Yeni Kuyruk Oluşturma

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Kuyruklar öğesini seçin.

4

Şunun için yeni kuyruk oluştur: açılır listesinden, kuyruk oluşturulacak hizmeti seçin ve Oluştur'a tıklayın.

5

Yapılandırma sekmesinde, kuyruğa ad verin ve tüm diğer ayarları yapılandırın. Sayfanın alt kısmındaki İleri'ye tıklayın.

6

Kullanıcılar sekmesinde, kuyruğa kullanıcılar ekleyin veya kuyruktaki kullanıcıları kaldırın. Sayfanın alt kısmındaki İleri'ye tıklayın.

7

Giriş Formu sekmesinde, kullanıcıların hangi bilgileri sağlayacağını ve bunun zorunlu olup olmadığını belirtin. Sayfanın alt kısmındaki İleri'ye tıklayın.

8

Giriş Bağlantısı sekmesinde, kuyruk açıkken ve kapalıyken gösterilecek birer düğme seçin. Sayfanın alt kısmındaki İleri'ye tıklayın.

9

Kurallar sekmesinde, kuyruğa ilişkin kurallar belirlemek için Evet seçeneğini belirleyin. Aksi takdirde, Hayır - belki daha sonra seçeneğini belirleyin ve Son'a tıklayın.

Yapılandırma Sekmesindeki Seçenekler

Seçenek

Açıklama

Kuyruk Bilgileri

Hizmet

WebACD, sitenin Webex hizmetinin adını görüntüler.

Ad

Bu kuyruk için açıklayıcı bir ad girin. Bu ad, kuyruk listesinde görüntülenir.

Açıklama

Kuyruğun kısa bir açıklamasını girin.

Kuyruk Ayarları

Özellikler

 • Müşteriden oturum başladığında iste

  Listeden uygulama veya ekran paylaşımı, ortak tarama tam kontrolü ya da yalnızca görüntülemeyi seçin.

 • Oturum başladığında aşağıdaki URL'yi açın

  Zaman kazanmak için site yöneticileri, WebACD’nin oturum başladığında seçtikleri web sitesini göstermesini sağlayabilir. URL'yi buraya girin.

 • Bu kuyruk için sesli çağrıyı (VoIP) otomatik olarak başlat

  Bu kuyruk için otomatik olarak sesli çağrı başlatın.

 • Teknik Destek özelliklerini etkinleştir

  Bu kuyruktaki müşteriler için Sistem bilgileri, Müşteri komutları, Yeniden başlat ve Farklı kullanıcı olarak oturum aç özelliklerini dahil edin. Bu kuyruk için Yalnızca Müşteri Hizmetleri yapılandırmasını kullanmak üzere işaretini kaldırın.

Müşteri beklerken.

 • Sohbet penceresinde müşterinin kuyruk konumunu göster

  Sohbet penceresinde müşterinin kuyruktaki konumunu görüntüleyin.

 • Müşterinin sohbet penceresinde tahmini bekleme süresini göster

  Müşteri için tahmini kuyrukta bekleme süresini görüntüleyin.

Çalışma Saati

Kuyruk istekleri günde 24 saat kabul edecek şekilde önceden ayarlanır.

Şurada aç

"Saatleri belirtmeme izin ver" seçeneği belirlenirse site yöneticileri belirli günleri ve çalışma saatlerini seçebilir.

Kuyruk saat dilimi

Sohbet mesajları, zaman damgaları için bu saat dilimini kullanır.

Dağıtım İste

Dağıtım iste

Herkes: Çağrıyı almak için önceden ayarlanmış sıra yok

En Çok Boşta Olan: En uzun süre işlem yapmayan kişi sonraki isteği alır

Dönüşümlü: Çağrılar, kullanıcılara önceden ayarlanmış sıraya göre dağıtılır.

Yükseltme eşiği

Tüm kuyruk türleri için:

 • Site yöneticileri çağrı tüm aracılara sunulmadan önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlayabilir.

 • 60 saniye, geçen sürenin önceden ayarlanmış uzunluğudur. Site yöneticileri daha uzun veya kısa bir zaman dilimi (30-999 saniye arasında) girebilir.

Seçenekler

Onay kutusunu seçin: Aracıların bekleyen müşteriler listesinden belirli bir arayanı seçmesi için "Kullanıcıların kuyruktaki belirli kullanıcıları seçmesine izin ver".

