Forstå personlige kontakter

Bruk Kontrollhub til å overføre sluttbrukerens egendefinerte Jabber-kontakter til Webex personlige kontakter. Kontaktoverføring til skyen er en engangsimport som lar deg søke, slå opp, ringe, sende meldinger eller invitere kontaktene dine som ligner på Jabber.

Sluttbrukere definerer Webex Personlige kontakter i Webex-appen.

Egendefinerte Jabber-kontakter refererer til ikke-katalogkontakter som er utenfor organisasjonen og kontakter som er lagret i databasen til Cisco Unified Communications Manager - IM &Presence Service.

Forutsetning

Før du begynner å migrere personlige kontakter, må du kontrollere at du oppfyller følgende krav:

 • Bli kjent med Control Hub.

  Webex Control Hub er administrasjonsgrensesnittet for Webex-plattformen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kom i gang med Webex Control Hub.

 • Få tilgang til Control Hub med fullverdig administrator-privileger.

  Med alle administratorrettigheter kan du tilordne én eller flere roller til en hvilken som helst bruker i organisasjonen. Sørg for å tilordne en bruker med administratorrettigheter, slik at du kan overføre resten av de egendefinerte Jabber-kontaktene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilordne kontoroller for organisasjon i Webex Control Hub.

 • Kontroller de lokale programmene der du planlegger å overføre de personlige kontaktene, for eksempel Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), Unified CM - IM and Presence Service, er versjon 11.5 eller senere for å bruke overføringsveiviseren for Kontrollhub.

 • Bruk Bulk Administration til å laste ned sluttbrukerfilen fra Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) og kontaktfilen fra Unified CM - IM og Presence.

  Bruk Importer/eksporter-menyen i Cisco Unified Communications Manager-programmet til å importere brukerne. Se Importere kontakter ved hjelp av masseadministrasjonen hvis du vil ha detaljert informasjon.

 • Kontroller at overføringsoppgaven samsvarer med maksimalt 500 kontakter per bruker og maksimalt 10 000 kontakter i én enkelt fil. Vi anbefaler at du viser samme type kontakter i én enkelt fil.

Importere kontakter ved hjelp av masseadministrasjon

Bruk Masseadministrasjon i tjenesten Unified IM&Presence til å eksportere brukere og senere importere til Kontrollhub. Fullfør disse trinnene for å importere brukerne:

1

Last ned eksportfilen og oppbevar den for senere bruk når brukeroverføringen er fullført. Velg Cisco Unified CM IM and Presence-administrasjon > Masseadministrasjon > Last opp/last ned filer.

Fra opplastings-/nedlastingsvinduet velger du filen og klikker på Last ned valgte.

2

Pakk ut .tar-filen til et hvilket som helst sted på maskinen ved hjelp av kommandoen tar-xvf. Pakk ut filen enduser.csv til den angitte plasseringen. Se Konfigurasjon og administrasjon av direktemeldings- og tilstedeværelsestjenesten hvis du vil ha detaljert informasjon.

3

(Valgfritt) Bruk denne fremgangsmåten til å hente sluttbrukerfil fra Cisco Unified Communications Manager hvis adresseoppsettet for direktemeldinger er User@Default domene.

 1. Velg Masseadministrasjon > Importer/eksporter > Eksporter for å eksportere sluttbrukerlisten for overføringsbrukerne fra gjeldende hjemmeklynge. Vinduet Eksporter data vises.

 2. Velg Sluttbruker under Brukerdata-delen i Eksporter data-vinduet.

 3. Velg et filnavn for de eksporterte listedataene. I feltet Jobbeskrivelse angir du beskrivelsen du vil angi for prosjektet. Eksportkonfigurasjon er standardbeskrivelsen.

 4. Klikk på Kjør umiddelbart, eller planlegg at jobben skal kjøres senere. Klikk på Send inn.

 5. Overvåk statusen til eksportjobben. Bruk alternativet Jobbkø på hovedmenyen Masseadministrasjon til å aktivere jobben hvis jobben er planlagt å kjøre senere.


   

  Ikke endre eller oppdater tar-filen etter at du har eksportert filen fra Unified CM-applikasjonen.

Bruk kortet Overfør personlige kontakter til Webex til å synkronisere brukerens kontakter fra lokal distribusjon til Webex Control Hub.

