Som en fullstendig administrert enhet på Webex Calling plattformen tilbyr VG420/VG400 ATA:

 • Et 8-porters alternativ med høyere kapasitet fra standard 2-ports enhet, for Webex Calling -kunder

 • En direkte overføringsbane for UCM-kunder som flytter til Webex Calling.

 • Brukes for eldre PBX-er som ikke fungerer med SIP-trunking.

Cisco VG420 Voice Gateway støtter følgende grensesnitt:

 • Gigabit Ethernet (GE)

 • Mikro USB-konsollport

 • RJ45-konsollport

 • FXS-porter

 • FXO-porter

 • Network Interface Module (NIM)

VG400 ATA består av disse komponentene:

To grensesnitt

 • Åtte RJ11 FXS-porter for analoge enheter.


  FXO-porter støttes ikke på noen VG400-modeller når de er koblet til Webex Calling plattformen.

 • WAN- og LAN Ethernet-porter.

 • ATA-en har LED-lamper som viser statusen til enheten.

Før du starter

 • Brukere og arbeidsområder må legges til i organisasjonen i Kontrollhub før du kan legge til en enhet i dem.

 • Når du legger til en ATA med mer enn én port, behandles hver port som en egen enhet i Kontrollhub .

 • Når du legger til en ATA, må du konfigurere alle nettverksinnstillinger før du aktiverer enheten.


  Merk: Når enheten er aktivert, kan du ikke få tilgang til eller endre disse nettverksinnstillinger. Noen få eksempler på tilgjengelige nettverksinnstillinger er: VLAN, IP-adresse og nettverksmaske.

Se trinnene for å legge til en ATA-enhet inn Kontrollhub

Før du starter

Konfigurer portene på VG400 ATA-enheten til en bruker innenfor Kontrollhub

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

2

Velg brukeren du vil endre, og bla ned til Enheter.

3

Velg enheten du vil legge til eller endre.

4

Klikk på Konfigurer porter under Brukere på denne enheten.

5

Hvis du vil legge til en delt portkonfigurasjon, klikker du på +-ikonet.

6

Skriv inn navnet eller telefonnummer , og velg blant alternativene som vises.

7

Klikk på Lagre.


 

Bare arbeidsområder uten enheter vises i oppslaget.

Hvis enheten krever T.38-fakskomprimering, merker du av i boksen i T.38-kolonnen eller overstyrer komprimeringsalternativer på brukernivå, og deretter klikker du på Lagre.

Et arbeidsområde kan ha en ATA (brukes for eksempel for faksmaskiner).

Under visse omstendigheter må du kanskje konfigurere Cisco VG420/VG400 ATA på nytt manuelt for at den skal kunne koble til Webex Calling plattform.

Før du starter

Kontroller at du har følgende utstyr:

 • Ethernet-kabel for tilkobling til nettverket.

 • Analog telefon eller faks for å koble til ATA-en.

 • Telefonkabel for å koble til telefonen.

 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS) for å gi reservestrøm.

Når ATA er konfigurert på nytt manuelt, overstyres alle tidligere konfigurasjonsinnstillinger på enheten. Inkludert administrator . Enheten kan også bare brukes på Cisco Webex nettverket.

Hvis du vil bruke enheten på et annet nettverk enn Cisco Webex nettverket, tilbakestiller du enheten til Ciscos standardkonfigurasjon.


Fastvaren som støttes for en VG420/VG400 ATA for å koble til Webex-plattformen er:

VG400: vg400-universalk9.17.06.03a.SPA.bin

VG420: vg420-universalk9.17.06.03a.SPA.bin

Konfigurer VG420/VG400 ATA på nytt manuelt

Del A: Logg på VG420/VG400 via Web GUI

 1. Koble datamaskinen til Ethernet-porten merket «GE 0/0/1» på VG420/VG400 med en Ethernet-kabel.

  • «GE 0/0/1»-porten er administrasjonsporten til VG. Standard IP-adresse er 192.168.253.253.

  • Datamaskinen skal hente IP-adresse 192.168.253.254 automatisk via DHCP fra VG420/VG400.

 2. Fra datamaskinen,http://192.168.253.253 til nettgrensesnittet til VG420/VG400 med standard brukernavn cisco og passord cisco2 . Hvis den Webex-støttede fastvaren ikke er installert på VG400/VG420, går du til

  Del F. Konvertere en eksisterende kundeeid ikke-Webex VG420/VG400 til å fungere med Webex-plattformen

Del B: Tilbakestill VG420/VG400 til fabrikkinnstillinger

 1. Fra VG420/VG400 web GUI, gå til Administrasjon > Last inn på nytt .

 2. Velg Tilbakestill til fabrikkinnstillinger og last inn på nytt og klikk Bruk for å tilbakestille VG420/VG400 til fabrikkinnstillinger.

Del C: Bekreft og konfigurer VG420/VG400 for oppstartsparametre (valgfritt)

 1. Fra VG420/VG400 web GUI, gå til Administrasjon > Kommandolinjegrensesnitt side.

 2. Velg Leder modus, inndatakommando vis versjon , og klikk deretter Kjør kommando for å kontrollere innstillingen for oppstartsbilde og register.

  I utdataene til vis versjon kommandoen viser linjen som starter med «Systembildefil», gjeldende oppstartsavbildning. Kontroller at du konfigurerer det Cisco Webex godkjente bildet. Hvis ikke, velger du Konfigurer modus, kjør kommando oppstartssystemets flash<boot image="" name=""> for å angi oppstartsbilde.

