Contact Center AI-konfigurationen utnyttjar Google CCAI-anslutningen för att anropa botagenttjänst som tillhandahålls som en del av konversationsprofilen eller kunskapsbaserna.

Denna kontaktcenterlösning erbjuder följande CCAI-funktioner:

 • Virtual Agent hanterar konversation med en kontaktcenteruppringare genom IVR-flöden.

 • Agent Answers ger agenter hjälp i realtid under samtalet.

CCAI-funktionerna och deras tillgänglighet i kontaktcenterlösningar visas i följande tabell:

Tabell 1. Tillgänglighet för CCAI-funktioner
Contact Center-lösning CCAI-funktion Datacentral
 • Webex Contact Center

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Paketerad CCE (P/CCE)

Virtuell agent – ​​röst
 • Webex Kontaktcenter: USA, Storbritannien, Frankfurt, Australien, & Japan.

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE) & Paketerad CCE (P/CCE): Endast USA (öst) & Frankfurt.

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Paketerad CCE (P/CCE)

Agent svarar

Bara vi

Innan du börjar

1

Logga in på Control Hub med hjälp av kundorganisationens autentiseringsuppgifter och navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Funktioner.

2

Klicka på Ny > Contact Center AI Config.

3

I fältet Konfigurationsnamn anger du ett unikt namn för konfigurationen.

4

(Valfritt) I fältet Beskrivning anger du en kort beskrivning av konfigurationen.

5

I fältet Contact Center AI Connector välj ett av följande alternativ för anslutningstyp:

 • Webex CCAI—Välj det här alternativet om du vill använda standardtjänsterna för AI som erbjuds av Cisco.

 • Integration Connector—Välj det här alternativet om du vill använda AI-tjänsterna som erbjuds av tredjeparts AI-plattformar som Google.

De konfigurerade anslutningarna fylls i i rullgardinsmenyn baserat på den valda anslutningstypen.
6

Välj en anslutning i rullgardinsmenyn Välj en anslutning .


 

Den nedrullningsbara listan visar alla aktiva kontakter.

De kontaktspecifika konfigurationerna visas baserat på den valda kontakten.
7

I fältet Googles konversationsprofil anger du Googles konversationsprofil-ID för Google Cloud Knowledge Base.


 

Du kan få Googles konversationsprofil-id från Google Cloud Platform. Om du vill kopiera det automatiskt genererade konversationsprofil-ID:t går du till Agent Assist-gränssnittet och klickar på den kvadratiska ikonen bredvid integrations-ID:t.

8

Välj ett eller flera alternativ för att ställa in standardkonfigurationen för CCAI-funktionen:

 • Agent Answers—Ställ in detta som standardkonfiguration i din lösning för alla samtal som använder Agent Answer-tjänsterna. Den här funktionen är inte tillämplig på Webex Contact Center-lösning.

 • Virtual Agent—Ställ in detta som standardkonfiguration i din lösning för alla konversationer som använder Virtual Agent.

9

Klicka på Spara.

Du får ett bekräftelsemeddelande efter att konfigurationen har sparats. Det konfigurerade kortet, med en Contact Center AI-etikett, visas på sidan Funktioner .