1

til Oppdateringer ogoverføringer fra kundevisningen i Webex Control Hub.

2

Klikk Kom i gang på kortet Overfør personlige kontakter til Webex. Kontaktsynkronisering-siden vises.

Bruk denne fremgangsmåten til å importere kontaktlistene fra det lokale programmet. Du kan slette den importerte filen, eventuelle ventende overføringsoppgaver eller feilrapporten.

1

Hvis du vil importere data, klikker du rullegardinlisten Velg adresseskjema for direktemeldinger for å velge domeneadressetypen.

Direktemeldings- og tilstedeværelsesserveren støtter to grensesnitt for direktemeldinger:

 • Im-adresseoppsettet for katalog-URI støtter flere domener, justeres etter brukerens e-postadresse og justeres med Microsoft SIP URI.

 • User@Default Domene er standardoppsettet for direktemeldingsadresse når du installerer direktemeldings- og tilstedeværelsesserveren.

Hvis du vil vite hvilket oppsett som brukes av den lokale serveren for direktemeldinger og tilstedeværelse, kan du se serverinnstillingene for direktemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon om adresseringsskjemaet, kan du se Configure IM Addressing Scheme
2

Dra og slipp filen eller sluttbrukeren.csv eller enduser.csv avhengig av hvilke alternativer for direktemeldingsadressering som er valgt.

 • Im-adresseskjema for katalog-Dra og slipp kontakt.csv fil for å importere kontaktlisten for Unified IM&Presence-serveren.

 • User@Default Domain-Drag og slipp både enduser.csv-filen og kontakt.csv-filen som skal importeres fra Unified CM-programmet.


 

Kontroller at du importerer enduser.csv-filen først fra .tar fil du eksporterte fra Unified CM-programmet.

3

Klikk på Se filnedlastingsdetaljer hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om hvordan du importerer filen.

Vinduet Eksporter kontaktdata for enhetlig CM-direktemeldinger vises når du importerer kontakter.csv fil. Følg disse trinnene for å eksportere og laste ned personlige kontakter fra IM&Presence-serveren.

Egendefinerte kontakter

 1. Logg på Cisco Unified CM IM and Presence Administration-programmet.

 2. Gå til Kontaktliste for > ikke-tilstedeværelse > Eksporter kontaktliste som ikke er til stede, for å laste ned CSV-filen for kontakter fra serveren for direktemeldinger.

Vanlige kontakter
 1. Logg på Cisco Unified CM IM and Presence Administration-programmet.

 2. Gå til Masseadministrasjon > kontaktliste > Eksporter kontaktliste for å laste ned CSV-filen for kontakter fra serveren for direktemeldinger.


 

Denne funksjonen støtter ikke overføring av Active Directory-gruppene fra Cisco IM&Presence-serveren ved hjelp av CSV-filen. Webex støtter heller ikke Active Directory-grupper.

Vinduet Eksporter enhetlig CM-brukerdata vises ved import av enduser.csv fil. Følg denne fremgangsmåten for å eksportere og laste ned brukerdata fra Enhetlig CM:

 1. Velg Importer/eksporter under Masseadministrasjon , og velg deretter Eksporter.

 2. Velg sluttbruker.csv fra listen over eksportfiler.

 3. Angi et filnavn under Jobbinformasjon, og velg tidslinjen når du vil kjøre oppgaven. Klikk på Send inn.

 4. Filen er oppført under Last opp / Last ned filer i Bulk Administration, når den er klar.

 5. Last ned CSV-filen. Ikke endre filen før overføringen er fullført.

4

Når opplastingen er fullført, validerer Kontrollhub kontaktene i CSV-filene.


 

Under valideringen, avhengig av standardoppsettet, kan du se disse endringene i gjennomgangsfilen:

 • Hvis det er User@DefaultDomain for direktemeldingsadresseoppsettet: E-posten Bruker-e-post og e-postkontakt erstattes med feltet E-POST-ID eller KATALOG-URI fra sluttbrukerfilen.

 • For egendefinerte kontakter: Bruker-e-posten erstattes med FELTET E-POST-ID eller KATALOG-URI fra sluttbrukerfilen.

Du kan se den erstattede verdien under feltet "Bruker-e-post" eller "Kontakt-e-post" i gjennomgangsfilen. Control Hub bruker denne e-postadressen til å kontrollere om brukeren eller kontakten finnes i fellesidentiteten(CI).

