Andre personer kan ikke høre deg på Cisco hode telefonene 520-serien eller Cisco hode telefon 530-serien

Problem

Du kan ikke bli hørt når du bruker Cisco hode telefonene 520-serien eller Cisco hode telefon 530-serien.

Løsninger

 • Sjekk at mikrofonen ikke er dempet. Trykk på Demp-knappen på kontrolleren eller de trådløse hodetelefonene for å aktivere eller deaktivere demping av mikrofonen. Når du er dempet i en samtale, lyser Demp på kontrolleren eller LED-lampen på basen rødt.

  Cisco hode telefon 531-og 532-kontroller
 • Sjekk at mikrofonbøylen har blitt senket. For å oppnå optimal lyd bør avstanden mellom hodetelefonmikrofonen og munnen ikke være større enn 2,5 cm (1 tomme).

 • Sjekk at headsettene er riktig koblet til den aktuelle ringeenheten.

 • Kontroller at anropsenheten registrerer headsettene Gå til Cisco.com for å få hjelp med din bestemte Cisco-enhet.

Andre personer kan ikke høre deg på Cisco hode telefonene 560-serien

Problem

Du kan ikke bli hørt når du bruker Ciscos hode 560-serien.

Løsninger

 • Sjekk at mikrofonen ikke er dempet. Trykk på Demp -knappenpå de trådløse hode telefonene for å dempe og fjerne dempingen av mikrofonen. Når du dempes under en samtale, lyser LED-indikatoren for samtaler på basen rødt.

  Knappen Cisco hode telefoner 561 og 562 Demp
 • Sjekk at mikrofonbøylen har blitt senket. For å oppnå optimal lyd bør avstanden mellom hodetelefonmikrofonen og munnen ikke være større enn 2,5 cm (1 tomme).

 • Kontroller at enheten registrerer hodetelefonene. Se Cisco-enhetsdokumentasjonen for mer informasjon.

 • Sjekk at basen er riktig koblet til den aktuelle enheten. Sjekk at forbindelsen til og fra basen er sikker.

 • Sjekk at du ikke tar headsettene for langt bort fra basen.

 • Påse at den ønskede anropskilden er valgt på basen.