Feilsøking av hybridtjenester og kontakter for Cisco Webex

Det kan oppstå problemer i distribusjonen av Cisco Webex-hybridtjenester. På Expressway kan du bruke feilsøkingsverktøy, registrere logger, starte en kontakt på nytt eller gå tilbake til en tidligere versjon av en kontakt.

Diagnostikkverktøy på Expressway-C-kontaktvert

Bruk disse diagnostikkverktøyene til å undersøke et problem med kontakter for Cisco Webex-hybridtjenester som er installert på Expressway-C.

 • Få tilgang til loggnivåene for hybridtjenester og aktiver feilsøkingsmodus hvis du blir bedt om det av kundestøtte. Gå til Vedlikehold > Diagnostikk > Loggnivåer for hybridtjenester.

 • Se feil og advarsler i hendelsesloggen. Gå til Status > Logger > Hendelseslogg.

 • Se etter relaterte alarmer på Status > Alarmer. Alarmer relatert til Cisco Webex-hybridtjenester er merket [Hybrid Services] og har ID-er i området 60000–69999. Du kan også se disse alarmene i Cisco Webex Control Hub (https:/ / admin.webex.com).

 • Kjør diagnoselogging mens du gjenskaper problemet, og ta en tcpdump i dette tidsrommet. Gå til Vedlikehold > Diagnostikk > Diagnoselogging, og les den nettbaserte hjelpen for mer informasjon.

 • Ta et øyeblikksbilde av systemet for å støtte diagnostikken. Gå til Vedlikehold > Diagnostikk > Øyeblikksbilde av system.

 • Konfigurer syslog hvis du har eksterne loggservere. Gå til Vedlikehold > Logging.

 • Konfigurer hendelsesrapportering slik at eventuelle Expressway-feil rapporteres til oss automatisk. Gå til Vedlikehold > Diagnostikk > Hendelsesrapportering > Konfigurasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Cisco Expressway Serviceability-veiledningen eller søke ved hjelp av Expressway.

Kontroller kontakttilstanden på Expressway-C

Når du har problemer med Cisco Webex-hybridtjenester, kan du kontrollere statusen til kontaktene og starte eventuelle kontakter som er stoppet, på nytt.

Før du starter

Hvis en kontakt stoppes, anbefaler vi at du åpner en billett med kundestøtte og sender en logg først før du starter kontakten på nytt.

  1 Fra Expressway-C går du til Programmer > Hybridtjenester > Kontaktadministrasjon for å kontrollere statusen for kontaktene dine.

  Delen Kontaktadministrasjon viser aller installerte kontakter, versjonsnummer og status.

  2Hvis en kontakt er Stoppet, klikker du på navnet til kontakten.

  Du ser en mer detaljert statusside med en Start på nytt-knapp.

  3Klikk på Start på nytt.
  Hva nå?

  Hvis omstarten genererer en alarm, eller hvis kontakten stopper på nytt, kan du prøve følgende:

  • Følg veiledningen om alarmen. Du kan også se disse alarmene i Cisco Webex Control Hub (https:/ / admin.webex.com).

  • Fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com klikker du på brukernavnet ditt, og klikker deretter på Tilbakemelding for å åpne en billett og sende logger.

  • Bruk diagnostikkverktøyene til å se etter problemsignaturer.

  • Gå tilbake til forrige versjon av kontakten (prøv dette hvis problemet startet etter en tilkoblingsoppgradering).

  Gå tilbake til forrige versjon av en kontakt

  Under normale forhold oppgraderer Expressway-C-kontaktene automatisk etter at du velger å oppgradere i Cisco Webex Control Hub eller angir et planlagt oppgraderingstidspunkt. Du kan gå tilbake til forrige versjon av en kontakt hvis noe går galt med en oppgradert kontakt.

   1Fra Expressway-C går du til Programmer > Hybridtjenester > Kontaktadministrasjon for å kontrollere tilstanden for kontaktene dine.

   Delen Kontaktadministrasjon viser aller installerte kontakter, versjonsnummer og status.

   2Klikk på navnet på kontakten.

   En mer detaljert statusside viser den installerte versjonen og versjonen du kan gå tilbake til. Siden viser også alle versjoner du tidligere har avvist (ved å gå tilbake fra dem).

   3Klikk på Rull tilbake for å avvise den installerte versjonen, og erstatt den med Målversjonen.

   Siden viser nummeret for den tidligere installerte versjonen i feltet Avvist versjon, som betyr at denne versjonen ikke kan installeres i fremtiden.

   Hvis du klikker på Tilbake til kontaktliste, kan du se at den forrige versjonen kjører nå. En alarm utløses fordi du avviste en oppgradering. Du kan trygt ignorere denne alarmen. Den vises på grunn av ditt valg, og den fjernes når en nyere versjon installeres.

   Når en nyere versjon er tilgjengelig på Cisco Webex, fortsetter den automatiske oppgraderingen.

   4Hvis du vil omgjøre beslutningen og godta den avviste versjonen, klikker du på Tillat denne oppgraderingen.
   Var denne artikkelen nyttig?