Partneradministratorer kan bruke avanserte merkevaretilpasninger for å tilpasse hvordan Webex-appen ser ut for kundeorganisasjonene som partneren administrerer. Partneradministratorer kan tilpasse følgende innstillinger for å sikre at Webex-appen gjenspeiler firmaets merkevare og identitet:

 • Firmalogoer

 • Unike fargevalg for lys modus eller mørk modus

 • Tilpassede nettadresser for støtte

Som standard blir merkevarebygging på partnernivå brukt på alle kundeorganisasjoner som partneren administrerer. Du har også muligheten til å spesifisere om kundeadministratorer kan overstyre innstillingene dine for sin egen organisasjon.


Partner Hub viser for øyeblikket to merkevarekategorier: Grunnleggende tilpasning og Avansert tilpasning. Du kan bare konfigurere ett av alternativene – ikke begge. De avanserte tilpasningsinnstillingene anbefales da de gir et bredere spekter av tilpasninger.

Oversikt over avansert merkevarekonfigurasjon

Avanserte merkevareinnstillinger kan brukes i følgende sammenhenger, med hver kontekstinnstilling merkevarebygging for forskjellige brukergrupper:

 • Bare partnerorganisasjon – Gjelder bare for brukere i partnerorganisasjon (organisasjonen med tittelen «Min organisasjon» i Partner Hub).

 • Merkevarebygging på partnernivå (alle kunder) – Angir standard merkevarebygging for alle kunder som arver partnerens merkevarebygging.

 • Partnerdefinert merkevarebygging (for enkelt kunde) – Angir om nødvendig merkevarebygging for én enkelt kunde. Overstyrer standardinnstillinger på partnernivå.

 • Customer Branding – Kundeadministratorer kan overstyre Partner Branding bare hvis partneradministratoren aktiverer dette alternativet.

Anbefalt konfigurasjonsrekkefølge

Følgende er den anbefalte rekkefølgen for å bruke merkevarebygging til kundeorganisasjoner:

 1. Partnerdefinert merkevarebygging (for enkelt kunde) – Hvis du vil definere unike innstillinger for en enkelt kundeorganisasjon, konfigurer merkevarebygging for den kunden før du angir standardinnstillinger på partnernivå.

 2. Merkevarebygging på partnernivå (alle kunder) – Konfigurer merkevarebygging på partnernivå som gjelder som standard merkevarebygging for alle kundeorganisasjoner.

 3. Kundemerkevarebygging – Hvis partneradministrator aktiverer overstyringsalternativet, kan kundeadministratorer bruke merkevarebygging til sin egen organisasjon og overstyre partnerinnstillinger.

Merkevarebygging for partnerens egen organisasjon brukes separat fra innstillinger for kundeorganisasjoner og trenger ikke følge denne rekkefølgen.

Konfigurer avansert merkevarebygging

Partneradministratorer kan bruke denne prosedyren til å konfigurere avanserte merkevareinnstillinger som gjelder enten for kundeorganisasjoner som partneren administrerer eller for partnerorganisasjonen selv.

Merk at merkevarebygging for partnerens egen organisasjon (organisasjonen med tittelen "Min organisasjon" i Partner Hub) må konfigureres separat fra merkevarebygging som blir brukt på kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

Før du starter


Hvis du har noen kundeorganisasjoner der du ønsker å bruke unike merkevarebyggingsinnstillinger og andre som vil bruke merkevarebygging på partnernivå, konfigurer merkevarebygging for de enkelte kundeorganisasjonene før du konfigurerer merkevarebygging på partnernivå (for alle kundeorganisasjoner).

1

Logg på Partner Hub og fullfør ett av følgende trinn, avhengig av gruppen du vil bruke innstillingene på:

 • For merkevarebygging på partnernivå (for alle kunder) – klikk på Innstillinger.
 • For partnerdefinert merkevarebygging (for en enkelt kunde) – Start visningen Kunde for den organisasjonen og klikk på Organisasjonsinnstillinger.
 • Bare for partnerorganisasjon – Start visning for «Min organisasjon» og klikk på Organisasjonsinnstillinger.
2

Under Merkevarebygging velger du fanen Avansert tilpasning og klikker på Tilpass merkevarebygging for å konfigurere innstillingene.