Bekleme Bildirimi

Bekleme eşiği

 • Site yöneticileri, aracılara bildirim gönderilmeden (e-posta iletisi veya telefon çağrısıyla) önce müşterinin bekleyeceği dakika sayısını ayarlayabilir.

 • 2 dakika, bekleme süresinin önceden ayarlanmış uzunluğudur. Site yöneticileri daha uzun veya kısa bir zaman dilimi (1 ila 60 dakika arasında) girebilir.

Bildirim seçenekleri

E-postayı şuraya gönder: E-posta bildirimi alacak e-posta adreslerini girin. Zaman kazanmak için Kullanıcı Listesi düğmesini seçin ve listeden adresleri seçin.

İleti Bırakma Eşiği

İleti bırakma formu

Müşterilerin ileti bırakmak üzere kullanacakları formu seçin.

Bekleme eşiği

 • Site yöneticileri, e-posta iletisi seçilen aracılar listesine gönderilmeden önce geçmesi gereken dakika sayısını ayarlayabilir.

 • 5 dakika, bekleme süresinin önceden ayarlanmış uzunluğudur. Site yöneticileri daha uzun veya kısa bir zaman dilimi (1 ila 60 dakika arasında) girebilir. Ayarlanan zamanın uzunluğu zaman aşımları için de aralık olarak kullanılır.

Bildirim seçenekleri

E-postayı şuraya gönder: Müşteri e-posta formu gönderdiğinde bildirim alacak e-posta adreslerini girin. Zaman kazanmak için Kullanıcı Listesi düğmesini seçin ve listeden adresleri seçin.

Form iletme

Tamamlanan formları şuraya gönder: E-posta bildirimi alacak e-posta adreslerini girin. Zaman kazanmak için Kullanıcı Listesi düğmesini seçin ve listeden adresleri seçin.

Kapatma Eşiği

 • Site yöneticileri, kuyruk kapanmadan önce kuyrukta bekleyebilecek maksimum müşteri sayısını ayarlayabilir.

 • 200, bekleyen müşterilerin varsayılan sayısıdır. Site yöneticileri, daha büyük veya daha küçük bir sayı (50-999 arasında) girebilir.

Kullanılamaz Eşiği

 • Site yöneticileri, WebACD'nin aracıdan durumunu "Kullanılamaz" olarak ayarlamasını istemeden önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlayabilir.

 • 30 saniye, bekleme süresinin varsayılan uzunluğudur. Site yöneticileri, daha uzun veya kısa bir zaman dilimi (30-120 saniye arasında) girebilir.

Kullanıcılar Sekmesindeki Seçenekler

Bu kuyruğa atanan aracıların listesinde kullanıcı ekleyip kaldırın.

Seçenek

Açıklama

Ara

Belirli bir kullanıcıyı bulmak için kutuya e-postayı veya adı (ya da adın bir kısmını) yazın. Sonuçlar, Arama Sonuçları kutusunda görünür.

Site yöneticileri e-posta adresine göre de arama yapabilir.

Tümünü Göster

Tüm kullanıcıların adlarını görmek için Tümünü Göster'e tıklayın.

Ata >

Arama Sonuçları kutusunda bir ad seçin ve bu kullanıcıyı bu kuyruğa atanan kullanıcıların listesine eklemek için Ata > seçeneğini belirleyin.

Bir kerede birkaç ad seçmek için Ctrl + tuşlarını kullanın.

< Kaldır

Kuyruğa atandı kutusunda bir ad seçin ve bu kullanıcıyı bu kuyruğa atanan aracıların listesinden kaldırmak için < Kaldır'ı seçin.

Bir kerede birkaç ad seçmek için Ctrl + tuşlarını kullanın.

Tümünü Seç

Tüm kullanıcıları seçmek için Tümünü Seç onay kutusunu seçerek zaman kazanabilirsiniz.

Diğer seçeneği ayarla

Bu kuyruğa tüm kullanıcılara otomatik olarak atamak için Tüm kullanıcıları bu kuyruğa otomatik olarak ata onay kutusunu seçin.

Giriş Formu Sekmesindeki Seçenekler


 

İlerisini planlayın ve alanları dikkatlice seçin.

