Om bruk av sporingskoder


Hvis du ikke ser sporingskoder i Control Hub, kan du kontakte leder for kundesuksess (CSM).

Sporingskoder er alfanumeriske koder som identifiserer brukerkategorier på et Webex-nettsted. Med sporingskoder kan du analysere bruk etter ulike grupper i en organisasjon, for eksempel etter Avdeling eller Divisjon. Sporingskoder vises som en del av brukerinformasjonen i bruksrapporter, som du kan få tak i for Webex-nettstedet. Du kan bruke dataene i disse rapportene til kostnadsregnskap eller andre interne faktureringsprosesser.

Du kan kreve at brukere gjør ett eller flere av følgende:

 • Oppgi en kodeverdi i brukerprofilene når de registrerer seg for en konto.

 • Angi en kodeverdi når de planlegger en hendelse, et møte eller en økt.

 • Velge en kodeverdi fra en liste over verdier du angir.

  Du kan opprette en liste over kodeverdier via én av følgende metoder:

  • Skriv inn listen over kodeverdier.

  • Importer listen over kodeverdier fra en kommadelt fil (CSV) du oppretter.

Du kan også angi kodeverdier i en brukerprofil når du legger til eller redigerer en brukerkonto i Control Hub. Dermed trenger ikke brukere å skrive inn eller velge kodeverdier for profilene sine, eller når de planlegger hendelser, møter eller økter.


Hvis du fullførte prosedyren for nettstedskobling, må du administrere sporingskoder for nettstedet i Webex-nettstedsadministrasjon.

Angi sporingskoder

Nettstedsadministratorer kan angi sporingskoder som sporer bruken av Webex-nettstedet. Sporingskoder kan for eksempel angis som Prosjekt, Divisjon og Avdeling.

De angitte sporingskodeetikettene, eller gruppenavnene, kan vises på alle følgende sider på et Webex-nettsted:

 • Min profil-siden: En side som inneholder personlige opplysninger om hver bruker som har en konto. En bruker kan vedlikeholde personlige opplysninger på denne siden.

 • Planlegge et møte-siden: (Webex Meetings) Sidene der brukere oppgir informasjon når de planlegger et møte.

 • Planlegg opplæringsøkt-siden: (Webex Training) Siden der brukere oppgir informasjon når de planlegger en treningsøkt.

 • Planlegg en hendelse-siden: (Webex Events) Siden der brukere oppgir informasjon når de planlegger en hendelse.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester og velger Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Sporingskoder.

4

Skriv inn etiketten eller gruppenavnet for den nye sporingskoden i kolonnen Sporingskodegruppe.

Du kan for eksempel angi Region eller Avdeling.

5

Velg et alternativ for hvordan brukere kan angi en kodeverdi, for eksempel skrive inn tekst eller velge fra en liste over alternativer du angir, i kolonnen Inndatamodus.

6

Hvis du vil kreve at brukerne velger en sporingskode fra en liste over verdier du angir, må du gjøre ett av følgende:

 • Hvis du vil opprette en liste over kodeverdier ved å skrive dem inn, klikker du på Legg til / rediger for å åpne siden Liste over sporingskoder. Deretter skriver du inn kodeverdiene manuelt. Under Region kan du skrive inn Vest eller California. Under Avdeling kan du angi Salg eller Ingeniørarbeid.
 • Hvis du vil opprette en liste over kodeverdier ved å importere dem fra en CSV-fil (kommadelte verdier) som inneholder kodeverdiene, kan du klikke på Legg til satsvis.
7

Angi om sporingskoden er obligatorisk og skal vises i brukerprofiler i Vertsprofil-kolonnen.

8

Angi tjenestene der sporingskoder skal vises i rullegardinlisten under planleggingen, i kolonnen Planlegg/start side til, og angi om sporingskoden er Valgfri, Obligatorisk eller Ikke brukt. Hvis Valgfritt er valgt, kan verten velge en annen sporingskodeverdi.

9

Gjenta trinn 4 til 8 for å legge til flere sporingskoder, og klikk påOppdater.

Angi sporingskoder for en bruker

Du kan også angi sporingskoder for å spore en enkeltbrukers eller en avdelings bruk av et Webex-nettsted.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil angi sporingskoder for.

2

Gå til Tjenester-delen i panelet som åpnes til høyre, og velg Møte.

3

Velg Webex-nettstedet du vil spore bruken av, under Webex Meeting-nettsteder.

4

Velg koblingen Avanserte brukerinnstillinger og sporingskoder.

5

Gå til Sporingskoder på siden Avanserte brukerinnstillinger, og angi brukerens sporingskoder, for eksempel Vest for region og Salg for avdeling.

6

Klikk på Oppdater, og velg OK.

Administrere flere sporingskoder samtidig

Du kan administrere flere sporingskodeverdier for brukere ved å laste ned og redigere en CSV-fil i et CSV-redigeringsprogram, for eksempel Microsoft Excel, og deretter importere filen til Control Hub på nytt.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil redigere sporingskodeverdiene for, og velg Bulkadministrasjon under Lisenser og brukere.

3

Klikk på Eksporter i vinduet Endre brukerattributter i grupper for å eksportere en CSV-fil som inneholder brukerattributtene du kan bruke til å bulkadministrere sporingskoder.

4

Når filen er ferdig eksportert, velger du Eksporter resultater under Lisenser og brukere, og velger deretter Last ned.

5

Åpne filen i et CSV-redigeringsprogram, administrer sporingskodene for brukerne, og lagre deretter CSV-filen.

6

Gå til Lisenser og brukere, og velg Bulkadministrasjon under Brukere.

7

Importer CSV-filen ved å klikke på Importer i vinduet Endre brukerattributter i grupper og velg filen, eller dra filen inn i vinduet.

Importere sporingskodeverdier

Hvis du har angitt sporingskodeetiketter, kan du importere sporingskodeverdier i stedet for å skrive inn verdiene på siden Liste over sporingskoder. Hvis du vil bruke denne prosessen, må du først opprette en CSV-fil (kommadelte verdier) som inneholder sporingskodeverdiene.

Dette alternativet er nyttig hvis organisasjonen bruker mange sporingskoder, og du ønsker å opprettholde en liste utenfor Control Hub.


 • Control Hub kan ikke legge til verdier som er angitt feil i listen. I så fall genereres det en liste over oppføringer for verdiene den ikke kunne legge til, inkludert årsaken til hver feil. Du kan laste ned en fil som inneholder disse oppføringene til datamaskinen din for referanse eller for å korrigere feilene direkte i filene.

 • Du kan rette feil direkte i filen som er opprettet for deg. Kontroller at du sletter den siste kolonnen, kalt Kommentarer, før du laster opp filen for å opprette de gjenværende kodeverdiene.

 • Når du har lastet opp en CSV-fil, kan du redigere verdier individuelt på siden Liste over sporingskoder. Eller du kan ta kontakt med Webex-kontoadministratoren din for å få hjelp.