Før du integrerer Webex Contact Center med Salesforce CRM-konsollen, må du kontrollere at profilen har følgende tilgangs rettigheter:

Før du begynner

Hvis du har en eldre versjon av Webex Contact Center for Salesforce, må du avinstallere den gamle versjonen før du installerer den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avinstallere Webex Contact Center for Salesforce.

1

Gå til Salesforce-AppExchange på https://appexchange.salesforce.com/.

2

På salesforce-AppExchange -siden kan du søke etter Webex kontakt senter for Salesforce.

3

Klikk på Hent nå.

4

Skriv inn ditt bruker navn og passord for Salesforce-organisasjonen du vil installere pakken i, og klikk deretter på Logg på.

5

Velg ett av følgende alternativer:

 • Installer i produksjon: Velg dette alternativet hvis du tester programmet og du er klar til å bli offentlig.

 • Installer i sand kasse: Velg dette alternativet hvis du vil teste programmet mot en kopi av produksjons organisasjonen. Påloggings-URLEN er forskjellig for et sand kasse miljø. Når du har testet programmet i sand kassen, må du installere programmet i et produksjons miljø ved hjelp av alternativet Installer i produksjon.

6

Når installasjonen er fullført, klikker du på Fullfør.

Webex Contact Center for Salesforce er tilgjengelig i App Launcher.

Konfigurer computer telephony integration (CTI)-systemet til å aktivere Webex kontakt senter.

1

Logg deg på Salesforce.

2

Klikk på tann hjul ikonet øverst til høyre, og velg Konfigurer.

3

Angi telefon senteret i hurtig søk - boksen, og klikk på samtale sentre.

4

Klikk på rediger - koblingen som tilsvarer Webex kontakt senteret.

5

I Generell informasjon -området oppdaterer du følgende felt:

 • Softphone-høyde: 600

 • Bredde på softphone: 550

6

Klikk på Lagre

1

I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett.

2

Skriv inn brukere i hurtig søk - boksen og klikk på brukere.

3

Klikk på Rediger - koblingen som tilsvarer brukeren som du vil gi tilgangs tillatelse til.

4

Søk etter parameteren for telefon senter , og velg Webex kontakt senter i søke oppslaget.

5

Klikk på Lagre

1

I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett.

2

Angi softphone-oppsett i hurtig søk - boksen, og klikk på softphone-oppsett.

3

Klikk på Ny.

4

I feltet navn angir du navnet på oppsettet og merker av i avmerkings boksen standard oppsett.

5

Fra rulle gardin listen Velg anrops type velger du anrops typen for å angi når softphone-oppsettet skal startes:

 • Internt: Ikke bruk dette alternativet.

 • Inngående: Lar deg starte softphone-layout for inn kommende anrop.

 • Utgående: Lar deg starte softphone-layout for utgående anrop.

6

Konfigurer skjerm innstillingene i henhold til kravet.

7

Klikk på Lagre

1

I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett.

2

Angi Object Manager i hurtig søk -boksen og velg oppgave > side oppsett.

3

Velg tilordning av side oppsett > Rediger tilordning .

4

Velg en profil fra listen i profil Kol onnen.

5

fra rulle gardin listen side oppsett velger du Webex oppgave oppsett for kontakt senter.

6

Klikk på Lagre

Du kan laste ned JSON-filen for desktop-layout for Salesforce fra https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.

Hvis du vil ha mer informasjon om vei viseren Webex Contact Center Management Portal Desktop, kan du se klar gjørings kapittelet for Cisco Webex Contact Centers oppsett og administrasjons veiledning.

1

Gå til Webex administrasjons Portal for kontakt senter.

2

Velg klar gjøring > skrive bords oppsett fra navigasjons feltet på administrasjons portalen.

3

Klikk på nytt oppsett , og skriv inn detaljene for skrive bords oppsettet.

4

Last opp JSON-filen for skrive bords oppsettet for Salesforce.

5

Klikk på lagre for å lagre konfigurasjonen.

Du kan nå starte Webex Contact Center -skrivebordet i Salesforce CRM-konsollen.

1

I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett.

2

Angi Object Manager i hurtig søk -boksen og velg oppgave > side oppsett.

3

Velg tilordning av side oppsett > Rediger tilordning .

4

Velg profilene som er knyttet til oppgave oppsettet Webex kontakt senter.

5

Velg et annet side oppsett fra rulle gardin listen side oppsett for å bruke.


 

Kontroller at ingen profiler er knyttet til oppgave oppsettet Webex kontakt senter.

6

Klikk på Lagre

7

Naviger til konfigurasjon.

8

Skriv inn installerte pakker i hurtig søk - boksen, og klikk installerte pakker . Du kan også velge apper > pakke > installerte pakker fra delen Platform Tools.