Giriş Formu sekmesinde seçilen veya eklenen alanlar, müşterilerin destek istediğinde gönderdikleri formlarda görünür. WebACD, Giriş Formu sekmesinde bu alanları sağlar:

 • Ad

 • Soyadı

 • E-posta adresi

 • Telefon numarası

WebACD; müşterinin adını, soyadını ve e-posta adresini sağlamasını gerektirir. Site yöneticileri, müşteri hakkındaki bu bilgileri (ve diğer ayrıntıları) zaten bir profilde depolamış olabilir. Müşteri hakkındaki bu bilgiler sunucuya gönderilen HTML'de sağlandıysa bu alanların gösterilmesi gerekmez, müşteriden de bunları doldurması istenmeyecektir. WebACD'ye doğru parametreleri sağlayın.

Yönlendirme istekleri için kurallar ayarlandıysa site yöneticileri bu alan adlarını daha sonra da kullanabilir. İstekleri belirli aracılara yönlendirmek için müşterinin bu formda sağladığı bilgileri temel alarak kurallar ayarlayın. Daha sonra, müşterilerin bildirdiği sorunları ve destek kuruluşunuzun üyeleri tarafından verilen yanıtları takip etmek için raporlar oluşturun.

Örnek: Destek grubunuz, Bay City Software'in müşterilerine destek verir. Oturum açma hakkındaki genel çağrıları, hesap sorunlarını, vb.'ni yönetirsiniz. Grup, yazılım paketinin kuruluş sürümünde üç hizmet hakkındaki soruları da ele alır:

 • İnsan kaynakları

 • Finans

 • Araştırma

Site yöneticileri giriş formuna, müşterinin sorunu daraltmasına yardımcı olacak alanlar ekleyebilir. WebACD'nin bu seçenekleri müşterilere nasıl görüntülediğini seçin:

 • Metin kutusunda

 • Onay kutuları olarak

 • Seçenek düğmeleri olarak

 • Açılır listede

Giriş Bağlantısı Sekmesindeki Seçenekler

Seçenek

Açıklama

Kuyruk Açıldığında gösterilecek Düğmeyi Seçin

Kuyruk açıldığında web sayfasından desteğe bağlantı oluşturmak için kullanılacak düğme stilini seçin.

Kuyruk Kapatıldığında gösterilecek Düğmeyi Seçin

Kuyruk kapatıldığında web sayfasından desteğe bağlantı oluşturmak için kullanılacak düğme stilini seçin.

HTML Kodu

Bu kodu kopyalayıp web sitesine yapıştırın. Bu kod, düğmeler için seçilen görüntüleri içerir.
 Şirketin logo veya markasının bulunduğu düğmeler kullanmak için site yöneticileri, HTML kodundaki görüntü dosyalarının referanslarını yüklenen görüntülerin adlarını kullanarak değiştirebilir.

Giriş Formuna Yeni Alanlar Ekleme

Site yöneticileri, gerekli bilgileri yakalamak için Giriş Formu'nu uyarlayabilir. Müşteriler bir ürün veya hizmette bulunan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgi sağlayabilir. Ardından ileti formları, çağrıyı almak için en donanımlı kişiye yönlendirilebilir.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Kuyruklar öğesini seçin.

4

Kuyruk Adı sütununda, düzenlenecek kuyruğun bağlantısını seçin.

5

Giriş Formu sekmesini seçin.

6

Yeni bir alan eklemek için Yeni Ekle'yi seçin.

7

Alan türünü ve diğer ayarları belirtip Kaydet'e tıklayın.

Giriş Formu Alanları

Bunu eklemek için....

Bunu yapın....

Metin kutusu

Kullanıcıların bir yanıt girmek için kullanabileceği metin kutusu (256 karaktere kadar)

Metin kutuları eklemek için:

 1. Metin Kutusu'nu seçin.

 2. Metin kutusu etiketi'nde, kutunun yanında görünen metni girin.

 3. Tür'de, metnin tek satırda mı yoksa birden fazla satırda mı görünmesi gerektiğini belirtin.

 4. Genişlik'te karakter sayısını girin.

 5. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Onay kutuları

Kullanıcıların bir veya daha fazla yanıt seçmek için kullanabileceği onay kutuları

Onay kutuları eklemek için:

 1. Onay Kutuları'nı seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Grup etiketi... seçeneğinde bir onay kutusu grubundan önce görünen metni girin.

 3. 9'dan fazla onay kutusu eklemek için Ekle'de oluşturulacak onay kutularının toplam sayısını seçin.

