registreringsskjema-fanen.

7

Utfør de ønskede endringene i Registreringsskjema-fanen, og klikk på Lagre.

Alternativer i Konfigurasjon-fanen (personlig kø)


 

Nettstedsadministratorer kan ikke endre følgende alternativer:

 • Kønavn: Navnet er «Personlig kø».

 • Beskrivelse av køen: Beskrivelsen er «Personlig kø».

 • Start- og sluttid: Denne køen er tilgjengelig 24 timer i døgnet (07:30 til 07:30).

 • Tidssone: tidssonen er PST (Pacific Standard Time).

Alternativ

Beskrivelse

Køinnstillinger

Funksjoner

«VoIP: WebACD går gjennom konfigurasjonen og velger VoIP hvis dette alternativet er gjeldende.

Telefoni: WebACD går gjennom konfigurasjonen og velger VoIP hvis dette alternativet er gjeldende

 • Kundeforespørsel når økten starter»

  Velg program- eller skrivebordsdeling fra listen, og ha full kontroll eller kun visningstilgang.

 • Åpne følgende URL-adresse når økten starter

  Nettstedsadministratorer kan få WebACD til å vise et bestemt nettsted når økten starter, for å spare tid. Skriv inn URL-adressen her.

 • Start taleanrop (VoIP) automatisk for denne køen

  Start et taleanrop automatisk for denne køen.

 • Aktiver Ring meg tilbake

  Tillat at kunden kan tilbakeringes av kundestøtteagent.

Åpningstider

Åpen

Køen er forhåndsinnstilt til å godta forespørsler 24 timer i døgnet.

Åpen

Hvis alternativet «La meg angi timer» er valgt, kan nettstedsadministratorer velge bestemte dager og åpningstider.

Tidssone for køen

Chatmeldinger bruker denne tidssonen for tidsstempler.

Legg igjen melding-terskel

Legg igjen melding-skjema

Velg skjemaet som kundene skal bruke til å legge igjen en melding til teamet ditt.

Venteterskel

 • Nettstedsadministratorer kan angi hvor mange minutter det skal gå før e-postmeldingen sendes til listen over valgte agenter.

 • Den forhåndsbestemte ventetiden er 5 minutter. Nettstedsadministratorer kan angi en lengre eller kortere tidsperiode (fra 1 til 99 minutter). Lengden på den angitte tiden brukes også som intervall for tidsavbrudd.

Varslingsalternativer

Send en e-post til: Skriv inn e-postadressene for å motta varsler når en kunde sender et e-postskjema. Hvis du vil spare tid, velger du Liste over brukere-knappen og velger adressene fra en liste.

Videresending av skjema

Skriv inn e-postadressene til de som skal motta varselet. Hvis du vil spare tid, velger du Liste over brukere-knappen og velger adressene fra en liste.

Avslutningsterskel

 • Nettstedsadministratorer kan angi maksimalt antall kunder som kan vente i køen før køen avsluttes.

 • Det forhådsinnstilte antall ventende kunder er 200. Nettstedsadministratorer kan angi et større eller mindre tall (fra 50 til 999)

Utilgjengelighetsterskel

Nettstedsadministratorer kan endre brukerens utilgjengelige status hvis ingen respons mottas innen tiden som er angitt.