Konfigurasjonen av kontaktsenterets AI utnytter de innebygde og tjenestespesifikke integreringskoblingene til å starte AI-tjenestene som leveres av henholdsvis Cisco og tredjepartsleverandører.

Denne kontaktsenterløsningen tilbyr følgende CCAI-funksjoner:

 • Virtual Agent håndterer samtaler med en kontaktsenterinnringer gjennom IVR flyter.

 • Agent Answers gir agenter hjelp i sanntid under samtalen.

CCAI-funksjonene og deres tilgjengelighet i kontaktsenterløsninger vises i følgende tabell:

Tabell 1. Tilgjengelighet av CCAI-funksjoner
Kontaktsenterløsning CCAI-funksjon Datasenter
 • Webex Contact Center

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Pakket CCE (P/CCE)

Virtuell agent – stemme
 • Webex Contact Center: USA, Storbritannia, Frankfurt, Australia og Japan.

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE) &; Packaged CCE (P/CCE): Bare USA (øst) og Frankfurt.

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Pakket CCE (P/CCE)

Agent svarer

Bare USA

Før du begynner

 • Kontroller at den tjenestespesifikke integreringskoblingen er opprettet. For eksempel Google Contact Center AI-kontakt og Nuance-kontakt.

1

logg på Control Hub ved hjelp av legitimasjonen for kundeorganisasjonen og gå til Services > Contact Center > Tenant settings > Integrations.

2

Gå til Koblinger-fanen, og klikk Ny >kontaktsenter AI-konfigurasjon .

3

I feltet Config Name angir du et unikt navn for konfigurasjonen.

4

(Valgfritt) I Beskrivelse-feltet angir du en kort beskrivelse av konfigurasjonen.

5

I feltet Contact Center AI Connector velger du ett av følgende alternativer for tilkoblingstype:

 • Webex CCAI – Velg dette alternativet hvis du vil bruke standard AI-tjenester som tilbys av Cisco.

 • Integration Connector – Velg dette alternativet hvis du vil bruke AI-tjenestene som tilbys av tredjeparts AI-plattformer, for eksempel Google.

De konfigurerte koblingene fylles ut i rullegardinlisten basert på den valgte koblingstypen.
 1. Velg en kobling fra rullegardinlisten Velg en kobling .


   

  Rullegardinlisten viser alle de aktive koblingene.

  De koblingsspesifikke konfigurasjonene vises basert på den valgte koblingen.
 2. Angi detaljene for den koblingsspesifikke konfigurasjonen.

6

Velg ett eller flere alternativer for å angi standardkonfigurasjonen for CCAI-funksjonen:

 • Agentsvar – Angi dette som en standardkonfigurasjon i løsningen for alle anrop som bruker Agent Answer-tjenestene. Denne funksjonen gjelder ikke for Webex Contact Center-løsningen.

 • Virtuell agent – Angi dette som en standardkonfigurasjon i løsningen for alle samtaler som bruker Virtual Agent.

7

Klikk på Lagre.

Du får en bekreftelsesmelding etter at konfigurasjonen er lagret. Det konfigurerte kortet, med en etikett for kontaktsenter for kunstig intelligens, vises på Funksjoner-siden .