9

Klikk på avinstaller for Webex Contact Center for Salesforce -pakke navn.

10

På avinstallasjonen av en pakke -siden velger du "ja" Jeg ønsker å avinstallere denne pakken og sletter alle tilknyttede komponenter permanent. "

11

Klikk på Avinstaller.

Før du foretar et oppringings anrop, må du gjøre følgende:

 • Opprett det utgående inngangs punktet og Konfigurer en punkt strategi for start av oppringing.

 • Aktiver et oppringt ANI-anrop for agent profilen.

 • Sett den utgående ANI-en til en oppringt nummer-til-oppføring-punkt-tilordning.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se klar gjørings kapittelet for Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker skrive bordet , kan du se Cisco Webex Contact Center Agent Desktop bruker håndboken.

Når det er et inn kommende anrop, finner programmet automatisk nummer identifiserings nummeret (*. ANI) i posten for å se om kunden finnes.
 • Hvis posten blir funnet og skjermens pop er konfigurert, viser et hurtig vindu kunde detaljene.

 • Hvis posten ikke blir funnet, vises en ny POP-skjerm for kontakt profil der du kan legge inn detaljene.


  Hvis du vil konfigurere skjermens pop, kan du se opprette et standard softphone-oppsett i delen integrere i denne artikkelen.

1

Klikk på App start- menyen i Salesforce, og velg Webex kontakt senter .

2

Klikk på knappen telefon , og Logg deg på programmet.

3

Endre statusen til tilgjengelig for å motta anrop.

4

Når du har koblet fra en samtale, velger du en avslutnings årsak fra rulle gardin listen.

En aktivitet logges mot den respektive Salesforce-kontakten.

Hvis du vil se aktivitets loggen, klikker du på en hvilken som helst oppføring i aktivitets listen. Følgende detaljer vises:

Parameter

Beskrivelse

Tilordnet til

Viser navnet på agenten som besvarte anropet.

Emne

Viser typen anrop, dato og tids stempel.

Kontakt type

Viser kontakt typen.

Ani

Viser anroper nummeret.

Samtale varighet

Viser anrops varigheten i sekunder.

Kønavn

Viser navnet på køen.

Forfalls dato

Viser oppfølgings datoen.

Prioritet

Viser prioriteten, for eksempel høy, normal eller lav.

Opprettet av

Viser navnet på agenten som opprettet posten.

Status

Viser statusen for anrops oppføringen.

Identifikator for anrops objekt

Viser objekt-ID-en som brukes til å spore anropet.

Anrops type

Viser anrops typen.

Dnis

Viser agentens telefon nummer.

Anrops resultat

Viser avslutnings alternativet, for eksempel oppfølging, standard eller et egen definert alternativ.

Navn

Viser kunde navnet.

Relatert til

Viser den relaterte saken med denne aktiviteten.

Sist endret av

Viser navnet på agenten som endret oppgaven.

Kommentarer

Viser agentens kommentarer.

1

Klikk på App start- menyen i Salesforce, og velg Webex kontakt senter .

2

Skriv inn navnet på kontakten i tekst boksen Søk i Salesforce , og klikk på kontakt navnet, og klikk deretter på telefon nummeret du vil ringe. Du kan også klikke på telefon > oppringing og deretter skrive inn telefon nummeret og klikke på telefon ikonet for å ringe.

3

Eventuelle Fra rulle gardin listen Velg utringings Ani velger du en oppringings Ani som skal brukes som ANROPER-ID. Rulle gardin listen vises i alfabetisk rekkefølge.


 

Systemansvarlig legger til listen over anropende ANI i profilen din.

Hvis du vil fjerne den valgte oppringingen, velger du etiketten : Velg del ring Ani fra rulle gardin listen.

1

Klikk på App start- menyen i Salesforce, og velg Webex kontakt senter .

2

Fra rulle gardin listen navigasjons programmer velger du rapporter.


 

Hvis rapporter ikke er i listen, klikker du på Rediger > legge til flere elementer og legge til rapporter.

3

Hvis du vil se de eksisterende rapportene, klikker du på alle rapporter.


 

Det finnes en standard rapport over anrops aktiviteter som installeres med Webex kontakt senter for Salesforce. Du kan endre datoene, og legge til eller fjerne felter og filtre.

4

Hvis du vil opprette en ny rapport, klikker du på rapporter > ny rapport.

5

I fanen rapport bygger velger du den påkrevde rapport typen og klikker på Lagre & kjøre.

6

Skriv inn rapport navnet og klikk på lagre.

Webex Contact Center for Salesforce genererer denne rapporten ved hjelp av dataene fra Salesforce.