 4. Onay kutusu... seçeneğinin yanında onay kutusu için bir ad girin.

 5. Onay kutularını seçilmiş olarak görüntülemek için, açılır listeden Seçili'yi seçin.

 6. Forma eklenen her bir onay kutusu için 4. ve 5. Adımları tekrarlayın.

 7. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Seçenek B=düğmeler

Kullanıcıların tek bir seçenek belirlemek için kullanabileceği seçenek düğmeleri

Seçenek düğmeleri eklemek için:

 1. Seçenekler Düğmeleri'ni seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Grup etiketi... seçeneğinde bir düğme grubundan önce görünen metni girin.

 3. 9'dan fazla seçenek düğmesi eklemek için Ekle'de oluşturulacak düğmelerin toplam sayısını seçin.

 4. Seçim... seçeneğinin yanında seçenek düğmesi için bir ad girin.

 5. Varsayılan seçim'de varsayılan olarak seçilen seçimi seçin.

 6. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Açılır liste

Kullanıcıların tek bir seçenek belirlemek için kullanabileceği açılır liste

Açılır listeler eklemek için:

 1. Açılır Liste'yi seçin.

 2. Etiket... seçeneğinde bir düğme grubundan önce görünen metni girin.

 3. 9'dan fazla seçenek düğmesi eklemek için Ekle'de oluşturulacak düğmelerin toplam sayısını seçin.

 4. Seçim... seçeneğinin yanında seçenek düğmesi için bir ad girin.

 5. Varsayılan seçim'de varsayılan olarak seçilen seçimi seçin.

 6. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Giriş Formundaki Alanları Yeniden Düzenleme

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Kuyruklar öğesini seçin.

4

Kuyruk Adı sütununda, düzenlenecek kuyruğun bağlantısını seçin.

5

Giriş Formu sekmesini seçin.

6

Sırayı Değiştir’e tıklayın.

7

Sıralamayı Değiştir sayfasında, taşımak istediğiniz bir alanı seçin.

8

Alanları yeniden düzenlemek için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.

9

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Kurallar Sekmesindeki Seçenekler

Site yöneticileri, belirli bir hizmet veya özellik kümesi hakkındaki soruları yanıtlamaları için aracılar atayabilir. Örneğin, destek ekibi aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili soruları ele alır:

 • General hesap sorunları

 • İnsan kaynakları hizmeti

 • Finans hizmeti

Site yöneticileri, tüm aracıları genel hesap sorularını, seçilen aracıları insan kaynakları hizmetinizle ilgili soruları, başka bir grubu finans hizmetiyle ilgili soruları ve daha fazlasını ele almak üzere atayabilir. Müşteri isteklerini en uygun aracılara veya kuyruklara yönlendirmek için kurallar ayarlanabilir.

İki tür kural ayarlanabilir:

 • Yönlendirme kuralları: İstekleri belirli aracılara yönlendirme kuralları

 • Atama kuralları: İstekleri başka kuyruklara yönlendirme kuralları

Yönlendirme kuralları ve atama kuralları birlikte kullanılamaz; yani bir kuyruk için yönlendirme kuralı belirtilirse aynı kuyruk için atama kuralı belirtilemez.

Seçenek

Açıklama

Evet

Yeni kuyruklarda bir veya daha fazla kural eklemek için Evet'i seçin.

Hayır

Yeni kuyruklarda o anda kurallar ayarlamak istemiyorsanız Hayır'ı seçin.

Yeni Kural Oluştur

Mevcut kuyruklarda yeni bir kural eklemek için Yeni Kural Oluştur'u seçin.

Kuralı Düzenle

Mevcut kuyruklarda mevcut bir kuralı değiştirmek için Kuralı Düzenle'yi seçin.

Atama Kuralı Oluştur

Yeni atama kuralı eklemek için bunu seçin.

Yönlendirme Kurallarını Kullanma

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Kuyruklar öğesini seçin.

4

Kuyruk Adı sütununda, yönlendirme kurallarının oluşturulacağı kuyruğun bağlantısını seçin, Kurallar sekmesini seçin ve ardından Yeni Kural Oluştur’u veya mevcut bir kuyrukta düzenlenecek bir kuralı seçin.

5

İlk açılır listeden bir sözcük veya ifade seçerek EĞER ifadesi ayarlayın. Liste, giriş formunda gösterilen tüm alan adlarını içerir (örneğin, ad, soyadı, telefon numarası ve site yöneticisi tarafından oluşturulan tüm alanlar).

