Om användning av spårningskoder


Om du inte ser spårningskoder i Control Hub kontaktar du din Kundframgångschef (CSM).

Spårningskoder är alfanumeriska koder som identifierar användarkategorier på en Webex-webbplats. Med spårningskoder kan du analysera användningen hos flera grupper inom en organisation, till exempel efter Avdelning eller Område. Spårningskoder visas som en del av användarinformationen i användarrapporter och du kan erhålla dessa för din Webex-webbplats. Du kan använda uppgifterna i dessa rapporter för kostnadskalkyler eller andra interna faktureringsprocesser.

Du kan kräva att användare gör ett eller fler av följande:

 • Uppger ett kodvärde i sina användarprofiler när de registrerar sig för ett konto.

 • Uppger ett kodvärde vid schemaläggning av en händelse, ett möte eller en session.

 • Väljer ett kodvärde i listan över värden som du har angett.

  Du kan skapa en lista över kodvärden med någon av följande metoder:

  • Skriv ned listan med kodvärden.

  • Importera listan med kodvärden från en fil med kommaseparerade värden (CSV) som du har skapat.

Alternativt kan du ange kod värden i en användares profil när du lägger till eller redigerar en användarkonto i Control Hub. Därför behöver användare inte ange eller välja kodvärden för sina profiler när de schemalägger händelser, möten eller sessioner.


Om du har slutfört webbplats länkningenska du Hantera spårningskoder för din webbplats i Webex Webbplatsadministration.

Ange spårningskoder

Webbplats administratörer kan ange spårningskoder att spåra användningen av din Webex-webbplats. Spårningskoder kan till exempel anges som ett projekt, en division och en avdelning.

De angivna spårnings koderna, eller grupp namnen, kan visas på någon av följande sidor på en Webex-webbplats:

 • Sidan Min profil: En sida som innehåller personlig information om alla användare som har ett konto. En användare kan ange personlig information på den här sidan.

 • Schemalägga en Mötes sida: (Webex Meetings) Sidorna där användare tillhandahåller information vid schemaläggning av ett möte.

 • Sida för Schemalägg utbildningsmöte: (Webex Training) Sidan där användare tillhandahåller information när de schemalägger ett utbildningsmöte.

 • Sidan Schemalägg en händelse: (Webex Events) Sidan där användare uppger information när de schemalägger ett evenemang.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Välj Webex webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj Konfigurera webbplats.

3

Under allmänna inställningarväljer du spårningskoder.

4

I kolumnen Grupp för spårningskod skriver du in etiketten, eller gruppnamnet, för den nya spårningskoden.

Du kan till exempel ange region eller avdelning.

5

I kolumnen inmatnings läge väljer du ett alternativ för hur användare kan ange ett kod värde, t. ex. inmatning eller markering från en lista med alternativ som du har angett.

6

För att kräva att användare väljer en spårnings kod från en lista med värden som du har angett gör du något av följande:

 • För att skapa en lista med kodvärden genom att skriva in dem klickar du på Lägg till/redigera för att öppna sidan Listan över spårningskoder. Ange sedan kodvärdena manuellt. För region kan du ange väst eller Kalifornien. För avdelningen kan du ange försäljning eller ingenjör.
 • För att skapa en lista med kodvärden genom att importera dem från en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller kodvärdena klickar du på Lägg till via sats.
7

I kolumnen värd profil anger du om spårnings koden ska vara obligatorisk och visas i användar profiler.

8

I kolumnen Schemalägg/start sida till anger du vilka tjänster spårningskoder ska visas i listruta under schemaläggningen och sedan anger du om spårnings koden ska vara valfri, obligatoriskeller inte Använd. Om den är valfri kan värden välja ett annat spårnings kods värde.

9

Upprepa steg 4 till 8 om du vill lägga till fler spårningskoder och klicka sedan på uppdatera.

Ange spårnings koder för en användare

Du kan också ange spårningskoder för att spåra en enskild användares eller en avdelnings användning av en Webex-webbplats.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till användareoch väljer användaren som du vill ange spårningskoder för.

2

I panelen som öppnas till höger går du till avsnittet tjänster och väljer möte.

3

Under Webex Meeting webbplatserväljer du Webex-webbplatsen för att spåra användningen av.

4

Välj länken Avancerade användar inställningar och spårnings koder .

5

sidan avancerade användar inställningar går du till spårnings koderoch anger användarens spårningskoder, t. ex. väst för region och försäljning för avdelningen.

6

Klicka på uppdateraoch välj sedan OK.

Hantera spårnings koder i bulk

Du kan hantera flera spårnings koder för användare genom att hämta och redigera en CSV-fil i en CSV-redigerare som Microsoft Excel, och sedan importera filen till Control Hub.

1

Från kund-visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänster och väljer webbplatser under möte .

2

Välj den Webex webbplats som du vill redigera spårnings kod värden för och Välj Mass hantering under licenser och användare .

3

I fönstret Mass ändring användarattribut , klicka på Exportera för att exportera en CSV-fil som innehåller de användarattribut som du kan använda för att hantera spårningskoder.

4

När filen har exporter ATS, Välj Exportera resultat under licenser och användareoch välj sedan Hämta.

5

Öppna filen i en CSV-redigerare, hantera spårningskoder för dina användare och spara sedan CSV-filen.

6

Gå till licenser och användareoch Välj Mass hantering under användare .

7

Importera CSV-filen i fönstret Mass ändring användarattribut genom att klicka på Importera och välj filen eller genom att dra filen till fönstret.

Import av spårningskodvärden

Om du har angett spårningskodetiketter kan du importera spårningskodvärden istället för att ange värdena på sidan Listan över spårningskoder. För att använda denna process, skapar du först en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller spårningskodvärdena.

Det här alternativet är användbart om din organisation använder många spårningskoder och du vill hålla en lista utanför Control Hub.


 • Om du anger felaktiga kod värden kan inte Control Hub lägga till dessa värden till listan. I så fall genereras en lista över poster för de värden som inte kunde läggas till, inklusive orsaken till varje fel. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

 • Du kan korrigera felen direkt i filen som har skapats åt dig. Se till att du tar bort den sista kolumnen med etiketten Kommentarer innan du laddar upp filen för att skapa återstående kodvärden.

 • Du kan redigera värden enskilt på sidan Listan över spårningskoder efter att du har laddat upp en CSV-fil. Du kan också kontakta din Webex-representant för att få hjälp.