  Eksempel: Kommandoen oppstartssystem flash:vg400-universalk9.17.06.03a.SPA.bin setter oppstartsbilde til vg400-universalk9.17.06.03a.SPA.bin

  Kommandoen oppstartssystem oppstartssystem flash:vg420-universalk9.17.06.03a.SPA.bin setter oppstartsbilde til vg400-universalk9.17.06.03a.SPA.bin

 3. Den siste linjen i utgangen som starter med «Konfigurasjonsregister», viser registerinnstillingen. Kontroller at verdien0x 2102 er konfigurert her. Hvis ikke, velger du Konfigurer modus og kjør kommandoen konfigurasjonsregister0x 2102 for å angi verdien.

 4. Hvis registerkonfigurasjonen blir endret i trinn 2, velger du Leder modus og kjør kommandoen skriveminne for å lagre endringene.

 5. Hvis konfigurasjonen av oppstartsavbildningen blir endret i trinn 2, går du til Administrasjon > Last inn på nytt side, velger du Lagre rekonfigurasjon og last inn på nytt og klikk på Bruk for å starte VG400 på nytt med det nye bildet. Det tar omtrent ti minutter å starte opp VG420/VG400.

Del D: Konfigurere VG420/VG400 for Webex-lisensrapport (valgfritt)

 1. Fra VG420/VG400 web GUI, gå til Administrasjon > Kommandolinjegrensesnitt side.

 2. Velg Konfigurer modus og angi kommandoene nedenfor for å angi parametere for smart lisensrapportering:

  lisens for smart transport smart

  standard smart-url for lisens

 3. Velg Leder modus og kjør kommandoene nedenfor for å utløse smart lisensrapportering:

  – lisens for smart tillit idtoken<token> lokal styrke

  – lisens for smart synkronisering lokal

  Du finner tokenet i Smart Software Manager frahttps://software.cisco.com/ nettstedet via den gyldige brukerkonto.

Del E: Konfigurer VG420/VG400 for Webex


Kontroller at prosedyrene i del A, B, C og D er utført før du starter dette trinnet.

 1. Fra VG420/VG400 web GUI, gå til Administrasjon > Kommandolinjegrensesnitt side.

 2. Velg Konfigurer modus og skriv inn under kommandoer for å angi lokal SRTP-port og URL-adresse for Webex Device Management:

  – taletjeneste VoIP

  – rtp-portområde 19560 19660

  – wxc-dm-url<Device Management="" URL="">

  Den gyldige innstillingen for<Device Management="" URL=""> :

  Tabell 1.

  USA

  https://cisco.sipflash.com

  EU

  https://cisco.broadcloud.eu

  EUN

  https://cisco-eun.bcld.webex.com

  AU

  https://cisco.broadcloud.com.au

  CA

  https://cisco-ca.bcld.webex.com

  JP

  https://cisco-jp.bcld.webex.com

  Bruk for eksempel kommando wxc-dm-urlhttps://cisco.sipflash.comfor VG420/VG400-enheter installert i USA-regionen.

 3. Klikk på Kjør kommando .

 4. Skriv ned VG420/VG400s MAC-adresse som vises på utdataskjermen etter at du har kjørt kommandoene.

 5. Legg til VG420/ MAC-adresse Kontrollhub .

 6. Koble GE 0/0/0-porten på VG400 til Internett via DHCP.

Vent omtrent fem minutter etter trinn 6. VG420/VG400 er konfigurert og klar til bruk med Cisco Webex nettverket.

Del F. Konvertere en eksisterende kundeeid ikke-Webex VG420/VG400 til å fungere med Webex-plattformen

 1. Oppgrader VG420/VG400 til det Webex-godkjente bildet (eksempel: vg400-universalk9.17.06.03a.SPA.bin).

 2. Fra konsollporten til VG420/VG400, kjør kommandoene nedenfor for å legge til Webex Calling -lisensen:

  konf. t

  kjeler for taletjeneste

  lisens for webex-anrop

  ende

 3. Fra konsollporten til VG420/VG400, kjør kommandoene nedenfor for å legge til uck9- og securityk9-lisenser:

  konf. t

  oppstartsnivå med lisens uck9

  lisens sikkerhet på oppstartsnivåk9

  ende

 4. Kjør kommandoen for å få lisensoppstart til å tre i kraft ved neste oppstart:

  skriveminne

 5. Deretter kjører du kommandoer for å slette alle eksisterende konfigurasjoner og starte VG400 på nytt:

  skriv slett

  laste inn på nytt

 6. Etter at VG420/VG400 har startet opp, følger du del A, B, C, D og E for å konfigurere VG420/VG400-enheten.

Del G: Feilsøking

Hvis enheten ikke kommer tilbake eller det er problemer, gjør du følgende:

 1. Kontroller at enhetens MAC-adresse er riktig i Kontrollhub .

 2. Kontroller at enhetens MAC-adresse er tilordnet en bruker/telefoninngang Kontrollhub .

Hvis enheten fortsatt har problemer, kontakter du teknisk kundestøtte for å få hjelp.

Problem

Handling

Kan ikke ta med en enhet:

Kontroller det første oppsettet ved lokal pålogging til ATA-enhetens Web GUI.

 • Koble til enheten for å angi DM-URL

Ingen ringetone på FXS-porter:

Kontroller nettverksinnstillinger og tilkobling til Internett

Feil DN klargjort til en FXS-port:

Sjekk oppsettet i Kontrollhub