6

İkinci açılır listeden bir koşul seçin ve üçüncü alana metin girerek "EĞER" ifadesini tamamlayın. Daha fazla "EĞER" ifadesi eklemek için Artı düğmesine tıklayın.

7

SONRA şuna ata: ifadesini ayarlayın:

 • Belirli aracıyı atamak için e-posta adresini yazın veya adresi bulmak için adres defterini kullanın.
 • Tüm kuyruk aracılarına atamak için açılır listeden Kuyruk seçeneğini belirleyin.
8

“BAŞKA EĞER” ifadesi ayarlamak için BAŞKA EĞER koşulu ekle düğmesine tıklayıp “EĞER” ifadeleri için yaptığınız gibi koşulları ve diğer öğeleri seçin.

9

Tüm ifadeleri ve koşulları ayarlayın ve Kaydet'i seçin.

WebACD, kuyruğa atanan tüm aracılar için geçerli olan son "Başka" ifadesini sağlar.

Atama Kurallarını Kullanma

Atama kuralları, müşteri isteklerini otomatik olarak belirtilen kuyruklara atar. Bu isteklerin alınması için belirtilen kuyruklara şu ad verilir: alt kuyruklar.

Site yöneticileri, müşteri isteklerini belirli alt kuyruklara yönlendirmek için Kurallar sekmesindeki alanları kullanabilir.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Kuyruklar öğesini seçin.

4

Kuyruk Adı sütununda, yönlendirme kurallarının oluşturulacağı kuyruğun bağlantısını ve Kurallar sekmesini seçin.

5

Mevcut bir ayırma kuralını değiştirmek için Yeni Ayırma Kuralı Oluştur'u veya Düzenle'yi seçin.

6

İlk alt kuyruk kullanılamadığında bir alt kuyruktaki isteklerin başka bir alt kuyruğa yeniden ayrılmasını sağlamak için Yeniden Ayırma Tercihi'nin altındaki onay kutusunu işaretleyin.

7

Bir isteğin başka bir alt kuyruğa yeniden ayrılmadan önce alt kuyrukta bekleyebileceği dakika sayısını girin.

8

İsteklerin kullanılabilir kuyruklara atanmasını belirtin.

 • Site yöneticilerin isteklerin tümünü (%100) tek bir kuyruğa veya tüm istekleri birkaç kuyruğa ayırabilir. Örneğin, 30% to one queue, 30% ikinci bir kuyruğa ve %40'ı üçüncü bir kuyruğa.

 • Toplam atama %100 etmelidir.

9

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Kurallar Seçenekleri

Seçenek

Açıklama

Atama Kuralı Oluştur bağlantısı

Atama kurallarını ayarlamak üzere Kurallar sekmesi görünümünü değiştirmek için bunu seçin.

Yönlendirme Kuralı Oluştur bağlantısı

Yönlendirme kurallarını ayarlamak üzere Kurallar sekmesi görünümünü değiştirmek için bunu seçin.

Yönlendirme Kuralları

EĞER

[Word or Phrase] Açılır Liste

Sözcüğü veya ifadeyi giriş formunda görüntülenen alan adlarından seçin.

[Condition] Açılır Liste

Bir koşul seçin (örneğin; içerir, küçüktür veya büyüktür).

Metin Alanı

"EĞER" ifadesini tamamlamak için metin girin.

Artı Düğmesi

Daha fazla "EĞER" ifadesi eklemek için Ekle düğmesine tıklayın. İlk "doğru" "EĞER" ifadesi yürütülür.

Eksi Düğmesi

"EĞER" ifadesini kaldırmak için Sil düğmesini seçin.

SONRA şuna ata

Açılır Listede Seçilen CSR

Belirli bir aracıya atamak için e-posta adresini yazın veya adresi bulmak için Adres Defteri düğmesini seçin.

Açılır Listede Seçilen Kuyruk

Tüm kuyruk aracılarına atamak için açılır listeden Kuyruk'u seçin.

Adres Defteri Düğmesi

 • CSR için Adres Defteri düğmesine tıklayarak Kullanıcı Seçin sayfasını açın.

 • Kuyruklar için Adres Defteri düğmesine tıklayarak Kuyruk Seçin sayfasını açın.