3

Rediger følgende innstillinger på fanen Generelt:

 • Merkevarebygging – Angi et merkenavn. Navnet du skriver inn blir en del av tilbudsnavnet på Om-siden (for eksempel "Acme på Cisco Webex").
 • Synlighet i mørk modus – Aktiver denne bryteren hvis du vil at brukere skal kunne bruke mørk modus. Ellers er bare lysmodus tilgjengelig for brukere.
4

På fanen Logoer legger du til logoene du vil bruke for lys modus og mørk modus.

5

På fanen Farger skriver du inn de heksadesimale fargeskjemaene du vil bruke for lys modus og mørk modus. Du kan legge inn et eget fargeskjema for hver modus.

Bildet kartlegger hvordan hver fargeinnstilling blir brukt på Webex-appen. Du kan bruke bryteren og fanene for å bytte bildet mellom lysmodus og mørk modus på forskjellige plattformer (for eksempel Windows, iOS, Android). Hvis du vil ha et detaljert sammendrag av innstillingene, kan du se Merkevarebygging for brukere.

6

På fanen Støttekoblinger skriver du inn de tilpassede nettadressene du vil bruke for ulike juridiske ansvarsfraskrivelser og glemte passord.

7

På fanen Ansvarsfraskrivelse for nødanrop, konfigurer innstillinger for ansvarsfraskrivelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer ansvarsfraskrivelsen, se Ansvarsfraskrivelse for nødanrop.

8

Klikk på Publiser endringer.

Den nye merkevarebyggingen er ikke umiddelbart synlig for brukere hvis organisasjoner er i forskjellige datasentre enn din partnerorganisasjon. Det er en daglig oppdatering på tvers av datasentrene, slik at merkevarebyggingen kan ta opptil 24 timer å spre seg til alle brukere.
9

Valgfritt. Merk av for Gjør det mulig for alle kunder (denne kunden) å bruke sin egen logo og farge hvis du vil la kundeadministratorer overstyre innstillingene dine (standarden er ikke merket).

10

Gjenta prosedyren hvis du vil konfigurere avansert merkevarebygging for et av de andre alternativene som er skissert i trinn 1.


 • Logoen din legges til både i navigasjonslinjen og i vinduet Om i Webex på skrivebordet. Logoer vises ikke for verken mobil- eller nettbrettapplikasjoner.

 • Klikk på Tilbakestill til standard merkevarebygging for å gå tilbake til standard innstillinger for merkevarebygging. For partneradministratorer som konfigurerer merkevarebygging på partnernivå for kundeorganisasjoner, tilbakestiller denne knappen merkevarebygging til Ciscos standardinnstillinger. For kundeadministratorer returnerer knappen merkevarebygging til bradinginnstillinger på partnernivå.

 • Knappen Tilbakestill til standard merkevarebygging er ikke tilgjengelig for partneradministratorer når de konfigurerer merkevarebygging som gjelder partnerorganisasjonen.

 • Merkevarebygging på partnernivå brukes kun på kundeorganisasjoner som partneren administrerer. Partner merkevarebygging blir ikke brukt på partnerorganisasjonen selv, med tittelen "Min organisasjon" i Partner Hub.

 • Hvis du deaktiverer kundemerkevarebygging helt, ser ikke kundeadministratorer delen Merkevarebygging i organisasjonsinnstillingene.

 • Webex kun for Cisco BroadWorks. Fanen Farger inneholder flere knapper: Pålogging (for brukeraktiveringsportalen) og E-post (for e-postpålogging). Dette alternativet må imidlertid slås på av Cisco TAC, ellers vises ikke disse innstillingene.

