Når du har planlagt møtet, sender systemet automatisk en e-post til personene du inviterte, for å gi dem beskjed. Hvis du endrer invitasjonen eller avbryter den, sender systemet automatisk alle en ny e-post slik at de holder seg oppdatert.

1

Logg på Cisco Webex-området, klikk rullegardinpilen ved siden av Planlegg et møte, og velg deretter Planlegg et møte.

2

(Valgfritt) Hvis du har lagret møtemaler, kan du velge en fra Møtemaler.

3

Legg til det grunnleggende ved å oppgi følgende informasjon:

  • Møtetype– Møtetyper er standard eller tilpassede sett med møtefunksjoner som er tilgjengelige for området. Kontoen din kan ha én eller flere tilknyttede møtetyper.

  • Møteemne– Velg et emne som andre vil kjenne seg igjen i og bli begeistret for.

  • Møtepassord–Bruk passordet som er oppgitt, eller skriv inn ditt eget. Deltakere må skrive inn dette passordet for å bli med i møtet.

  • Dato og klokkeslett– Angi når møtet skal finne sted, med tanke på tidssonene til deltakerne.

    Du kan også angi at møtet skal gjentas daglig, ukentlig, månedlig og så videre, ved å merke av for Regelmessighet .

  • Deltakere– Skriv inn e-postadressene til personene du vil invitere til møtet. Hvis de har en konto på dette nettstedet, kan du velge ved siden av navnet deres hvis du vil at de skal være en cohost.

4

Hvis områdeadministratoren har aktivert sporingskoder, klikker du Rediger sporingskode for å angi den nødvendige informasjonen.

5

Klikk Vis avanserte alternativer for å tilpasse hvordan personer kan ringe inn til møtet, legge til en saksliste og mer.

6

Hvis du vil lagre disse innstillingene som en mal for fremtidig bruk, klikker du Lagre som mal.

7

Hvis du vil starte møtet med en gang, klikker du Start.

For planlagte møter kan du legge til møtet i kalenderen ved å åpne møtet fra Møter > Legg til i kalenderenLegg til i kalenderen min. Dette alternativet vises ved siden av navnet på møtet:

En iCalender(.ics) filnedlastinger. Velg den .ics filen, og godta møtet. Hvis du vil invitere andre til møtet, sender du .ics-filen som et e-postvedlegg.