Følgende detaljer vises på skjermen:

Identiteter

Beskrivelse

Totalt antall importerte kontakter

Totalt antall kontakter som importeres fra Unified CM IM &Presence-serveren ved hjelp av BAT-filen.

Brukerkontakter i Webex

Totalt antall kontakter som er knyttet til brukeren og overføres til Webex.

Kontakter som skal overføres

Totalt antall kontakter som er klare til overføring til brukerens kontaktliste.

Overførte kontakter

Totalt antall kontakter som er overført til brukerens kontaktliste.


 
 • Du kan velge Klikk for å avbryte importen for å avbryte importen. Hvis du har lastet opp feil fil eller vil oppdatere kontaktdetaljene, kan du slette den importerte filen.

 • Hvis du får en advarsel etter at du har lastet opp CSV-filen som sier: Fant data i ekstra kolonner i inndata-CSV-filen, det innebærer at postverdien i inndatafilen er kommadelt. Disse verdiene er nå delt og vises som to separate kolonner i CSV-filen. Administratoren må korrigere denne verdien manuelt fra inndata-CSV-filen du lastet ned fra Cisco Unified IM&presence-serveren. Hvis du ikke retter filen og fortsetter med valideringen, kan det hende at uriktige data overføres.

(valgfritt)

 1. Klikk mer alternativ for å vise eller slette den importerte filen.

 2. Merk av for begge disse alternativene for å aktivere Slett-knappen. Forsikre deg om at du er klar over konsekvensene av handlingen din. Du kan ikke angre denne handlingen.

 • Jeg godtar å slette alle importerte data.

 • Jeg godtar å slette alle usynkroniserte poster.

5

Når du validerer CSV-filen, er knappen Se gjennom for synkronisering aktivert. På siden Se gjennom for synkronisering kan du vise listen over kvalifiserte kontakter og kontaktene med feil.

6

Klikk Masseredigering for å rette opp de flaggede feilene. Klikk Last ned XLS-fil for å laste ned feilrapporten. Gå til Årsak til feil-kolonnen i rapporten, og gjør det som er nødvendig for å løse feilen og laste opp den nyeste filen. Se Overførte kontakter hvis du vil ha detaljert informasjon. Klikk Velg fil for å laste opp filen og validere filen på nytt.

7

Når behandlingen er fullført, vises totalt antall gyldige kontakter som er klare til overføring til Webex App. Klikk Overfør kontakter for å starte overføringen.

8

Skriv inn et oppgavenavn, og klikk Bekreft og overfør for å starte overføringen.

9

Det opprettes en oppgave, og du kan vise fremdriften for sporing av overføring for å få vite statusen for overføringen. Når oppgaven er fullført, kan du se ytelses-KPI-en under Fremdrift for sporing av overføring for å vite hvor mange kontakter som er overført.

Bare gyldige oppføringer overføres, og ugyldige oppføringer overføres ikke.

10

Klikk pil ned ved siden av Feil under Spor overføring for å laste ned sammendragsrapporten.

11

De nylig overførte kontaktene er nå oppført i Webex-appen.

Denne siden viser feil- og advarselsmeldingene for de valgte kontaktene. Det gir deg også de nødvendige forslagene og løsningene for å løse dem. Løs feilene før du fortsetter. Du kan imidlertid ignorere advarslene.

Merk: Du kan også fjerne kontaktene med feil og fortsette.

1

Du kan vise antallet av disse verdiene:

 • Ugyldige kontakter

 • Ugyldige brukere

 • Gyldige brukere

 • Kontakter som kan overføres.

2

Klikk Masseredigering for å rette opp de flaggede feilene. Klikk Last ned XLS-fil for å laste ned feilrapporten. Gå til Årsak til feil-kolonnen i rapporten, og gjør det som er nødvendig for å løse feilen og laste opp den nyeste filen. Klikk Velg fil for å laste opp filen og validere filen på nytt.

3

Klikk Overfør kontakter.

Fremdriftslinjen for overføring av kontakter vises, og du kan ikke utføre noen handlinger før overføringen er fullført.

4

Vis statusen for overføringen fra siden Spor overføringsstatus. Denne siden viser antallet overførte kontakter og kontaktene som ikke ble overført.