Regler for kundearv av Partner Branding

Som partneradministrator må du bestemme om du vil at kundeadministratorer skal kunne overstyre merkevareinnstillingene dine og legge til sine egne logoer og farger. Følgende betingelser gjelder:

 • Som standard arver kundeorganisasjoner merkevarebygging på partnernivå som standard innstillinger for merkevarebygging.

 • Når unike merkevareinnstillinger er brukt på en spesifikk kundeorganisasjon (enten av en kundeadministrator eller av en partneradministrator), brytes forholdet. Eventuelle ytterligere redigeringer av merkevarebygging på partnernivå har ingen effekt på merkevareinnstillingene for kundeorganisasjonen.

 • For å tilbakestille en kundeorganisasjons merkevarebygging til standarder for merkevarebygging på partnernivå, må en partneradministrator eller kundeadministrator åpne innstillingene for avansert merkevarebygging for den kundeorganisasjonen og klikke på Tilbakestill til standard merkevarebygging.

Innstillinger for merkevaretilgang for administratorer

Tabellen nedenfor viser tilgangsnivået som partneradministratorer og kundeorganisasjonsadministratorer må redigere eller vise merkevareinnstillinger. Det er tre tilgangsnivåer: Redigerbar, Skrivebeskyttet og Ikke synlig (kan ikke lese eller redigere innstillinger).

For kundeorganisasjonsadministratorer avhenger redigeringstilgang av om partneradministratoren gir denne kundeorganisasjonen muligheten til å overstyre Partner Branding. Følgende innstillinger avgjør om overstyringen er aktivert:

 • Gjør det mulig for alle kunder å bruke sin egen logo og farge – Konfigurert av partneradministrator i merkevarebyggingsinnstillinger på partnernivå. Når den er aktivert, kan kundeadministratorer ved alle kundeorganisasjoner som arver merkevarebyggingsstandardene på partnernivå overstyre partnerinnstillingene. Som standard gjelder denne innstillingen for alle kundeorganisasjoner partneren administrerer med mindre en unik merkevarekonfigurasjon er brukt på den spesifikke organisasjonen).


  Denne innstillingen eksisterer separat for grunnleggende og avansert tilpasning. Grunninnstillingen gjelder bare for kundeorganisasjoner som er tildelt Basic Branding, mens den avanserte innstillingen gjelder kun for kundeorganisasjoner som er tildelt avansert tilpasning.
 • Gjør det mulig for denne kunden å bruke sin egen logo og farge – Konfigurert av partneradministrator i merkevareinnstillingene for en bestemt kundeorganisasjon. Når dette alternativet er merket av, kan kundeadministratorer for denne kundeorganisasjonen overstyre den partnerdefinerte innstillingen.

Tabell 1. Administratortilgang til å redigere innstillinger

Administrator

Grunnleggende tilpasning (logo + primærfarge)

Avansert tilpasning

Generelt-fanen

Logofane

Farger-fanen

Støttekoblinger

Ansvarsfraskrivelse for nødanrop

Partneradministrator (viser egen organisasjon)

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Partneradministrator (viser kundeorganisasjon fra partnerportal)

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Kundeadministrator (viser egen organisasjon når merkevareoverstyring er På for den organisasjonen).

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Redigerbar

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Kundeadministrator (viser egen organisasjon når merkevareoverstyring er deaktivert for den organisasjonen).

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Kundeadministrator (når organisasjonen ikke er tilordnet en partner)

Ikke synlig

Ikke synlig

Ikke synlig

Ikke synlig

Ikke synlig

Ikke synlig


Webex kun for Cisco BroadWorks. Fargetilpasningene for avanserte tilpasninger for pålogging og e-post-vinduer er bare tilgjengelige hvis de er slått på av Cisco TAC. Etter at de er slått på, er administratortilgangen den samme som i fanen Farger i tabellen ovenfor.

