Cisco Voice Gateway VG400 analog telefon adapter (ATA) gjør det mulig å koble sammen analoge enheter som faks maskiner, analoge telefoner eller overhead-side til ditt VoIP nettverk. Du kan administrere konfigurasjonen av VG400 i Cisco Webex Control Hub.

Som en fullstendig administrert enhet på Webex Calling-plattformen tilbyr VG400 ATA:

 • Et 8-porters alternativ med høy kapasitet fra standard 2-port-enhet, for Webex Calling kunder.

 • En direkte overførings bane for UCM-kunder som flyttes til Webex Calling.

 • Brukes for eldre PBXs som ikke fungerer med SIP-trunking.

VG400 ATA består av disse komponentene:

To grensesnitt

 • åtte RJ11 FXS-porter for analoge enheter.


  FXO-porter støttes ikke på noen VG400-modeller når de er koblet til Webex Calling-plattformen.

 • WAN-og LAN Ethernet-porter.

 • ATA-en har LED-lys for å gi enhetens status.

Før du begynner

 • Brukere og arbeidsom råder må legges til i organisasjonen i kontroll hub før du kan legge til en enhet i dem.

 • Når du legger til en ATA med mer enn én port, behandles hver port som en separat enhet i kontrollens hub .

 • Når du legger til en ATA, må du konfigurere alle Nettverks innstillinger før du aktiverer enheten.


  Merk: etter at enheten er aktivert, kan du ikke få tilgang til eller endre disse nettverks innstillingene. Noen eksempler på tilgjengelige nettverks innstillinger er: VLAN, IP adresse og nettverks maske.

Se trinn for å legge til en ATA-enhet i kontroll hub

Før du begynner

Konfigurer portene på VG400 ATA-enheten til en bruker innenfor kontroll hub

1

Gå til brukere i kunde visningen i https://admin.webex.com .

2

Velg brukeren du vil endre og bla til enheter .

3

Velg enheten som du vil legge til eller endre.

4

Klikk Konfigurer porter under brukere på denne enheten .

5

Hvis du vil legge til en konfigurasjon for en delt port, klikker du på +-ikonet.

6

Skriv inn navnet eller telefon nummeret og velg fra alternativene som vises.

7

Klikk på Lagre.


 

Bare arbeidsom råder uten enheter vises i oppslaget.

Hvis enheten krever T. 38 faks komprimering, merker du av i avmerkings boksen i T. 38-kolonnen eller overstyrer komprimerings alternativer, og deretter klikker du på lagre .

Et arbeidsom råde kan ha en ATA (for eksempel som brukes for faks maskiner).

Under visse omstendigheter kan det hende at du må konfigurere Cisco VG400 ATA på nytt manuelt for å koble til Webex Calling-plattformen.

Før du begynner

Sørg for at du har følgende utstyr:

 • Ethernet-kabel for å koble til nettverket ditt.

 • Analog telefon eller faksmaskin for å koble til din ATA.

 • Telefonledning for å koble til telefonen.

 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS) for å gi ekstra strøm.

Når ATA er konfigurert på nytt manuelt, overstyres eventuelle tidligere konfigurasjons innstillinger på enheten, inkludert administrator passordet, og enheten kan bare brukes i Cisco Webex nettverket.

Hvis du vil bruke enheten på et annet nettverk enn Cisco Webex nettverket, tilbakestiller du enheten til standard konfigurasjonen for Cisco factory.


Den minste minste fas tvaren som kreves for en VG400-ATA for å koble til Webexs plattformen, er VG400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin .

Konfigurer VG400-ATA manuelt på nytt

Del A: Logg på VG400 via web grensesnitt

 1. Koble data maskinen til Ethernet-porten merket ' GE 0/0/1 ' på VG400 med en Ethernet-kabel.

  • ' GE 0/0/1 '-porten er administrasjons porten til VG. Standard adressen for IP er 192.168.253.253.

  • Data maskinen skal få IP-adressen 192.168.253.254 automatisk via DCHP fra VG400.

 2. Fra data maskinen http://192.168.253.253 til Web-GRENSESNITTET til VG400 med standard bruker navn Cisco og Password cisco2.

Del B: Tilbakestill innstillingene for VG400 til fabrikk innstillinger

 1. Fra VG400-webgrensesnittet går du til administrasjons > lastes inn på nytt .

 2. Velg Tilbakestill til fabrikk standard og ny innlasting og klikk på bruk -knappen for å tilbakestille VG400 til fabrikk innstillinger.

Del C: Verifiser og Konfigurer VG400 for oppstarts parametre (valg fritt)

 1. Fra VG400 Web GUI, gå til administrasjon > kommando linje grensesnitts IDen.

 2. Velg exec -modus, input Command Show Version , og klikk deretter Kjør kommando for å sjekke oppstarts avbildningen og register innstillingen.

  • I utdataene for Vis versjon -kommandoen viser linjen som begynner med "system avbildnings fil" gjeldende oppstarts bilde. Sørg for at Cisco Webex godkjente bildet er konfigurert her. Hvis ikke, velger du Konfigurer modus, Kjør kommando oppstarts system Flash < oppstarts bilde navn > for å angi oppstarts bilde. (Eksempel: kommandoens oppstarts system Flash: vg400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin setter oppstarts bilde til vg400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin).