BAŞKA EĞER koşulu ekle

Düğme

BAŞKA EĞER koşulu ekle düğmesine tıklayarak "BAŞKA EĞER" ifadesini ayarlayın.

Koşulları ve diğer öğeleri de "EĞER" ifadesi ve "SONRA şuna ata" ifadeleri gibi seçin.

Atama Kuralları

Yeniden Atama Tercihi

Yeniden Ayırma Onay Kutusu

Bu onay kutusunun seçilmesi, geçerli alt kuyruk kullanılamıyorsa isteklerin atama kuralında belirtilen diğer alt kuyruklara taşınmasını sağlar.

Bekleme Süresi

Bekleme süresinin girilmesi, istek yanıtını bekleme süresinin belirtilen zaman aralığını aşması durumunda bir isteğin başka bir alt kuyruğa yeniden ayrılmasını sağlar.

Kuyruk Adı

İstekleri almak için kullanılabilir kuyrukların listesini sağlar.

Atama kuralı belirtin

Atama (%)

Adlandırılan kuyruğa atanabilen isteklerin yüzdesini (en fazla %100) girin. Site yöneticileri, bir kuyruğa %100 atayabilir veya atamayı iki veya daha fazla kuyruğa bölebilir.

Toplam

Ayırma kuralı, %100'den daha fazla veya az bir toplama denk gelmemelidir.

Kuyruk Seçenekleri Seçin

Seçenek

Açıklama

Kuyruk

Müşterilerin yönlendirileceği kuyruğu seçin.

Aracılar

Kuyruktaki aracıların sayısını seçin.

Açıklama

Kuyruğun açıklamasını listeler.

Hizmet

Webex Support kuyruğunu listeler.

Seçin düğmesi

Belirlediğiniz kuyruğu seçmek için bunu seçin.

Bir Kuyruğu Düzenleme

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Kuyruklar öğesini seçin.

4

Kuyruk Adı sütununda, düzenlenecek kuyruğun bağlantısını seçin.

5

Kuyruğun düzenlenecek kısmına karşılık gelen sekmeyi seçin.

6

Gerekli değişiklikleri yapın ve Kaydet’e tıklayın.

Üçüncü Taraf Yönlendirme Seçenekleri

Değişkenlere yönelik üçüncü taraf yönlendirmenin etkinleştirilmesi için bir Webex sitesinde Yönlendirme Tetikleyicisi sağlanmalıdır.
1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Ayarlar öğesini seçin.

4

Yönlendirme Tetikleyicisi ayarlarını yapılandırdıktan sonra, Güncelle'ye tıklayın.

Seçenek

Açıklama

Üçüncü taraf yönlendirmeyi etkinleştir

WebACD yönlendirmesi yerine değişkenlerin üçüncü taraf yönlendirmesine izin vermek için bunu işaretleyin.

Tüm Değişkenleri Görüntüle

Giriş formuna yönelik değişkenlerin ve açıklamaların bağlantısını gösteren bir pencere açmak için bu bağlantıyı seçin.

Yönlendirme URL'si

Yönlendirme tetikleme gerçekleştirmek için URL'yi listeler.

Yönlendirme İptal URL'si

Yönlendirme tetiklemeyi iptal etmek için URL'yi listeler.

İleti bırakma eşiği

Kullanıcının, ileti bırakma formunun gösterilmesi için CSR'yi beklerken bir zaman aşımı değeri tanımlamasını sağlar.

Yönlendirme hatalarının bildirim e-postasını aşağıdaki alıcılara gönder

Yönlendirme hataları için e-posta bildirimini etkinleştirmek üzere bunu işaretleyin. Etkinleştirilirse noktalı işaretlerle (;) ayırarak alıcı e-posta adreslerini girin.

Kişisel Kuyruk Hakkında

Her aracının kişisel bir kuyruğu vardır. Aracı, bir müşteriye veya istemciye çözülmemiş sorunları takip etmesi için bu kişisel kuyruğun URL'sini verebilir. Kişisel kuyruk şu özelliklere sahiptir:

 • Tüm kişisel kuyruklar aynı giriş formunu paylaşır.

 • Bu giriş formunda yapılan değişiklikler tüm aracıları etkiler.

 • Diğer giriş formlarında olduğu gibi, site yöneticileri kişisel kuyruk giriş formuna alan ekleyebilir ve formdan alan kaldırabilir.

 • Yönetici ve aracı kişisel kuyruğu silemez. Her zaman kuyrukların listesinde görünür.