Merkevarebyggingsresultater for brukere

Liste over kontroller som kan merkes av partnere

Tabell 2. Partnermerkebare kontroller som brukere ser i Webex

Bildets referansenummer

Innstillingsnavn

Bane til innstillingen i Partner Hub

Valg av logo

Denne innstillingen gjelder bare for Webex på stasjonære datamaskiner. Det påvirker Om-siden og menylinjen:

 • Bruke standard Cisco-logoer

 • Bruke din egen logo

Innstillinger > Merkevarebygging > Grunnleggende tilpasning

Egendefinert farge i Webex-appen

Innstillinger > Merkevarebygging > Grunnleggende tilpasning

Merkevarebygging

Navnet du skriver inn blir en del av tilbudsnavnet på Om-siden, for eksempel "Acme på Cisco Webex"

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Generelt

Synlighet i mørk modus

Denne bryteren gir brukerne muligheten til å distribuere Webex-appen i mørk modus eller lys modus (standard er lys modus).

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Generelt

Logo for lys modus

Logo for mørk modus

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Logoer

A1

Primærfarge

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Farger

A4

Knapper


 
Denne kontrollen gjelder bare primære knapper som Legg til og Lagre.

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Farger

A2

Navigasjonsikoner (aktiv)

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Farger

A3

Navigasjonsmerker

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Farger

A5

Koble til en enhet (tilkoblet)

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Farger

A6

Hyperkoblinger / nytt banner

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Farger

A7

Indikatorer

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Farger

Figur 1. Eksempel på skrivebordsfargepalett
Skjermbilde av merkevarebygging-skrivebordsappen
Figur 2. Eksempel på nettbrett og mobilpalett
Skjermbilder av merkevaretabell og mobilapper
Tabell 3. Partnermerkebare lenker som brukere ser i Webex

Bildets referansenummer

Innstillingsnavn

Bane til innstillingen i Partner Hub

1

Tjenestevilkår

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Støttekoblinger

2

Personvernerklæring

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Støttekoblinger

3

Merknader og fraskrivningserklæringer

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Støttekoblinger

4

Tredjepartslisenser og merknader

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Støttekoblinger

Tilbakestill passord

 • Du kan tilpasse en Tilbakestill passord-kobling bare når BroadWorks-autentisering brukes. Koblingen vises i brukeraktiveringsportalen og på påloggingsskjermen for Webex-appen.

 • URL-en må oppgis http://<some-url> eller https://<some-url> format.

 • Hvis du velger BroadWorks-autentisering, men ikke konfigurerer en Tilbakestill passord-kobling i merkevareinnstillingene, vises ikke tilbakestillingskoblingen for brukerne.

 • Partnere er ansvarlige for å sette opp sin egen mekanisme for tilbakestilling av passord på nettadressen de spesifiserer.


 
Hvis du bruker Webex-autentisering, går den glemte passordlenken som brukere ser, til Webex-URLen for glemte passord. Det er ingen mulighet for å tilpasse denne nettadressen.

Innstillinger > Merkevarebygging > Avansert tilpasning > Vis merkevarebygging > Støttekoblinger

5

Send tilbakemelding (fra Om-vinduet)


 
Denne innstillingen vises også ved å velge Hjelp > Webex Hjelp fra verktøylinjen.

Innstillinger > Tilpass støtteinformasjon > Kontakt støtte

6

(?)-ikonet


 
Denne innstillingen vises også ved å velge Hjelp > Send tilbakemelding fra verktøylinjen.

Innstillinger > Tilpass støtteinformasjon > Hjelpeside

Figur 3. De tilpassbare "Fineprint"-koblingene og den tilpassede problemrapportkoblingen på Om-siden
Om-siden på Webex Teams
Figur 4. Den tilpassbare hjelpekoblingen nederst på sidemenyen

Merkevarekonflikter

Hvis det eksisterer en merkevarekonflikt, viser vi bare Cisco-merkevaren i Webex-appen. Merkevarekonflikter oppstår når to partnere, som begge har satt opp merkevarebygging, leverer ikke-motstridende tjenester til samme kundeorganisasjon. For eksempel tilordner én partner Webex Calling til en kundeorganisasjon mens en annen partner tildeler Webex for BroadWorks-tjenester til samme kundeorganisasjon. Begge partnerne kan åpne en TAC-sak for å finne ut hvilken partnermerking som gjelder. Vær også oppmerksom på at hvis bare én av de to partnerne har konfigurert merkevarebygging, eksisterer det ingen merkevarekonflikt.

