Diagnostiskverktyg på Expressway-C-anslutningsvärd

Använd dessa diagnostiska verktyg för att undersöka ett problem med Cisco Webex Hybrid-tjänster anslutningar som är installerade på Expressway-C.

 • Gå till hybridtjänsternas loggnivåer och aktivera felsökningsläge om du blir ombedd att göra det av supporten. Gå till Underhåll > Diagnostik > Hybridtjänsternas loggnivåer.

 • Kontrollera om några fel och varningar visas i händelseloggen. Gå till status > Loggar > Händelselogg.

 • Kontrol lera om det finns relaterade larm för status > Larm. Alarm som är relaterade till Cisco Webex Hybrid-tjänster är taggade [hybrid-tjänster] och har ID: n i 60000 – 69999-intervallet. Du kan även se larmen i Cisco Webex Control Hub (https://admin.webex.com).

 • Kör diagnostisk loggning medan du återskapar problemet, och ta en tcpdump under tiden. Gå till underhåll > Diagnostik > Diagnostisk loggning Mer information finns under onlinehjälpen.

 • Ta en ögonblicksbild av systemet och ge den till supporten för att underlätta diagnostik. Gå till underhåll > Diagnostik > System ögonblicks bild.

 • Konfigurera syslog om du har fjärrstyrda loggningsservrar. Gå till underhåll > Logga.

 • Konfigurera incidentrapportering så att eventuella Expressway-fel automatiskt rapporteras till oss. Gå till underhåll > Diagnostik > Incident rapportering > Konfigurationer.

För mer information, Läs Cisco Expressway Service Guideeller Sök i hjälpen på Expressway.

Kontrollera anslutningsstatus på Expressway-C

När du har problem med Cisco Webex Hybrid-tjänsterkan du kontrol lera anslutningens status och starta om alla stoppade anslutningar.

Innan du börjar

Om en anslutning har stoppats kan du öppna ett ärende med support och skicka en logg först innan du startar om anslutningen.

1

Expressway-CGå till program på Cisco VCS-kontrollen > Hybrid-tjänster > Anslutningshantering för att kontrol lera anslutningens status.

I avsnittet Anslutningshantering visas alla installerade anslutningar med versionsnummer och status.

2

Om en anslutning har stoppats klickar du på anslutningens namn.

Då visas en mer utförlig statussida med knappen Starta om.

3

Klicka på Starta om.

Och sedan då?

Om omstarten genererar ett larm eller om anslutningen stoppas igen kan du försöka med följande:

 • Följ larmets riktlinjer. Du kan även se larmen i Cisco Webex Control Hub (https://admin.webex.com).

 • Från kund-visaren i https://admin.webex.com, klicka på ditt användar namn och klicka sedan på feedback för att öppna ett ärende och skicka loggar.

 • Använd diagnostiskverktygen för att söka efter problemsignaturer.

 • Återgå till föregående version av anslutningen (testa detta om problemet uppstod efter att en anslutning uppgraderats).

Återgå till föregående version av en anslutning

Under normala förhållanden uppgraderar Expressway-C anslutningarna automatiskt när du har valt att uppgradera i Cisco Webex Control Hub eller har angett en schemalagd tid för uppgradering. Du kan återgå till föregående version av en anslutning om det uppstår ett fel med en uppgraderad kontakt.

1

Expressway-CGå till program på: > Hybrid-tjänster > Anslutningshantering för att kontrol lera dina anslutningars hälso status.

I avsnittet Anslutningshantering visas alla installerade anslutningar med versionsnummer och status.

2

Klicka på kategorins namn.

En mer utförlig statussida visar vilken version som för närvarande är installerad och vilken version som du kan återgå till. Sidan visar även alla versioner som du tidigare har avvisat (genom att återgå till tidigare versioner).

3

Klicka på Återgå för att avvisa den installerade versionen och ersätta den med målversionen.

Sidan visar det tidigare installerade versions numret i fältet avvisad version , vilket innebär att den versionen inte kan installeras i framtiden.

Om du klickar på Tillbaka till anslutningslistan kan du se att föregående version nu körs. Ett larm aktiveras eftersom du har avvisat en uppgradering. Du kan ignorera det här larmet, eftersom det avges till följd av ditt eget val, och det försvinner när en ny version installeras.

När en nyare version är tillgänglig Cisco Webexåterupptas den automatiska uppgraderingen.

4

Om du vill ångra ditt beslut och godkänna den avvisade versionen klickar du på Tillåt uppgraderingen.