 • WebACD Gelen Kutusu, her aracının kişisel kuyruğu için dinamik olarak benzersiz bir URL oluşturur.

Kişisel Kuyruğu Düzenleme

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında WebACD Kuyrukları bölümüne gidin ve Kuyruklar öğesini seçin.

4

Kuyruk Adı sütununda Kişisel Kuyruk bağlantısını seçin.

5

Yapılandırma sekmesinde, istediğiniz değişiklikleri yapıp Kaydet'e tıklayın.

6

Giriş Formu sekmesini seçin.

7

Giriş Formu sekmesinde, istediğiniz değişiklikleri yapıp Kaydet'e tıklayın.

Yapılandırma Sekmesindeki Seçenekler (Kişisel Kuyruk)


 

Site yöneticileri aşağıdaki seçenekleri değiştiremez:

 • Kuyruk adı: Ad "Kişisel Kuyruk"tur.

 • Kuyruk açıklaması: Açıklama "Kişisel Kuyruk"tur.

 • Başlangıç ve bitiş saatleri: Bu kuyruk günde 24 saat kullanılabilir (7:30 - 7:30).

 • Saat dilimi: saat dilimi Pasifik Standart Saatidir.

Seçenek

Açıklama

Kuyruk Ayarları

Özellikler

"VoIP: WebACD yapılandırmayı inceler ve bu seçenek kullanılabiliyorsa VoIP'yi seçer.

Telefon: WebACD yapılandırmayı inceler ve bu seçenek kullanılabiliyorsa VoIP'yi seçer

 • Müşteriden oturum başladığında iste:

  Listeden uygulama veya masaüstü paylaşımı, ortak tarama tam kontrolü ya da yalnızca görüntülemeyi seçin.

 • Oturum başladığında aşağıdaki URL'yi açın

  Zaman kazanmak için site yöneticileri, WebACD’nin oturum başladığında belirlenmiş bir web sitesini göstermesini sağlayabilir. URL'yi buraya girin.

 • Bu kuyruk için sesli çağrıyı (VoIP) otomatik olarak başlat

  Bu kuyruk için otomatik olarak sesli çağrı başlatın.

 • Beni Geri Arayı Etkinleştir

  Müşterinin destek temsilcisi tarafından geri aranabilmesine izin verin.

Çalışma Saati

Kuyruk istekleri günde 24 saat kabul edecek şekilde önceden ayarlanır.

Şurada aç

"Saatleri belirtmeme izin ver" seçeneği belirlenirse site yöneticileri belirli günleri ve çalışma saatlerini seçebilir.

Kuyruk saat dilimi

Sohbet mesajları, zaman damgaları için bu saat dilimini kullanır.

İleti Bırakma Eşiği

İleti bırakma formu

Müşterilerin ekibinize ileti bırakmak için kullanacakları formu seçin.

Bekleme eşiği

 • Site yöneticileri, e-posta iletisi seçilen aracılar listesine gönderilmeden önce geçmesi gereken dakika sayısını ayarlayabilir.

 • 5 dakika, bekleme süresinin önceden ayarlanmış uzunluğudur. Site yöneticileri, daha uzun veya kısa bir zaman dilimi (1-99 dakika arasında) girebilir. Ayarladığınız zamanın uzunluğu zaman aşımları için de aralık olarak kullanılır.

Bildirim seçenekleri

E-postayı şuraya gönder: Müşteri e-posta formu gönderdiğinde bildirim almak için e-posta adreslerini girin. Zaman kazanmak için Kullanıcı Listesi düğmesini seçin ve listeden adresleri seçin.

Form iletme

E-posta bildirimi alacak kişilerin e-posta adreslerini girin. Zaman kazanmak için Kullanıcı Listesi düğmesini seçin ve listeden adresleri seçin.

Kapatma Eşiği

 • Site yöneticileri, kuyruk kapanmadan önce kuyrukta bekleyebilecek maksimum müşteri sayısını ayarlayabilir.

 • 200, bekleyen müşterilerin önceden ayarlanmış sayısıdır. Site yöneticileri, daha büyük veya daha küçük bir sayı (50-999 dakika arasında) girebilir

Kullanılamaz Eşiği

Site yöneticileri, belirtilen süre içerisinde hiç yanıt alınmazsa kullanıcı kullanılamaz durumunu değiştirebilir.