Legg til hjelpeside og tilbakemeldings-URLer

Partneradministratorer kan bruke denne prosedyren til å tilordne tilpassede hjelpenettsteder og tilbakemeldings-URLer som starter når brukere klikker på de riktige alternativene fra Webex-appen:

 • Hjelpe-URL – Starter når en bruker klikker på (?)-ikonet eller når brukeren velger Hjelp > Webex-hjelp fra verktøylinjen.

 • Tilbakemeldings-URL – starter når en bruker klikker på Send tilbakemelding fra vinduet Om eller når en bruker velger Hjelp > Send tilbakemelding fra verktøylinjen.

1

Logg på Partner Hub og fullfør ett av følgende alternativer, avhengig av hvilket sett med brukere som vil bruke disse innstillingene:

 • Bare partnerorganisasjon – Start visning for «Min organisasjon» og klikk på Organisasjonsinnstillinger.
 • Partnernivå (standardinnstillinger for alle kunder som partneren administrerer) – Klikk på Innstillinger.
 • Spesifikk kunde (overstyrer standardinnstillinger på partnernivå) – Start visningen Kunde for den kunden og klikk på Organisasjonsinnstillinger.
2

Under Tilpass brukerstøtteinformasjon skriver du inn kontaktinformasjon for brukerstøtte:

 1. For problemrapportnettadressen, skriv inn tilbakemeldingsnettadressen som starter når brukere klikker på Send tilbakemelding fra Webex-appen.

 2. Skriv inn eventuell tilleggsstøtteinformasjon (for eksempel telefonnumre eller e-postadresser). Merk at denne informasjonen vises på møtesiden i stedet for på Webex-appen.

 3. Klikk på Lagre.

3

Angi nettadressen til hjelpenettstedet og klikk på Lagre.

4

Gjenta denne prosedyren for å tilordne disse innstillingene til et av de andre settene med brukere fra trinn 1.

Relaterte merkevareartikler

Følgende artikler er relatert til merkevarekonfigurasjonen i denne artikkelen:

 • Ansvarsfraskrivelse for nødanrop—Partneradministratorer kan bruke denne artikkelen til å konfigurere ansvarsfraskrivelse for nødanrop.

 • Legg til firmaets merkevarebygging til Webex – Kundeadministratorer kan bruke denne artikkelen til å konfigurere merkevarebygging for sine egne kundeorganisasjoner. Partneradministratoren må ha aktivert dette alternativet for kundeadministratoren. Ellers kan ikke kundeadministratoren overstyre standarder for partnermerkevarebygging.

Versjonshistorikk

Tabellen nedenfor oppsummerer nylige oppdateringer av denne artikkelen.

Dato

Beskrivelse av oppdatering

25. april 2022

Oppdatert beskrivelse rundt Tilbakestill passord i Branding Outcomes for Users for å klargjøre kravene.

30. mars 2022

Oppdaterte skjermbilder.

I prosedyren Konfigurer avansert merkevarebygging la du til en kobling som peker til listen over kontroller som kan merkes av partnere.

I Merkevareresultater for brukere la du til merknad under Knapper og brukte en mindre redigering på etiketten Koble til en enhet (tilkoblet).

18. mars 2022

Lagt til kort introduksjon for å forbedre brukervennligheten til søkeresultatene.

11. mars 2022

Korrigerte kontrollnavn i tabellen Partner merkevarekontroller som brukere ser i Webex.

1. mars 2022

Lagt til versjonshistorikk

23. februar 2022

Reviderte prosedyrer for å tilpasse hjelpe- og tilbakemeldings-URLer for å gjenspeile endringer i GUI.