  • Den siste linjen i utdataene som starter med "konfigurasjons register", viser register innstillingen. Pass på at verdien 0x2102 er konfigurert her. Hvis ikke, velger du Konfigurer modus og Kjør Command -konfigurasjon-Registrer 0x2102 for å angi verdien.

 3. Hvis register konfigurasjon blir endret i trinn 2, velger du exec -modus og Kjør Command -Memory for å lagre endringene.

 4. Hvis konfigurasjon av oppstarts avbildning endres i trinn 2, går du til administrasjon > siden Last inn på nytt , velger lagre ny konfigurasjon og nytt valg og deretter Bruk -knappen for å starte VG400 på nytt med det nye bildet. Det tar VG400 omtrent ti minutter å bootup.

del D: konfigurer VG400 for Webex lisens rapport (valg fritt)

 1. Fra VG400 Web GUI, gå til administrasjon > kommando linje grensesnitts IDen.

 2. Velg Konfigurer modus og skriv inn kommandoene nedenfor for å angi rapporterings parametre for smart lisenser:

  Smart transport smart for lisenser

  Smart URL-adresse for standard lisens

 3. Velg exec -modus og Kjør under kommandoer for å utløse smart License Reporting:

  – Smart klarering av lisens-idtoken <-token > lokal kraft

  – smart synkronisering av lisenser lokalt

  Du finner et token på Smart Software Manager fra https://software.cisco.com/ -stedet via en gyldig bruker konto.

Del E: konfigurere VG400 for Webex


Sørg for at prosedyrene i inndelinger A, B, C og D utføres før du starter på dette trinnet.

 1. Fra VG400 Web GUI, går du til administrasjon > kommando linje grensesnitts IDen.

 2. Velg konfigurer modus og angi innstillinger nedenfor for å angi URL-adresse for lokal SRTP port og Webex enhets behandling:

  – tale tjeneste VoIP

  – RTP-port område 19560 19660

  – wxc-DM-URL < enhets behandlings-URL >

  Den gyldige innstillingen for URL-adresse for < enhets behandling >:

  Tabell 1.

  AM

  https://cisco.sipflash.com

  EUs

  https://cisco.broadcloud.eu

  EUN

  https://cisco-eun.bcld.webex.com

  LYDFIL

  https://cisco.broadcloud.com.au

  CA

  https://cisco-ca.bcld.webex.com

  JP

  https://cisco-jp.bcld.webex.com

  Du kan for eksempel bruke Command wxc-DM-url https://cisco.sipflash.com for VG400-enheter som er installert i USA-regionen.

 3. Klikk på Kjør kommando .

 4. Skriv ned VG400's-MAC-adressen som vises på utdata-skjermbildet etter at du har kjørt kommandoene.

 5. Legg til VG400's MAC-adressen i Control Hub .

 6. Koble ' GE 0/0/0 '-porten på VG400 til Internet t via DCHP.

Vent omtrent fem minutter etter trinn 6. VG400 er konfigurert og klar til bruk med Cisco Webex-nettverket.

del F. konverter en eksisterende kunde som eier ikke-Webex-VG400 for å fungere sammen med Webex-plattformen

 1. Oppgrader VG400 til det Webex godkjente bildet (eksempel: VG400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin).

 2. Kjør følgende kommandoer for å legge til Webex Calling lisens fra VG400's konsoll port:

  n-t

  POTS for tale tjenester

  WebEx-anrops lisens

  Avslutt

 3. Kjør følgende kommandoer for å legge til uck9-og securityk9-lisenser fra Port porten for VG400's konsollen:

  n-t

  uck9 for lisens oppstarts nivå

  securityk9 for lisens oppstarts nivå

  Avslutt

 4. Kjør-kommandoen for å gjøre lisenser til oppstart trer i kraft ved neste oppstart:

  skrive minne

 5. Deretter kan du kjøre kommandoer for å slette alle eksisterende konfigurasjoner og starte VG400 på nytt:

  skrive sletting

  laste inn nytt

 6. Etter at VG400 starter, følger du inndelinger A, B, C, D og E for å konfigurere VG400.

Inndeling G: feil søking

Hvis enheten ikke kommer tilbake eller det er problemer, gjør du følgende:

 1. Kontroller at enheten MAC adressen er riktig i kontrollens Hub .

 2. Kontroller at enheten MAC adressen er tilordnet til en bruker/telefon i kontroll Hub .

Hvis enheten fremdeles opplever problemer etter handlingen ovenfor, kan du kontakte kunde støtte teamet for å få hjelp.

Problem

Handling

Kan ikke innebygd en enhet:

Kontroller det første oppsettet med lokal logg i Web GRENSESNITTET for ATA-enheten.

 • Koble til enheten for å angi DM-URL-adressen

ingen summe tone på FXS-portene:

Kontroller Nettverks innstillinger og tilkoblings muligheter til Internet t

feil DN som er klargjort for en FXS port:

Sjekk oppsett i kontroll hub